Najczęściej wyszukiwane:

Zobacz z czego
może skorzystać
Twoja firma

Zobacz więcej

Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm

Tarcza Finansowa PFR

Wniosek niedostępny od 1 sierpnia 2020 r.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia przedsiębiorstw. Mali i średni przedsiębiorcy otrzymają możliwość finansowania na preferencyjnych warunkach. Aby uzyskać wsparcie, złożysz wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmie PFR. Po wydaniu decyzji, rachunek przedsiębiorcy zostanie zasilony przyznaną kwotą. 

Uwaga!

Od 1 sierpnia nie złożysz już wniosku o subwencję PFR

1 sierpnia 2020 r. wyłączyliśmy wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR w bankowości internetowej. Jeśli Twój wniosek złożony do 31 lipca 2020 r. (włącznie) został odrzucony przez PFR, możesz złożyć reklamację do 14 sierpnia 2020 r.

Odwołanie dotyczące wniosku rozpatrzonego do 30 września 2020 r.

Jeśli Twój wniosek złożony za pośrednictwem naszego banku został zaakceptowany, ale PFR przyzna Ci kwotę subwencji mniejszą od wnioskowanej, umożliwimy Ci złożenie odwołania. Zrobisz to do 30 września 2020 r. w standardowym trybie, czyli maksymalnie dwa razy. Pamiętaj, że możesz domagać się jedynie kwoty, która jest różnicą między kwotą wnioskowaną, a otrzymaną. Reklamację w sprawie odwołania złożysz wyłącznie do 16 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie PFR

Kto będzie mógł skorzystać

 • Jesteś mikroprzedsiębiorcą - zatrudniasz od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

 • Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo - zatrudniasz do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

I dodatkowo:

 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31 grudnia 2019 roku i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku.
 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 roku przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twój kraj rezydencji podatkowej jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Twoja firma  jest zarejestrowana w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. "rajach podatkowych". (możliwe są odstępstwa)
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub obecnie, nie zalegasz z płatnościami ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania

 • Dla Mikroprzedsiębiorcy

  Maksymalna kwota finansowania zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne.

  • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.
  • Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.
 • Dla MŚP

  Maksymalna kwota finansowania stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 
  • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Uwaga

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne. Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz złożyć już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację: VAT-7 za kwiecień złożysz już od 1 maja 2020 r.

Powyższe informacje powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Odroczenie spłaty rat kredytowych

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu.

Jeśli nadal pozostajesz w trudnej sytuacji finansowej i Twoja firma korzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu, możesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 6 miesięcy.

Sprawdź

 

Co oznacza odroczenie raty kredytu?

 • Warunki

  • możesz skorzystać z odroczenia na:
   • 3 miesiące (jeśli masz więcej niż 4 miesiące do końca okresu spłaty)
   • 3 lub 6 miesięcy (jeśli masz więcej niż 6 miesięcy do końca okresu spłaty)
  • maksymalny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (okres łączny dla odroczenia rat kapitałowych i całych rat kapitałowo-odsetkowych)
  • termin ostatecznej spłaty zobowiązania nie ulegnie zmianie
  • w przypadku rat malejących odsetki z okresu odroczenia doliczmy Ci do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Wysokość tej raty może znacząco wzrosnąć - pozostałe raty również ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.
  • w przypadku rat równych, po okresie odroczenia Twoje miesięczne raty będą odpowiednio wyższe. W pierwszych ratach będziesz spłacać kwotę odsetek objętych odroczeniem.
  • zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania, co oznacza, że całkowita kwota do zapłaty będzie wyższa.
 • Korzyści

  • odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej oznacza, że w  okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • nie pobierzemy od Ciebie opłaty za aneks do umowy.
  • możesz odroczyć spłatę kilku kredytów. Wystarczy, że złożysz wniosek dla każdego z nich z osobna.

Kiedy możesz skorzystać z odroczenia?

