Lista raportów

 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 27 (2024)

  Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 26 (2024)

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 25 (2024)

  Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 24 (2024)

  Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

  Zobacz więcej
 • 18 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 23 (2024)

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

  Zobacz więcej
 • 12 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 22 (2024)

  Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu zgłoszony przez akcjonariusza.

  Zobacz więcej
 • 2 kwietniakwi 2024

  Raport bieżący nr 21 (2024)

  Rozliczenie emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2024.

  Zobacz więcej
 • 21 marcamar 2024

  Raport bieżący nr 20 (2024)

  Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej.

  Zobacz więcej
 • 21 marcamar 2024

  Raport bieżący nr 19 (2024)

  Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2023 r. oraz Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.

  Zobacz więcej
 • 19 marcamar 2024

  Raport bieżący nr 18 (2024)

  Informacja o możliwości wypłaty przez Bank w 2024 r. dywidendy z zysków z lat poprzednich.

  Zobacz więcej