Najczęściej wyszukiwane:

Wyniki wyszukiwania

Rozwiązania dla firm,

 dla których zakończyliśmy przyjmowanie wniosków

Odroczenie kredytu

31. marca br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odroczenie kredytu

Możesz skorzystać z odroczenia, gdy:

 • Prowadzisz firmę z branży objętej Tarczą Finansową 2.0, działalność rolniczą lub agroturystyczną. Aktualną listę branż znajdziesz TUTAJ Uruchomi się w nowym oknie.

Odpowiednie PKD musisz potwierdzić na:

 • 31. grudnia 2019 roku,
 • 1. listopada 2020 roku oraz
 • na datę złożenia wniosku.

 

 • Twoja firma ma jeden albo kilka następujących kredytów:
   
 • kredyt obrotowy,
 • kredyt inwestycyjny,
 • kredyt biznes ekspres,
 • kredyt biznes ekspres hipoteka,
 • kredyt w rachunku bieżącym,

które zostały udzielone na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 roku.

 

 • Nie masz zaległości w spłacie kredytu, który chcesz odroczyć albo zaległości nie przekraczają 30 dni lub Twoja firma nie miała tych zaległości na 29 lutego 2020 roku.

 

Co oznacza odroczenie kredytu

 • Warunki

  Jeżeli spłacasz  kredyt  w ratach:

  • możesz skorzystać z odroczenia z wydłużeniem okresu kredytowania o:
   • 3 miesiące,
   • 3 albo 6 miesięcy - jeśli Twoja firma nie korzystała wcześniej z odroczenia spłaty kredytu,
  • odroczenie dotyczy kapitału lub kapitału i odsetek,
  • termin ostatecznej spłaty kredytu ulegnie zmianie,
  • w przypadku odroczenia  raty kapitałowo-odsetkowej, odsetki z okresu odroczenia doliczymy Ci do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Pamiętaj o tym, że ta rata będzie znacznie wyższa od pozostałych. Zwiększy się też łączna kwota Twoich odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania.

  Jeśli masz kredyt w rachunku bieżącym, którego termin ostatecznej spłaty przypada na 31.03.2021 roku i jego termin spłaty nie może być przedłużony

  • możesz skorzystać z wydłużenia okresu kredytowania o:
   • 3 miesiące,
   • 3 albo 6 miesięcy - jeśli Twoja firma nie korzystała wcześniej z wydłużenia okresu kredytowania.
 • Korzyści

  • Odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • Odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej oznacza, że w  okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • Nie pobierzemy od Ciebie opłaty za aneks do umowy.
  • Możesz odroczyć spłatę kilku kredytów. Wystarczy, że złożysz wniosek dla każdego z nich z osobna.

Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm

31. stycznia br. zakończył się termin dostarczenia dokumentów do rządowego programu wsparcia przedsiębiorstw - Tarcza Finansowa PFR

Tarcza Finansowa PFR

PFR wydłużył termin dostarczenia dokumentów do 31 stycznia 2021 roku.

Uwaga!

Zgodnie z decyzją PFR, termin dostarczenia dokumentów został wydłużony do 31 stycznia 2021 roku. 

Umowę subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy podpisuje tylko jedna osoba. Do 31 stycznia 2021 roku, jako beneficjent subwencji PFR, musisz dostarczyć nam dokumenty, które potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona. Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do zwrotu całości subwencji.

Kto może skorzystać

 • Jesteś mikroprzedsiębiorcą - od 1 do 9 pracowników, Twój roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

 • Prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo - do 249 pracowników, a Twój roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

I dodatkowo:

 • Twoja firma była zarejestrowana na dzień 31 grudnia 2019 roku i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzisz ją na dzień składania wniosku.
 • W Twojej firmie przychody ze sprzedaży spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 roku przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
 • Twój kraj rezydencji podatkowej jest na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Twoja firma  jest zarejestrowana w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. "rajach podatkowych". 
 • Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub obecnie, nie zalegasz z płatnościami ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania

 • Dla Mikroprzedsiębiorcy

  Maksymalna kwota finansowania zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75% jej wartości może być bezzwrotne.

  • 25% wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia.
  • Dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.
 • Dla MŚP

  Maksymalna kwota finansowania stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, 
  • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. 
  • Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Uwaga

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne. Złóż deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. możesz złożyć już od 1 kwietnia 2020 r.
 • deklarację: VAT-7 za kwiecień złożysz już od 1 maja 2020 r.

Powyższe informacje powstały w oparciu o materiały dostępne na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju Uruchomi się w nowym oknie.

Odroczenie spłaty rat kredytowych

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu.

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Sprawdź szczegóły

 

Co oznacza odroczenie raty kredytu?

 • Warunki

  • możesz skorzystać z odroczenia na:
   • 3 miesiące (jeśli masz więcej niż 4 miesiące do końca okresu spłaty)
   • 3 lub 6 miesięcy (jeśli masz więcej niż 6 miesięcy do końca okresu spłaty)
  • maksymalny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (okres łączny dla odroczenia rat kapitałowych i całych rat kapitałowo-odsetkowych)
  • termin ostatecznej spłaty zobowiązania nie ulegnie zmianie
  • w przypadku rat malejących odsetki z okresu odroczenia doliczmy Ci do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Wysokość tej raty może znacząco wzrosnąć - pozostałe raty również ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.
  • w przypadku rat równych, po okresie odroczenia Twoje miesięczne raty będą odpowiednio wyższe. W pierwszych ratach będziesz spłacać kwotę odsetek objętych odroczeniem.
  • zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania, co oznacza, że całkowita kwota do zapłaty będzie wyższa.
 • Korzyści

  • odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej oznacza, że w  okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • nie pobierzemy od Ciebie opłaty za aneks do umowy.
  • możesz odroczyć spłatę kilku kredytów. Wystarczy, że złożysz wniosek dla każdego z nich z osobna.

