Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Inwestor online - pomoc

 • Układ ekranu serwisu

  Ekran serwisu Inwestor online składa się z następujących elementów:

  • Menu narzędziowego,
  • Menu głównego,
  • Paska selektora rachunków,
  • Menu bocznego,
  • Tickera,
  • Obszaru roboczego,
  • Ramek w obszarze roboczym,
  • Paska skrótów.

   

  W górnej części ekranu znajduje się menu narzędziowe - przyciski pozwalające klientowi zarządzać wyglądem oraz sposobem działania poszczególnych funkcji w serwisie. Są to następujące przyciski:

  • Poczta – dostęp do wewnętrznej skrzynki pocztowej, za pośrednictwem której Santander Biuro Maklerskie przekazuje ważne komunikaty, np. o zmianie regulaminu,
  • Ustawienia – ta część serwisu umożliwia dopasowanie trybu działania wielu funkcji do potrzeb klienta,
  • Language / Język – przełącznik języka serwisu pomiędzy polskim i angielskim,
  • Kontakt – wywołuje okno pop-up z danymi kontaktowymi Santander Biuro Maklerskie,
  • Pomoc – wywołuje okno pop-up z listą wszystkich tematów w trybie kontekstowym, tzn. z tematem pomocy odpowiadającym aktywnej stronie serwisu,
  • Wyloguj – pozwala na bezpieczne opuszczenie serwisu.

   

  Pod menu narzędziowym dostępne jest główne menu programu składające się z następujących zakładek:

  • Rynek 360 - umożliwia uzyskanie informacji prezentowanych w innych zakładkach na jednym ekranie w ramach komponentów, których układ może być personalizowany według potrzeb użytkownika,
  • Portfel – informacje dotyczące aktywów na rachunkach, funduszach inwestycyjnych oraz rejestrach sponsora emisji,
  • Zlecenia – w tej zakładce możliwe jest złożenie zlecenia na GPW i giełdach zagranicznych, zapisu na rynku pierwotnym oraz nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
  • Drogowskaz - raport portfela modelowego zawierający starannie wyselekcjonowane zestawy gotowych propozycji inwestycyjnych,
  • Notowania – dostęp do notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym bez konieczności instalowania zewnętrznego oprogramowania, z możliwością bezpośredniego składania zleceń,
  • Moje usługi – tutaj zebrane zostały wszystkie elementy związane z rozszerzaniem usług świadczonych użytkownikowi w ramach serwisu Inwestor online.

   

  Obok menu głównego dostępny jest przycisk:

  • Centrum informacji - portal informacyjno-analityczny ułatwiający prosty i szybki dostęp do niezbędnych każdemu inwestorowi informacji o bieżących wydarzeniach na rynku oraz komentarzy, rekomendacji, ocen i innych materiałów analitycznych autorstwa maklerów i analityków Santander Biuro Maklerskie,
  • NOL – uruchamia zewnętrzną aplikację do odbioru notowań giełdowych GPW.

   

  Pod menu głównym znajduje się pasek selektora rachunków zawierający poniższe informacje:

  • Imię i nazwisko zalogowanego użytkownika,
  • Rozwijaną listę, zawierającą numery i nazwy wszystkich rachunków, do których zalogowany użytkownik posiada dostęp oraz umożliwiającą zmianę aktywnego rachunku,
  • Informację o czasie do końca aktywnej sesji, po upływie którego nastąpi automatyczne wylogowanie z serwisu. Wykonanie jakiejkolwiek aktywnej operacji, np. wybór opcji z menu powoduje rozpoczęcie odliczania czasu do zakończenia sesji od początku.

   

  Poniżej paska z imieniem i nazwiskiem prezentowany jest tzw. ticker, czyli pasek z „gorącymi” newsami. Po prawej stronie paska dostępna jest ikona umożliwiająca ukrycie tickera.

  Z lewej strony pod tickerem wyświetlane jest menu drugiego poziomu, którego skład uzależniony jest od wybranej pozycji menu głównego. Dla niektórych pozycji menu boczne nie jest prezentowane.

  Obok menu bocznego zarezerwowana została przestrzeń "robocza" dla wybranej funkcji serwisu Inwestor online. Obszar roboczy podzielony jest na ramki, w których wyróżniamy następujące elementy:

  • Pasek tytułowy ramki, który w przypadku niektórych ramek informuje o etapie procesu, np. 'Nowe zlecenie - wprowadzanie',
  • Nagłówek ramki, w którym wyświetlane są nazwy kolumn,
  • Cześć główna ramki, prezentująca dane dotyczące usług Santander Biuro Maklerskie,
  • Stopka ramki, która może zawierać:
   • Przyciski, za pomocą których wywoływane są określone operacje,
   • W przypadku ramek pozwalających na sortowanie i stronicowanie danych elementy pozwalające na nawigację jeżeli ilość danych nie pozwala na jednoczesne wyświetlenie wszystkich.

   

  Poniżej menu bocznego i obszaru roboczego wyświetlany jest pasek skrótów umożliwiający szybkie przejście do wybranej strony serwisu bez konieczności wybierania kilku poziomów w menu serwisu. Po prawej stronie dostępna jest ikona umożliwiająca ukrycie paska skrótów.

  Procesy

  Bardziej złożone czynności, takie jak np. złożenie zlecenia, składają się z kilku etapów, z których każdy realizowany jest na odrębnym ekranie. Każdy z etapów oznaczany jest poprzez odpowiedni tytuł w nagłówku ramki w obszarze roboczy. Np. podczas składania zlecenia na poszczególnych ekranach ramka służąca do składania zlecenia zawiera następujące tytuły:

  • Nowe zlecenie - wprowadzenie,
  • Nowe zlecenie - weryfikacja,
  • Nowe zlecenie - potwierdzenie.

   

  Na ekranie etapu pośredniego nazwa przycisku wywołującego przejście do ekranu weryfikacyjnego brzmi Dalej. Na ekranie etapu pośredniego nazwa przycisku wywołującego określoną operację, np. złożenie zlecenia, brzmi Akceptuj. Na ekranie potwierdzenia wykonania operacji wyświetlany jest komunikat w ramce:

  • Koloru zielonego, jeżeli operacja zakończyła się powodzeniem,
  • Koloru żółtego, jeżeli wymagane są dodatkowe czynności ze strony klienta,
  • Koloru czerwonego, jeżeli operacja zakończyła się niepowodzeniem.

   

  Systemy operacyjne i przeglądarki

  Działanie serwisu Inwestor online zostało przetestowane w następujących środowiskach:

  • Windows 10, przeglądarki:
   • Mozilla Firefox 100.x
   • Google Chrome 100.x
   • Microsoft Edge 102.x
  • Linux/GNU Ubuntu 20.04, przeglądarka:
   • Mozilla Firefox 100.x
  • macOS 12.0.1, przeglądarka:
   • Safari 15.x

   

  Działanie zakładki Rynek 360 zostało przetestowane w następujących środowiskach:

  • Windows 10, przeglądarki:
   • Mozilla Firefox 74.x,
   • Google Chrome 100.x.
   • Microsoft Edge 102.x  (64-bit),
  • Linux/GNU Ubuntu 20.04, przeglądarka:
   • Mozilla Firefox 100.x
  • macOS 12.0.1 przeglądarki:
   • Safari 15.x

   

  Działanie aplikacji NOL zostało przetestowane w następujących środowiskach:

  • Windows 10, przeglądarki:
   • Mozilla Firefox 100.x
   • Google Chrome 100.x
   • Microsoft Edge 102.x

   

 • Menu narzędziowe

  Menu narzędziowe to szereg ikon-linków wywołujących wyszczególnione poniżej funkcje serwisu Inwestor online:

  • Poczta - umożliwia odczytanie informacji kierowanych przez Santander Biuro Maklerskie do użytkowników serwisu,
  • Ustawienia - umożliwia uzyskanie informacji oraz zmianę następujących ustawień serwisu:
   • Wyświetlanie danych - ustawienie szybkiego składania / anulowania zleceń oraz trzyliterowych skrótów akcji,
   • Rynek 360 - włączenie/wyłączenie komponentów w zakładce Rynek 360, zmiana ich ustawień i ułożenia na ekranie,
   • Drogowskaz inwestycyjny - uruchomienie ankiety dla usługi Drogowskaz inwestycyjny, wskazanie rachunku dla usługi i wybór portfela modelowego,
   • Logowanie - wybór domyślnego rachunku oraz wyświetlanie strony informacyjnej po zalogowaniu, uzyskanie informacji o dacie i czasie ostatniego poprawnego i błędnego logowania do serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile,
   • Telefon / E-mail - ustawienie numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz aktywacja numeru telefonu zaufanego,
   • Moje skróty - ustawienie stron serwisu na pasku skrótów oraz sposobu wyświetlania paska skrótów,
   • Dane osobowe - dane zalogowanego użytkownika oraz ewentualnie jego pełnomcników,
   • Informacje o rachunku - dane o prawie własności do rachunku, wysokości stawek prowizji, wysokości zaległej opłaty za prowadzenie rachunku oraz stawce oprocentowania rachunku,
   • Urządzenia mobilne - wyrejestrowanie urządzenia przenośnego zarejestrowanego w aplikacji Inwestor mobile,
   • Zmiana hasła - ustawienie nowego hasła oraz zmiana rodzaju hasła niemaskowanego na kod hasło maskowane,
  • Language / Język - zmiana języka interfejsu serwisu pomiędzy polskim i angielskim,
  • Kontakt - wywołuje okno pop-up z danymi kontaktowymi Santander Biuro Maklerskie,
  • Pomoc - wywołanie okna pop-up z pomocą do serwisu,
  • Wyloguj - wylogowanie z serwisu.

   

  Poczta

  Umożliwia odczytanie informacji kierowanych przez Santander Biuro Maklerskie do użytkowników serwisu Inwestor online. Jeżeli masz nieodczytane wiadomości przy pozycji Poczta w menu narzędziowym prezentowana jest informacja Masz nowe wiadomości (ilość nieodczytanych wiadomości).

  Po kliknięciu w pozycję Poczta na pasku narzędziowym wyświetlana jest ramka Skrzynka pocztowa, w której poszczególne kolumny prezentują:

  • Data publikacji - data i godzina udostępnienia wiadomości przez Santander Biuro Maklerskie,
  • Temat wiadomości - temat wiadomości; dodatkowo wiadomość może być oznaczona jako Nowość, Ważna, BARDZO WAŻNA!,
  • Typ wiadomości - wiadomości publikowane przez Santander Biuro Maklerskie podzielone zostały na typy; użycie listy rozwijanej pozwala ograniczyć ilość prezentowanych wiadomości do należących do wybranego typu,
  • Operacje - link Szczegóły wywołuje stronę z treścią wiadomości.

   

  Strona z treścią wiadomości zawiera dodatkowo następujące przyciski:

  • Powrót do listy wiadomości,
  • Potwierdzam, opcjonalny - dostępny w wiadomościach, które wymagają potwierdzenia ze strony klienta; do momentu potwierdzenia wiadomości takie wyświetlane są z pogrubionym tematem wiadomości.

   

  Ustawienia

  Pozycja w menu narzędziowym, która umożliwia uzyskanie informacji oraz zmianę następujących ustawień serwisu:

  • Wyświetlanie danych - ustawienie szybkiego składania / anulowania zleceń, trzyliterowych skrótów akcji, uproszczonej lub rozbudowanej strony nowego zlecenia, ilości rekordów na stronie,
  • Rynek 360 - konfiguracja układu komponentów w zakładce Rynek 360,
  • Drogowskaz inwestycyjny - uruchomienie ankiety dla usługi Drogowskaz inwestycyjny, wskazanie rachunku dla usługi i wybór portfela modelowego,
  • Logowanie - wybór domyślnego rachunku oraz wyświetlanie strony informacyjnej po zalogowaniu, uzyskanie informacji o dacie i czasie ostatniego poprawnego i błędnego logowania do serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile,
  • Telefon / E-mail - ustawienie numeru telefonu komórkowego, adresu email oraz aktywacja numeru telefonu zaufanego,
  • Moje skróty - ustawienie stron serwisu na pasku skrótów oraz sposobu wyświetlania paska skrótów,
  • Dane osobowe - dane zalogowanego użytkownika oraz ewentualnie jego pełnomocników,
  • Informacje o rachunku - dane o prawie własności do rachunku, wysokości stawek prowizji, wysokości zaległej opłaty za prowadzenie rachunku oraz stawce oprocentowania rachunku,
  • Urządzenia mobilne - wyrejestrowanie urządzenia przenośnego zarejestrowanego w aplikacji Inwestor mobile,
  • Zmiana hasła - ustawienie nowego hasła oraz zmiana rodzaju hasła niemaskowanego na hasło maskowane.

   

  Wyświetlanie danych

   

  Domyślne wartości

  W ramce Domyślne wartości prezentowane są następujące ustawienia dotyczące prezentacji danych w serwisie:

  • Szybkie składanie / anulowanie zleceń,
  • Trzyliterowe skróty akcji,
  • Mniej parametrów zlecenia,
  • Rekordów na stronie.

   

  Dzięki funkcji Szybkie składanie / anulowanie zleceń składanie i anulowanie zleceń odbywa się w sposób przyśpieszony.
  W przypadku składania zlecenia po podaniu wszystkich wymaganych parametrów i warunków, wybierając przycisk Akceptuj zlecenie jest natychmiast wprowadzane do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie. Nie jest wyświetlana strona z danymi zlecenia przed ostatecznym zaakceptowaniem zlecenia.
  Podczas wydawania dyspozycji anulowania zlecenia wybranie przycisku Anuluj powoduje natychmiastowe wydanie dyspozycji. Nie pojawia się się okno z parametrami zlecenia i możliwością rezygnacji z dyspozycji.

  Uwaga! Należy zwrócić uwagę, że w przypadku aktywnej funkcji Szybkiego składania / anulowania zleceń nie ma możliwości poprawienia parametrów zlecenia po jego zaakceptowaniu ze strony, na której wprowadzane są parametry zlecenia.

  Zaznaczenie w polu Trzyliterowe skróty akcji wartości Tak powoduje wyświetlanie trzyliterowych skrótów akcji notowanych na GPW i NewConnect w następujących częściach serwisu Inwestor online:

  • Portfel - Moje aktywa lub Inne aktywa - Rachunki - Szczegóły - Rachunek instrumentów finansowych - Saldo,
  • Portfel - Moje aktywa lub Inne aktywa - Rachunki - Więcej - Historia instr. finans.,
  • Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje bieżące,
  • Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje archiwalne,
  • Zlecenia - Giełda - Zlecenia z koszyka.

   

  Przy niezaznaczonej opcji wyświetlane są nazwy skrócone używane przez GPW.

  Funkcja Mniej parametrów zlecenia określa globalny sposób składania zlecenia na formatce Zlecenia - Nowe zlecenie, w zakładce Notowania oraz poprzez aplikację do odbioru notowań NOL:

  • Zaznaczenie wartości Tak spowoduje na formatce Zlecenia - Nowe zlecenie prezentację pól do wprowadzenia zlecenia w trybie uproszczonym (wyświetlane są wyłącznie pola z parametrami niezbędnymi do złożenia zlecenia), natomiast na formatce Notowania oraz w aplikacji do odbioru notowań NOL spowoduje, po kliknięciu w kurs instrumentu, prezentację okna pop-up umożliwiającego złożenie zlecenia w trybie uproszczonym,
  • Zaznaczenie wartości Nie spowoduje na formatce Zlecenia - Nowe zlecenie prezentację wszystkich pól do wprowadzenia zlecenia w trybie rozszerzonym (wyświetlane są pola z wszystkimi możliwymi parametrami zlecenia, w tym pola nieobowiązkowe), natomiast na formatce Notowania oraz w aplikacji do odbioru notowań NOL spowoduje, po kliknięciu w kurs instrumentu, przejście do formatki Zlecenia - Nowe zlecenie w trybie rozszerzonym.

   

  Globalny sposób składania zlecenia, określony poprzez funkcję Mniej parametrów zlecenia, można zmienić składając zlecenie, zarówno na formatce Zlecenia - Nowe zlecenie, jak i w oknie pop-up, wywoływanym z formatki Notowania lub w aplikacji do odbioru notowań NOL.

  Funkcja Rekordów na stronie określa w sposób globalny ile wierszy jest wyświetlanych w ramkach prezentujących zmienną ilość rekordów. Do wyboru pozostają następujące wartości: 10, 50 (domyślna), 100 oraz wszystkie dostępne rekordy. Wartość globalną można zmienić w każdej ramce ze zmienną ilością rekordów na inną ale taka zmiana nie jest zapisywana w ustawieniach serwisu Inwestor online.

  Moje instrumenty

  W ramce Moje instrumenty możliwe jest zdefiniowanie listy instrumentów, które wykorzystywane są w następujących częściach serwisu Inwestor online:

  • Inwestor online - Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenie - w polu Instr: Polska / Zagr. prezentowane są na początku listy instrumentów,
  • Inwestor online - Serwis informacyjny - Moje instrumenty - Obserwowane instrumenty.

   

  Zakładka Rynek 360

  Cześć środkowa ekranu prezentuje siatkę (30 wierszy x 3 kolumny) układu komponentów jaki wyświetlany jest w zakładce menu głównego Rynek 360. Belka tytułowa każdego komponentu zawiera do trzech ikon: ikonę wywołującą dymek z opisem komponentu, ikonę konfiguracji wywołującą okno pop-up umożliwiające określenie wysokości komponentu oraz ikonę usuwającą komponent z układu komponentów. Usunięte i pozostające do wykorzystania komponenty prezentowane są z prawej strony ekranu. Do wykorzystania jest pięć komponentów Spółka oraz po jednym z pozostałych rodzajów. Dodanie komponentu do układu wyświetlanych komponentów następuje poprzez metodę drag-and-drop. Należy zatrzymać kursor myszy na belce tytułowej komponentu z prawej strony ekranu oraz przytrzymując lewy przycisk myszy przesunąć zarys komponentu do środkowej strony ekranu i zwolnić przycisk myszy w miejscu, w którym komponent ma być wyświetlany. Możliwość umieszczenia komponentu w wybranym przez użytkownika miejscu sygnalizowana jest zmianą koloru komórek siatki układu komponentów na zielony. Przy ustalaniu układu komponentów należy uwzględnić następujące zasady:

  • Komponentu Ustawienia nie można usunąć z układu komponentów,
  • Dodawany komponent przylega do górnej krawędzi kolumny lub dolnej krawędzi ostatniego komponentu w kolumnie,
  • Jeżeli w kolumnie pozostają niewykorzystane wiersze pomiędzy komponentem w kolumnie a następnym komponentem zajmującym więcej niż jedną kolumnę, to przy próbie umieszczenia komponentu o wysokości większej niż ilość niewykorzystanych wierszy, komponent poniżej zostanie przesunięty w dół,
  • Przy dodawaniu komponentu Spółka obligatoryjne jest wybranie instrumentu, jaki będzie prezentowany w komponencie,
  • Jeżeli dodawany komponent ma zająć miejsce innego komponentu, znajdującego się w siatce układu komponentów, należy zatrzymać kursor myszy na belce tytułowej pierwotnego komponentu, co spowoduje jego przesunięcie w dół i umożliwi wstawienie w to miejsce nowego komponentu.
  Zatwierdzenie układu siatki komponentów i przejście do zakładki Rynek 360 następuje poprzez kliknięcie przycisku Zapisz po prawej stronie ekranu. Jeżeli przycisk Zapis nie zostanie kliknięty zachowany zostanie dotychczasowy układ komponentów.

   

  Logowanie

  W ramce Domyślny rachunek po zalogowaniu możliwe jest w przypadku klientów posiadających więcej niż jeden rachunek wybór rachunku domyślnego, który będzie aktywny bezpośrednio po zalogowaniu (dotyczy zarówno serwisu Inwestor online, jak i aplikacji Inwestor mobile). Rachunek domyślny wyróżniony jest pogrubioną czcionką.

  Ramka Dodatkowe opcje logowania zawiera następujące opcje:

  • Strona informacyjna - umożliwia wybór wyświetlania Strony informacyjnej po zalogowaniu do serwisu Inwestor online,
  • Włącz/Wyłącz Rynek 360 - umożliwia wybór wyświetlania zakładki menu głównego Rynek 360,
  • Rynek 360, Portfel, Zlecenia, Serwis informacyjny, Notowania, Moje usługi - umożliwia wybór zakładki menu głównego wyświetlanej bezpośrednio po zalogowaniu.

   

  Przycisk poniżej określa:

  • Zapisz - akceptację wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

   

  W ramce Data i czas ostatniego logowania prezentowane są dane dotyczące ostatniego poprawnego oraz zakończonego błędem logowania odrębnie do serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile.

  Telefon / E-mail

  Strona umożliwa:

  • Zdefiniowanie lub modyfikację numeru telefonu komórkowego,
  • Aktywację zaufanego numeru telefonu komórkowego,
  • Zdefiniowanie lub modyfikację adresu email.

   

  W ramkach Telefon oraz E-mail możliwe jest zdefiniowanie, modyfikacja lub usunięcie odpowiednio numeru telefonu komórkowego oraz adresu email poprzez wprowadzenie, zmianę lub usunięcie wpisu w polu Numer telefonu komórkowego oraz Adres E-mail.
  Dla potwierdzenia poprawności wprowadzanych danych, należy powtórnie wprowadzić identyczne dane w polu Powtórz numer telefonu komórkowego oraz Powtórz adres E-mail. Zmianę należy potwierdzić za pomocą przycisku Akceptuj.
  Po wykonaniu operacji pojawi się w zielonej ramce komunikat Zmiana numeru telefonu została zapisana lub Zmiana adresu E-mail została zapisana, potwierdzający wykonanie operacji.

  Numer zaufany to numer Twojego telefonu komórkowego, na który Santander Biuro Maklerskie wyśle PIN startowy za pomocą komunikatu SMS (gdy zapomnisz swoje obecne hasło do logowania). Jeśli nie aktywujesz numeru telefonu komórkowego jako zaufanego, PIN startowy będzie do Ciebie wysyłany na adres do korespondencji.

  W ramce Aktywacja telefonu zaufanego pole Telefon ustawiony jako zaufany prezentuje następujące wartości:

  • brak - jeżeli nie posiadasz zdefiniowanego numeru telefonu komórkowego,
  • brak. Wygeneruj kod aktywacyjny dla numeru: 'zdefiniowany numer telefonu komórkowego' - jeżeli posiadasz zdefiniowany numer telefonu komórkowego,
  • numer telefonu komórkowego - jeżeli posiadasz zaufany numer telefonu komórkowego.

