Od 14 września inaczej zalogujesz się na konto w bankowości mobilnej i internetowej. Sprawdź, co się zmieniło 

Najczęściej wyszukiwane:

Zarząd Santander Bank Polska

oraz podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Banku

Michał Gajewski

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer Santander Bank Polska S.A.

Andrzej Burliga

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

Michael McCarthy

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Juan de Porras Aguirre

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Arkadiusz Przybył

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

Carlos Polaino Izquierdo

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Maciej Reluga

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Partnerstwa Biznesowego

Patryk Nowakowski

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

Rada Nadzorcza

Gerry Byrne

Przewodniczący Rady Nadzorczej

José Luis De Mora

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jose Garcia Cantera

Członek Rady Nadzorczej

Danuta Dąbrowska

Członek Rady Nadzorczej

David R. Hexter

Członek Rady Nadzorczej

dr Witold Jurcewicz

Członek Rady Nadzorczej

John Power

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma

Członek Rady Nadzorczej

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członek Rady Nadzorczej

Struktura organizacji

Struktura organizacji