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 87 dni oraz nie miałeś zaległości powyżej 30 dni na 29 lutego 2020 na żadnym produkcie kredytowym posiadanym w naszym banku
 • nie masz aktywnych zajęć egzekucyjnych.

 

Zamiana odroczenia raty kapitałowej na kapitałowo-odsetkową dla kredytów firmowych

 • Odroczenie spłaty kapitału
  Odroczenie spłaty kapitału

  Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych dla kredytów firmowych, możesz je zamienić na odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Złóż wniosek o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych, a zamianę zrealizujemy automatycznie.

 • Ważna podpowiedź
  Ważna podpowiedź
  • jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych nie dłużej niż 3 miesiące, to możesz zawnioskować o odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej tylko na 3 miesiące. Twój łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • jeśli  korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych od 4 miesięcy lub dużej, nie będziesz mógł skorzystać z zamiany. Twój łączny okres odroczenia przekroczyłby 6 miesięcy
  • dla umów leasingowych nie będzie możliwości zamiany odroczenia rat kapitałowych na kapitałowo-odsetkowe

Wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

Możesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 6 miesięcy, jeśli Twoja firma korzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu

Nadal pozostajesz w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej skutkami epidemii COVID19. Twoja firma skorzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu firmowego.

Do 31 października 2020 roku możesz złożyć wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy. Sprawdź, na czym polega wydłużenie okresu kredytowania i jakie warunki musisz spełnić.

  Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

Możesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 6 miesięcy. Pozostałą część kwoty kredytu wraz z odsetkami rozłożymy na wydłużony okres.

  Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • wniosek możesz złożyć do 31 października 2020 roku
 • jeżeli płacisz raty miesięczne  z różną wysokością rat kapitałowych, to po zawarciu aneksu i zakończeniu okresu odroczenia Twoje raty kapitałowe będą równe w pozostałym okresie spłaty
 • jeżeli płacisz raty z inną niż miesięczna częstotliwość, to po zawarciu aneksu do harmonogramu dodamy:
  • w przypadku rat kwartalnych: 2 raty kwartalne
  • w przypadku rat półrocznych i rocznych: 1 ratę, którą zapłacisz przy ostatecznej spłacie
 • w przypadku gdy masz kredyt z ubezpieczeniem Biznes Gwarant, zgodnie z umową Twoja ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie w chwili zmiany daty spłaty kredytu, niewykorzystaną część składki zwrócimy Ci
 • jeśli w ramach umowy kredytowej korzystasz z usługi Oprocentowanie Nie Wyższe Niż (ONWN) lub transakcji zmiany stóp procentowych typu IRS, aktualne pozostaną dotychczasowe kwoty i terminy (jak przed zawarciem aneksu)
 • jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie kredytowania
 • wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu

  Korzyści z wydłużenia okresu spłaty

 • Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie spłat przesłanym do Ciebie po odroczeniu
 • nie zapłacisz opłaty za aneks do umowy 
 • możesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów, wystarczy, że złożysz dla każdego z nich osobny wniosek

  Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu


Z rozwiązania możesz skorzystać, jeśli:

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • Twoja firma skorzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu firmowego
 • umowa Twojego kredytu nie jest zawieszona
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni

Symulator spłaty raty kredytu

Zanim złożysz wniosek sprawdź jak to działa. Symulator pokaże jak może wyglądać harmonogram i wysokość rat po skorzystaniu z wydłużenia spłaty rat kredytu.

Jak wygodnie złożyć wniosek

W bankowości internetowej, w oddziale lub przez telefon – jak chcesz

Za pośrednictwem wniosku dostępnego w bankowości internetowej Mini Firma/Moja Firma+:

 • Zaloguj się
  Zaloguj się do bankowości internetowej, wejdź do zakładki „Twoje sprawy”, a następnie „Wydłuż okres spłaty kredytu”.
 • Wypełnij wniosek
  Zatwierdź zgodę na wysłanie przez bank dokumentów na Twój adres e-mail. Wybierz kredyt, którego raty chcesz wydłużyć okres spłaty i wypełnij wniosek.
 • Zaakceptuj umowę online
  Umowę zawierasz bez wychodzenia z domu. Po pozytywnej decyzji nowy harmonogram spłat znajdziesz w zakładce „Twoje produkty”.