   

  W celu aktywacji zdefiniowanego numeru telefonu jako zaufanego należy:

  • Wybrać przycisk Generuj kod,
  • W zielonej ramce pojawi się komunikat Kod aktywacyjny został wysłany na numer numer telefonu. Proszę sprawdzić kod w odebranych wiadomościach SMS w telefonie komórkowym i wprowadzić go w ramce Aktywacja telefonu zaufanego., potwierdzający wykonanie operacji,
  • W odebranych wiadomościach SMS w telefonie komórkowym proszę sprawdzić otrzymany kod,
  • W ramce Aktywacja telefonu zaufanego pojawi się pole do wprowadzenia kodu aktywacyjnego oraz informacja "Blokada generowania kodu aktywacyjnego wygaśnie: 'data i czas wygaśnięcia'",
  • Komunikat wskazuje kiedy możliwe będzie ponowne wygenerowanie kodu aktywacyjnego jeżeli bieżący nie został wprowadzony lub został wprowadzony błędnie,
  • Otrzymany w komunikacie SMS kod aktywacyjny należy wprowadzić w polu Wprowadź kod aktywacyjny dla numeru: numer telefonu i potwierdzić przyciskiem Akceptuj kod,
  • Po wykonaniu operacji pojawi się w zielonej ramce komunikat Wprowadzono ważny kod aktywacyjny. Numer telefonu został ustawiony jako zaufany.

   

  Uwaga! System weryfikuje poprawność adresu oraz numeru telefonu komórkowego. Prosimy zwrócić uwagę, aby w adresie email nie używać polskich liter oraz rozdzielić nazwę użytkownika od nazwy domeny symbolem @. Numer telefonu komórkowego należy wpisać w formacie: trzycyfrowy prefix operatora plus sześciocyfrowy numer telefonu bez odstępu.

  Moje skróty

  W ramce Moje skróty możliwe jest zdefiniowanie, które strony serwisu Inwestor online są dostępne w pasku Moich skrótów, wyświetlanym na dole każdej strony serwisu Inwestor online. Korzystanie z paska Moich skrótów umożliwia otwarcie zdefiniowanej strony bez potrzeby przechodzenia przez drzewo menu. Na przykład zdefiniowanie pozycji 'Historia instr. finans.' umożliwia wywołanie strony jednym kliknięciem zamiast czterech kliknięć w menu (Portfel - Moje aktywa lub Inne aktywa - Więcej - Historia instr. finans.). W celu zdefiniowania strony w pasku skrótów należy zaznaczyć pole wyboru przy nazwie strony.

  Zaznaczenie pola Pokazuj pasek skrótów po zalogowaniu powoduje, że pasek skrótów jest widoczny zaraz po zalogowaniu do serwisu Inwestor online. Niezależnie od tej funkcji pasek skrótów można włączyć lub wyłączyć poprzez przycisk z prawej strony paska.

  Pasek skrótów wyświetlany jest w dwóch niezależnych formach, w zależności od wyboru w polu Rodzaj wyświetlanego paska skrótów:

  • Przewijany - prezentowany w jednym wierszu; jeżeli ilość skrótów nie pozwala wyświetlić ich wszystkich po lewej i prawej stronie paska wyświetlane są strzałki umożliwiające przewijanie paska,
  • W wierszach - prezentowany w więcej niż jednym wierszu jeżeli ilość skrótów nie pozwala wyświetlić ich wszystkich w jednym wierszu.

   

  Po zdefiniowaniu skrótów oraz sposobu prezentacji paska skrótów należy wybrać przycisk Zapisz. Po wykonaniu operacji pojawi się w zielonej ramce komunikat Pomyślnie zapisano ustawienia skrótów, potwierdzający wykonanie operacji.

  Dane osobowe

  W ramce Dane użytkownika prezentowane są następujące dane osobowe użytkownika:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania,
  • Adres korespondencyjny,
  • Nazwa i adres urzędu skarbowego,
  • Numer PESEL,
  • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
  • Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie,
  • Adres email dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie,
  • NKK (Numer Klasyfikacyjny Klienta),
  • Forma dostarczania dokumentów KID,
  • Forma komunikacji z Santander Biuro Maklerskie,
  • Forma dostarczania potwierdzeń zawarcia transakcji.

   

  W razie niespójności danych ze stanem faktycznym, należy:

  • W przypadku imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondecyjnego, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości skontaktować się z Santander Biuro Maklerskie osobiście i dokonać aktualizacji danych osobowych,
  • W przypadku braku nazwy i adresu urzędu skarbowego dokonać zmiany na stronie Uzupełnianie danych wyświetlanej bezpośrednio po zalogowaniu,
  • W przypadku numeru telefonu komókowego oraz adresu email dokonać zmiany na stronie Ustawienia - Telefon / E-mail - Telefon lub E-mail.

   

  Jeżeli zalogowany użytkownik jest właścicielem aktywnego rachunku, do którego ustanowił pełnomocnika/ów dodatkowo wyświetlane są w ramce Dane pełnomocników następujące informacje dotyczące pełnomocnika/ów:

  • Imię i nazwisko,
  • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
  • Numer PESEL,
  • Data udzielenia pełnomocnictwa,
  • Data wycofania pełnomocnictwa.

   

  Informacje o rachunku

  W ramce Dane rachunku prezentowane są następujące dane dotyczące aktywnego rachunku:

  • Numer rachunku,
  • Prawo własności - Właściciel lub Pełnomocnik.

   

  W ramce Dane o wymaganym poziomie depozytu na rachunku:

  • Portfel intraday - dalsze informacje dostępne są po kliknięciu w przycisk Informacje,
  • Grupa ryzyka,
  • Status usługi.

  W ramce Dane o prowizjach prezentowane są stawki prowizji w podziale na rynek kasowy, kontraktów terminowych i opcji oraz w podziale na rynek krajowy i rynki zagraniczne.

  W ramce Dane dodatkowe prezentowane są informacje o:

  • Zaległej opłacie za rachunek,
  • Oprocentowaniu rachunku.

   

  Urządzenia mobilne

  W ramce Zarejestrowane urządzenie prezentowany jest identyfikator UDID urządzenia, które zarejestrowane zostało w aplikacji Inwestor mobile w celu korzystania z PIN mobile i/lub logowania biometrycznego oraz komunikatów Push. Za pomocą przycisku Wyrejestruj możliwe jest wyrejestrowanie urządzenia.

  Zmiana hasła

  W ramce Zmiana hasła możliwe jest:

  • Zmiana hasła do serwisu internetowego Santander Biuro Maklerskie. Hasło jest identyczne zarówno przy logowaniu do serwisu na urządzeniu stacjonarnym przez przeglądarkę WWW (serwis Inwestor online), jak i na urządzeniu przenośnym w aplikacji Inwestor mobile dla systemów Android oraz iOS (tylko telefony iPhone),
  • Zmiana hasła niemaskowanego na hasło maskowane.

   

  PIN startowy Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty lub komunikatu SMS, po jego zarejestrowaniu w systemie Santander Biuro Maklerskie albo na żądanie użytkownika. Po zalogowaniu do serwisu Inwestor online lub aplikacji Inwestor mobile przy pomocy PIN startowego, wyświetlona zostaje strona zmiany PIN startowego, na której należy zdefiniować własne hasło. Podobnie, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa korzystania z serwisu internetowego, system wymusza zmianę hasła co 360 dni. Informację o czasie automatycznego wymuszenia zmiany hasła można znaleźć na stronie Ustawienia - Zmiana hasła w serwisie Inwestor online.

  W celu zmiany hasła należy podać obecne i dwukrotnie nowe hasło. Wybór należy zaakceptować przyciskiem Zapisz. Jeżeli wprowadzony w polu Podaj obecne hasło (albo PIN startowy) kod jest błędny lub wprowadzony w polach Podaj nowe hasło oraz Potwierdź nowe hasło kod nie jest identyczny wyświetlane są komunikaty o błędzie. Jeżeli wszystkie dane zostały podane prawidłowo, wyświetlony zostanie komunikat Hasło (albo PIN startowy) zostało zmienione.

  Nowe hasło:

  • nie może być krótsze niż 10 znaków i dłuższe niż 20,
  • musi zawierać co najmniej jedną cyfrę i jeden znak nie będący cyfrą (literę lub znak specjalny),
  • może zawierać cyfry (0123456789), wielkie lub małe litery (AaBbCc...Zz - bez znaków narodowych) oraz znaki specjalne ! @ # $ % ^ & ( ),
  • nie może zawierać trzech kolejnych cyfr loginu klienta,
  • nie może zawierać trzech identycznych znaków występujących obok siebie,
  • nie może być identyczny jak jedno z ostatnich haseł.

   

  System rozróżnia wielkie i małe litery, zatem proszę zwrócić uwagę w trakcie definiowania nowego hasła oraz podczas logowania, czy nie został włączony klawisz Caps Lock.

  Oprócz zmiany hasła możliwe jest włączenie hasła maskowanego. Aby aktywować hasło maskowane, należy zaznaczyć pole Zmień swoje hasło niemaskowane na bezpieczniejsze hasło maskowane, co uaktywni przycisk Zapisz, i następnie potwierdzić przyciskiem Zapisz.

  Logowanie z użyciem maskowanego hasła odbywa się bez konieczności podawania całości hasła podczas logowania, a jedynie wybranych losowo przez system znaków wchodzących w skład hasła. Taki sposób logowania ma za zadanie podnieść bezpieczeństwo korzystania z systemów transakcyjnych.

  Operacja odwrotna - zmiana hasła maskowanego na hasło niemaskowane dostępna jest poprzez dyspozycję w opcji Moje usługi - Dyspozycje - Dostęp do serwisu Inwestor online oraa aplikacji Inwestor mobile.

  Pamiętaj! Jesteś jedyną osobą, która zna Twoje hasło.

 • Zakładka Rynek 360 umożliwia uzyskanie informacji prezentowanych w innych zakładkach na jednym ekranie w ramach komponentów, których układ może być personalizowany według potrzeb użytkownika. Dane w komponentach uaktualniane są automatycznie, bez konieczności odświeżania ze strony użytkownika. Zakładka Rynek 360 dostępna jest dla użytkowników będących właścicielem lub pełnomocnikiem przynajmniej jednego rachunku oraz posiadających dostęp do usługi odbioru notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z przynajmniej jedną najlepszą ofertą. W przypadku braku dostępu do notowań prezentowany jest link do opcji zamawiania usługi odbioru notowań giełdowych. Zarządzanie komponentami opisane zostało w pomocy w opcji Ustawienia - Rynek 360.

  Do dyspozycji są następujące komponenty:

  • Monitor,
  • Rentowność,
  • Rachunki,
  • Indeksy,
  • Moje instrumenty,
  • Spółka,
  • Publikacje,
  • Statystyka sesji,
  • Ustawienia.

   

  Monitor - komponent prezentuje na bieżąco stan złożonych na aktywnym rachunku zleceń oczekujących na realizację (prezentowane u góry) oraz takich, które zostały na bieżącej sesji zrealizowane, anulowane lub ich termin ważności upłynął (prezentowane poniżej). Belka tytułowa zawiera nazwę komponentu. Dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Data sesji - data pierwszej sesji, na której zlecenie jest ważne,
  • Data ważności - data ostatniej sesji, na której zlecenie jest ważne, pole te może zawierać warunki: Do określonego czasu (WDC), Na fixing (WNF), Na zamknięcie (WNZ), Wykonaj i Anuluj (WIA), Wykonaj lub Anuluj (WLA), Na czas nieoznaczony (WDA),
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem danego zlecenia, dla akcji notowanych na GPW stosowane są trzyliterowe skróty lub nazwy skrócone w zależności od wyboru prezentacji nazwy w opcji Ustawienia - Wyświetlanie danych - Domyślne wartości - Trzyliterowe skróty akcji. W przypadku złożenia zlecenia na portfelu innym niż '00' jest on prezentowany po nazwie instrumentu finansowego,
  • K/S - typ operacji, K - Kupno, S - Sprzedaż,
  • Ilość - ilość instrumentów finansowych w zleceniu,
  • Rodzaj ceny - dla zlecenia standardowego prezentowany jest rodzaj ceny, np. Limit, PKC, PCR itd., a dla zlecenia zaawansowanego - prezentowane są zlecenia cząstkowe z rodzajem zlecenia zaawansowanego, rodzajem zlecenia cząstkowego oraz rodzajem ceny, np. ToC CUT / Stop Loss,
  • Limit ceny - limit ceny w zleceniu, w przypadku zleceń kupna PKC, PCR, Stop Loss, podawana jest maksymalna dla zleceń kupna lub minimalna dla zleceń sprzedaży cena określona dopuszczalną przez Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmianą kursu do dnia ważności zlecenia,
  • Realizacja - ilość instrumentów finansowych zrealizowanych z danego zlecenia,
  • Średnia cena - średnia ważona cena, po jakiej zostało zrealizowane zlecenie w całości lub częściowo, bez prowizji,
  • Operacje:
   • Anuluj - link służący do wydania dyspozycji anulowania zlecenia, dostępny o ile zlecenie można anulować,
   • Modyfikuj - link służący do wydania dyspozycji modyfikacji zlecenia, dostępny o ile zlecenie można zmodyfikować,

  Rentowność - komponent prezentuje rentowność instrumentów dla aktywnego rachunku. Dostępne jest podsumowanie rentowności całego rachunku oraz rentowność dla poszczególnych pozycji. W pierwszym przypadku prezentowane jest podsumowanie wartościowe z rozbiciem na poszczególne waluty. Dla rentowności poszczególnych pozycji prezentowane są również wartości procentowe. 

   

  Rachunki - komponent prezentuje rachunki, których zalogowany użytkownik jest właścicielem lub pełnomocnikiem. Numer aktywnego rachunku jest podkreślony, a jego kliknięcie powoduje przejście do opcji Portfel - Moje/Inne aktywa - Rachunki - Szczegóły. Belka tytułowa zawiera datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Numer - numer rachunku,
  • Właściciel - nazwisko i imię/nazwę właściciela rachunku,
  • Środki finans., Wycena instr., Wycena razem - wartości przeniesione z opcji Portfel - Moje/Inne aktywa - Rachunki.

   

  Indeksy - komponent prezentuje wartość oraz wykres liniowy intraday dla bieżącej lub ostatniej sesji indeksów notowanych na GPW. Belka tytułowa zawiera datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu. Domyślnie prezentowany jest indeks WIG20. Zmiana wykresu następuje poprzez kliknięcie w wiersz z wybranym indeksem. Nazwa wybranego indeksu zostaje pogrubiona. Zmiana zostaje zapamiętana do wylogowania z serwisu Inwestor online. Po ponownym zalogowaniu wyświetlany jest indeks domyślny.

   

  Moje instrumenty - komponent prezentuje notowania instrumentów znajdujących się na rachunku oraz obserwowanych przez użytkownika. Belka tytułowa zawiera datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu. Zakładka Rachunek prezentuje instrumenty znajdujące się na aktywnym rachunku. Zmiana rachunku w selektorze rachunków zmienia skład prezentowanych instrumentów. Zakładka Obserwowane prezentuje instrumenty wybrane przez użytkownika do obserwacji. Zestawienie instrumentów obserwowanych jest niezależne od aktywnego rachunku. Dodanie lub usunięcie instrumentu możliwe jest w opcji Serwis informacyjny - Moje instrumenty (w lewej kolumnie) lub bezpośrednio w komponencie. W celu dodania instrumentu należy wpisać nazwę lub część nazwy w polu tekstowym pod tabelą, następnie wybrać instrument z wyświetlanej listy rozwijanej i potwierdzić przyciskiem Akceptuj. W celu usunięcia instrumentu należy zatrzymać kursor myszy na nazwie instrumentu i kliknąć czerwony krzyżyk wyświetlany po prawej stronie. Zakładka Wszystkie prezentuje zarówno instrumenty na rachunku, jak i obserwowane. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Nazwa - nazwa instrumentu,
  • IlośćK - ilość instrumentów w najlepszej ofercie kupna,
  • CenaK - limit w najlepszej ofercie kupna,
  • CenaS - limit w najlepszej ofercie sprzedaży,
  • IlośćS - ilość instrumentów w najlepszej ofercie sprzedaży,
  • Kurs - kurs ostatniej transakcji,
  • % - zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia. Zmiana dodatnia oznaczana jest zielonym kolorem czcionki, brak zmiany - kolorem czarnym, a zmiana ujemna - kolorem czerwonym.
  Kliknięcie w nazwę instrumentu powoduje przeniesienie do strony Serwis informacyjny - Spółki w kontekście danego instrumentu.
  Kliknięcie w wartość w kolumnie CenaK lub CenaS wywołuje okno pop-up zlecenia odpowiednio sprzedaży lub kupna (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Tak) lub formatkę Zlecenia - Nowe zlecenie (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów - Nie). Opis okna pop-up zlecenia oraz zasady jego działania zostały zawarte w pomocy dla opcji Notowania - Tabela notowań.

   

  Spółka - komponent prezentuje notowania, depesze PAP i ESPI oraz materiały analityczne jednego, wybranego w komponencie instrumentu notowanego na GPW (w przypadku indeksów nie są prezentowane dane dla ofert, czas i kurs transakcji dotyczą ostatniej wartości indeksu oraz niemożliwe jest złożenie zlecenia). Belka tytułowa zawiera nazwę wybranego instrumentu, datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu, oraz ikonę wywołującą okno pop-up Konfiguracja, umożliwiające zmianę instrumentu w komponencie. Zmiana instrumentu jest zapamiętywana także po wylogowaniu z serwisu Inwestor online. Komponent zawiera trzy zakładki: Notowania, News oraz Analizy.
  Zakładka Notowania zawiera następujące dane:

  • Kursy instrumentu dla bieżącej lub ostatniej sesji: O - otwarcia, H - maksymalny, L - minimalny, C - ostatni,
  • Przyciski umożliwiające złożenie zlecenia: przycisk lewy w kolorze czerwonym - prezentuje najlepszą ofertę kupna, a jego kliknięcie umożliwia złożenie zlecenia sprzedaży, przycisk prawy w kolorze zielonym - prezentuje najlepszą ofertę sprzedaży, a jego kliknięcie umożliwia złożenie zlecenia kupna. Kliknięcie przycisku wywołuje okno pop-up zlecenia (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Tak) lub formatkę Zlecenia - Nowe zlecenie (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów - Nie). Opis okna pop-up zlecenia oraz zasady jego działania zostały zawarte w pomocy dla opcji Notowania - Tabela notowań,
  • Pomiędzy przyciskami prezentowana jest informacja o zmianie procentowej kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia,
  • Czas, wolumen i kurs trzech ostatnich transakcji,
  • Wykres liniowy intraday dla bieżącej lub ostatniej sesji.
  Zakładka News prezentuje w dwóch odrębnych podzakładkach 20 najnowszych depesz PAP dotyczących instrumentu wybranego w komponencie. Lista depesz uwzględnia datę i czas publikacji oraz tytuł lub część tytułu depeszy w postaci linku. Kliknięcie linku wywołuje okno pop-up zawierające pełną treść depeszy.
   

   

  Publikacje - komponent prezentuje w dwóch odrębnych podzakładkach 50 najnowszych depesz PAP dla instrumentów notowanych na GPW. Belka tytułowa zawiera datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu. Lista depesz uwzględnia datę i czas publikacji oraz tytuł lub część tytułu depeszy w postaci linku. Kliknięcie linku wywołuje okno pop-up zawierające pełną treść depeszy.

   

  Statystyka sesji - komponent prezentuje w trzech odrębnych zakładkach informacje dotyczące największych wzrostów, spadków oraz obrotów instrumentów notowanych na GPW. Belka tytułowa zawiera datę i czas ostatniego odświeżenia komponentu. Część wspólna komponentu prezentuje wartość obrotów, ilość oraz udział procentowy instrumentów, których kurs rośnie, maleje lub pozostaje bez zmiany na bieżącej lub ostatniej sesji.
  Zakładka Naj. wzrosty prezentuje nazwę, kurs ostatniej transakcji, wartość obrotu oraz procentową zmianę kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia pięciu instrumentów o największym wzroście kursu.
  Zakładka Naj. spadki prezentuje nazwę, kurs ostatniej transakcji, wartość obrotu oraz procentową zmianę kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia pięciu instrumentów o największym spadku kursu.
  Zakładka Naj. obroty prezentuje nazwę, kurs ostatniej transakcji, wartość obrotu pięciu instrumentów o największej wartości obrotów.

   

  Ustawienia - komponent prezentuje status połączenia komponentów Rynku 360 z serwerem Santander Biuro Maklerskie oraz link Przejdź do ustawień wywołujący stronę konfiguracji zakładki Rynek 360. W odróżnieniu od innych komponentów, Ustawienia są komponentem nieusuwalnym z siatki układu komponentów.

 • Portfel

  Zakładka umożliwia uzyskanie informacji o aktywach na rachunkach, w funduszach inwestycyjnych oraz w rejestrach sponsora emisji. W zależności od wyboru w menu bocznym prezentowane są następujące dane:

  • Moje aktywa - umożliwia dostęp do listy rachunków, funduszy inwestycyjnych oraz przeglądu instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrach sponsora emisji, które są własnością zalogowanego użytkownika,
  • Inne aktywa - umożliwia dostęp do listy rachunków oraz przeglądu instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrach sponsora emisji, do których uprawnienia zalogowanego użytkownika wynikają z otrzymanego pełnomocnictwa.

   

  Moje aktywa

  Wybranie z menu bocznego pozycji Moje aktywa powoduje prezentację danych o aktywach, których zalogowany użytkownik jest właścicielem w następujących ramkach:

  • Rachunki - wszystkie rachunki, których zalogowany użytkownik jest właścicielem. Jeżeli dla wszystkich rachunków linki w kolumnie Operacje są wyszarzone to oznacza, że aktywnym rachunkiem jest rachunek, na którym zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem. Aktywny rachunek można zmienić poprzez listę rachunków pod menu głównym serwisu,
  • Sponsor - wszystkie aktywa w rejestrach sponsora emisji, których zalogowany użytkownik jest właścicielem,
  • Podsumowanie - suma aktywów, których właścicielem jest zalogowany użytkownik.

