2 lutegolut 2023

Raport bieżący nr 4 (2023)

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022.

Zobacz więcej
31 styczniasty 2023

Raport bieżący nr 3 (2023)

Ustanowienie programu emisji obligacji.

Zobacz więcej
12 styczniasty 2023

Raport bieżący nr 2 (2023)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Zobacz więcej
12 styczniasty 2023

Raport bieżący nr 1 (2023)

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
30 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 30 (2022)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

Zobacz więcej
30 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 29 (2022)

Aktualizacja informacji na temat wpływu uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. (w zakresie tzw. wakacji kredytowych).

Zobacz więcej
27 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 28 (2022)

Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Zobacz więcej
20 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 27 (2022)

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej
19 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 26 (2022)

Wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na wynik finansowy Grupy Santander Bank Polska S.A. za IV kwartał 2022 roku.

Zobacz więcej
13 grudniagru 2022

Raport bieżący nr 24 (2022)

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zobacz więcej