Santander wspiera EKO projekty

20 sierpnia 2021

„Nagrody Santander Eko dla studentów i doktorantów PWr” rozstrzygnięte! Inteligentny pojemnik na odpady, moduł do paneli fotowoltaicznych oczyszczające powietrze oraz system do efektywnego wykorzystywania deszczówki – to zwycięskie pomysły.

Troje młodych ludzi z makietą farmy wiatrakowej

Konkurs odbył się w Politechnice Wrocławskiej na przełomie czerwca i lipca br. Jego celem było nagrodzenie projektów, które wspierają dążenie uczelni do zero-emisyjności. Kluczowym aspektem oceny prac były realne możliwości wdrożenia rozwiązania na terenie kampusu Politechniki. Do konkursu zakwalifikowano 13 prac zespołowych oraz 20 indywidualnych.

 Inicjatorem konkursu był prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PWr, a partnerem – Santander Universidades.  Projekt ten łączy w sobie dwa priorytetowe filary agendy Responsible Banking – wsparcie edukacji oraz troska o środowisko naturalne. „Najbardziej zaskoczyły mnie właśnie te proste propozycje, które przy naprawdę niewielkim nakładzie finansowym i w szybkim czasie mogą z sukcesem zostać wprowadzone w życie na terenie Politechniki. Na co mam nadzieję” – mówi Agnieszka Grzelka, koordynator konkursu z ramienia Politechniki Wrocławskiej.

Za najlepsze uznano następujące projekty:

  • PWrBin - Inteligentne rozwiązania w gospodarce odpadami” – to projekt inteligentnego pojemnika na odpady, weryfikującego rodzaj wyrzucanych odpadów za pomocą czujników NIR (bliskiej podczerwieni) i segregującego je do odpowiednich komór. Dodatkowo kosz jest wyposażony w prasę zagęszczającą odpady, szpikulec do przebijania butelek, a zasila go energia pochodząca z 2 paneli fotowoltaicznych;
  • Wykorzystanie fotokatalitycznych właściwości związków chelatowych jako dodatkowej funkcjonalności paneli fotowoltaicznych” – projekt udoskonalonych paneli fotowoltaicznych, wzbogaconych o moduł ze stałym złożem związku katalizującego reakcję redukcji niepożądanych składników powietrza (dwutlenek węgla, tlenki azotu). Takie panele poza wytwarzaniem energii mają za zadanie oczyszczać powietrze z gazów cieplarnianych;
  • Bezobsługowe gospodarowanie wodami opadowymi” – projekt dotyczy wykorzystania wody deszczowej, zebranej z jednego z budynków kampusu Politechniki do nawadniania terenów zielonych uczelni. Projekt uwzględnia połączenie z danymi meteorologicznymi, aby uwzględnić np. prognozy opadów deszczu i nawadniać tylko wtedy, kiedy jest to zasadne.

Nagrody Santander Eko dla studentów i doktorantów PWr” łączą w sobie dwie ważne dla nas kwestię – wspierają edukację i rozwój młodych ludzi oraz pomagają w ochronie naszej planety. Zgłoszone prace były bardzo ciekawe, wnikliwe i pokazały, jak kreatywni są studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej. Gratuluję zwycięzcom i zachęcam też do aplikowania na inne projekty rozwojowe na www.santander-grants.com” – mówi Monika Bejma-Giglewicz, menadżer Placówki Santander Universidades w Politechnice Wrocławskiej.

Część z zaproponowanych rozwiązań jest możliwa do wdrożenia przy zaangażowaniu władz uczelni i autorów projektu. Po wakacjach uczelnia planuje spotkanie z autorami zwycięskich projektów, w celu omówienia możliwości praktycznego wykorzystania ich pomysłów na terenie kampusu. Więcej szczegółów na temat konkursu oraz wypowiedzi laureatów można przeczytać na stronie Politechniki Wrocławskiej.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Santander wspiera edukację 

Od 25 lat program Santander Universidades stanowi element zaangażowania banku w zrównoważony rozwój oraz odzwierciedla jego wiodącą pozycję jako banku odpowiedzialnego społecznie.

Santander przeznaczył na edukację już 2 mld euro, a liczba stypendiów wynosi 630 000. Program Santander Universidades to jedna z największych inicjatyw tego typu wspierana przez podmiot prywatny.