   

  Rachunki

  W ramce Rachunki dostępne są następujące informacje:

  • Numer i nazwa rachunku,
  • Wartość środków finansowych,
  • Wycena instrumentów finansowych,
  • Łączna wartość środków finansowych oraz instrumentów finansowych,
  • Linki do poniższych operacji:
   • Szczegóły rachunku,
   • Historia rachunku pieniężnego,
   • Więcej, gdzie z kolei znajdują się linki do: Historii rachunku instrumentów finansowych, Przelewu, Historii CRR, Wymiany walut oraz do okna pop-up z Wartością środków własnych na danym rachunku.
  Rachunek aktywny wyróżniony jest pogrubioną czcionką.

   

  Nazwa rachunku określa rodzaj usług dostępnych na danym rachunku. Poszczególne nazwy określają:

  • Kasowy - podstawowy rodzaju rachunku, na którym możliwe jest składanie zleceń na polskich rynkach kasowych (akcje, PDA, prawa poboru, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, a także warranty oraz jednostki indeksowe),
  • Kasowy / Derywaty - rodzaj rachunku, na którym obok zleceń dostępnych na rachunku 'Kasowy' możliwe jest składanie zleceń na polskich rynkach terminowych (kontrakty terminowe, opcje),
  • Kasowy Walutowy - rodzaj rachunku, na którym obok zleceń dostępnych na rachunku 'Kasowy' możliwe jest składanie zleceń na zagranicznych rynkach kasowych,
  • Kasowy / Derywaty Walutowy - rodzaj rachunku, na którym możliwe jest składanie zleceń dostępnych zarówno na rachunku 'Kasowy Derywaty', jak i na rachunku 'Kasowy Walutowy',
  • IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) - rodzaj rachunku, na którym dochody ze zrealizowanych zleceń są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych,
  • Krótkiej Sprzedaży - rodzaj rachunku, na którym możliwe jest wyłącznie składanie zleceń krótkiej sprzedaży oraz zleceń odkupu sprzedanych krótko instrumentów,
  • Kredytowy Pomocniczy - rodzaj rachunku, na którym rejestrowane są środki finansowe pochodzące z kredytu na zakup instrumentów finansowych w ofercie pierwotnej lub pierwszej ofercie publicznej.

   

  Linki w kolumnie 'Operacje' dostępne są wyłącznie dla aktywnego rachunku. Wiersz z aktywnym rachunkiem prezentowany jest pogrubioną czcionką. Pod głównym menu serwisu prezentowany jest numer aktywnego rachunku, wraz z prawem własności zalogowanego użytkownika: (W) - właściciel, (P) - pełnomocnik oraz nazwa rachunku. W celu zmiany aktywnego rachunku należy kliknąć w obszarze numeru i nazwy rachunku pod głównym menu i na rozwiniętej liście wybrać inny rachunek.

  W ramce Rachunki wyświetlane są numery i nazwy rachunków w kontekście prawa własności zalogowanego użytkownika do tych rachunków:

  • Jeżeli w menu bocznym aktywną pozycją jest Moje aktywa to prezentowane są wyłącznie rachunki, których zalogowany użytkownik jest właścicielem,
  • Jeżeli aktywną pozycją jest Inne aktywa to prezentowane są wyłącznie rachunki, dla których zalogowany jest użytkownik jest pełnomocnikiem.

   

  Jeżeli w ramce Rachunki żaden z rachunków nie ma dostępnych linków w kolumnie Operacje to zachodzi jedna z dwóch sytuacji:

  • Aktywny jest rachunek, na którym zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem (litera 'P' obok numeru rachunku pod menu głównym) oraz w menu bocznym wybrana pozycja to Moje aktywa. Aby uzyskać możliwość dokonywania operacji w ramach zakładki Portfel na aktywnym rachunku należy wybrać pozycję Inne aktywa w menu bocznym,
  • Aktywny jest rachunek, na którym zalogowany użytkownik jest właścicielem (litera 'W' obok numeru rachunku pod menu głównym) oraz w menu bocznym wybrana pozycja to Inne aktywa. Aby uzyskać możliwość dokonywania operacji w ramach zakładki Portfel na aktywnym rachunku należy wybrać pozycję Moje aktywa w menu bocznym.

   

  Szczegóły rachunku

  Strona Szczegóły rachunku prezentuje informacje dotyczące:

  • Stanu rachunku pieniężnego,
  • Wartości zobowiązań i należności klienta z tytułu zrealizowanych transakcji,
  • Stanu rachunku instrumentów finansowych,
  • Limitu należności,
  • Wartości depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje w kontaktach terminowych,
  • Podsumowania aktywów na rachunku instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnym.

   

  Stan rachunku pieniężnego

  Ramka Rachunek pieniężny - Dostępne środki prezentuje następujące dane:

  • Saldo rachunku pieniężnego - to kwota środków pieniężnych na rachunku nie uwzględniająca transakcji już zawartych, a jeszcze nierozliczonych przez Izbę Rozliczeniową.

  • Saldo pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy - to środki finansowe, które mogą być wypłacone, przelane na inny rachunek lub mogą stanowić pokrycie zlecenia na rynku terminowym, np. środki pochodzące z rozliczonej przez Izbę Rozliczeniową transakcji sprzedaży. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji, praw do akcji i certyfikatów następuje drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji (D+2). Ponieważ transakcje mogą podlegać w KDPW procesowi zawieszania rozliczeń, wartości trasakcji nierozliczonych w D+2 mogą pojawić się w w pozycji Saldo pod zlecenia na rynek kasowy (D+3).

  • Saldo pod zlecenia na rynek kasowy (akcje, PDA, certyfikaty inwestycyjne) - to saldo rachunku pieniężnego oraz saldo rachunku należności (należności pomniejszonych o zaliczki zobowiązań z tytułu: już zawartych, a jeszcze nie rozliczonych transakcji, zleceń kupna złożonych i zweryfikowanych pod względem pokrycia, ale jeszcze nie zrealizowanych oraz zleceń kupna nie zweryfikowanych pod względem pokrycia), czyli środki mogące stanowić pokrycie zleceń na rynek kasowy na instrumenty rozliczane w trybie D+3.

  • Saldo pod zlecenia na rynek kasowy (obligacje, prawa poboru, warranty) - to środki mogące stanowić pokrycie zleceń na rynek kasowy na instrumenty rozliczane w trybie D+2 (z wyjątkiem praw poboru notowanych w ASO NewConnect rozliczanych w trybie D+3).

  • Środki zablokowane pod zlecenia na rynek wtórny - to wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku wtórnym. Po zawarciu transakcji kupna wartość środków uwzględniana jest w ramce Rachunek pieniężny - Należności i zobowiązania - kolumna Zobowiązania.

  • Środki zablokowane pod zlecenia na rynek pierwotny - to wartość środków pieniężnych zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynku pierwotnym do momentu rozliczenia transakcji kupna sprzedaży na specjalnej sesji GPW.
  • Środki zablokowane pod zlecenia w obcych walutach - to wartość środków pieniężnych w PLN zablokowanych pod złożone zlecenia kupna na rynkach zagranicznych (pole dostępne wyłącznie na rachunku PLN).

   

  Złożenie zlecenia kupna w godzinach funkcjonowania systemu giełdowego (8.30 - 17.05 dla GPW) powoduje natychmiastową blokadę środków finansowych i zmniejszenie pozycji Środki pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy oraz pozycji Środki pod zlecenia na rynek kasowy (akcje, PDA, certyfikaty inwestycyjne). Dla zleceń kupna złożonych w innych godzinach blokada następuje o godzinie 8.30 najbliższego dnia sesyjnego. W przypadku braku pełnego pokrycia środków na złożone zlecenia, są one przekazywane na giełdę w kolejności złożenia do wysokości dostępnych środków pod zlecenia.

  Wartość zobowiązań i należności klienta z tytułu zrealizowanych transakcji

  Ramka Rachunek pieniężny - Należności i zobowiązania prezentuje następujące dane:

  • Limit należności - w przypadku klientów korzystających z limitu należności to kwota środków pieniężnych jaką klient będzie zobowiązany posiadać w dniu rozliczenia transakcji kupna, zawartej, na większości giełd, trzy dni wcześniej (dla akcji, praw do akcji i certyfikatów) lub dwa dni wcześniej (dla obligacji, warrantów i praw poboru) i umniejszy saldo rachunku pieniężnego w dniu rozliczenia transakcji kupna.

  • Środki klienta - to kwota środków pieniężnych, jaką klient będzie zobowiązany posiadać w dniu rozliczenia transakcji kupna, która została zablokowana w momencie zrealizowania zlecenia kupna i umniejszy saldo rachunku pieniężnego w dniu rozliczenia transakcji kupna.

  • Zobowiązania - to suma wartości z kolumny Limit należności oraz kolumny Środki klienta. Uwaga! Klienci korzystający z limitu należności oraz stałej dyspozycji udostępniania środków stanowiących należność - kwota zobowiązań nie uwzględnia pobranej prowizji z tytułu udostępnienia środków stanowiących należność.

  • Należności - to kwota środków pieniężnych, które powiększą saldo rachunku pieniężnego oraz wysokość dostępnych środków pod wypłatę, przelew oraz zlecenie na rynku terminowym w danym dniu w rezultacie rozliczenia transakcji sprzedaży zawartej, na większości giełd, trzy dni wcześniej (dla akcji, praw do akcji i certyfikatów) lub dwa dni wcześniej (dla obligacji, warrantów i praw poboru). Uwaga! Kwota należności nie jest pomniejszana o wysokość uruchomionych środków pieniężnych z należności z danego dnia.

  • Saldo dzienne - dla pierwszego wiersza jest to saldo rachunku pieniężnego powiększone o kwotę należności w danym dniu i pomniejszone o wysokość uruchomionych środków pieniężnych z należności z danego dnia, kwotę zobowiązań w danym dniu oraz kwotę zobowiązań przeterminowanych, o ile takie występują. Dla pozostałych wierszy jest to saldo dzienne z dnia poprzedniego powiększone o kwotę należności w danym dniu i pomniejszone o wysokość uruchomionych środków pieniężnych z należności z danego dnia i kwotę zobowiązań w danym dniu. Wartość w kolumnie Zobowiązania w pierwszym wierszu jest wyświetlana w kolorze czerwonym jeżeli kwota zobowiązań przeterminowanych jest większa od zera. Wartość pól w kolumnie 'Saldo dzienne' jest wyświetlana w kolorze czerwonym jeżeli jest mniejsza niż zero.

  • Wymagana dopłata na dzisiaj z uwzględnieniem przyszłych należności - to kwota jaką klient korzystający z usługi limitu należności musi uznać rachunek papierów wartościowych w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia transakcji kupna zawartych, na większości giełd trzy dni wcześniej (dla akcji, praw do akcji i certyfikatów) lub dwa dni wcześniej (dla obligacji, warrantów i praw poboru). Jest to saldo rachunku pieniężnego powiększone o sumę należności pokazanych w czterech wierszach powyżej i pomniejszone o sumę wypłat należności, zobowiązań na dany dzień oraz zobowiązań przeterminowanych. Jeżeli istnieje możliwość wykorzystania przyszłych należności, wykazywanych w drugim, trzecim i czwartym wierszu, wymagana kwota uruchamiana jest automatycznie (bez potrzeby interwencji klienta) i pobierana jest opłata w wysokości 0,2% wartości przyszłych należności, które wykorzystane są do rozliczenia bieżących zobowiązań. Jeżeli nie ma potrzeby uzupełnienia środków pieniężnych na rachunku (saldo rachunku i wartość bieżących należności jest większa od bieżących zobowiązań), pole wykazuje wartość "0.00". UWAGA: Automatyczne wykorzystanie przyszłych należności uwarunkowane jest wcześniejszym podpisaniem przez klienta "Stałej dyspozycji udostępniania środków stanowiących należność". Ww. dyspozycja nie jest dostępna dla klientów korzystających jednocześnie z limitu należności i kredytu na zakup papierów wartościowych.
    

  Stan rachunku instrumentów finansowych

  Ramka Rachunek instrumentów finansowych - Saldo prezentuje następujące dane:

  • ISIN - kod ISIN instrumentu finansowego.

  • Nazwa - nazwa instrumentu finansowego lub trzyliterowy skrót dla akcji notowanych na GPW. Dla kontraktów terminowych w nawiasie może być dodatkowo podany kod portfela (jeśli inwestor ma więcej niż jeden portfel i dany instrument finansowy należy do innego portfela niż z kodem '00'). Kliknięcie w nazwę instrumentu finansowego powoduje przejście do strony Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenie, identycznie jak kliknięcie w link Operacje - Więcej - Zlecenie.

  • Izba - dwuliterowy kod kraju izby rozliczeniowej.

  • Waluta - trzyliterowy kod waluty, w jakiej notowany jest instrument finansowy.

  • Saldo rej. oper. - odpowiada ilości instrumentów finansowych, które mogą stanowić przedmiot zleceń sprzedaży.

  • Blok. pod zlec. - ilość instrumentów finansowych zablokowanych pod złożone zlecenia sprzedaży. Złożenie zlecenia sprzedaży w godzinach funkcjonowania systemu giełdowego (8.00 - 17.05) powoduje automatyczne zablokowanie odpowiedniej ilości instrumentów finansowych. Dla zleceń sprzedaży złożonych w innych godzinach blokada następuje o godzinie 8.30 najbliższego dnia, w którym odbywa się sesja. W przypadku braku pełnego pokrycia dla złożonych zleceń są one przekazywane na GPW do wysokości salda rejestru operacyjnego.

  • Inne blokady - ilość instrumentów finansowych zablokowanych z powodów innych niż zlecenie sprzedaży, np. akcje blokowane pod Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

  • Stan w KDPW - ilość instrumentów finansowych będących własnością klienta. Jeżeli klient posiada nierozliczone przez KDPW (lub zagraniczną izbę rozliczeniową) zlecenia kupna wartość w tej kolumnie będzie mniejsza od wartości w kolumnie Saldo rej. oper. o ilość instrumentów finansowych w nierozliczonym zleceniu kupna. Jeżeli klient posiada nierozliczone zlecenia sprzedaży wartość w tej kolumnie będzie większa od wartości w kolumnie Saldo rej. oper. o ilość instrumentów finansowych w nierozliczonym zleceniu sprzedaży. Rozliczenie transakcji kupna / sprzedaży następuje po trzech dniach roboczych (akcje, prawa do akcji i certyfikaty) lub dwóch dniach roboczych (obligacje, warranty i prawa poboru) po zawarciu transakcji.

  • Wycena - wycena instrumentów finansowych dokonywana jest w następujący sposób: instrumenty finansowe notowane na rynku notowań ciągłych wyceniane są według kursu zamknięcia, instrumenty finansowe notowane na rynku dwóch fiksingów wyceniane są według kursu drugiego fiksingu, obligacje wyceniane są według ceny rozliczeniowej. Wycena nie dotyczy derywatów. Wycena według kursu z bieżącego dnia jest dostępna dla rynku dwóch fiksingów od około godziny 17.00, a dla rynku notowań ciągłych od około godziny 18.00.

  • Wycena w PLN - wycena instrumentów finansowych po przeliczeniu na złote według kursu wymiany Santander Bank Polska S.A.

  • Operacje:
   • Zlecenie - przejście do strony Zlecenia - Giełda – Nowe zlecenie w kontekście nazwy instrumentu, operacji, daty sesji (bieżąca lub najbliższa), terminu ważności (na jedną sesję),
   • Historia - przejście do strony Portfel - Moje aktywa lub Inne aktywa - Rachunki - Więcej - Historia instr. finans. - Historia instrumentu finansowego,
   • Informacje i wykresy – przejście do strony Serwis informacyjny – Spółki w kontekście instrumentu,
   • Rentowność – otwarcie okna pop-up Rentowność.

   

  Okno pop-up Rentowność inwestycji zawiera następujące informacje:

  • Instrument - kod ISIN i nazwa instrumentu finansowego oraz kod izby rozliczeniowej.

  • Saldo - saldo rejestru operacyjnego powiększone o saldo zablokowanych instrumentów finansowych.

  • Cena otwarcia pozycji - ważona ilością instrumentów finansowych średnia cena zakupu dla danego instrumentu finansowego uwzględniająca zapłaconą prowizję.
   Jeżeli przy cenie zakupu podana jest w nawiasie ilość instrumentów finansowych mniejsza niż saldo, to cena średnia dotyczy ilości instrumentów finansowych w nawiasie, natomiast wycena i rentowność dotyczą ilości instrumentów finansowych w pozycji Saldo.

  • Wartość transakcji według cen otwarcia - wartość posiadanych instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym oraz na kontach blokowanych według średniej ceny otwarcia. Ponieważ średnia cena otwarcia prezentowana jest z ograniczeniem do dwóch miejsc po przecinku, to z powoduzaokrągleń liczb wartość ta nie musi dokładnie odpowiadać iloczynowi salda i średniej ceny otwarcia.

  • Wartość transakcji według cen zakupu / Wycena - wycena instrumentu finansowego według kursu ostatniej transakcji (dla klientów posiadających dostęp do notowań GPW i NewConnect w czasie rzeczywistym) lub wycena według kursu zamknięcia poprzedniej sesji (dla klientów nie posiadających dostępu do notowań GPW i NewConnect w czasie rzeczywistym).

   

  Funkcja rentowności nie jest obliczana:

  • Dla instrumentów pochodnych. Dla kontraktów terminowych prezentowane są dzienne zyski / straty na stronie Portfel - Rachunki - Więcej - Rozliczenia CRR.
  • W przypadku otwarcia pozycji w okresie, dla którego Santander Biuro Maklerskie nie prezentuje historii rachunku pieniężnego / historii instrumentów finansowych. Dostępne dane obejmują zwykle okres kilku / kilkunastu ostatnich miesięcy.

   

  Funkcja rentowności nie uwzględnia ponadto:

  • Splitu akcji,
  • Odwrotnego splitu (scalenia akcji),
  • Zakupu akcji na rynku pierwotnym,
  • Zakupu praw do akcji.

  UWAGA! Funkcja rentowności stanowi jedynie poglądową informację o wysokości zysków/strat z transakcji zawartych w okresie kilku ostatnich miesięcy i nie może być podstawą obliczenia wielkości podatku od dochodów kapitałowych.

  Limit należności

  Ramka Rachunek pieniężny - Limit należności prezentuje następujące dane:

  • Przyznany limit należności - wysokość przyznanego limitu,
  • Limit należności wykorzystany / do wykorzystania - wysokość wykorzystanego limitu / wysokość limitu należności pozostałego do wykorzystania (różnica dwóch poprzednich wartości).

  Limit należności jest przyznawany i prezentowany wyłącznie w złotych (PLN), ale wspólny dla rachunku w złotych i wszystkich rachunków walutowych.

  Wartość depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje w kontraktach terminowych

  Ramka Rachunek pieniężny - Depozyt zabezpieczający prezentuje następujące dane:

  • Depozyt zabezpieczający wstępny / właściwy - to wartość depozytu zabezpieczającego ustalona przez KDPW-CCP lub Santander Biuro Maklerskie, wnoszona przez klienta celem pokrycia ryzyka wynikającego z otwierania pozycji w prawach pochodnych.

  • Suma depozytów - łączna wartość dwóch powyższych pozycji.

  • CRR pozycji otwartych   / CRR pozycji zamkniętych - CRR pozycji otwartych to szacunkowy wynik na aktywnych (niezamkniętych) kontraktach, które masz na swoim rachunku. Nie uwzględnia kontraktów zamkniętych. CRR pozycji zamkniętych to wynik na kontraktach zamkniętych.

  • Depozyt instr. (dotyczy tylko GPW) - to wartość zablokowanych na podstawie dyspozycji klienta instrumentów finansowych, dopuszczonych przez KDPW-CCP do zabezpieczania depozytu (wartość rynkowa na zamknięciu podczas poprzedniej sesji giełdowej pomnożona przez ustaloną przez KDPW-CCP wagę).
   Uwaga! Zablokowane instrumenty finansowe mogą stanowić maksymalnie 60% właściwego depozytu zabezpieczającego. Pozostałą część depozytu wstępnego muszą stanowić środki pieniężne. Brak środków pieniężnych skutkuje brakiem możliwości złożenia zlecenia otwierającego pozycję, nawet w przypadku posiadania zablokowanych instrumentów o wartości przewyższającej kwotę wymaganego depozytu.
   System w pierwszej kolejności pobiera depozyt z zablokowanych instrumentów finansowych, maksymalnie do 60% właściwego depozytu zabezpieczającego, a różnicę do wysokości wstępnego depozytu zabezpieczającego - ze środków pieniężnych. Po wykorzystaniu zablokowanych instrumentów depozyt pobierany jest w całości ze środków pieniężnych.
    
  • Depozyt intraday / standard - prezentuje wymagane do uzupełnienia wartości depozytu intraday / standard

  •  

  Dodatkowe informacje dotyczące depozytu zabezpieczającego:

  • Dla pozycji skorelowanej klient wnosi wstępny depozyt zabezpieczający w wysokości różnicy pomiędzy depozytami wymaganymi dla pozycji budujących korelację,
  • Przy składaniu zlecenia powodującego zamknięcie otwartej wcześniej pozycji klient nie wnosi depozytu zabezpieczającego, chyba, że zamyka pozycję skorelowaną,
  • Suma wysokości wstępnego i właściwego depozytu zabezpieczającego nie może być niższa od depozytu zabezpieczającego wymaganego przez KDPW-CCP. Jeżeli na skutek zmian w składzie portfela lub niekorzystnej dla klienta sytuacji na rynku, łączna wartość depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wartości właściwego depozytu zabezpieczającego wymaganego przez KDPW-CCP, klient ma obowiązek uzupełnić depozyt zabezpieczający do wartości nie mniejszej niż wymagana przez Santander Biuro Maklerskie.

   

  Sposób obliczania kwoty uzupełnienia depozytu właściwego.

  1. Na stronie Portfel - Moje aktywa lub Inne aktywa - Rachunki - Szczegóły - Rachunek pieniężny - Depozyt zabezpieczający należy sprawdzić wartość w polu Suma depozytów,
  2. Wartość z punktu nr 1 należy skorygować o CRR ("Codzienne Rozliczenia Rynkowe") i PREMIE (dla opcji), które należy obliczyć samodzielnie na podstawie zawartych transakcji. Sposób obliczania CRR opisany został w pomocy strony Portfel - Rachunki - Więcej - Rozliczenia CRR,
  3. Wymaganą wartość depozytu właściwego wymaganego na następną sesję można sprawdzić na stronie Serwis informacyjny - Informacje BM - Wykaz tabel dot. zabezpieczeń depozytów, PW będących przedmiotem limitu należności, kredytowania i inne,
  4. Jeżeli różnica między kwotą uzyskaną w punkcie nr 2 oraz w punkcie nr 3 jest wartością ujemną - to o wartość tej różnicy należy uzupełnić depozyt właściwy. Wartość równa zeru lub dodatnia oznacza, że nie ma konieczności uzupełnienia depozytu.