Podczas wizyty w oddziale:

 • Przyjdź do oddziału
  Zapytaj naszego doradcę o wydłużenie okresu spłaty kredytu.
 • Wypełnij wniosek z doradcą
  Doradca wypełni z Tobą wniosko-aneks, przekaże Ci komplet dokumentów, jeśli je zaakceptujesz wyśle wniosek do realizacji.
 • Korzystaj z wydłużenia okresu spłaty
  Po uruchomieniu wydłużenia okresu spłaty kredytu otrzymasz nowy harmonogram spłat.

Za pośrednictwem infolinii:

 • Zadzwoń do nas
  Zadzwoń na infolinię pod numer 1 9999 i zapytaj doradcę o wydłużenie okresu spłaty kredytu. Doradca prześle Ci wzory dokumentów na Twój adres e-mail.
 • Wypełnij wniosek z doradcą
  Doradca wypełni z Tobą wniosko-aneks oraz poprosi Cię o akceptację warunków i potwierdzenie zawarcia aneksu.
 • Korzystaj z wydłużenia okresu spłaty
  Po uruchomieniu wydłużenia okresu spłaty kredytu otrzymasz nowy harmonogram spłat.

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na okres do 6 miesięcy.

Jeżeli Twój kredyt w rachunku bieżącym się kończy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj,
z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

Kto może skorzystać

Możesz złożyć wniosek jeśli:

 • Sytuacja Twojej firmy pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19
 • Zbliża się termin całkowitej spłaty kredytu
 • Nie spełniasz standardowych warunków odnowienia
 • Nie chcesz podpisywać umowy o nowy kredyt na spłatę starego
 • Wniosek o restrukturyzację nie został złożony dla obecnego kredytu w rachunku bieżącym
 • Opóźnienie w spłacie nie przekracza 87 dni na dzień złożenia wniosku lub 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Twoja firma posiadała zdolność kredytową na dzień 31.12.2019 r.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub egzekucyjne na kwotę powyżej 1000 zł
 • Nie posiadasz zobowiązań windykacyjnych.

Jeśli od 16 marca 2020 r. skorzystałeś z automatycznej prolongaty dla Kredytu w rachunku bieżącym będziesz mógł odnowić kredyt. Czas odnowienia łącznie nie przekroczy 6 miesięcy od pierwotnej daty całkowitej spłaty kredytu.

Terminale płatnicze i płatności

Możliwość zdalnego dostarczenia terminala płatniczego

Udostępniamy Ci możliwość zdalnego zamówienia i dostarczenia terminala płatniczego.

Na bieżąco śledzimy sytuację związaną z koronawirusem w naszym kraju. Zauważyliśmy, że zwiększyło się zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi. Dlatego jeżeli chcesz przyjmować płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, udostępniamy Ci możliwość zdalnego zamówienia i dostarczenia go bezpośrednio do Twojej  firmy.

Jak to działa

 1. Zamów terminal płatniczy za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem 1 9999
 2. Skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Elavon, telefonicznie lub mailowo.
 3. Umowę wyślemy na Twój adres mailowy. Akceptujesz ją zdalnie.
 4. Zamówiony sprzęt wyślemy kurierem.
 5. Po odebraniu przesyłki, przedstawiciel Elavon zadzwoni do Ciebie w celu przeszkolenia z obsługi terminala przez telefon.

Co jeszcze proponujemy

Jeżeli zamówisz terminal płatniczy w naszym banku, to:

 • w ofercie Polska Bezgotówkowa przez 12 miesięcy możesz skorzystać z terminala całkowicie za darmo,
 • dodatkowo w promocji „Dostałem szóstkę” możesz nie płacić za kolejne 6 miesięcy abonamentu za terminal.

