Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Rejestr akcjonariuszy

w Santander Biuro Maklerskie.

Powierz jego prowadzenie profesjonalistom

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest obowiązkowy dla wszystkich niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz ich akcjonariuszy. W Santander Biuro Maklerskie oferujemy utworzenie i bieżące prowadzenie rejestru zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych.

Zdalny dostęp do rejestru akcjonariuszy zapewnia serwis Rejestr online.

Logowanie/rejestracja

Obsługa

Poniżej przekazujemy listę wymaganych dokumentów w najbardziej popularnych sprawach związanych z obsługą rejestru akcjonariuszy. We wszystkich przypadkach zachęcamy, aby dokumenty przekazywane były:

  • Elektronicznie, z wykorzystaniem elektronicznych podpisów kwalifikowanych oraz szyfrowania (szczegóły niżej), na adres akcjonariusz@santander.pl.
    Jest to najszybszy a jednocześnie bezpieczny sposób, abyśmy mogli niezwłocznie zająć się Państwa sprawą.
  • Pocztą, z wykorzystaniem poświadczenia notarialnego, na adres: Santander Biuro Maklerskie, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Niezbędnych informacji dotyczących wymaganych dokumentów udzielą Państwu także telefonicznie nasi doradcy. Infolinia dostępna jest pod numerem +48 61 856 46 87 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora).

Obsługa rejestru akcjonariuszy jest także możliwa w wybranych placówkach Santander Bank Polska świadczących obsługę maklerską w zakresie rejestru akcjonariuszy. Mogą z niej skorzystać przede wszystkim klienci1, którzy nie posiadają podpisu kwalifikowanego.
Przed wizytą w oddziale zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem +48 61 856 46 87 (koszt połączenia wg taryfy operatora), którzy udzielą niezbędnych informacji.

Kontakt

Porozmawiajmy – wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają na celu promowanie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy i są kierowane do spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, których żadna akcja nie jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przeniesieniem własności lub posiadania wiąże się definicja transakcji (czynność prawna lub faktyczna dotycząca przeniesienia własności lub posiadania) oraz klienta1 (akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do rejestru akcjonariuszy uważa się za klienta w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu) z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu co skutkuje obowiązkiem zastosowania przez Instytucję Obowiązaną jaką jest Santander Bank Polska SA – Santander Biuro Maklerskie środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób (klientów) podlegających wpisowi do rejestru.