   

  Przykład

  Założenia:

  • Na rachunku maklerskim znajduje się otwarta pozycja długa na FW20M11 (+1). Na rachunku maklerskim środki pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy wynoszą 1400 PLN,
  • Kurs zamknięcia z poprzedniej sesji: 2000 pkt,

  Wartości prezentowane w serwisie Inwestor online:

  • Depozyt zabezpieczający wstępny: 1800 PLN,
  • Depozyt zabezpieczający właściwy: 0 PLN.

   

  Kurs zamknięcia w tym dniu wyniósł 1950 pkt (spadek o 50 punktów). Z powodu spadku kursu została poniesiona strata w wysokości 500 PLN (50 pkt x 10 PLN = 500 PLN).
  Aby obliczyć kwotę wymaganą do wyrównania depozytu właściwego, należy zsumować Depozyt wstępny i właściwy oraz uwzględnić CRR (w tym wypadku stratę) czyli: 1800 PLN + 0 PLN - 500 PLN = 1300 PLN. Obliczoną wartość należy porównać z wymaganym depozytem właściwym na następny dzień, który wynosi w tym przykładzie 1755 PLN (kurs rozliczeniowy x mnożnik x poziom depozytu tj. 1950 pkt x 10 PLN x 9 %). Różnica pomiędzy obliczonym i wymaganym depozytem właściwym na następny dzień, a posiadanym na rachunku depozytem w wysokości 1300 PLN stanowi kwotę, jaką należy wpłacić na rachunek maklerski przed rozpoczęciem sesji w dniu następnym. W tym przykładzie kwota ta wynosi 1755 PLN - 1300 PLN = 455 PLN.

  Kwota, jaką Klient powinien dopłacić na następną sesję można też sprawdzić klikając w przycisk Dopłać do depozytu. Pole to zawiera aktualną na następną sesję wartość dopłaty od momentu zakończenia procesu rozliczenia sesji (zwyczajowo około godz. 19:00 każdego dnia). Uwaga! Wartość ta nie zmienia się w ciągu następnej sesji, aż do kolejnego zakończenia procesu księgowania, pomimo tego, że klient dokonał wymaganej wpłaty.

  Wartość depozytu zabezpieczającego na rachunku krótkiej sprzedaży

  Ramka Rachunek pieniężny - Krótka sprzedaż prezentuje następujące dane:

  • Saldo konta zabezpieczeń - to suma wartości depozytu zabezpieczającego, wnoszona przez klienta celem pokrycia ryzyka wynikającego z otwierania krótkich pozycji na rachunku krótkiej sprzedaży oraz wartości wynikającej z rozliczenia transakcji kupna i sprzedaży na rachunku krótkiej sprzedaży.
  • Posiadana wartość zabezpieczenia - to wartość prezentowana w polu Saldo konta zabezpieczeń, powiększona o kwotę należności wynikających ze sprzedaży instrumentów na rachunku krótkiej sprzedaży,
  • Wymagana wartość zabezpieczenia pod zlecenia aktywne - to wartość środków pieniężnych jaką klient musi utrzymywać na rachunku zabezpieczającym krótkiej sprzedaży z tytułu złożenia zleceń sprzedaży,
  • Wymagana wartość zabezpieczenia pod otwarte pozycje - to wartość środków pieniężnych jaką klient musi utrzymywać na rachunku zabezpieczającym krótkiej sprzedaży z tytułu otwarcia krótkich pozycji,
  • Posiadany poziom zabezpieczenia - to procentowy poziom zabezpieczenia krótkich pozycji na rachunku krótkiej sprzedaży. Wartość poziomu zabezpieczenia wyświetlana jest czcionką czerwoną jeżeli jest on niższy od 100% lub czcionką czarną w innym przypadku.

   

  Podsumowanie aktywów na rachunku instrumentów finansowych oraz rachunku pieniężnym

  Ramka Podsumowanie prezentuje następujące dane:

  • Środki finansowe - łączna wartość środków pieniężnych na rachunku PLN oraz subrachunkach walutowych. Wartość środków w walutach obcych jest przeliczona na złote według kursu Santander Bank Polska S.A.

  • Wycena instrumentów - łączna wartość instrumentów finansowych na rachunku, obliczona w następujący sposób:
   • Instrumenty finansowe notowane na rynku notowań ciągłych wyceniane są według kursu zamknięcia,
   • Instrumenty finansowe notowane na rynku dwóch fiksingów wyceniane są według kursu drugiego fixingu,
   • Obligacje wyceniane są według ceny rozliczeniowej,
   • Wartość instrumentów finansowych notowanych w walutach obcych przeliczona jest na złote według kursu Santander Bank Polska S.A.,
   • Wycena nie dotyczy derywatów.

   

  Wycena według kursu z bieżącego dnia jest dostępna dla rynku dwóch fiksingów od około godziny 17.00, a dla rynku notowań ciągłych od około godziny 18.00.

  Wycena aktywów dokonywana jest odrębnie dla poszczególnych subrachunków walutowych oraz łącznie dla rachunku PLN i wszystkich subrachunków walutowych po przeliczeniu na złote według kursu Santander Bank Polska S.A.

  Historia rachunku pieniężnego

  Ramka Historia rachunku pieniężnego pozwala uzyskać informacje o historii operacji na rachunku pieniężnym. Serwis Inwestor online udostępnia historię rachunku pieniężnego co najmniej od początku roku poprzedniego w stosunku do bieżącego. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Data operacji,
  • Tytuł operacji - nazwa operacji na rachunku pieniężnym,
  • Kwota operacji,
  • Saldo rachunku - saldo rachunku pieniężnego po operacji,
  • Operacje:
   • Szczegóły - otwiera okno pop-up Szczegóły operacji zawierające m.in. numery rachunków wykonującego przelew i rachunku odbiorcy przelewu.

   

  Domyślnie prezentowana jest historia z ostatnich 7 dni. Zakres wyszukiwania historii operacji można zmienić pod względem dat ich wykonania:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Za wybrany okres, ograniczony datami,
  • Za wybrany miesiąc.
  oraz zaakceptować przyciskiem Filtruj.

   

  Historia rachunku instrumentów

  Ramka Historia rachunku instrumentów finansowych pozwala uzyskać informacje o historii operacji na rachunku instrumentów finansowych. Serwis Inwestor online udostępnia historię rachunku instrumentów co najmniej od początku roku poprzedniego w stosunku do bieżącego. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Data operacji,
  • Tytuł operacji - nazwa operacji na rachunku instrumentów, w przypadku realizacji zlecenia w więcej niż jednej transakcji, każda transakcja przedstawiona jest jako odrębna operacja,
  • Ilość instrumentów - ilość instrumentów finansowych będących przedmiotem operacji,
  • Saldo rachunku - stan rejestru operacyjnego po operacji.

   

  Wyświetlenie historii wymaga wybrania instrumentu, dla którego prezentowana będzie historia operacji, w polu Instrument. W przypadku posiadania przez klienta więcej niż jednego portfela, jest on prezentowany w nawiasie za nazwą instrumentu. Kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00'.

  Domyślnie prezentowana jest historia z ostatnich 7 dni. Zakres wyszukiwania historii operacji można zmienić pod względem dat ich wykonania:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Za wybrany okres, ograniczony datami,
  • Za wybrany miesiąc.
  oraz zaakceptować przyciskiem Filtruj.

   

  Przelew

  Ramka Przelew pozwala na wykonanie przelewu środków pieniężnych. Rachunki docelowe, na które można wykonać przelew podzielone zostały na poniższe kategorie:

  • Rachunki właściciela poza Santander Biuro Maklerskie – rachunki w innych instytucjach (także w Santander Bank Polska S.A.). Zdefiniowanie rachunku do przelewu wymaga złożenia dyspozycji w Punkcie Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie. W przypadku braku zdefiniowania przynajmniej jednego rachunku w innej instytucji, wyświetlany jest komunikat Brak rachunków o podanym typie,
  • Rachunki właściciela w Santander Biuro Maklerskie – rachunki prowadzone dla posiadacza rachunku przez Santander Biuro Maklerskie, służące do obsługi transakcji na rynkach giełdowych. Otwarcie kolejnego rachunku w Santander Biuro Maklerskie powoduje automatyczne dodanie rachunku w tej opcji. W przypadku posiadania jednego rachunku w Santander Biuro Maklerskie, po wybraniu opcji wyświetlany jest komunikat Brak rachunków o podanym typie,
  • Rachunki obce – nieaktywna opcja, po wybraniu wyświetlany jest komunikat Brak uprawnień.

   

  Pole Środki dostępne pod wypłatę prezentuje środki pieniężne, które mogą być przelane na inny rachunek. Jest to pozycja tożsama z Portfel – Szczegóły – Saldo pod wypłatę lub zlecenia na rynek terminowy. W celu wykonania przelewu należy w polu Na rachunek wybrać rachunek, na który zostanie wykonany przelew, w polu Kwota przelewu wprowadzić wartość przelewanych środków, w polu Tytuł przelewu pozostawić domyślny opis lub dokonać jego modyfikacji. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlany jest ekran z wprowadzonymi parametrami przelewu. Kliknięcie przycisku Akceptuj powoduje wykonanie przelewu i wyświetlenie komunikatu Przelew zostanie zrealizowany pod warunkiem posiadania środków na rachunku pieniężnym. Kliknięcie przycisku Popraw powoduje powrót do poprzedniego ekranu.

  W przypadku przelewów na rachunki w Santander Bank Polska S.A. dyspozycje realizowane są w następujący sposób:

  • Złożone w dni robocze przed godziną 19.00 realizowane są od razu,
  • Złożone w dni robocze po godzinie 19.00 oraz w dni wolne od pracy, realizowane będą rano następnego dnia roboczego.

   

  W przypadku przelewów na rachunki w instytucjach innych niż Santander Bank Polska S.A. dyspozycje realizowane są w następujący sposób:

  • Złożone w dni robocze do godziny 12.00 będą realizowane w tym samym dniu,
  • Złożone w dni robocze w godzinach 12.00 - 14.45 będą realizowane w tym samym dniu, jeżeli bank docelowy księguje przelewy przychodzące III sesją Eliksiru tego samego dnia,
  • Złożone w dni robocze po godzinie 14.45 będą realizowane następnego dnia roboczego.

   

  UWAGA! W wyjątkowych dniach (np. Wigilia, Sylwester) realizacja przelewów może ulec zmianie. Zmienione godziny realizacji przelewów publikowane są w postaci zarządzenia członka zarządu Santander Biuro Maklerskie na stronie Zarządzenia Santander Biuro Maklerskie Uruchomi się w nowym oknie.

  Za realizację przelewu pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Uruchomi się w nowym oknie.

   

  Rozliczenia CRR

  Ramka Historia rozliczeń CRR pozwala uzyskać informacje o historii rozliczeń dotyczących codziennych zysków lub strat z tytułu otwartych pozycji w kontraktach terminowych. Serwis Inwestor online udostępnia historię CRR co najmniej od początku roku poprzedniego w stosunku do bieżącego. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Data operacji,
  • Tytuł operacji - nazwa operacji na rachunku pieniężnym; CRR oznacza Codzienne Rozliczenie Rynkowe, w przypadku posiadania przez klienta więcej niż jednego portfela podawany jest numer portfela, kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00',
  • Kwota operacji - dodatnia w przypadku zysku z tytułu codziennego rozliczenia rynkowego posiadanych pozycji w kontraktach terminowych, ujemna w przypadku straty.

  Domyślnie prezentowana jest historia z ostatnich 7 dni. Zakres wyszukiwania historii operacji można zmienić pod względem dat ich wykonania:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Za wybrany okres, ograniczony datami,
  • Za wybrany miesiąc.
  oraz zaakceptować przyciskiem Filtruj.

   

  Zobowiązania i należności stron z tytułu zawarcia transakcji terminowych wyliczane są codziennie po zarejestrowaniu transakcji z sesji giełdowej oraz innych operacji zgłoszonych do wykonania danego dnia zgodnie z następującymi zasadami:

  • Po otwarciu pozycji, pierwsze bieżące rozrachunki rynkowe wykonywane są tego samego dnia. Wartość bieżących rozrachunków rynkowych (kwota rozliczenia), będąca stratą dla jednej strony transakcji a zyskiem dla drugiej, mierzona jest różnicą między ceną zawartego kontraktu, a dzienną ceną rozliczeniową, pomnożoną przez liczbę kontraktów zarejestrowanym na danym koncie podstawowym,
  • Przez pozostałe dni sesyjne (z wyłączeniem dnia wygaśnięcia kontraktu) nalicza się wartość bieżących rozrachunków rynkowych (kwotę rozliczenia), stanowiącą różnicę pomiędzy dzienną ceną rozliczeniową z poprzedniego dnia, a dzienną ceną rozliczeniową z dnia bieżącego pomnożoną przez liczbę kontraktów zarejestrowanych na danym koncie podstawowym,
  • W przypadku zamknięcia pozycji otwartej, nalicza się wartość bieżących rozrachunków rynkowych (kwotę rozliczenia), stanowiącą różnicę między ceną w momencie zamknięcia kontraktu, a dzienną ceną rozliczeniową dnia poprzedniego, pomnożoną przez liczbę kontraktów,
  • W przypadku zamknięcia pozycji otwartej na tej samej sesji giełdowej, nalicza się wartość bieżących rozrachunków rynkowych (kwotę rozliczenia) stanowiącą różnicę między cenami w momencie zamknięcia i otwarcia pozycji, pomnożoną przez liczbę kontraktów.

   

  Wymiana walut

  Ramka Wymiana walut służy do dokonywania wymiany złotych (PLN) na euro (EUR), dolary amerykańskie (USD), funty brytyjskie (GBP) oraz franki szwajcarskie (CHF), a także wymiany tych walut na złote.

  W celu dokonania wymiany należy z selektora walut wybrać walutę, z której dokonywana będzie wymiana. Jeżeli wymiana będzie dokonywana z PLN należy z listy rozwijanej Waluta docelowa wybrać walutę, na którą dokonywana będzie wymiana. Jeżeli wymiana będzie dokonywana z EUR, USD, GBP lub CHF walutą docelową może być wyłącznie PLN. Po wybraniu docelowej waluty wyświetlany jest aktualny kurs wymiany. W polu Wielkość wymienianych środków należy wpisać wartość, która ma podlegać wymianie. Po przejściu klawiszem tab do następnego pola automatycznie wyświetlana jest wartość w walucie docelowej. Po kliknięciu przycisku Dalej wyświetlany jest ekran z wprowadzonymi parametrami wymiany walutowej. Kliknięcie przycisku Akceptuj powoduje dokonanie wymiany i wyświetlenie komunikatu Operacja wykonana pomyślnie.

  Wymiana walut dokonywana jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 20.00. W godzinach od 8.00 do 17.00 wymiana dokonywana jest na bieżąco. W godzinach od 17.00 do 20.00 wymiana realizowana jest po kursie ostatniej znanej tabeli Santander Bank Polska S.A. powiększonym o 5% na zabezpieczenie rozliczenia transakcji z tytułu zmiany kursu walut. Jeżeli w wyniku rozliczenia wystąpi nadwyżka zablokowanych środków, jest ona przekazywana na rachunek walutowy lub rachunek pieniężny Klienta. Jeżeli w wyniku rozliczenia wystąpi niedobór zablokowanych środków, Santander Biuro Maklerskie obciąża brakującą kwotą rachunek walutowy lub rachunek pieniężny klienta.

  Dyspozycje wymiany walutowej powyżej 10.000 EUR lub 10.000 USD lub 7.000 GBP lub 15.000 CHF mogą być realizowane po kursie negocjowanym na wniosek klienta. Wymiana walutowa po kursie negocjowanym dokonywana jest wyłącznie osobiście w Punktach Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie, bądź telefonicznie pod numerem 0801 36 46 36 lub 061 856 4444 (opłata zgodna z taryfą operatora), pod warunkiem podpisania umowy maklerskiej z możliwością składania dyspozycji przez telefon. Transakcje wymiany walut po kursie negocjowanym realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

   

  Wartość środków własnych

  Okno pop-up Wartość środków własnych zawiera następujące informacje:

  • Wartość środków własnych - to wartość aktywów na rachunku pomniejszona o wysokość wykorzystanego limitu należności,
  • Wartość portfela - to saldo rachunku pieniężnego powiększone o kwotę stanowiącą depozyt zabezpieczający wstępny i właściwy, sumę należności i sumę wartości instrumentów finansowych oraz pomniejszone o sumę wypłat należności i sumę zobowiązań.

   

  Podatki

  W ramace Podatki możliwe jest wybranie roku za jaki ma być zaprezentowany szacunkowy wynik podatkowy. Po wskazaniu roku innego niż prezentowany wybór należy potwierdzić przyciskiem Odśwież.

  W ramce Rachunek pieniężny - szacunkowy wynik podatkowy prezentowane są przychód, koszty uzyskania oraz dochód albo strata na aktywnym rachunku dla wybranego roku podatkowego.

   

  Sponsor

  Potwierdzenia nabycia [lista świadectw depozytowych]

  Ramka Lista świadectw depozytowych umożliwia uzyskanie informacji o instrumentach finansowych posiadanych przez klienta oraz o instrumentach finansowych, którymi może rozporządzać w imieniu właściciela, tj. jako pełnomocnik, a które nie zostały zdeponowane na rachunku instrumentów finansowych właściciela, i które zapisane są w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie. Dostępne są następujące informacje:

  • Data wystawienia - data wystawienia świadectwa depozytowego,
  • Numer potwierdzenia nabycia,
  • Właściciel świadectwa - imię i nazwisko lub nazwa właściciela świadectwa depozytowego,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego w rejestrze sponsora emisji,
  • Ilość instrumentów - ilość instrumentów finansowych w rejestrze sponsora emisji,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna pop-up Potwierdzenie nabycia numer: .

   

  Szczegóły potwierdzenia nabycia

  Okno pop-up Potwierdzenie nabycia numer: zawiera szczegółowe dane potwierdzenia nabycia, w szczególności:

  • Data wystawienia,
  • Właściciel świadectwa - imię i nazwisko właściciela świadectwa w rejestrze sponsora emisji,
  • Typ wypłaty - sposób w jaki klient będzie dokonywał wypłaty należności związanych z posiadanym instrumentem,
  • Numer rachunku do wypłat - numer rachunku, na którym księgowane będą należności klienta związane z posiadanym instrumentem, wprowadzony w formularzu zapisowym,
  • Nazwa instrumentu,
  • Ilość dostępnych instrumentów,
  • Ilość instrumentów zablokowanych pod zlecenie - złożone w Punkcie Obsługi Klientów z rejestru sponsora emisji,
  • Ilość instrumentów zablokowanych z innych powodów,
  • Stan posiadania w KDPW - zgodnie z rozliczeniami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

   

  Przegląd należności

  Ramka Przegląd należności umożliwia uzyskanie informacji o należnościach z instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrze sponsora emisji wynikających z:

  • Sprzedaży instrumentów,
  • Wypłaty dywidendy lub odsetek.

   

  Sprzedaż instrumentów finansowych oraz wypłata dywidendy lub odsetek z instrumentów znajdujących się w rejestrze sponsora możliwa jest wyłącznie osobiście w Punkcie Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie.

  Serwis Inwestor online udostępnia pełną listę historii należności od daty wdrożenia mechanizmu przeglądu należności (1 kwietnia 2006 r.). Zestawienie należności zawiera następujące dane:

  • Data należności - data powstania należności z instrumentów finansowych znajdujących się w rejestrze sponsora emisji,
  • Data wypłaty - data wypłaty należności,
  • Numer potwierdzenia nabycia,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego w rejestrze sponsora emisji,
  • Kwota należności - wysokość należności po odliczeniu podatku,
  • Rodzaj należności - możliwe są następujące rodzaje:
   • D - dywidenda lub odsetki,
   • S - sprzedaż instrumentów.
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna 'Należność świadectwo nr: '.

   

  Domyślnie prezentowana jest historia z ostatnich 7 dni. Zakres wyszukiwania historii operacji można zmienić pod względem dat ich wykonania:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Za wybrany okres, ograniczony datami,
  • Za wybrany miesiąc.
  oraz zaakceptować przyciskiem Filtruj.

   

  Szczegóły należności

  Okno pop-up Należność świadectwo nr: zawiera szczegółowe dane o należności, w szczególności:

  • Właściciel świadectwa - imię i nazwisko właściciela świadectwa,
  • Typ należności:
   • D - dywidenda lub odsetki,
   • S - sprzedaż instrumentów,
  • Kwota należności - wysokość należności po odliczeniu podatku,
  • Kwota należności brutto - wysokość należności uwzględniająca wartość podatku,
  • Podatek - wartość potrąconego podatku,
  • Data należności - data ustalenia prawa do wypłaty, po tej dacie wyszukiwane są należności.

   

  Dla należności wypłaconych, dodatkowo zawarte są następujące informacje:

  • Typ wypłaty - możliwe są następujące typy:
   • W - wypłata w kasie,
   • P - przelew na rachunek,
  • Numer rachunku, na który przekazano środki,
  • Data wypłaty,
  • Uwagi do wypłaty.

   

  Inne aktywa

  Wybranie z menu bocznego pozycji Inne aktywa powoduje prezentację danych o aktywach, do których uprawnienia zalogowanego użytkownika wynikają z otrzymanego pełnomocnictwa, w następujących ramkach:

  • Rachunki - wszystkie rachunki, na których zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem. Jeżeli dla wszystkich rachunków linki w kolumnie 'Operacje' są wyszarzone to oznacza, że aktywnym rachunkiem jest rachunek, na którym zalogowany użytkownik jest właścicielem. Aktywny rachunek można zmienić poprzez listę rachunków pod menu głównym serwisu,
  • Sponsor - wszystkie aktywa w rejestrach sponsora emisji, na których zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem.
 • Inne aktywa

  Wybranie z menu bocznego pozycji Inne aktywa powoduje prezentację danych o aktywach, do których uprawnienia zalogowanego użytkownika wynikają z otrzymanego pełnomocnictwa, w następujących ramkach:

  • Rachunki - wszystkie rachunki, na których zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem. Jeżeli dla wszystkich rachunków linki w kolumnie 'Operacje' są wyszarzone to oznacza, że aktywnym rachunkiem jest rachunek, na którym zalogowany użytkownik jest właścicielem. Aktywny rachunek można zmienić poprzez listę rachunków pod menu głównym serwisu,
  • Sponsor - wszystkie aktywa w rejestrach sponsora emisji, na których zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem.

