Najczęściej wyszukiwane:
NIedostępne w ofercie banku

Odroczenie spłaty rat kredytowych

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odroczenie spłaty rat kredytu.

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Sprawdź

 

Co oznacza odroczenie raty kredytu?

 • Warunki

  • możesz skorzystać z odroczenia na:
   • 3 miesiące (jeśli masz więcej niż 4 miesiące do końca okresu spłaty)
   • 3 lub 6 miesięcy (jeśli masz więcej niż 6 miesięcy do końca okresu spłaty)
  • maksymalny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy (okres łączny dla odroczenia rat kapitałowych i całych rat kapitałowo-odsetkowych)
  • termin ostatecznej spłaty zobowiązania nie ulegnie zmianie
  • w przypadku rat malejących odsetki z okresu odroczenia doliczmy Ci do pierwszej raty płatnej po tym okresie. Wysokość tej raty może znacząco wzrosnąć - pozostałe raty również ulegną odpowiedniemu zwiększeniu.
  • w przypadku rat równych, po okresie odroczenia Twoje miesięczne raty będą odpowiednio wyższe. W pierwszych ratach będziesz spłacać kwotę odsetek objętych odroczeniem.
  • zwiększy się też łączna kwota odsetek, które zapłacisz w całym okresie kredytowania, co oznacza, że całkowita kwota do zapłaty będzie wyższa.
 • Korzyści

  • odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że w okresie odroczenia spłacasz tylko odsetki.
  • odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej oznacza, że w  okresie odroczenia nie płacisz rat kredytu.
  • nie pobierzemy od Ciebie opłaty za aneks do umowy.
  • możesz odroczyć spłatę kilku kredytów. Wystarczy, że złożysz wniosek dla każdego z nich z osobna.

Kiedy możesz skorzystać z odroczenia?

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 87 dni oraz nie miałeś zaległości powyżej 30 dni na 29 lutego 2020 na żadnym produkcie kredytowym posiadanym w naszym banku
 • nie masz aktywnych zajęć egzekucyjnych.

 

Zamiana odroczenia raty kapitałowej na kapitałowo-odsetkową dla kredytów firmowych

 • Odroczenie spłaty kapitału
  Odroczenie spłaty kapitału

  Jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych dla kredytów firmowych, możesz je zamienić na odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Złóż wniosek o odroczenie rat kapitałowo-odsetkowych, a zamianę zrealizujemy automatycznie.

 • Ważna podpowiedź
  Ważna podpowiedź
  • jeśli korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych nie dłużej niż 3 miesiące, to możesz zawnioskować o odroczenie spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej tylko na 3 miesiące. Twój łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy
  • jeśli  korzystasz z odroczenia spłaty rat kapitałowych od 4 miesięcy lub dużej, nie będziesz mógł skorzystać z zamiany. Twój łączny okres odroczenia przekroczyłby 6 miesięcy
  • dla umów leasingowych nie będzie możliwości zamiany odroczenia rat kapitałowych na kapitałowo-odsetkowe

Wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

31. października br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków
o wydłużenie okresu spłaty kredytu o 6 miesięcy

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Sprawdź

 

  Co oznacza wydłużenie okresu spłaty kredytu

Możesz wydłużyć okres spłaty kredytu o 6 miesięcy. Pozostałą część kwoty kredytu wraz z odsetkami rozłożymy na wydłużony okres.

  Warunki wydłużenia okresu spłaty kredytu

 • wniosek możesz złożyć do 31 października 2020 roku
 • jeżeli płacisz raty miesięczne  z różną wysokością rat kapitałowych, to po zawarciu aneksu i zakończeniu okresu odroczenia Twoje raty kapitałowe będą równe w pozostałym okresie spłaty
 • jeżeli płacisz raty z inną niż miesięczna częstotliwość, to po zawarciu aneksu do harmonogramu dodamy:
  • w przypadku rat kwartalnych: 2 raty kwartalne
  • w przypadku rat półrocznych i rocznych: 1 ratę, którą zapłacisz przy ostatecznej spłacie
 • w przypadku gdy masz kredyt z ubezpieczeniem Biznes Gwarant, zgodnie z umową Twoja ochrona ubezpieczeniowa wygaśnie w chwili zmiany daty spłaty kredytu, niewykorzystaną część składki zwrócimy Ci
 • jeśli w ramach umowy kredytowej korzystasz z usługi Oprocentowanie Nie Wyższe Niż (ONWN) lub transakcji zmiany stóp procentowych typu IRS, aktualne pozostaną dotychczasowe kwoty i terminy (jak przed zawarciem aneksu)
 • jeśli wydłużysz okres spłaty kredytu - zwiększy się łączna kwota odsetek, którą zapłacisz w okresie kredytowania
 • wniosek możesz złożyć sam, ale zawsze musisz uzyskać zgodę drugiego kredytobiorcy na złożenie wniosku w jego imieniu