Kiedy możesz skorzystać z odroczenia?

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 87 dni oraz nie miałeś zaległości powyżej 30 dni na 29 lutego 2020 na żadnym produkcie kredytowym posiadanym w naszym banku
 • nie masz aktywnych zajęć egzekucyjnych.

 

Zamiana odroczenia raty kapitałowej na kapitałowo-odsetkową dla kredytów firmowych

 • Odroczenie spłaty kapitału

  Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych dla kredytów firmowych, możesz je zamienić na odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Złóż wniosek o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych, a zamianę zrealizujemy automatycznie.

 • Ważna podpowiedź

  • jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych nie dłużej niż 3 miesiące, to możesz zawnioskować o odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej tylko na 3 miesiące. Twój łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • jeśli  korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych od 4 miesięcy lub dużej, nie będziesz mógł skorzystać z zamiany. Twój łączny okres odroczenia przekroczyłby 6 miesięcy
  • dla umów leasingowych nie będzie możliwości zamiany odroczenia rat kapitałowych na kapitałowo-odsetkowe

Wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

31. października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków
o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Sprawdź szczegóły

 

  Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

Możesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 6 miesięcy. Pozostałą część kwoty kredytu wraz z odsetkami rozłożymy na wydłużony okres.

  Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • wniosek możesz złożyć do 31 października 2020 roku
 • jeżeli płacisz raty miesięczne  z różną wysokością rat kapitałowych, to po zawarciu aneksu i zakończeniu okresu odroczenia Twoje raty kapitałowe będą równe w pozostałym okresie spłaty
 • jeżeli płacisz raty z inną niż miesięczna częstotliwość, to po zawarciu aneksu do harmonogramu dodamy:
  • w przypadku rat kwartalnych: 2 raty kwartalne
  • w przypadku rat półrocznych i rocznych: 1 ratę, którą zapłacisz przy ostatecznej spłacie
 • w przypadku gdy masz kredyt z ubezpieczeniem Biznes Gwarant, zgodnie z umową Twoja ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie w chwili zmiany daty spłaty kredytu, niewykorzystaną część składki zwrócimy Ci
 • jeśli w ramach umowy kredytowej korzystasz z usługi Oprocentowanie Nie Wyższe Niż (ONWN) lub transakcji zmiany stóp procentowych typu IRS, aktualne pozostaną dotychczasowe kwoty i terminy (jak przed zawarciem aneksu)
 • jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie kredytowania
 • wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu

  Korzyści z wydłużenia okresu spłaty

 • Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie spłat przesłanym do Ciebie po odroczeniu
 • nie zapłacisz opłaty za aneks do umowy 
 • możesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów, wystarczy, że złożysz dla każdego z nich osobny wniosek

  Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu


Z rozwiązania możesz skorzystać, jeśli:

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • Twoja firma skorzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu firmowego
 • umowa Twojego kredytu nie jest zawieszona
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na okres do 6 miesięcy.

Jeżeli Twój kredyt w rachunku bieżącym się kończy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj,
z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

Kto może skorzystać

Możesz złożyć wniosek jeśli:

 • Sytuacja Twojej firmy pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19
 • Zbliża się termin całkowitej spłaty kredytu
 • Nie spełniasz standardowych warunków odnowienia
 • Nie chcesz podpisywać umowy o nowy kredyt na spłatę starego
 • Wniosek o restrukturyzację nie został złożony dla obecnego kredytu w rachunku bieżącym
 • Opóźnienie w spłacie nie przekracza 87 dni na dzień złożenia wniosku lub 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Twoja firma posiadała zdolność kredytową na dzień 31.12.2019 r.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub egzekucyjne na kwotę powyżej 1000 zł
 • Nie posiadasz zobowiązań windykacyjnych.

Jeśli od 16 marca 2020 r. skorzystałeś z automatycznej prolongaty dla Kredytu w rachunku bieżącym będziesz mógł odnowić kredyt. Czas odnowienia łącznie nie przekroczy 6 miesięcy od pierwotnej daty całkowitej spłaty kredytu.

Zawieszenie obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy ofertę zawieszania obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym z limitem malejącym.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj, z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

 • Kto może skorzystać

  • masz kredyt w rachunku bieżącym z limitem malejącym,

  • do końca spłaty kredytu pozostało Ci więcej niż 3 miesiące.

 • Co proponujemy

  Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną dla Twojego wniosku o zawieszenie obniżenia limitu kredytu w rachunku bieżącym:

  • nie obniżamy Ci wysokości dostępnego limitu kredytowego,
  • płacisz tylko raty odsetkowe.

Jakie mamy warunki

 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 miesiące, jeśli do końca spłaty kredytu masz 4, 5 lub 6 miesięcy,
 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 lub 6 miesięcy, jeśli do końca spłaty kredytu zostało Ci więcej niż 6 miesięcy,
 • okres Twojego kredytu pozostaje bez zmian,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu spłacasz tylko raty odsetkowe,
 • zawieszony kapitał spłacisz na koniec okresu, na jaki zawarłeś umowę, tzn. w ostatniej racie kredytu,
 • nie pobierzemy opłaty za aneks do umowy,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu jesteś zwolniony z prowizji za warunek obrotów i prowizji za zarządzanie,
 • jeśli Twoja firma ma reprezentację wieloosobową, wniosko-aneks muszą podpisać wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją,
 • oferta ważna do odwołania.

Rozwiązanie dostępne w ofercie

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu,
mamy dla Ciebie rozwiązanie.