   

  Pomoc do stron Rachunki oraz Sponsor dostępna jest w gałęzi Portfel - Moje aktywa.

 • Zlecenia

  Giełda

  Nowe zlecenie

  Strona Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenie umożliwia złożenie zlecenia:

  • na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
  • w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez GPW,
  • na giełdy zagraniczne.

   

  Wprowadzanie parametrów zlecenia odbywa się w ramce Nowe zlecenie - wprowadzenie, w trybie:

  • Uproszczonym - umożliwiającym złożenie zlecenia na bieżącą sesję z limitem ceny lub z warunkiem PKC, bez możliwości określenia warunków dodatkowych zlecenia,
  • Rozszerzonym - umożliwiającym złożenie zlecenia z dowolną kombinacją warunków akceptowanych przez system rynku, na który składane jest zlecenie.

   

  Tryb uproszczony

  Ekran wprowadzania zlecenia podzielony jest na dwie ramki:

  • Nowe zlecenie (etap wprowadzania zlecenia),
  • Wykres intraday instrumentu będącego przedmiotem zlecenia.

   

  Ramka Nowe zlecenie - wprowadzenie w trybie uproszczonym zawiera następujące pola:

  • Instr: Polska / Zagr - umożliwia wybranie nazwy instrumentu finansowego, będącego przedmiotem zlecenia. Wyszukanie nazwy instrumentu następuje przy wykorzystaniu mechanizmu 'Live search':
   • Wprowadzenie pierwszej litery powoduje rozwinięcie listy z wszystkimi instrumentami zaczynającymi się od wprowadzonego znaku,
   • Wprowadzenie drugiej i kolejnych liter powoduje zawężenie listy do instrumentów zawierających wprowadzony ciąg znaków,
   W przypadku zdefiniowania wybranych instrumentów na stronie Ustawienia - Wyświetlanie danych - Moje instrumenty, będą one prezentowane od góry, a poniżej pozostałe instrumenty.
   Zmiana pomiędzy instrumentami notowanymi na rynkach polskich oraz zagranicznych następuje poprzez kliknięcie odpowiedniej części etykiety (nazwy) pola. Wybrany stan oznaczony jest czcionką koloru czarnego, a nieaktywny stan czcionką koloru zielonego.
   Jeżeli wprowadzony ciąg znaków nie jest zawarty w nazwie żadnego instrumentu, to po zaznaczeniu innego elementu strony pole 'Instr: Polska / Zagr' oznaczane jest czerwonym kolorem tła. Oznacza to, że zlecenie nie będzie mogło być przyjęte.

  • Typ operacji - należy wybrać z listy rozwijanej Kupno lub Sprzedaż lub wybrać z klawiatury pierwszą literę K lub S.

  • Ilość / Wartość - służy do wprowadzenia ilości instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia (domyślnie) lub w przypadku zlecenia na rynku kasowym wartości instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia. W przypadku rynku terminowego lub zlecenia krótkiej sprzedaży możliwe jest wyłącznie wprowadzenie ilości instrumentów finansowych. Zmiana pomiędzy ilością instrumentów a ich wartością następuje poprzez kliknięcie odpowiedniej części nazwy pola. Wybrany stan oznaczony jest czcionką koloru czarnego, a nieaktywny stan czcionką koloru zielonego.

  • Limit ceny - pozwala określić limit ceny, po którym klient chce kupić lub sprzedać instrument finansowy lub określić warunek PKC:
   • W pierwszym przypadku jest to cena, powyżej której kupujący nie godzi się na realizację lub poniżej której sprzedający nie chce pozbyć się instrumentów finansowych. Separatorem części dziesiętnych może być przecinek lub kropka. Dla obligacji limit należy wprowadzić w procentach wartości nominalnej, np. 100,1 (lub 100.1),
   • W drugim przypadku należy wprowadzić ciąg PKC małymi lub wielkimi literami.

  • Więcej parametrów - link umożliwiający wprowadzanie zlecenia w trybie rozszerzonym. Parametry zlecenia wprowadzone w trybie uproszczonym zostają zachowane.

  • Przewalutowanie na PLN - pole dostępne w przypadku zlecenia sprzedaży na rynku zagranicznym. Zaznaczenie spowoduje automatyczne przewalutowanie środków uzyskanych ze sprzedaży instrumentów z walut obcej na PLN po rozliczeniu transakcji.

  • Szybkie składania zleceń - jeżeli pole jest zaznaczone to określa tryb, w którym składanie zleceń odbywa się w trybie przyśpieszonym, bez wyświetlania ramki Nowe zlecenie - weryfikacja zawierającej wszystkie parametry składanego zlecenia.

   

  Pola, które w trybie uproszczonym są niewidoczne przyjmują następujące wartości:

  • Rodzaj zlecenia - Standardowe,
  • Wysokość zaliczki (zlecenie kupna na rynku kasowym) - patrz Zasady wprowadzania wysokości zaliczki opisane poniżej na tej stronie,
  • Portfel (zlecenie na rynku terminowym) - 00,
  • Limit aktywacji - nie dotyczy, w celu złożenia zlecenia z limitem aktywacji należy wybrać zlecenie w trybie rozszerzonym,
  • Data pierwszej sesji - data sesji bieżącej lub najbliższej,
  • Zlecenie ważne - na dzień bieżący,
  • Wielkość ujawniana - nie dotyczy, w celu złożenia zlecenia z wielkością ujawnianą należy wybrać zlecenie w trybie rozszerzonym,
  • Minimalna wielkość wykonania - nie dotyczy, w celu złożenia zlecenia z minimalną wielkością wykonania należy wybrać zlecenie w trybie rozszerzonym.

   

  W stopce ramki dostępne są poniższe przyciski:

  • Sprawdź saldo - powoduje wyświetlenie powyżej pól do wprowadzania parametrów zlecenia następujących danych (przycisk staje się dostępny po wybraniu instrumentu finansowego):
   • Dla zlecenia na rachunku kasowym (GPW):
    • Saldo instr. - Saldo instrumentów finansowych,
    • Środki pod zlec. (kas.) - wielkość dostępnych środków finansowych pod zlecenia na rynku kasowym rozliczane w trybie D+3,
    • Limit należ. do wykorz. - prezentuje wielkość środków finansowych, które mogą być wykorzystane na pokrycie zlecenia kupna na rynku kasowym,
    • Maks. wart. zlec. - prezentuje maksymalną wartość zlecenia kupna na rynku kasowym, na jaką zlecenie może być złożone,
    • Min. zaliczka - prezentuje, określoną w procentach, minimalną wysokość zaliczki (uwzględniającą wysokość zaliczki określoną w umowie klienta lub wysokość zaliczki dla wybranego instrumentu finansowego) umożliwiającą maksymalnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz limit należności,
   • Dla zlecenia na rachunku kasowym (rynki zagraniczne):
    • Saldo instr. - Saldo instrumentów finansowych,
    • Środki pod zlec. (rach. walut.) - wielkość dostępnych środków finansowych pod zlecenia na rynku kasowym w walucie instrumentu,
    • Środki pod zlec. (rach. PLN) - wielkość dostępnych środków finansowych pod zlecenia na rynku kasowym na rachunku w PLN po przeliczeniu na walutę instrumentu,
    • Limit należ. do wykorz. - prezentuje wielkość środków finansowych, które mogą być wykorzystane na pokrycie zlecenia kupna na rynku kasowym,
    • Maks. wart. zlec. - prezentuje maksymalną wartość zlecenia kupna na rynku kasowym, na jaką zlecenie może być złożone,
    • Min. zaliczka - prezentuje, określoną w procentach, minimalną wysokość zaliczki (uwzględniającą wysokość zaliczki określoną w umowie klienta lub wysokość zaliczki dla wybranego instrumentu finansowego) umożliwiającą maksymalnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz limit należności,
   • Dla zlecenia na rynku terminowym:
    • Saldo instr. - Saldo instrumentów finansowych,
    • Środki pod zlec. (term.) - wielkość dostępnych środków finansowych pod zlecenia na rynku terminowym,
    • Wart. instr. do wykorz. jako depozyt - wartość instrumentów zablokowanych, która może być wykorzystania jako depozyt zabezpieczający otwarte pozycje na rynku terminowym,
   • Dla zlecenia krótkiej sprzedaży:
    • Środki pod zlec. (KS) - wielkość dostępnych środków finansowych pod zlecenia krótkiej sprzedaży,
    • Maks. ilość akcji dla trans. sprzed. (KS) - maksymalna ilość instrumentów mogących być przedmiotem zlecenia, wynikająca z wielkości dostępnych środków finansowych pod zlecenia krótkiej sprzedaży oraz wielkości wymaganego depozytu,
    • Maks. ilość akcji dla trans. kupna (KS) - maksymalna ilość instrumentów mogących być przedmiotem zlecenia, wynikająca z ilości instrumentów w saldzie rejestru operacyjnego (sprzedanych krótko).

  • Podgląd zlecenia - powoduje wyświetlenie następujących danych zlecenia (dane są dostępne po wprowadzeniu wartości w polach Ilość oraz Limit ceny):
   • Dla zlecenia na rachunku kasowym (GPW):
    • Wartość zlecenia - iloczyn ilości instrumentów finansowych oraz limitu ceny,
    • Prowizja - iloczyn wartości zlecenia i stawki prowizji,
    • Wartość z prowizją - suma (zlecenie kupna) lub różnica (zlecenie sprzedaży) dwóch powyższych pól,
    • Środki blokowane - wielkość środków finansowych na rachunku jaka zostanie zablokowana pod zlecenie kupna,
    • Limit należności - wartość limitu należności do wykorzystania jaka zostanie umniejszona w związku ze złożeniem zlecenia kupna na rynku kasowym,
   • Dla zlecenia na rachunku kasowym (rynki zagraniczne):
    • Wartość zlecenia - iloczyn ilości instrumentów finansowych oraz limitu ceny,
    • Prowizja - iloczyn wartości zlecenia i stawki prowizji,
    • Wartość z prowizją - suma (zlecenie kupna) lub różnica (zlecenie sprzedaży) dwóch powyższych pól,
    • Środki blok. rach. walut. - wartość środków zablokowanych na rachunku walutowym, uwzględniająca wartość środków zablokowanych na rachunku PLN w przypadku braku wystarczających środków na rachunku walutowym.
    • W tym blok. z rach. PLN - wartość środków zablokowanych na rachunku PLN po przeliczeniu na walutę instrumentu.
    • Kurs - kurs wymiany walutowej oraz wartość zablokowanych środków na rachunku PLN w walucie rachunku.
    • Limit należności - wartość limitu należności do wykorzystania jaka zostanie umniejszona w związku ze złożeniem zlecenia kupna na rynku kasowym,
   • Dla zlecenia na rynku terminowym:
    • Wymagany depozyt - ilość środków pieniężnych, która zostanie wykorzystana jako depozyt zabezpieczający w wyniku złożenia zlecenia,
    • Prowizja - iloczyn ilości instrumentów finansowych i stawki prowizji,
    • Wymagany dep. z prowizją - suma dwóch powyższych pól.
   • Dla zlecenia krótkiej sprzedaży:
    • Wartość zlecenia - iloczyn ilości instrumentów finansowych oraz limitu ceny,
    • Prowizja - iloczyn wartości zlecenia i stawki prowizji,
    • Wartość z prowizją - suma (zlecenie kupna) lub różnica (zlecenie sprzedaży) dwóch powyższych pól,
    • Wymagany depozyt - ilość środków pieniężnych, która zostanie wykorzystana jako depozyt zabezpieczający w wyniku złożenia zlecenia sprzedaży, '0' w przypadku zlecenia kupna.

  • Rentowność - powoduje wyświetlenie okna pop-up z informacją o rentowności zlecenia w przypadku jego realizacji na podstawie wprowadzonych parametrów (przycisk staje się dostępny po wprowadzeniu wartości w polach Ilość / Wartość oraz Limit ceny w przypadku zlecenia sprzedaży na rynku kasowym).

  • Nazwa oraz funkcja przycisku po skrajnie prawej stronie uzależniona jest od ustawienia w polu Szybkie składanie zleceń (przycisk staje się dostępny po wybraniu instrumentu finansowego oraz wprowadzeniu wartości w polach Typ operacji, Ilość / Wartość, Rodzaj ceny i Limit ceny):
   • Przy wartości powyższego parametru Nie (pole odznaczone) nazwa przycisku brzmi Dalej i powoduje wyświetlenie ramki Nowe zlecenie - weryfikacja zawierającej wszystkie parametry składanego zlecenia,
   • Przy wartości powyższego parametru Tak (pole zaznaczone) nazwa przycisku brzmi Akceptuj i powoduje zapisanie zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Ramka Nowe zlecenie - weryfikacja w trybie uproszczonym prezentuje wprowadzone parametry zlecenia oraz następujące wartości domyślne:

  • Rodzaj zlecenia - Standardowe,
  • Wysokość zaliczki (zlecenie kupna na rynku kasowym) - 100%,
  • Portfel (zlecenie na rynku terminowym) - 00,
  • Limit aktywacji - nie dotyczy,
  • Data pierwszej sesji - data sesji bieżącej lub najbliższej,
  • Zlecenie ważne - na dzień bieżący,
  • Wielkość ujawniana - brak,
  • Minimalna wielkość wykonania - brak.

   

  W przypadku zlecenia na rynek zagraniczny dodatkowo prezentowane są następujące pola:

  • Przewalutowanie na PLN (tylko dla zlecenia sprzedaży) - informuje czy po rozliczeniu transakcji nastąpi automatyczne przewalutowanie środków uzyskanych ze sprzedaży instrumentów z waluty obcej na PLN.
  • Środki blok. rach. walut. - wartość środków zablokowanych na rachunku walutowym, uwzględniająca wartość środków zablokowanych na rachunku PLN w przypadku braku wystarczających środków na rachunku walutowym.
  • W tym blok. z rach. PLN - wartość środków zablokowanych na rachunku PLN po przeliczeniu na walutę instrumentu.
  • Kurs - kurs wymiany walutowej oraz wartość zablokowanych środków na rachunku PLN w walucie rachunku.

   

  W stopce ramki dostępne są poniższe przyciski:

  • Powrót - powoduje powrót do poprzedniej strony,
  • Akceptuj - powoduje zapisanie zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Ramka Nowe zlecenie - potwierdzenie prezentuje parametry zlecenia zapisanego w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie.

  W stopce ramki dostępny jest przycisk:

  • Nowe zlecenie - powoduje przejście do ramki Nowe zlecenie - wprowadzenie, umożliwiając złożenie kolejnego zlecenia.

   

  Ramka Wykres dostępna jest po spełnieniu następujących warunków:

  • W polu Instr: Polska / Zagr wybrany został instrument notowany na GPW lub NewConnect,
  • Użytkownik posiada aktywne zamówienie odbioru notowań w czasie rzeczywistym. Stan zamówienia można sprawdzić w Moje usługi - Usługi - Notowania i analiza techniczna - GPW.

   

  Dane dostępne w ramce:

  • W belce tytułowej ramki wyświetlana jest nazwa i trzyliterowy ticker dla akcji notowanych na GPW i NewConnect,
  • Po lewej stronie w obszarze roboczym:
   • Ilość K - ilość instrumentów w najlepszej ofercie kupna,
   • Limit K - limit w najlepszej ofercie kupna, kliknięcie powoduje wypełnienie pola Typ operacji wartością Sprzedaż oraz pola Limit ceny klikniętą wartością,
   • Limit S - limit w najlepszej ofercie sprzedaży, kliknięcie powoduje wypełnienie pola Typ operacji wartością Kupno oraz pola Limit ceny klikniętą wartością,
   • Ilość S - ilość instrumentów w najlepszej ofercie sprzedaży,
   • Kurs odn. - kurs zamknięcia poprzedniej sesji,
   • Kurs otw. - kurs otwarcia bieżącej sesji,
   • Min./Max. - minimalny i maksymalny kurs na bieżącej sesji,
   • Wol. - wolumen obrotu,
   • Wartość - wartość obrotu,
   • LOP - ilość otwartych pozycji (dla derywatów).
  • Po prawej stronie w obszarze roboczym:
   • Wykres liniowy intraday
  Dane po lewej stronie oraz wykres prezentowane są tylko dla bieżącego dnia od momentu nawiązania łączności z systemem GPW do momentu zmiany daty. W dni bez sesji dane oraz wykres nie są prezentowane, a w przypadku braku transakcji nie jest prezentowany wykres.

   

  Tryb rozszerzony

  Ramka Nowe zlecenie - wprowadzenie w trybie rozszerzonym zawiera pola dostępne w trybie uproszczonym oraz poniższe dodatkowe pola:

  • Rodzaj zlecenia - umożliwia wybranie innego, niż domyślne standardowe, rodzaju zlecenia. Dostępne rodzaje uzależnione są od rodzaju rachunku, na którym składane jest zlecenie, np. zlecenie 'Krótka sprzedaż' dostępne jest wyłącznie na rachunku krótkiej sprzedaży. Rodzaje zleceń zostały opisane poniżej na tej stronie.

  • Wysokość zaliczki (%) - służy do wprowadzenia procentowo określonego stosunku wartości środków zablokowanych pod zlecenie do wartości zlecenia. Pole widoczne o ile wybrano instrument rynku kasowego oraz Typ operacji - Kupno. Zasady wprowadzania wysokości zaliczki zostały opisane poniżej na tej stronie.

  • Portfel - w przypadku klientów posiadających w ramach danego rachunku więcej niż jeden portfel możliwe jest określenie, którego portfela dotyczy zlecenie. Domyślnie podpowiadany jest portfel pierwszy '00'. Pole widoczne o ile wybrano instrument rynku terminowego.

  • Rodzaj ceny - pozwala na wybranie innego, niż domyślny Limit, rodzaju ceny. Rodzaje cen zostały opisane poniżej na tej stronie.

  • Limit ceny Stały limit ceny dla zleceń PEG - w odróżnieniu od zlecenia w trybie uproszczonym służy wyłącznie do wprowadzenia wartości dla zlecenia, w którym należy podać limit ceny (Limit, Stop Limit). Pole niewidoczne o ile wybrano jeden z poniższych rodzajów ceny:
   • PKC,
   • PCR,
   • Stop Loss.
   Składanie zleceń z limitem ceny skopiowanej z najlepszej oferty w aplikacji NOL zostało opisane poniżej na tej stronie.

  • Limit aktywacji - służy do wprowadzenia wartości limitu aktywacji jeżeli wybrany limit ceny to Stop Limit lub Stop Loss. Pole niewidoczne o ile wybrano inny rodzaj ceny.

  • Data pierwszej sesji - służy do określenia pierwszej sesji, na którą skierowane zostanie zlecenie (prawidłowy format daty: dd-mm-rrrr).

  • Zlecenie ważne - pozwala określić termin ważności zlecenia. Rodzaje ważności zlecenia zostały opisane poniżej na tej stronie.

  • Data ostatniej sesji - określa konkretną datę, do której zlecenie będzie ważne (prawidłowy format daty: dd-mm-rrrr). Pole widoczne o ile wybrano ważność zlecenia do oznaczonego dnia.

  • Wielkość ujawniana - zlecenie zawierające warunek wielkości ujawnianej może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach sesji w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji. Zlecenie z wielkością ujawnianą jest realizowane stopniowo. Składający je Klient określa wielkość części, w których ma ono być realizowane, czyli wielkość ujawnianej jednorazowo liczby instrumentów finansowych (wielkość ujawniana zlecenia nie może być mnniejsza niż 10 jednostek transakcyjnych, a wartość zlecenia z warunkiem WUJ w chwili złożenia zlecenia nie może być mniejsa niż 50 000 zł dla akcji i innych instrumentów finansowych notowanych w złotych za wyjątkiem dłużnych instrumentów finansowych notowanych w złotych, dla których minimalna wartość zlecenia wynosi 2 000 zł lub 10 000 EUR dla wszystkich instrumentów finansowych notowanych w euro).

  • Minimalna wielkość wykonania - w zleceniu z minimalną wielkością (wolumenem) wykonania należy określić liczbę instrumentów finansowych, poniżej której klient nie zgadza się na realizację dyspozycji. Tego typu zlecenie może być przekazane na giełdę jedynie w fazie dogrywki oraz w trakcie notowań ciągłych z wyłączeniem okresów równoważenia rynku. Jeśli układ zleceń w arkuszu zleceń nie pozwala na realizację zlecenia w minimalnej wielkości określonej przez klienta, zlecenie takie jest odrzucane. Po częściowej realizacji (uwzględniającej warunek minimum) zlecenia pozostała jego część zostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkości wykonania.

  • Mniej parametrów - link umożliwiający wprowadzanie zlecenia w trybie uproszczonym. Parametry zlecenia wprowadzone w trybie rozszerzonym zostają zachowane, z wyjątkiem parametrów, które w trybie uproszczonym przybierają wartości domyślne, np. Rodzaj zlecenia - Standardowe.

   

  Ramki Nowe zlecenie - weryfikacja oraz Nowe zlecenie - potwierdzenie prezentują informację w sposób analogiczny do informacji prezentowanych w trybie uproszczonym.

  Rodzaje zleceń

   

  • Standardowe - zwykły typ zlecenia dostępny na każdym rodzaju rachunku, z wyjątkiem rachunku krótkiej sprzedaży.

  • Zlecenie Take or Cut (w skrócie ToC) - to zlecenie specjalne, zaprojektowane aby wygodnie zamykać otwarte pozycje na instrumentach pochodnych. Jest zestawieniem dwóch zleceń giełdowych, zlecenia z limitem (oznaczonego etykietą Take) oraz zlecenia zabezpieczającego nazwanego zleceniem Cut. Zlecenie cząstkowe Take ma na celu realizować zysk. Zlecenie cząstkowe Cut jest zleceniem Stop Limit lub Stop Loss. Służy zabezpieczeniu przed niepożądaną przez inwestora, ale możliwą w realiach rynkowych stratą.