Zobacz jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w Programie Polska Bezgotówkowa oraz w promocji „Dostałem szóstkę” na stronie internetowej

Zwiększenie limitu płatności na kartach

Dla zwiększenia higieny płatności kartą podnieśliśmy limit płatności z 50 zł na 100 zł bez PINu.

Chroń siebie dodatkowo

  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu 
   również mobilną kartą Mastercard)
  • nie dotykaj przycisków terminala w sklepie
  • za zakupy zapłacisz zbliżeniowo do 100 zł bez PINu
   (również kartą mobilną VISA)
  • aby podnieść limit do 100 zł bez PINu, zalecamy skorzystanie z bankomatu lub wpłatomatu – wypłać lub wpłać gotówkę lub włóż kartę do terminala i zapłać

Gdzie i od kiedy skorzystasz

 • Udostępniliśmy tę funkcję dla wszystkich Twoich kart debetowych i kredytowych.

  • Punkty usługo-handlowe będą na bieżąco aktualizować swoje terminale w całej Polsce.
  • W najbliższych tygodniach może się zdarzyć, że w jednym sklepie zapłacisz zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez PINu, w innym nie będzie jeszcze to możliwe.
  • Jeśli nie chcesz płacić kartą zbliżeniowo, przed zrobieniem zakupów, zapytaj sprzedawcę, czy płatności do 100 zł bez PINu są możliwe w tym sklepie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zmiana limitu będzie dodatkowo płatna

Transakcje zbliżeniowe do 100 zł bez PINu udostępniamy dla Ciebie za 0 zł.

Czy transakcje zbliżeniowe z nowym limitem są mniej bezpieczne

Transakcje zbliżeniowe kartą do 100 zł bez PINu są tak samo bezpieczne, jak te do 50 zł bez PINu.

Czy mogę zmniejszyć limit

Nie będzie możliwości powrotu do limitu 50 zł bez PINu.

Wsparcie inFakt

Wraz z naszym strategicznym partnerem, Ogólnopolskim Biurem Rachunkowym inFakt, który dostarcza usługę eKsięgowości, chcemy wesprzeć przedsiębiorców i osoby planujące założyć działalność gospodarczą.

inFakt uruchomił infolinię dla naszych klientów, na której odpowiedzą na pytania na temat:

 • rządowych rozwiązań osłonowych,
 • zasiłków dla przedsiębiorców,
 • zdalnej obsługi księgowej.

Możesz napisać na santander@infakt.pl lub zadzwonić pod numer 22 307 80 10 (pon. – sob. w godzinach 7:00-22:00).

Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami na blogu inFakt.

Uwaga!

inFakt nie udziela wsparcia w zakresie produktów bankowych. Jeśli masz pytania na temat produktów i usług banku, prosimy zadzwonić pod numer 1 9999.

Webinar „Tarcza Antykryzysowa”

Wiemy, że obecny czas nie jest łatwy dla przedsiębiorców. Otrzymujemy wiele pytań na temat tarczy antykryzysowej.  Na wiele z nich znamy odpowiedź. Dlatego razem z inFakt przygotowaliśmy webinar podczas którego, Piotr Juszczyk, doradca podatkowy inFakt, odpowiedział na pytania, na temat:

 • aktualnej pomocy dla przedsiębiorców i pracowników,
 • zwolnienia z płatności składek ZUS,
 • świadczenia miesięcznego z ZUS.

W materiale znajdziesz także odpowiedzi na najczęstsze pytania przedsiębiorców.

Webinar - Tarcza antykryzysowa Webinar - Tarcza antykryzysowa 2.0

Nowe warunki udzielania Gwarancji de minimis

Zmiana zasad udzielania Gwarancji de minimis przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Co to jest Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis to dodatkowe zabezpieczenie spłaty kredytów: obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, Biznes Ekspres oraz Biznes Ekspres EBI i inwestycyjnego udzielonych w PLN. Jest to jedna z form pomocy, którą udziela Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zwiększyć możliwości  finansowania dla małych i średnich firm. Jeżeli chcesz dowiedzieć więcej o gwarancji, zobacz szczegóły na stronie BGK.

