Najczęściej wyszukiwane:
Grupa Santander

Grupa Santander

Grupa Santander to wiodąca uniwersalna grupa bankowa z siedzibą w Hiszpanii, założona w 1857 r. Jest obecna na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jej misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się instytucją coraz bardziej odpowiedzialną społecznie. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także o udzieleniu w tym samym czasie pomocy ponad 10 mln osób poprzez programy mikrofinansowania czy edukacji finansowej. Według stanu na koniec pierwszej połowy 2020 r. Grupa posiadała 146 mln klientów (w tym 21,5 mln klientów lojalnych oraz 40 mln klientów cyfrowych), 11 800 oddziałów i 194 000 pracowników.

Santander Bank Polska jest częścią grupy Santander od 2011 r.

Jedna z największych grup finansowych na świecie

146 mln

klientów

Jeden z największych

banków na świecie

11 800

oddziałów

Grupa Santander na świecie

Źródło: Annual Report 2018

Bank lojalny i zaangażowany

Grupa Santander należy do czołowej trójki pod względem zadowolenia klientów na siedmiu rynkach. Buduje trwałe relacje, tworzy innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania – to wszystko przekłada się na stały wzrost zadowolenia i lojalności klientów.

Lojalni klienci

19,9 mln

lojalnych klientów

Cyfrowi klienci

32,0 mln

klientów cyfrowych

Bank zaangażowany w edukację

Grupa Santander inwestuje we wsparcie szkolnictwa wyższego więcej niż jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo prywatne na świecie (wg badania przeprowadzonego przez organizację Varkey Foundation we współpracy z UNESCO). Do najważniejszych obszarów należą: ułatwianie dostępu do edukacji, zwiększanie szans zatrudnienia, wspieranie przedsiębiorczości wśród studentów i modernizacja uczelni wyższych.

Uczelnie wyższe

406 mln €

Kwota przekazana uczelniom wyższym

Stypendia na edukację

44 862

Liczba przyznanych stypendiów

Umowy z uczelniami

1 295

Liczba umów z uczelniami wyższymi
i ośrodkami akademickimi

Łącznie za okres 2016-2018