   Aby złożyć zlecenie ToC na stronie Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenie, w liście rozwijanej Rodzaj zlecenia, wybieramy - ToC. Następnie wprowadzamy wymagane parametry zlecenia. Podczas składania zlecenia ToC podajemy nazwę instrumentu finansowego, który ma być przedmiotem zleceń cząstkowych. Określamy typ operacji. Podajemy ilość instrumentów do sprzedania lub kupna.

   Formularz zleceń specjalnych podczas akceptowania zlecenia sprawdza poprawność podanych szczegółów zlecenia. W szczególności dla ToC serwis transakcyjny Inwestor online weryfikuje, czy limit realizacji Take i limit aktywacji Cut wystarczająco dużo się różnią, aby utworzyć przedział cenowy. W takim przedziale cenowym, zgodnie z funkcją zleceń specjalnych ToC, w chwili złożenia zlecenia ToC ma zawierać się kurs bieżący.

   Poprawnie dla zlecenia kupna ToC limit realizacji w Take powinien być niższy od ostatniego kursu transakcyjnego (dla zlecenia sprzedaży ToC limit realizacji w Take powinien być wyższy od ostatniego kursu transakcyjnego). W polu Take (Limit ceny) wpisujemy limit cenowy dla zlecenia Take. Jeśli przedmiotem zlecenia jest futures indeksowy, to podajemy limit, nie w walucie, ale w punktach.

   Następnie decydujemy jakiego typu zleceniem zabezpieczającym będzie Cut. Limit aktywacji w zleceniu kupna Cut powinien być wyższy od kursu rynkowego (w zleceniu sprzedaży Cut powinien być niższy od kursu rynkowego). Dzięki temu kurs rynkowy będzie pomiędzy limitem realizacji Take i limitem aktywacji Cut. Różnica pomiędzy niniejszymi dwoma limitami (limitem realizacji Take i limitem aktywacji Cut) powinna wynosić nie mniej niż 5 punktów. Limit realizacji w zleceniu zabezpieczającym wpisujemy, gdy zlecenie to jest zleceniem Stop Limit. Gdy zlecenie cząstkowe Cut jest zleceniem Stop Loss, to limit realizacji będzie przyjęty jako PKC. Przed zaakceptowaniem przyciskiem Akceptuj, możemy dokonać zmiany portfela, zmienić datę sesji giełdowej, na którą mają być przekazane zlecenia cząstkowe oraz datę ważności dla tych zleceń.

   Jeśli podamy nieodpowiednie dla sytuacji rynkowej parametry, to pojawi się adekwatny komunikat. Ponowne zdefiniowanie parametrów zlecenia po kliknięciu przycisku Popraw wartości pozwoli na przyjęcie przez zlecenia system. Dwukrotnie klikamy przycisk Akceptuj, aby złożyć zlecenie ToC (jednokrotnie, gdy jest włączone szybkie składanie i anulowanie zleceń).

   Możliwa jest realizacja zlecenia Take, Cut lub częściowo obydwu, ale wolumen łącznej realizacji dzięki mechanizmowi zlecenia specjalnego nie przekroczy podanej w formularzu ToC ilości instrumentów. Gdy zrealizuje się cząstkowe zlecenie z limitem: Take, to odpowiednio nastąpi zmodyfikowanie ilości instrumentów, na które opiewa cząstkowe zlecenie zabezpieczające: Cut. Jeśli nastąpiła aktywacja zlecenia Cut i dzięki temu może ulegać realizacji, to zlecenie Take jest automatycznie anulowane.

  • Zlecenie SSL to zlecenie specjalne kroczące (Step Stop Limit/Loss). Na polecenie SSL kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych składa się jedno zlecenie Stop Limit lub Stop Loss. Limit aktywacji zlecenia cząstkowego SSL zmienia się wraz z rynkiem na korzyść klienta. Dyspozycja zlecenia SSL zakłada określenie z góry pewnego, akceptowanego poziomu dopuszczalnej straty określonej jako Odległość. Dla zlecenia kroczącego typu Stop Limit podaje się również tzw. Dystans. Parametr ten określa różnicę pomiędzy limitem realizacji i aktywacji dla zlecenia cząstkowego SSL.

   Aby złożyć zlecenie SSL, podajemy ilość instrumentów mających być przedmiotem transakcji na podstawie tego zlecenia SSL. Określamy typ zlecenia kroczącego: Stop Limit lub Stop Loss. Podajemy Odległość, która przy zleceniu kupna będzie dodana do kursu rynkowego obowiązującego w momencie akceptacji zlecenia, aby otrzymać wielkość limitu aktywacji. Dla zlecenia sprzedaży limit aktywacji zlecenia stop jest obierany jako różnica pomiędzy aktualnym kursem danego instrumentu oraz parametrem Odległość. Parametr Dystans wymagany jest dla Stop Limit. Pozwala on na określenie limitu realizacji poprzez dodanie do lub odjęcie od limitu aktywacji w zależności od typu zlecenia. Można podobnie jak dla polecenia ToC dokonać zmiany portfela, daty sesji oraz ważności zlecenia.

   Formularz zleceń specjalnych podczas akceptowania dyspozycji sprawdza poprawność podanych szczegółów zlecenia. W szczególności dla SSL parametr Odległość powinien być nie mniejszy niż określona w systemie Santander Biuro Maklerskie minimalna odległość dla danego instrumentu finansowego. Po dwukrotnej akceptacji zlecenia potwierdzonej przez system komunikatem o treści Zlecenie zostało przyjęte, zlecenie stop jest przesyłane na giełdę.

   W razie korzystnych zmian kursu na rynku zlecenie typu stop (zlecenie cząstkowe przesłane na rynek na podstawie zlecenia zaawansowanego SSL) jest modyfikowane automatycznie, aż do momentu, gdy dotychczasowe transakcje nie spowodują aktywacji. Aktywacja zlecenia Stop Limit powoduje, że to zlecenie zabezpieczające staje się już normalnym zleceniem z limitem oczekującym na realizację. W przypadku Stop Loss jest on aktywowany, aby być zleceniem po każdej cenie.

  • Zlecenie SToC podobne jest w swym przeznaczeniu do zlecenia ToC, przy czym dodatkowo posiada funkcję, aby najpierw otworzyć pozycje. Na zlecenie specjalne SToC składa się pierwsze zlecenie cząstkowe Speed, które ma zadanie otworzyć pozycję na instrumentach pochodnych. Po realizacji zlecenia Speed przesyłane są zamykające zlecenia Cut i Take. Te zlecenia cząstkowe, analogicznie do ToC, mają za zadanie ograniczać stratę oraz realizować zysk.

   Aby złożyć zlecenie SToC na stronie Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenie, w liście rozwijanej Rodzaj zlecenia, wybieramy - SToC. Następnie podajemy parametry zlecenia oraz limity cenowe. Jeżeli w liście rozwijanej Zlecenia ważne wybrano paramentr Wykonuj i Anuluj (WIA) albo Wykonaj lub Anuluj (WLA) to zlecenia cząstkowe Take i Cut są ważne na bieżącą sesję. Podczas przyjmowania zlecenia sprawdzane są liczne warunki, które mają za zadanie przyjąć poprawną dyspozycję użytkownika serwisu Inwestor online. Precyzyjne komunikaty są wyświetlane w razie próby złożenia nieprawidłowo określonych parametrów zlecenia SToC.

   Limit realizacji Take i limit aktywacji Cut powinny definiować odpowiednio duży przedział cenowy, w którym na chwilę złożenia SToC będzie zawierać się:
   • Kurs bieżący, gdy Speed to PKC lub PCR,
   • Limit aktywacji zlecenia Speed, gdy Speed jest typu stop.

   Limit realizacji (lub stały limit realizacji dla PEG) zlecenia kupna Speed musi być:
   • Niższy od limitu realizacji zlecenia Take,
   • Wyższy od limitu aktywacji zlecenia Cut.

   Limit realizacji (lub stały limit realizacji dla PEG) zlecenia sprzedaży Speed musi być:
   • Wyższy od limitu realizacji zlecenia Take,
   • Niższy od limitu aktywacji zlecenia Cut.

   Różnica pomiędzy limitem realizacji Take i limitem aktywacji Cut powinna być przynajmniej jak określona dla danego instrumentu finansowego przez BM minimalna różnica 5 punktów).

   Po złożeniu zlecenia zaawansowanego możemy obserwować stan tego zlecenia na stronie Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje bieżące. W przypadku całkowitej realizacji zlecenia Speed wystawiane są zlecenia zamykające na taką samą ilość instrumentów każde. Po pełnej realizacji zlecenia SToC saldo na rachunku papierów wartościowych pozostanie bez zmiany w porównaniu do sytuacji początkowej. Otwarta pozycja została zamknięta. W celu anulowania zlecenia SToC klikamy link Anuluj w wierszu danego zlecenia na stronie Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje bieżące. Dyspozycję anulaty potwierdza komunikat o treści Przyjęto dyspozycję anulowania. Jeśli interesuje nas historia minionych sesji, to archiwalne zlecenia specjalne są dostępne do przeglądania w części na stronie Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje archiwalne. Tabulogram prezentuje najpierw zlecenia standardowe, potem wiersze z archiwalnymi zleceniami specjalnymi.

   Transakcje na podstawie zleceń cząstkowych składających się na zlecenia zaawansowane ToC, SSL lub SToC prezentowane są na stronie Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje bieżące. Są tam również transakcje na podstawie zleceń standardowych. Transakcje na podstawie zleceń cząstkowych z minionych sesji odnajdziemy na stronie Zlecenia - Giełda - Zlecenia i transakcje archiwalne.

  • Krótka sprzedaż - to usługa umożliwiająca osiąganie zysków na spadkach kursów papierów wartościowych. Pozwala na zbycie wybranych papierów wartościowych bez konieczności ich posiadania na rachunku krótkiej sprzedaży w momencie składania zlecenia sprzedaży. Krótka Sprzedaż może być realizowana na wybranych papierach wartościowych. Listę wybranych papierów wartościowych dostępnych w ramach usługi określa Santander Biuro Maklerskie. na bazie listy GPW. Santander Biuro Maklerskie realizuje zlecenia krótkiej sprzedaży na zasadzie day tradingu.

   Warunkiem uruchomienia dla Klienta usługi Krótkiej Sprzedaży jest rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i wykonywania zleceń Krótkiej Sprzedaży wraz z otwarciem specjalnego rachunku dedykowanego usłudze Krótkiej Sprzedaży.

   Różnica pomiędzy zleceniem standardowym, a zleceniem Krótkiej Sprzedaży polega na tym, że przy zwykłych transakcjach giełdowych, w chwili składania zlecenia giełdowego sprzedający musi być posiadaczem papierów wartościowych (lub mieć prawa do ich otrzymania), natomiast przy transakcjach Krótkiej Sprzedaży dopuszczalna jest sprzedaż papierów wartościowych, których sprzedający nie ma na rachunku w chwili składania zlecenia sprzedaży.

   Zawierając transakcję Krótkiej Sprzedaży inwestor otwiera tzw. krótką pozycję. Aby zamknąć krótką pozycję należy dostarczyć sprzedane wcześniej papiery wartościowe. Jeżeli cena, po której inwestor odkupuje papiery wartościowe będzie niższa od ceny ich nabycia, wówczas inwestor osiągnie zysk. W przeciwnym razie poniesie stratę.

   Klient zobowiązany jest odkupić sprzedane wcześniej papiery wartościowe lub dostarczyć je na rachunek Krótkiej Sprzedaży w inny sposób do godziny 16.30 w dniu zawarcia transakcji Krótkiej Sprzedaży. W przypadku braku realizacji zlecenia odkupu, bądź braku złożonego przez klienta zlecenia odkupu, Santander Biuro Maklerskie po godzinie 16.30 wprowadza zlecenie odkupu na rachunku klienta bądź modyfikuje istniejące zlecenie/a w celu odkupienia papierów wartościowych.

   Klient może składać zlecenia Krótkiej Sprzedaży jedynie na trwającą sesję lub, w przypadku gdy klient składa zlecenie poza godzinami sesji, na kolejną sesję. Zlecenia Krótkiej Sprzedaży można złożyć na trwającą sesję do godz. 16.30.

   Warunkiem złożenia zlecenia Krótkiej Sprzedaży jest posiadanie na rachunku Krótkiej Sprzedaży zabezpieczenia w wysokości określonej w Zarządzeniu przez Santander Biuro Maklerskie.

   Informacja o ryzyku związanym z usługą Krótkiej Sprzedaży dostępna jest w serwisie www.santander.pl/inwestor, w sekcji Zastrzeżenia i ryzyko - Informacje wstępne.

   

  Rodzaje cen

   

  • Limit - klient określa cenę, po jakiej chce kupić lub sprzedać dany instrument finansowy. W przypadku kupna jest to cena, powyżej której składający zlecenie nie godzi się na jego realizację, zaś dla zleceń sprzedaży jest to cena, poniżej której klient nie chce pozbyć się instrumentów finansowych. W przypadku obligacji limit należy wprowadzić w procentach wartości nominalnej, a w przypadku kontraktów terminowych limit należy wprowadzić w punktach indeksowych.

  • PKC - zlecenie po każdej cenie, może być przekazane na giełdę w systemie notowań ciągłych w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych, w fazie zamknięcia oraz w systemie kursu jednolitego w fazie przed otwarciem. Zlecenia PKC są realizowane po najlepszej możliwej cenie/najlepszych możliwych cenach przeciwstawych zleceń oczekujących na realizację w arkuszu zleceń. Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń. W fazie notowań ciągłych złożenie zlecenia przeciwstawnego w stosunku do niezrealizowanego zlecenia PKC powoduje zawarcie transakcji po cenie najlepszej z poniższych (najlepszej z punktu widzenia składającego zlecenie przeciwstawne):
   • Po cenie równej kursowi ostatniej transakcji albo kursowi odniesienia dla dynamicznych ograniczeń wahań kursów, jeżeli do czasu złożenia zlecenia PKC żadna transakcja nie została zawarta, albo
   • Po cenie równej najlepszemu limitowi zlecenia z limitem istniejącego po tej samej stronie arkusza zleceń co oczekujące zlecenie PKC, albo
   • Po cenie równej limitowi zlecenia składanego po przeciwnej stronie arkusza (jeżeli jest to zlecenie z limitem).

  • PCR - zlecenie po cenie rynkowej, może być przekazane na giełdę w systemie notowań ciągłych w fazie przed otwarciem, w fazie notowań ciągłych, w fazie zamknięcia oraz w systemie kursu jednolitego w fazie przed otwarciem. Zlecenia PCR są realizowane po najlepszej cenie zlecenia oczekującego na realizację w arkuszu zleceń. W przypadku częściowej realizacji zlecenia PCR, niezrealizowana część tego zlecenia ulega konwersji w zlecenie Limit z limitem ceny równym kursowi po jakim została zawarta ostatnia transakcja. Zlecenia PCR mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PKC, i tak samo jak zlecenia PKC - mają najwyższy priorytet realizacji względem ceny. W fazie notowań ciągłych w chwili przyjęcia zlecenia PCR w arkuszu zleceń musi oczekiwać na realizację co najmniej jedno zlecenie przeciwstawne z limitem ceny, w przeciwnym razie zlecenie PCR jest odrzucane.

  • Stop Limit - zlecenie z limitem aktywacji, które ujawnia się dopiero wówczas, gdy teoretyczny kurs otwarcia lub kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągną poziom określony przez klienta. Musi ono więc zawierać, oprócz limitu, przy którym staje się aktywne, również limit realizacji. Można je przekazywać na giełdę we wszystkich fazach sesji w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji i dogrywki. Limit aktywacji musi być równy lub - w przypadku zleceń kupna - niższy, a w przypadku zleceń sprzedaży - wyższy, od limitu zlecenia. Z chwilą wprowadzania zlecenia limit aktywacji musi być wyższy od kursu ostatniej transakcji - w przypadku zleceń kupna, bądź niższy - w przypadku zleceń sprzedaży (gdy brak kursu ostatniej transakcji, to przyjmuje się kurs zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej).

  • Stop Loss - zlecenie z limitem aktywacji oraz poleceniem wykonania zlecenia po każdej cenie.

  • PEG - zlecenie PEG może być przekazane na giełdę tylko w fazie notowań ciągłych. Zlecenia PEG są to zlecenia z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń. Zlecenie PEG może zawierać dodatkowy stały limit ceny, maksymalny - dla zleceń kupna, minimalny - dla zleceń sprzedaży. Dodatkowy limit ceny ogranicza automatyczną aktualizację podstawowego (zmiennego) limitu ceny tego zlecenia, do czasu kiedy limit ceny w najlepszym zleceniu kupna jest wyższy od tego dodatkowego limitu w zleceniu PEG, a w przypadku zlecenia sprzedaży – niższy od tego dodatkowego limitu.

   

  Rodzaje ważności zlecenia

   

  • Na dzień bieżący - zlecenie ważne jest wyłącznie na sesji, na której zostało złożone lub wyłącznie na najbliższej sesji jeżeli zostało złożone przed sesją.

  • Do oznaczonego dnia (WDD) - wprowadzenie terminu ważności zlecenia w polu tekstowym określa konkretną datę, do której zlecenie będzie ważne (prawidłowy format daty dd-mm-rrrr).

  • Do określonego czasu (WDC) - wprowadzenie czasu ważności zlecenia w polu tekstowym określa konkretny czas, do którego zlecenie będzie ważne (prawidłowy format czasu hh:mm:ss). Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego.

  • Na fixing (WNF) - zlecenie z ważnością WNF jest przyjmowane do systemu w trakcie każdej fazy sesji, ale jest aktywne tylko na najbliższym fixingu (otwarciu, zamknięciu, lub podczas odwieszenia instrumentu). Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu. Zlecenia WNF są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.

  • Na zamknięcie (WNZ) - zlecenie z ważnością WNZ jest przyjmowane w trakcie każdej fazy sesji, ale bierze udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie notowań. Niezrealizowana część zlecenia jest usuwana natychmiast po zakończeniu fixingu na zamknięcie. Zlecenia WNZ są automatycznie anulowane po zakończeniu sesji.

  • Wykonaj i anuluj (WIA) - zlecenie obowiązuje do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu i może zostać zrealizowane częściowo. Jeżeli będzie zrealizowane częściowo, niezrealizowana część zlecenia traci ważność. Zlecenie to może być przekazane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, z wyjątkiem fazy interwencji.

  • Wykonaj lub anuluj (WLA) - ważne jest do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach). Zlecenie takie jest realizowane natychmiast po wprowadzeniu, ale wyłącznie w całości - nie może być zrealizowane częściowo. Jeśli układ zleceń w arkuszu po przeciwnej stronie nie pozwala na realizację zlecenia w całości, traci ono ważność.

  • Na czas nieoznaczony (WDA) - zlecenie ważne jest bezterminowo.

   

  Zasady wprowadzania wysokości zaliczki

   

  • Zlecenie w trybie uproszczonym:
   • Rynek kasowy - w przypadku użytkownika korzystającego z usługi limitu należności zlecenie jest przyjmowane z minimalną wartością z dwóch – limit dla użytkownika i limit dla instrumentu, np. jeżeli limit dla użytkownika wynosi 30%, a dla instrumentu 50%, to zlecenie akceptowane jest z wysokością zaliczki wynoszącą 50%,
   • Rynek terminowy - na rynku terminowym pobierany jest depozyt zabezpieczający otwarte pozycje,
  • Zlecenie w trybie rozszerzonym:
   • Rynek kasowy - składając zlecenie z wykorzystaniem strony Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenia, system zawsze podpowiada wartość zaliczki - 100%. Klienci korzystający z usługi limitu należności mogą skorygować wielkość zaliczki pod warunkiem, że nie będzie ona mniejsza od wysokości zaliczki określonej w umowie o prowadzenie rachunku przez Santander Biuro Maklerskie lub od minimalnej wysokości zaliczki określonej dla każdego z instrumentów,
   • Rynek terminowy - na rynku terminowym pobierany jest depozyt zabezpieczający otwarte pozycje, pole Wysokość zaliczki jest niewidoczne.

   

  Uwaga!

  Klienci inwestujący na rynku NewConnect muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych na tym rynku spółek oznacza jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha NewConnect wynika ze zgrupowania na jednym rynku spółek o krótkiej historii, działających w najbardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie gospodarki, jakim są m.in. nowe technologie oraz charakteryzujące się stosunkowo niską kapitalizacją rynkową.

  Zlecenia i transakcje bieżące

  Pozycja Zlecenia - Zlecenia i transakcje bieżące prezentuje informacje dotyczące:

  • Zleceń bieżących,
  • Transakcji bieżących,
  • Anulowania zlecenia,
  • Modyfikowania zlecenia.

   

  Zakres wyszukiwania zleceń i transakcji bieżących można ograniczyć do jednego instrumentu finansowego poprzez wprowadzenie jego nazwy w polu Dla instrumentu i zaakceptowanie przyciskiem Filtruj.

  Przegląd zleceń bieżących

  Ramka Przegląd zleceń bieżących pozwala na przeglądanie informacji o zleceniach złożonych w czasie bieżącej sesji giełdowej, a także modyfikowanie oraz anulowanie zleceń, które nie zostały w całości zrealizowane, anulowane przez klienta oraz których termin ważności nie upłynął, niezależnie od tego czy zostały złożone za pośrednictwem serwisu Inwestor online, przez telefon, czy też w Punkcie Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie.

  Kolor tła wiersza, w którym prezentowane są zlecenia uzależniony jest od statusu zlecenia:

  • Zlecenia aktywne - kolor biały,
  • Zlecenia nieaktywne, zrealizowane w części lub całości - kolor jasnoszary,
  • Zlecenia nieaktywne, dla których realizacja jest zerowa - kolor ciemnoszary.