 • Co się zmienia

  W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorców, BGK zmienia zasady obejmowania kredytów gwarancjami. Oznacza to, że:

  • zwiększa kwoty gwarancji z 60% do 80 % kwoty kredytu, przy czym łączna kwota gwarancji udzielonych przez BGK jednemu przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 3.500.000 zł.,
  • znosi opłaty prowizyjne (pobierane przez BGK) za udzielenie gwarancji do 0 %,
  • wydłuża maksymalny okresu ważności gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 roku lub do odwołania,
  • zmiany dotyczą nowych, odnawianych i podwyższanych gwarancji.
 • Jak to działa

  • Skontaktuj się z doradcą mailowo lub telefonicznie i zapytaj o szczegóły. Doradca poinformuje Cię o wszystkich niezbędnych dokumentach.
  • Złóż wniosek o kredyt z gwarancją w oddziale banku. Dołącz do niego wniosek o udzielenie gwarancji.
  • Rozpatrzymy Twój wniosek i przekażemy decyzję kredytową w wybrany przez Ciebie sposób.
  • Umowę podpisz w oddziale, spełnij warunki wypłaty kredytu i korzystaj z dodatkowych środków na swoją działalność.

Zawieszenie obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy ofertę zawieszania obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym z limitem malejącym.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj, z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

 • Kto może skorzystać

  • masz kredyt w rachunku bieżącym z limitem malejącym,

  • do końca spłaty kredytu pozostało Ci więcej niż 3 miesiące.

 • Co proponujemy

  Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną dla Twojego wniosku o zawieszenie obniżenia limitu kredytu w rachunku bieżącym:

  • nie obniżamy Ci wysokości dostępnego limitu kredytowego,
  • płacisz tylko raty odsetkowe.

Jakie mamy warunki

 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 miesiące, jeśli do końca spłaty kredytu masz 4, 5 lub 6 miesięcy,
 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 lub 6 miesięcy, jeśli do końca spłaty kredytu zostało Ci więcej niż 6 miesięcy,
 • okres Twojego kredytu pozostaje bez zmian,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu spłacasz tylko raty odsetkowe,
 • zawieszony kapitał spłacisz na koniec okresu, na jaki zawarłeś umowę, tzn. w ostatniej racie kredytu,
 • nie pobierzemy opłaty za aneks do umowy,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu jesteś zwolniony z prowizji za warunek obrotów i prowizji za zarządzanie,
 • jeśli Twoja firma ma reprezentację wieloosobową, wniosko-aneks muszą podpisać wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją,
 • oferta ważna do odwołania.

Wniosek do ZUS przez internet z Profilem Zaufanym

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował różne rozwiązania dla przedsiębiorców.

 • Jakie wnioski możesz w tej sytuacji złożyć do ZUS

  • zwolnienie z płacenia składek za okres marzec – maj 2020 r.,
  • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek,
  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
 • Dowiedz się do jakiego wsparcia się kwalifikujesz

1

Zaloguj się

Zaloguj się do bankowości internetowej

2

Załóż Profil zaufany

Z paska górnego wybierz zakładkę eUrząd i kliknij Załóż Profil zaufany.

3

Korzystaj

Wejdź na interesujący Ciebie portal administracji publicznej i załatw swoją sprawę online.

 • Jak zalogować się do ZUS

  • Wejdź na stronę PUE ZUS

  • Wybierz opcję logowania Profilem zaufanym przez bankowość elektroniczną — wybierz logo Santander Bank Polska.

  • Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do bankowości internetowej.

  • Wpisz swój login, hasło do logowania i potwierdź dane swoim narzędziem autoryzacji. 

  • Zostaniesz z powrotem przeniesiony na stronę PUE ZUS.

 • Jak podpisać wniosek korzystając z bankowości internetowej

  • Wybierz sposób autoryzacji Podpis ePUAP podczas wypełniania wniosku

  • Zostaniesz przekierowany na stronę logowania ePUAP — wybierz logo Santander Bank Polska.

  • Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do bankowości internetowej.

  • Wpisz swój login, hasło do logowania i potwierdź dane swoim narzędziem autoryzacji. 

  • Zostaniesz z powrotem przeniesiony na stronę PUE ZUS.

Zamówienie większej ilości gotówki

Jeżeli chcesz wypłacić większą ilość gotówki

 • Zrobisz to

  • na infolinii pod numerem - 1 9999 lub +48 61 81 19999 (z zagranicy)
  • w bankowości elektronicznej iBiznes24 – jeżeli masz takie usługi
  • w oddziale
 • Kwota, którą należy zamówić wcześniej

  • dla złotych polskich - powyżej 30 000 PLN
  • dla walut obcych - równowartość kwoty 30 000 PLN
 • Czas

  Awizowanie wypłat gotówki z rachunku prosimy zrobić:

  • dwa dni robocze przed planowaną wypłatą – jeśli wypłacane będą złotówki
  • pięć dni roboczych przed planowaną wypłatą – jeśli wypłacane będą waluty obce (EUR, USD, GBP, CHF)
 • Opłaty

  Jeżeli awizowana wypłata z rachunku firmowego nie zostanie odebrana, to zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji dla Firm, pobierzemy z rachunku prowizję – 0,3% kwoty nie podjętej, jednak nie mniej niż 100 zł.

Uwaga

Jeżeli nie będziemy mogli wypłacić w całości gotówki w walucie awizowanej wypłaty (chodzi szczególnie o końcówki w bilonie walutowym), to pozostałą część kwoty wypłacimy w złotych polskich. Kwotę przeliczymy wg kursu średniego NBP, który obowiązywał w dniu poprzedzającym dzień wypłaty.

W przypadku braku zamówionych nominałów wypłacimy równowartości w innych nominałach.

Przez 3 miesiące bez opłat dla zawieszonych działalności

Wprowadziliśmy promocję, w ramach której przez 3 miesiące nie zapłacisz za wybrane opłaty i prowizje.

 • Jakie mamy warunki

  Możesz być uczestnikiem promocji jeśli jesteś  przedsiębiorcą, który:

  • zawiesił działalność gospodarczą w którymkolwiek z następujących miesięcy: marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu 2020 roku i jest to ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i zgłosiłeś to do nas. Może też przedstawić w banku dokument, który poświadcza zawieszenie działalności,
  • ma konto, kartę debetową, usługi bankowości elektronicznej wymienione w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez nas za czynności bankowe dla firm – Część I A.
 • Co oferujemy

  Przez 3 miesiące nie będziemy pobierać opłaty za:

  • prowadzenie konta oraz za transakcje, które z niego robisz, czyli : przelewy krajowe w systemie ELIXIR, Exspress ELIXIR, Sorbnet, BlueCash, wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenia zapłaty, wyciągi, zlecenia stałe,
  • karty debetowe wydane do konta firmowego: Visa Business Electron, MasterCard Business Debit,
  • abonament za usługi i dodatkowych użytkowników bankowości elektronicznej: Mini Firma, Moja Firma Plus, iBiznes24.
 • Ważne

  Promocja nie obejmuje zwolnienia z opłat i prowizji za karty debetowe, czyli:

  • przewalutowania transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku,
  • wypłaty gotówki kartą,
  • prowizji za transakcje typu Quasi Cash.
 • Do kiedy trwa promocja

  Z promocji możesz skorzystać do 31 lipca 2020 roku.

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania w tej sprawie, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 1 9999 lub +48 61 81 19999 (dla połączeń z zagranicy).

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Santander internet/mobile (bankowość internetowa/mobilna) jest usługą bankowości elektronicznej.
 • Płatność BLIK oznacza transakcję BLIK, która jest poleceniem przelewu albo poleceniem przelewu wewnętrznego.
 • Płatności zbliżeniowe to transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.
 • Przelew to polecenie przelewu.