6 czerwcacze 2023

Raport bieżący nr 25 (2023)

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zobacz więcej
15 majamaj 2023

Raport bieżący nr 24 (2023)

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zobacz więcej
5 majamaj 2023

Raport bieżący nr 23 (2023)

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
28 kwietniakwi 2023

Raport bieżący nr 22 (2023)

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Zobacz więcej
19 kwietniakwi 2023

Raport bieżący nr 21 (2023)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
19 kwietniakwi 2023

Raport bieżący nr 20 (2023)

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
5 kwietniakwi 2023

Raport bieżący nr 19 (2023)

Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o stanowisku KNF skierowanym do banków na temat przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej.

Zobacz więcej
4 kwietniakwi 2023

Raport bieżący nr 18 (2023)

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
30 marcamar 2023

Raport bieżący nr 17 (2023)

Rozliczenie emisji obligacji nieuprzywilejowanych ("senior non-preferred") serii 1/2023.

Zobacz więcej
30 marcamar 2023

Raport bieżący nr 16 (2023)

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za I kwartał 2023 roku.

Zobacz więcej