   

  Dane prezentowane są w postaci tabeli zawierającej następujące kolumny:

  • Numer zlec. - numer zlecenia nadany przez system informatyczny Santander Biuro Maklerskie,
  • K/S - typ operacji, K - Kupno, S - Sprzedaż,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem danego zlecenia, dla akcji notowanych na GPW stosowane są trzyliterowe skróty. W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednego portfela jest on prezentowany po nazwie instrumentu finansowego, kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00',
  • Izba - dwuliterowy kod kraju izby rozliczeniowej,
  • Ilość - ilość instrumentów finansowych w zleceniu,
  • Limit ceny - limit ceny w zleceniu, w przypadku zleceń kupna PKC, PCR, Stop Loss, podawana jest maksymalna dla zleceń kupna lub minimalna dla zleceń sprzedaży cena określona dopuszczalną przez Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmianą kursu do dnia ważności zlecenia,
  • Data od - data pierwszej sesji, na której zlecenie jest ważne,
  • Data do - data ostatniej sesji, na której zlecenie jest ważne, pole te może zawierać warunki: Wykonaj i Anuluj (WIA), Wykonaj lub Anuluj (WLA), a także pozostawać niewypełnione w przypadku zlecenia z terminem ważności do odwołania,
  • Stan:
   • A - zlecenie aktywne. Zlecenie zaakceptowane przez Santander Biuro Maklerskie i zweryfikowane pod kątem pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych, akceptacja zlecenia powoduje blokadę środków pieniężnych lub instrumentów finansowych niezbędnych dla realizacji zlecenia,
   • B - zlecenie bieżące. Zlecenie, które nie zostało jeszcze zaakceptowane przez Santander Biuro Maklerskie i zweryfikowane pod kątem pokrycia w środkach pieniężnych lub instrumentach finansowych, i pod które nie dokonano jeszcze blokady środków pieniężnych lub instrumentów finansowych (tylko w godzinach, w których nie funkcjonuje system informatyczny giełdy, pomiędzy 17.05 a 8.30 następnego dnia, w którym odbywa się sesja),
   • D - zlecenie w trakcie realizacji dyspozycji anulowania (tylko w godzinach, w których nie funkcjonuje system informatyczny giełdy, pomiędzy 17.05 a 8.30 następnego dnia, w którym odbywa się sesja),
   • M - zlecenie w trakcie realizacji dyspozycji modyfikacji (w trakcie trwania sesji gdy modyfikacja została odrzucona przez operatora giełdowego do momentu jej zarchiwizowania przez Santander Biuro Maklerskie oraz w godzinach, w których nie funkcjonuje system informatyczny giełdy, pomiędzy 17.05 a 8.30 następnego dnia, w którym odbywa się sesja),
   • R - zlecenie archiwalne, tzn. zlecenie anulowane, zrealizowane, odrzucone przez GPW lub którego termin ważności upłynął,
  • Warunki dodatkowe:
   • W przypadku anulowania zlecenia przez użytkownika opis uzależniony jest od tego czy zlecenie zostało przesłane do systemu informatycznego giełdy:
    • Jeżeli anulowane zostało zlecenie przesłane wcześniej do systemu informatycznego giełdy, czyli takie, które w momencie anulowania było oznaczono jako 'A' w kolumnie Stan, to po anulowaniu, w kolumnie Warunki dodatkowe dla zlecenia standardowego prezentowana jest informacja o anulowaniu zlecenia wraz z podaną w nawiasie anulowaną ilością instrumentów finansowych, np. Anulowano (1), a dla zlecenia zaawansowanego rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC bez anulowanej ilości instrumentów finansowych, np. ToC / Anulowano,
    • Jeżeli anulowane zostało zlecenie przed wysłaniem tego zlecenia do systemu informatycznego giełdy, czyli takie, które w momencie anulowania było oznaczone jako 'B' w kolumnie Stan, to po anulowaniu, w kolumnie Warunki dodatkowe dla zlecenia standardowego prezentowany jest rodzaj ceny, np. Limit, PKC, PCR itd., a dla zlecenia zaawansowanego - rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC,
   • W przypadku zlecenia oczekującego na realizację lub zrealizowanego dla zlecenia standardowego prezentowany jest rodzaj ceny, np. Limit, PKC, PCR itd., a dla zlecenia zaawansowanego - rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC,
  • Realizacja - ilość instrumentów finansowych zrealizowanych z danego zlecenia,
  • Operacje:
   • Anuluj - link służący do wydania dyspozycji anulowania zlecenia, dostępny o ile zlecenie można anulować. Anulowanie zlecenia zostało opisane poniżej na tej stronie,
   • Modyfikuj - link służący do wydania dyspozycji modyfikacji zlecenia, dostępny o ile zlecenie można zmodyfikować. Modyfikowanie zlecenia zostało opisane poniżej na tej stronie,
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna pop-up z podglądem parametrów zlecenia oraz transakcji zrealizowanych na podstawie tego zlecenia oraz podgląd rentowności zlecenia i transakcji,
   • Historia - link służący do wywołania okna pop-up z historią zlecenia.

   

  W stopce ramki znajdują się następujące elementy:

  • Przycisk do odświeżenia rekordów w ramce,
  • Przyciski nawigacji, jeżeli ilość rekordów w ramce wymusza podział na strony,
  • Lista rozwijana, pozwalającą określić maksymalną ilość rekordów w ramce na jedną stronę,
  • Wskaźnik funkcji 'Szybkie składanie zleceń':
   • "Haczyk" oznacza funkcję aktywną,
   • "Krzyżyk" oznacza funkcję nieaktywną.
   Status funkcji Szybkie składanie zleceń można zmienić na stronie Ustawienia - Wyświetlanie danych - Domyślne wartości.

   

  Przegląd transakcji bieżących

  Ramka Przegląd transakcji bieżących pozwala uzyskać informację o transakcjach zawartych w danym dniu. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Numer zlec. - numer zlecenia nadany przez system informatyczny Santander Biuro Maklerskie,
  • K/S - typ operacji, K - Kupno, S - Sprzedaż,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem danego zlecenia, dla akcji notowanych na GPW stosowane są trzyliterowe skróty. W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednego portfela jest on prezentowany po nazwie instrumentu finansowego, kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00',
  • Izba - dwuliterowy kod kraju izby rozliczeniowej,
  • Ilość zreal. - ilość instrumentów finansowych zrealizowanych w transakcji,
  • Cena jedn. - cena, po jakiej transakcja została zrealizowana,
  • Wartość transakcji - wartość transakcji bez uwzględniania prowizji,
  • Prowizja - wartość prowizji maklerskiej,
  • Wartość z prowizją - wartość transakcji z uwzględnieniem prowizji,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna pop-up z podglądem parametrów zlecenia oraz transakcji zrealizowanych na podstawie tego zlecenia oraz podgląd rentowności zlecenia i transakcji.

   

  W stopce ramki znajdują się następujące elementy:

  • Przycisk do odświeżenia rekordów w ramce,
  • Przyciski nawigacji, jeżeli ilość rekordów w ramce wymusza podział na strony,
  • Listę rozwijaną, pozwalającą określić maksymalną ilość rekordów w ramce na jedną stronę,
  • Suma obrotów - przycisk wywołujący okno pop-up z danymi obejmującymi:
   • Wartość transakcji na rynku kasowym,
   • Prowizję z transakcji na rynku kasowym,
   • Ilość instrumentów w transakcjach na rynku kasowym,
   • Ilość instrumentów w transakcjach na rynku terminowym (kontrakty terminowe),
   • Prowizję z transakcji na rynku terminowym (kontrakty terminowe).

   

  Anulowanie zlecenia

  Przebieg anulowania zlecenia uzależniony jest od ustawienia parametru Szybkie składanie zleceń:

  • Przy wartości powyższego parametru Nie kliknięcie linku Anuluj powoduje wyświetlenie ramki Anulowanie zlecenie - weryfikacja zawierającej wszystkie parametry zlecenia będącego przedmiotem anulowania,
  • Przy wartości powyższego parametru Tak kliknięcie linku Anuluj powoduje zapisanie anulaty zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie anulaty zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Ramka Anulowanie zlecenia - weryfikacja prezentuje parametry zlecenia będącego przedmiotem anulowania oraz uwzględnia w stopce:

  • Powrót - przycisk umożliwiający powrót do poprzedniej strony,
  • Akceptuj - przycisk powodujący zapisanie anulaty zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie anulaty zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Ramka Anulowanie zlecenia - potwierdzenie prezentuje parametry anulaty zlecenia zapisanej w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie.

  W stopce ramki dostępny jest przycisk:

  • Powrót - przycisk umożliwiający powrót do przeglądu zleceń i transakcji bieżących.

   

  Dyspozycje anulowania zlecenia składane w godzinach funkcjonowania systemu giełdowego (8.30 - 17.05) są natychmiast przekazywane na GPW i powodują aktualizację danych na stronie Portfel - Rachunki - Szczegóły. Dyspozycje anulowania składane w pozostałych godzinach są przekazywane do systemu informatycznego giełdy o godzinie 8.00 następnego dnia, w którym odbywa się sesja. Do momentu przekazania dyspozycji anulowania na GPW dane na stronie Portfel - Rachunki - Szczegóły nie są aktualizowane. Od wydania dyspozycji anulowania zlecenia do momentu przekazania dyspozycji na GPW zlecenie wyświetlane jest ze statusem D(P).

  Modyfikowanie zlecenia

  Przebieg modyfikowania zlecenia uzależniony jest od ustawienia parametru Szybkie składanie zleceń:

  • Przy wartości powyższego parametru Nie kliknięcie linku Modyfikuj powoduje wyświetlenie ramki Modyfikacja zlecenia - wprowadzenie zawierającej wszystkie parametry zlecenia będącego przedmiotem modyfikacji oraz umożliwiającej zmianę parametrów zlecenia,
  • Przy wartości powyższego parametru Tak kliknięcie linku Modyfikuj powoduje zapisanie zmodyfikowanego zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zmodyfikowanego zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Po zatwierdzeniu w ramce Modyfikacja zlecenia - wprowadzenie zlecenia, ze zmienionymi parametrami, przyciskiem Dalej wyświetlana jest ramka Modyfikacja zlecenia - weryfikacja zawierająca wszystkie parametry zlecenia będącego przedmiotem modyfikacji oraz uwzględniająca poniższe przyciski:

  • Powrót - powoduje powrót do poprzedniej strony,
  • Akceptuj - powoduje zapisanie zmodyfikowanego zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zlecenia do systemu giełdowego.

   

  Ramka Modyfikacja zlecenia - potwierdzenie prezentuje parametry zmodyfikowanego zlecenia zapisanego w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie.

  W stopce ramki dostępny jest przycisk:

  • Powrót - powoduje powrót do przeglądu zleceń i transakcji bieżących.

   

  Modyfikacji podlegają następujące parametry zlecenia:

  • Ilość instrumentów finansowych w zleceniu,
  • Cena jednostkowa w zleceniu,
  • Limit aktywacji (wprowadzenie oraz zmiana limitu, nie można natomiast zmodyfikować zlecenia poprzez usunięcie limitu aktywacji),
  • Data ostatniej sesji, na której zlecenie jest ważne,
  • Wielkość ujawniana,
  • Minimalna wielkość wykonania.

   

  Modyfikacji nie podlegają:

  • Kod portfela (dla zleceń na rynku terminowym),
  • Nazwa instrumentu finansowego,
  • Typ operacji (kupno / sprzedaż),
  • Wysokość zaliczki,
  • Usunięcie limitu aktywacji,
  • Data pierwszej sesji, na której zlecenie jest ważne,
  • Zlecenia składane na rynkach zagranicznych.
  • Zlecenia składane na rynku BondSpot.

   

  W przypadku modyfikacji zlecenia maklerskiego polegającej na:

  • Zwiększeniu wielkości ujawnianej zlecenia,
  • Zwiększeniu wolumenu zlecenia bez warunku wielkości ujawnianej,
  • Zmianie limitu ceny,
  • Zmianie zlecenia bez limitu na zlecenie z limitem ceny lub odwrotnie,
  • Zmianie lub określeniu limitu aktywacji zlecenia,
  • Dodaniu lub zmianie dodatkowego limitu ceny w zleceniu PEG,
  zlecenie maklerskie traci priorytet czasu przyjęcia do systemu informatycznego giełdy, a modyfikacja traktowana jest jako wprowadzenie nowego zlecenia. W przypadku innych rodzajów modyfikacji, zlecenie maklerskie zachowuje priorytet czasu przyjęcia do systemu informatycznego giełdy.

   

  Dyspozycje modyfikacji zlecenia składane w godzinach funkcjonowania systemu giełdowego (8.30 - 17.05) są natychmiast przekazywane do systemu informatycznego giełdy i powodują aktualizację na stronie Portfel - Rachunki - Szczegóły. Dyspozycje modyfikacji składane w pozostałych godzinach są przekazywane do systemu informatycznego giełdy o godzinie 8.30 następnego dnia, w którym odbywa się sesja. Do momentu przekazania dyspozycji modyfikacji na GPW dane na stronie Portfel - Rachunki - Szczegóły nie są aktualizowane. Od wydania dyspozycji modyfikacji zlecenia do momentu przekazania dyspozycji na GPW zlecenie wyświetlane jest w tabeli ze statusemm M(A) i nie może być powtórnie modyfikowane.

  Zlecenia i transakcje archiwalne

  Pozycja Zlecenia - Zlecenia i transakcje archiwalne prezentuje informacje dotyczące:

  • Zleceń archiwalnych,
  • Transakcji archiwalnych,
  • Podsumowanie wielkości obrotów na aktywnym rachunku,

   

  Zlecenia archiwalne

  Ramka Przegląd zleceń archiwalnych pozwala na przeglądanie informacji o zleceniach archiwalnych, tzn. zleceniach anulowanych, zrealizowanych lub których termin ważności upłynął. Serwis Inwestor online udostępnia historię zleceń co najmniej od początku roku poprzedniego w stosunku do bieżącego.

  Dane prezentowane są w postaci tabeli zawierającej następujące kolumny:

  • Numer zlec. - numer zlecenia nadany przez system informatyczny Santander Biuro Maklerskie,
  • K / S - typ operacji, K - Kupno, S - Sprzedaż,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem danego zlecenia, dla akcji notowanych na GPW stosowane są trzyliterowe skróty. W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednego portfela jest on prezentowany po nazwie instrumentu finansowego, kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00',
  • Izba - dwuliterowy kod kraju izby rozliczeniowej,
  • Ilość - ilość instrumentów finansowych w zleceniu,
  • Limit ceny - limit ceny w zleceniu, w przypadku zleceń kupna PKC, PCR, Stop Loss, podawana jest maksymalna dla zleceń kupna lub minimalna dla zleceń sprzedaży cena określona dopuszczalną przez Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zmianą kursu do dnia ważności zlecenia,
  • Data od - data pierwszej sesji, na której zlecenie jest ważne,
  • Data do - dla zleceń na dzień bieżący oraz do oznaczonego dnia - data ostatniej sesji, na której zlecenie jest ważne, pole te może zawierać także warunki: Wykonaj i anuluj (WIA), Wykonaj lub anuluj (WLA), Ważne do czasu (WDC), Ważne na fixing (WNF), Ważne na zamknięcie (WNZ), Ważne do anulowania (WDA),
  • Stan:
   • R - zlecenie archiwalne, tzn. zlecenie anulowane, zrealizowane, odrzucone przez GPW lub którego termin ważności upłynął,
  • Warunki dodatkowe:
   • W przypadku anulowania zlecenia przez użytkownika opis uzależniony jest od tego czy zlecenie zostało przesłane do systemu informatycznego giełdy:
    • Jeżeli anulowane zostało zlecenie przesłane wcześniej do systemu informatycznego giełdy, czyli takie, które w momencie anulowania było oznaczono jako 'A' w kolumnie Stan w przeglądzie zleceń bieżących, to po anulowaniu, w kolumnie Warunki dodatkowe dla zlecenia standardowego prezentowana jest informacja o anulowaniu zlecenia wraz z podaną w nawiasie anulowaną ilością instrumentów finansowych, np. Anulowano (1), a dla zlecenia zaawansowanego rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC bez anulowanej ilości instrumentów finansowych, np. ToC / Anulowano,
    • Jeżeli anulowane zostało zlecenie przed wysłaniem tego zlecenia do systemu informatycznego giełdy, czyli takie, które w momencie anulowania było oznaczone jako 'B' w kolumnie Stan w przeglądzie zleceń bieżących, to po anulowaniu, w kolumnie Warunki dodatkowe dla zlecenia standardowego prezentowany jest rodzaj ceny, np. Limit, PKC, PCR itd., a dla zlecenia zaawansowanego - rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC,
   • W przypadku zlecenia zrealizowanego lub którego termin ważności upłynął dla zlecenia standardowego prezentowany jest rodzaj ceny, np. Limit, PKC, PCR itd., a dla zlecenia zaawansowanego - rodzaj zlecenia, tzn. ToC, SSL lub SToC,
  • Realizacja - ilość instrumentów finansowych zrealizowanych z danego zlecenia,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna pop-up z podglądem parametrów zlecenia oraz transakcji zrealizowanych na podstawie tego zlecenia oraz podgląd rentowności zlecenia i transakcji,
   • Historia - link służący do wywołania okna pop-up z historią zlecenia.

   

  W stopce ramki znajdują się następujące elementy:

  • Przycisk do odświeżenia rekordów w ramce,
  • Przyciski nawigacji, jeżeli ilość rekordów w ramce wymusza podział na strony,
  • Lista rozwijana, pozwalającą określić maksymalną ilość rekordów w ramce na jednej stronie.

   

  Przegląd transakcji archiwalnych

  Ramka Przegląd transakcji archiwalnych pozwala uzyskać informację o transakcjach zawartych na danym rachunku. Serwis Inwestor online udostępnia historię transakcji co najmniej od początku roku poprzedniego w stosunku do bieżącego. Odczytane dane wyświetlane są w postaci tabeli, w której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Numer zlec. - numer zlecenia nadany przez system informatyczny Santander Biuro Maklerskie,
  • K / S - typ operacji, K - Kupno, S - Sprzedaż,
  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem danego zlecenia, dla akcji notowanych na GPW stosowane są trzyliterowe skróty. W przypadku posiadania przez Klienta więcej niż jednego portfela jest on prezentowany po nazwie instrumentu finansowego, kod portfela prezentowany jest tylko wtedy, gdy jest różny od '00',
  • Izba - dwuliterowy kod kraju izby rozliczeniowej,
  • Ilość zreal. - ilość instrumentów finansowych zrealizowanych w transakcji,
  • Cena jedn. - cena, po jakiej transakcja została zrealizowana,
  • Data i czas realizacji - data oraz czas realizacji transakcji,
  • Data rozliczenia - data rozliczenia zrealizowanej transakcji,
  • Wartość transakcji - wartość transakcji bez uwzględniania prowizji,
  • Prowizja - wartość prowizji maklerskiej,
  • Wartość z prowizją - wartość transakcji z uwzględnieniem prowizji,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania okna pop-up z podglądem parametrów zlecenia oraz transakcji zrealizowanych na podstawie tego zlecenia oraz podgląd rentowności zlecenia i transakcji.

   

  W stopce ramki znajdują się następujące elementy:

  • Przycisk do odświeżenia rekordów w ramce,
  • Przyciski nawigacji, jeżeli ilość rekordów w ramce wymusza podział na strony,
  • Lista rozwijana, pozwalającą określić maksymalną ilość rekordów w ramce na jednej stronie,
  • Suma obrotów - patrz podsumowanie wielkości obrotów na aktywnym rachunku poniżej na tej stronie.

   

  Podsumowanie wielkości obrotów na aktywnym rachunku

  Okno pop-up z podsumowaniem wielkości obrotów na aktywnym rachunku wywoływane jest przyciskiem Suma obrotów w ramce Przegląd transakcji archiwalnych. Prezentowane dane obejmują:

  • Wartość transakcji na rynku kasowym,
  • Prowizję z transakcji na rynku kasowym,
  • Prowizja z transakcji na rynku terminowym (kontrakty terminowe),
  • Ilość instrumentów w transakcjach na rynku kasowym,
  • Ilość instrumentów w transakcjach na rynku terminowym (kontrakty terminowe),
  • Okres czasu, dla jakiego prezentowane są dane.

   

  Zlecenia z koszyka

  Pozycja Zlecenia - Giełda - Zlecenia z koszyka umożliwia predefiniowanie parametrów zleceń, które następnie można wprowadzić do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie pojedynczo lub w grupie wielu zleceń. Możliwe są następujące operacje:

  • Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie pojedynczych zleceń w koszyku,
  • Modyfikowanie wielu zleceń w programie zewnętrznym,
  • Wprowadzanie pojedynczych zleceń do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie,
  • Wprowadzenie jednocześnie wielu zleceń do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie.

   

  Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie pojedynczych zleceń w koszyku.

  Dodawanie kolejnych zleceń ma miejsce poprzez kliknięcie linku Dodaj do koszyka. Parametry nowego zlecenia wprowadzane są identycznie jak podczas składania zlecenia na stronie Zlecenia - Giełda - Nowe zlecenia. Po zaakceptowaniu parametrów zlecenia przyciskiem Dodaj do koszyka zlecenie umieszczane jest w tabeli. Przy dodawaniu do koszyka zlecenia na rynku terminowym z kodem portela innym niż podstawowy (w większości przypadków '00') nie następuje weryfikacja posiadania wprowadzonego portfela. Taka weryfikacja ma miejsce w momencie składania zlecenia z koszyka.

  Dla każdego zlecenia w koszyku możliwe są następujące operacje po kliknięciu w odpowiedni link:

  • Złóż - umożliwia złożenie zlecenia z koszyka,
  • Modyf. - umożliwia modyfikację parametrów zlecenia w koszyku, podobnie jak przy wprowadzaniu zlecenia do koszyka, modyfikowanie zlecenia w koszyku odbywa się identycznie jak modyfikacja zlecenia przekazanego do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie,
  • Usuń - usuwa pojedyncze zlecenie z koszyka,
  • Data - zmienia datę pierwszej sesji zlecenia na biężącą oraz datę ostatniej sesji na datę zachowującą okres ważności zlecenia przed zmianą daty.

   

  Modyfikowanie wielu zleceń w programie zewnętrznym

  Jeżeli w koszyku zdefiniowano większą ilość zleceń, wygodniejszym sposobem modyfikacji ich parametrów jest skorzystanie z programu zewnętrznego, np. systemowego edytora plików tekstowych lub arkusza kalkulacyjnego. W tym celu należy wybrać przycisk Eksportuj. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć opcję Zapisz, a następnie wybrać folder na twardym dysku, w którym plik zostanie zapisany. Domyślną nazwę pliku 'koszyk.exp' można zmienić na dowolną. Eksport pliku kończy się kliknięciem przycisku Zamknij w oknie dialogowym Pobieranie ukończone oraz kliknięciem przycisku Zakończ w oknie dialogowym Eksport koszyka zleceń....