  Korzyści z wydłużenia okresu spłaty

 • Twoje raty kredytowe będą niższe niż w aktualnym harmonogramie spłat przesłanym do Ciebie po odroczeniu
 • nie zapłacisz opłaty za aneks do umowy 
 • możesz wydłużyć okres spłaty kilku kredytów, wystarczy, że złożysz dla każdego z nich osobny wniosek

  Kiedy możesz skorzystać z wydłużenia okresu spłaty kredytu


Z rozwiązania możesz skorzystać, jeśli:

 • masz kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt biznes ekspres, kredyt biznes ekspres hipoteka udzielony na podstawie umów zawartych do 13 marca 2020 r.
 • Twoja firma skorzystała lub korzysta z odroczenia spłaty rat kredytu firmowego
 • umowa Twojego kredytu nie jest zawieszona
 • nie masz zaległości w spłacie, które przekraczają 30 dni

Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na okres do 6 miesięcy.

Jeżeli Twój kredyt w rachunku bieżącym się kończy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj,
z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

Kto może skorzystać

Możesz złożyć wniosek jeśli:

 • Sytuacja Twojej firmy pogorszyła się w związku z epidemią COVID-19
 • Zbliża się termin całkowitej spłaty kredytu
 • Nie spełniasz standardowych warunków odnowienia
 • Nie chcesz podpisywać umowy o nowy kredyt na spłatę starego
 • Wniosek o restrukturyzację nie został złożony dla obecnego kredytu w rachunku bieżącym
 • Opóźnienie w spłacie nie przekracza 87 dni na dzień złożenia wniosku lub 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r.
 • Twoja firma posiadała zdolność kredytową na dzień 31.12.2019 r.
 • W stosunku do Twojego przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub egzekucyjne na kwotę powyżej 1000 zł
 • Nie posiadasz zobowiązań windykacyjnych.

Jeśli od 16 marca 2020 r. skorzystałeś z automatycznej prolongaty dla Kredytu w rachunku bieżącym będziesz mógł odnowić kredyt. Czas odnowienia łącznie nie przekroczy 6 miesięcy od pierwotnej daty całkowitej spłaty kredytu.

Zawieszenie obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym

30. września br. zakończyliśmy ofertę zawieszania obniżania limitu w kredycie w rachunku bieżącym z limitem malejącym.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z doradcą w oddziale i zapytaj, z jakich rozwiązań możesz skorzystać.

 

 • Kto może skorzystać

  • masz kredyt w rachunku bieżącym z limitem malejącym,

  • do końca spłaty kredytu pozostało Ci więcej niż 3 miesiące.

 • Co proponujemy

  Jeśli otrzymasz decyzję pozytywną dla Twojego wniosku o zawieszenie obniżenia limitu kredytu w rachunku bieżącym:

  • nie obniżamy Ci wysokości dostępnego limitu kredytowego,
  • płacisz tylko raty odsetkowe.

Jakie mamy warunki

 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 miesiące, jeśli do końca spłaty kredytu masz 4, 5 lub 6 miesięcy,
 • możesz zawiesić obniżanie limitu na 3 lub 6 miesięcy, jeśli do końca spłaty kredytu zostało Ci więcej niż 6 miesięcy,
 • okres Twojego kredytu pozostaje bez zmian,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu spłacasz tylko raty odsetkowe,
 • zawieszony kapitał spłacisz na koniec okresu, na jaki zawarłeś umowę, tzn. w ostatniej racie kredytu,
 • nie pobierzemy opłaty za aneks do umowy,
 • w okresie zawieszenia obniżania limitu jesteś zwolniony z prowizji za warunek obrotów i prowizji za zarządzanie,
 • jeśli Twoja firma ma reprezentację wieloosobową, wniosko-aneks muszą podpisać wszystkie osoby zgodnie z reprezentacją,
 • oferta ważna do odwołania.

Rozwiązanie dostępne w ofercie

Jeśli spłacasz kredyt firmowy od co najmniej 12 miesięcy i chcesz obniżyć ratę kredytu,
mamy dla Ciebie rozwiązanie.