23 lutegolut 2021

Raport bieżący nr 6 (2021)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Zobacz więcej
23 lutegolut 2021

Raport bieżący nr 5 (2021)

Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020.

Zobacz więcej
23 lutegolut 2021

Raport bieżący nr 4 (2021)

Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zobacz więcej
3 lutegolut 2021

Raport bieżący nr 3 (2021)

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020.

Zobacz więcej
25 styczniasty 2021

Raport bieżący nr 2 (2021)

Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
15 styczniasty 2021

Raport bieżący nr 1 (2021)

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wstrzymania wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Zobacz więcej
11 grudniagru 2020

Raport bieżący nr 29 (2020)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

Zobacz więcej
19 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 28 (2020)

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Zobacz więcej
16 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 27 (2020)

Daty przekazywania raportów okresowych

Zobacz więcej
10 listopadalis 2020

Raport bieżący nr 26 (2020)

Informacja o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zobacz więcej