  Przy otwieraniu arkusza kalkulacyjnego najwygodniej jest zastosować kreator importu tekstu i wybrać import z separatorami, a jako separator wskazać znak "|". Pozwoli to na wczytanie każdego parametru zleceń w odrębnym polu arkusza. Po wykonaniu pożądanych zmian w parametrach zleceń należy zapisać plik, a następnie powrócić do serwisu Inwestor online w celu wykonania importu zmodyfikowanego pliku. Import pliku rozpoczyna się kliknięciem przycisku Importuj. W oknie dialogowym Wybieranie pliku należy wskazać plik ze zmodyfikowanymi zleceniami i zaakceptować przyciskiem Otwórz. Poprawność operacji przedstawiana jest w postaci ekranu Zlecenia zaimportowane, który przedstawia parametry zleceń z importowanego pliku oraz poniżej informację o ilości zleceń zaimportowanych bądź odrzuconych.

  Korzystając z modyfikacji zleceń w programie zewnętrznym prosimy pamiętać że:

  • Import zleceń zmodyfikowanych w programie zewnętrznym nie zamienia bieżących zleceń w koszyku ale dodaje nowe. Jeżeli celem klienta jest posiadanie w koszyku wyłącznie zmodyfikowanych zleceń to po wyeksportowaniu zleceń w pliku należy zlecenia z koszyka usunąć. Zlecenia można usuwać pojedynczo korzystając z linku Usuń albo grupowo - zaznaczając kolejne pojedyncze zlecenia lub wybierając wszystkie linkiem Zaznacz wszystkie, a następnie usunąć je zbiorczo przy pomocy linku Usuń zaznaczone.

  • Każdy import pliku dodaje wszystkie zawarte w nim zlecenia do koszyka, nawet jeżeli w pliku nie dokonano żadnej zmiany.

  • Proces importu pliku nie weryfikuje poprawności formatowania pól zlecenia przy każdej wprowadzanej w pliku zmianie. Wprowadzenie w polu Typ operacji jakiegokolwiek znaku poza "K" lub "S" spowoduje odrzucenie zlecenia przy imporcie pliku. Parametry, w których klient wprowadza wartości liczbowe na ekranie składania zlecenia, np. ilość instrumentów w zleceniu czy limit kupna / sprzedaży nie są weryfikowane, co oznacza, że zlecenie wprowadzone z przecinkiem zamiast kropki w limicie ceny zostanie zaakceptowane przy imporcie pliku, ale nie zostanie zaakceptowane w chwili wprowadzania go z koszyka do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie.

   

  Wprowadzanie pojedynczych zleceń do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie.

  Złożenie zlecenia polega na kliknięciu linku Złóż dla konkretnego jednego zlecenia. Następnie wyświetlana jest strona z ramką Nowe zlecenie z koszyka - weryfikacja. Kliknięcie przycisku Akceptuj powoduje zapisanie zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zlecenia do systemu giełdowego. Kliknięcie przycisku Popraw wartości umożliwia zmianę parametrów zlecenia.

  Wprowadzenie jednocześnie wielu zleceń do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie.

  Złożenie jednocześnie więcej niż jednego zlecenia polega na zaznaczeniu pojedynczych zleceń lub zaznaczeniu wszystkich linkiem Zaznacz wszystkie, a następnie kliknięciu linku Złóż zaznaczone. Następnie wyświetlana jest strona z ramką Nowe zlecenie z koszyka 1 / x - weryfikacja, gdzie 'x' oznacza ilość zleceń zaznaczonych w koszyku. Każde ze zleceń należy zaakceptować odrębnie, co następuje po wybraniu przycisku Akceptuj. Przycisk Następne pozwala na przejście do formatki z parametrami następnego wybranego zlecenia. Przycisk Popraw wartości pozwala na zmianę parametrów zlecenia, a przycisk Pomiń na przejście do akceptacji następnego zlecenia bez przekazania do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie zlecenia, którego parametry są aktualnie wyświetlane.

  Złożenie zlecenia z koszyka nie powoduje wycofania zlecenia z listy zleceń w koszyku. Usunięcie zlecenia z koszyka następuje w jeden z poniższych sposobów:

  • Kliknięcie linku Usuń dla zlecenia usuwanego z koszyka,
  • Kliknięcie linku Usuń zaznaczone, z koszyka usunięte zostaną wszystkie zlecenia, dla których zaznaczone będzie uprzednio pole wyboru w prawej skrajnej kolumnie,

   

  Uwaga!W przypadku aktywnej funkcji Szybkie składanie zleceń po wybraniu linku Złóż lub Złóż zaznaczone zlecenia są natychmiast akceptowane i wprowadzane do systemu informatycznego Santander Biuro Maklerskie. Należy zwrócić uwagę, że w takim przypadku nie ma możliwości poprawienia parametrów zlecenia. System wyświetla parametry złożonego zlecenia wraz z komunikatem Zlecenie zostało zaakceptowane. Przycisk Następne pozwala na przejście do formatki z parametrami następnego złożonego zlecenia.

 • Rynek pierwotny

  Lista dostępnych produktów

  Pozycja Zlecenia - Rynek pierwotny - Nowy zapis - Lisa dostępnych produktów prezentuje wykaz instrumentów będących w danej chwili przedmiotem oferty publicznej na rynku pierwotnym oraz umożliwia złożenie zapisu na te instrumenty. Brak instrumentów oznacza, że Santander Biuro Maklerskie w danym momencie nie przyjmuje za pośrednictwem transakcyjnego serwisu internetowego zapisów na żaden instrument na rynku pierwotnym.

  Wykaz instrumentów, na które przyjmowane są zapisy prezentowany jest w postaci tabeli zawierającej następujące kolumny:

  • Kod instr. finans. - kod nadawany na potrzeby oferty,
  • Instrument - nazwa umożliwiająca identyfikację emitenta,
  • Termin zapisów:
   • Początek - data i czas rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów,
   • Koniec - data i czas zakończenia okresu przyjmowania zapisów,
  • Złóż zapis - link otwierający stronę nowego zapisu na rynku pierwotnym.

   

  Nowy zapis

  Pozycja Zlecenia - Rynek pierwotny - Nowy zapis umożliwia wprowadzenie nowego zapisu na rynku pierwotnym. Zasady składania zapisów określone są w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z ofertą publiczną. W szczególności prospekt określa krąg podmiotów uprawnionych do nabywania danych instrumentów finansowych, minimalne i maksymalne ilości tych instrumentów możliwych do nabycia przez jednego Inwestora, zasady składania zapisów przez pełnomocników, terminy i formy dokonywania wpłat.

  Santander Biuro Maklerskie, biorąc pod uwagę w szczególności zapisy prospektu emisyjnego, każdorazowo przed ofertą określi warunki, na jakich możliwe będzie składanie zapisów przez Internet. Zwraca się uwagę, że ewentualne ograniczenia w szczególności mogą dotyczyć:

  • Zapisy mogą składać jedynie przez właścicieli rachunków maklerskich,
  • Zapisy mogą składać jedynie klienci o określonym statusie prawnym np. wyłącznie osoby fizyczne, lub wyłącznie rezydenci, itp.

   

  Zapisy mogą składać jedynie Inwestorzy, którzy w umowie brokerskiej udzielili Santander Biuro Maklerskie pełnomocnictwa do składania w ich imieniu zapisów na rynku pierwotnym. Składając zapis Inwestor będzie zobowiązany udostępnić środki na opłacenie tego zapisu.

  Dane wprowadzane w zapisie uzależnione są od rodzaju oferty oraz od warunków, o których mowa powyżej. Na stronie Zlecenia - Rynek pierwotny - Nowy zapis należy wypełnić następujące pola:

  • Ilość - należy podać liczbę instrumentów na jaką ma być złożony zapis; wartość ta winna mieścić się w podanych na formatce zapisu widełkach,
  • Limit ceny - jeśli pole to nie wypełnia się automatycznie, należy podać limit ceny instrumentu po jakiej składany jest zapis. W przypadku gdy określony jest przedział cenowy, cenę tę należy podać w ramach tego przedziału cenowego (emitent może zastrzec sobie dowolny minimalny krok cenowy, w takim przypadku należy podać limit zaokrąglony zgodnie z wytycznymi). Dla zapisów w ramach prawa poboru pole Limit ceny jest nieaktywne.

   

  W zależności od rodzaju oferty na formatce zapisu mogą być prezentowane dodatkowo następujące informacje:

  • Instrument - nazwa instrumentu umożliwiająca identyfikację emitenta,
  • Seria instr. finans. - oznacza serię instrumentów będących przedmiotem sprzedaży w ofercie pierwotnej,
  • Uwagi Santander Biuro Maklerskie - informacja przekazana przez Santander Biuro Maklerskie dotycząca składanego zapisu,
  • Min. ilość - minimalna liczba instrumentów w zapisie,
  • Maks. ilość - maksymalna liczba instrumentów w zapisie,
  • Forma płatności - informacja o tym w jaki sposób zostanie opłacony zapis. Zapisy składane przez Internet opłacane są automatycznie przelewem z rachunku maklerskiego; do opłacenia zapisu można wykorzystać wyłącznie środki pod wypłatę,
   Uwaga! Dla zapisów w ramach prawa poboru gotówka na rachunku konieczna do opłacenia zapisu nie jest weryfikowana ani pobierana w momencie składania zapisu przez klienta, ale dopiero w momencie gdy Santander Biuro Maklerskie składa w imieniu Inwestora zapis.
  • Wartość zapisu - iloczyn liczby instrumentów i limitu ceny,
  • Numer rachunku służącego do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków - informacja, na jaki rachunek zostaną zwrócone środki pieniężne w przypadku ewentualnej redukcji lub ustalenia ostatecznej ceny instrumentów poniżej wartości, po której były przyjmowane zapisy; w przypadku zapisów składanych przez Internet zwrot środków następuje zawsze na rachunek w Santander Biuro Maklerskie, na którym dokonano zapisu.
  • Dyspozycje związane z deponowaniem - informacja o numerze rachunku, na którym zostaną zdeponowane przydzielone instrumenty. W przypadku zapisów internetowych papiery zawsze deponowane są na rachunku w Santander Biuro Maklerskie, na którym dokonano zapisu.

   

  Po zaakceptowaniu przyciskiem Akceptuj wyświetlana jest ramka Nowy zapis - potwierdzenie, w którym prezentowane są parametry zapisu. Z tego poziomu można:

  • W przypadku stwierdzenia błędu we wprowadzonych danych kliknąć przycisk Popraw,
  • Zaakceptować dyspozycję zapisu przyciskiem Akceptuj, w wyniku czego wyświetlony zostaje komunikat Zapis przyjęty pomyślnie.

   

  Jeśli warunki oferty dopuszczają odwoływanie zapisów, odwołanie następuje poprzez złożenie przez klienta odpowiedniej dyspozycji na stronie Moje usługi - Dyspozycje - Rynek pierwotny - Odwołanie zapisu na rynku pierwotnym. Po akceptacji, status zapisu dostępny jest na stronie Zlecenia - Rynek pierwotny - Przegląd.

  Przegląd

  Pozycja Zlecenia - Rynek pierwotny - Przegląd umożliwia uzyskanie informacji o złożonych przez Klienta zapisach oraz zapisach w ramach prawa poboru na rynku pierwotnym. W tym celu należy wybrać zakres historii w jednym z poniższych wariantów:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Historia w wybranym okresie,
  • Historia w wybranym miesiącu,
  oraz zaakcetować wybór przyciskiem Filtruj.

   

  Zestawienie obejmuje zapisy klienta złożone przez wszystkie kanały (placówki Santander Bank Polska S.A. z dostępem do usług maklerskich, telefon, serwis internetowy) na aktywnym rachunku oraz zapisy złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. z dostępem do usług maklerskich lub przez telefon w kontekście klienta (nie na rachunku). Zestawienie nie obejmuje natomiast zapisów złożonych na rachunkach klienta przez jego pełnomocników. Zapisy złożone przez pełnomocnika dostępne są po zalogowaniu do serwisu internetowego przez pełnomocnika.

  Serwis Inwestor online udostępnia pełną listę złożonych zapisów oraz historię złożonych zapisów od daty wdrożenia mechanizmu automatycznej akceptacji zapisów na rynku pierwotnym (1 kwietnia 2006 r.). Wykaz złożonych zapisów zawiera następujące elementy:

  • Data - data złożenia zapisu,
  • Kod instr. finans. - kod instrumentu nadawany na potrzeby składania zapisów,
  • Nazwa instr. finans. - nazwa instrumentu umożliwiająca identyfikację emitenta,
  • Numer zapisu - numer zapisu nadany przez system informatyczny Santander Biuro Maklerskie,
  • Ilość instr. w zapisie,
  • Status,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link Szczegóły służy do wywołania ekranu Szczegóły zapisu na rynek pierwotny zawierającego szczegółowe dane o złożonym zapisie, w szczególności:
    • Wartość zapisu - informacja o łącznej wartości środków pobranych w momencie złożenia zapisu (lub w momencie kiedy Santander Biuro Maklerskie składa w imieniu klienta zapis w przypadku zapisów w ramach prawa poboru); wartość ta jest iloczynem liczby instrumentów oraz ceny po której został złożony zapis, powiększona o ewentualna prowizję Santander Biuro Maklerskie,
    • Informacje o przydziale - liczba i wartość przydzielonych instrumentów, informacja udostępniana po przydziale instrumentów,
    • Numer rachunku służącego do ewentualnego zwrotu wpłaconych środków - numer rachunku, na który zostaną zwrócone środki pieniężne w przypadku ewentualnej redukcji lub ustalenia ostatecznej ceny instrumentu poniżej wartości, po której były przyjmowane zapisy; w przypadku zapisów składanych w serwisie internetowym jest to zawsze rachunek w Santander Biuro Maklerskie, z którego składany był zapis,
    • Deponowanie papierów wartościowych - numer rachunku, na którym zostaną zdeponowane przydzielone instrumenty; w przypadku zapisów składanych w serwisie internetowym jest to zawsze rachunek w Santander Biuro Maklerskie, z którego składany był zapis.

   

  Kredyty oferowane

  Pozycja Zlecenia - Rynek pierwotny - Kredyty oferowane umożliwia uzyskanie informacji o dostępnych ofertach kredytowych na zakup instrumentów na rynku pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej, a także złożenie takiego wniosku kredytowego. Powyższe dane dostępne są wyłącznie po wyborze podglądu tzw. rachunku pomocniczego kredytowego. Zmiana przeglądanego rachunku możliwa jest na belce pod głównym menu serwisu. Wniosek kredytowy może złożyć wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem rachunku pomocniczego kredytowego. Na daną ofertę kredytową można złożyć jeden wniosek kredytowy za pośrednictwem serwisu internetowego Inwestor online. Kolejne wnioski na tę samą ofertę przyjmowane są w Punktach Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie.

  Zakup instrumentów na rynku pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu uwarunkowany jest wcześniejszym otwarciem 'Rachunku pomocniczego kredytowego', który służy ponadto do monitorowania spłaty kredytu. Rachunek pomocniczy kredytowy prowadzony jest w ramach umowy maklerskiej, na podstawie dyspozycji otwarcia rachunku pomocniczego kredytowego, przy czym rachunek pomocniczy kredytowy posiada swój własny numer. Rachunek ten nie posiada pełnej funkcjonalności podstawowego rachunku maklerskiego, w związku z czym klient może wykonać na nim wyłącznie operacje określone w umowie kredytowej (m.in. złożenie, modyfikacja oraz anulowanie zleceń sprzedaży dla papierów wartościowych zakupionych z wykorzystaniem środków kredytowych). Podgląd rachunku pomocniczego kredytowego w serwisie internetowym Inwestor online możliwy jest jeżeli ustanowiono taki dla podstawowego rachunku maklerskiego.

  UWAGA! Otwarcie rachunku pomocniczego kredytowego nie umożliwia złożenia przez klienta zlecenia kupna papierów wartościowych z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej. Zlecenie takie składane jest w imieniu klienta przez Santander Biuro Maklerskie.

  Lista kredytów oferowanych w obrocie pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej zawiera następujące informacje:

  • Nazwa instr. finans. - nazwa instrumentu, na zakup którego klient może złożyć wniosek kredytowy,
  • Okres przyjmowania wniosków:
   • Od - początkowy termin, w ramach którym przyjmowane są wnioski kredytowe na dany instrument,
   • Do - końcowy termin, w ramach którym przyjmowane są wnioski kredytowe na dany instrument,
  • Wymagane zabezpieczenie - prezentowane w procentach udzielonej kwoty kredytu,
  • Kwota kredytu (PLN):
   • Minimalna kwota kredytu, o jaki może się ubiegać klient,
   • Maksymalna kwota kredytu, o jaki może się ubiegać klient,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania strony prezentującej najważniejsze parametry oferowanego kredytu,
   • Złóż wniosek - link służący do wywołania strony Kredyt na rynek pierwotny.

   

  Wniosek o kredyt na rynku pierwotnym

  Strona Wniosek o kredyt na rynku pierwotnym umożliwia złożenie wniosku o przyznanie kredytu na rynku pierwotnym. w celu złożenia wniosku kredytowego należy wypełnić następujące pola:

  • Wnioskowana kwota kredytu - wysokość kredytu, o jaki klient się ubiega; wnioskowana kwota kredytu musi być co najmniej równa kwocie minimalnej oraz nie większa niż kwota maksymalna,
  • Deklarowana wpłata własna - deklarowana wysokość wpłaty własnej klienta, która stanowić będzie zabezpieczenie udzielanego kredytu,
  • Cena proponowana - pole dostępne w przypadku ofert wymagających podania przez klienta ceny, po której chce nabyć instrumenty finansowe,
  • Stan cywilny wnioskodawcy - w przypadku określenia stanu cywilnego jako żonaty / mężatka należy dodatkowo podać dane osobowe współmałżonka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, nr dowodu osobistego, PESEL),
  • Wskazanie, czy klient posiada rachunki inwestycyjne w innych biurach maklerskich - w przypadku wybrania opcji Tak należy dodatkowo podać nazwy i adresy biur maklerskich, w których klient posiada rachunki inwestycyjne,
  • Miesięczne obciążenie z tytułu kredytów / pożyczek - łączna wysokość wszystkich obciążeń klienta z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek w skali miesiąca,
  • Termin wygaśnięcia ostatniego zobowiązania - data spłaty ostatniego zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez klienta kredytów / pożyczek,
  • Oświadczenie woli klienta w zakresie przetwarzania jego danych osobowych po wygaśnięciu zobowiązania - wskazanie, czy klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych po spłacie zobowiązań wynikających z zaciągnięcia kredytu na zakup instrumentów na rynku pierwotnym lub podczas pierwszej oferty publicznej.

   

  Po wypełnieniu powyższych pól należy kliknąć przycisk Akceptuj. Następny ekran udostępnia przyciski Akceptuj oraz Popraw. Kliknięcie pierwszego z nich powoduje przesłanie wniosku kredytowego do Santander Biuro Maklerskie, co potwierdzane jest komunikatem Wprowadzono wniosek kredytowy. Jednocześnie złożony wniosek dostępny jest na liście kredytów na stronie Zlecenia - Rynek pierwotny - Kredyty przegląd. Kliknięcie drugiego polecenia powoduje powrót do poprzedniego ekranu, na którym można poprawić wprowadzone dane.

  Szczegóły oferowanego kredytu

  Strona Szczegóły oferowanego kredytu prezentuje parametry oferowanego kredytu:

  • Instrument, na zakup którego oferowany jest kredyt,
  • Minimalna kwota kredytu,
  • Maksymalna kwota kredytu,
  • Wysokość deklarowanej wpłaty własnej,
  • Okres kredytowania,
  • Minimalne wymagane zabezpieczenie po przydziale instrumentów.

   

  Przegląd kredytów

  Strona Kredyty przegląd umożliwia uzyskanie informacji o złożonych wnioskach kredytowych oraz kredytach udzielonych na zakup instrumentów na rynku pierwotnym. W zależności od statusu kredytu podgląd kredytów na rynku pierwotnym zawiera następujące informacje:

  • Instrument - nazwa instrumentu, na zakup którego klient złożył wniosek kredytowy,
  • Kwota wnioskowana - kwota kredytu, o którą klient wystąpił we wniosku kredytowym,
  • Wpłata własna - wysokość środków własnych wpłaconych przez klienta,
  • Status - aktualny status kredytu, możliwe są następujące statusy kredytu:
   • przed uruchomieniem - po złożeniu przez klienta wniosku kredytowego,
   • uruchomiony - po podpisaniu przez klienta umowy kredytowej,
   • w trakcie spłaty - od przydziału instrumentów do spłaty kredytu,
   • spłacony - po spłaceniu kredytu.
  • Kwota przyznana - kwota kredytu przyznana przez bank po podpisaniu umowy kredytowej,
  • Do spłacenia - kwota kredytu (kapitału) pozostała do spłaty,
  • Odsetki - wartość odsetek do spłacenia,
  • Operacje:
   • Szczegóły - link służący do wywołania ekranu 'Kredyt na rynek pierwotny nr: '.

   

  Szczegóły wnioskowanego / udzielonego kredytu

  Strona Kredyt na rynek pierwotny - szczegóły zawiera szczegółowe dane o wnioskowanym lub udzielonym kredycie, w szczególności:

  • Numer kredytu na rynek pierwotny,
  • Nazwa instrumentu finansowego,
  • Imię i nazwisko klienta,
  • Minimalne wymagane zabezpieczenie po przydziale instrumentów,
  • Data uruchomienia kredytu,
  • Data spłaty kredytu,
  • Typ kredytu,
  • Wysokość wnioskowanej kwoty kredytu,
  • Wysokość deklarowanej wpłaty własnej,
  • Wysokość kredytu przyznanego przez bank,
  • Cena zaproponowana przez klienta,
  • Numer rachunku bankowego,
  • Kwota kredytu do spłaty,
  • Wartość odsetek do spłaty,
  • Stan cywilny wnioskodawcy,
  • Informacja o posiadaniu rachunków w innych biurach maklerskich oraz nazwa i adres innego biura,
  • Wysokość łącznego miesięcznego obciążenia z tytułu kredytów / pożyczek,
  • Termin wygaśnięcia ostatniego zobowiązania.

   

  Wartość środków zablokowanych pod zlecenia na rynek pierwotny oraz informacje o posiadanym aktualnym zabezpieczeniu kredytu znajdują się na stronie Portfel - Rachunki - Szczegóły.

  Serwis informacyjny

  Serwis informacyjny dostępny w serwisie Inwestor online cechuje kompleksowość informacji. Istnieje możliwość personalizacji zakresu prezentowanych informacji. Podczas korzystania z serwisu wystarczy chwila, aby zobaczyć najświeższe informacje, rekomendacje oraz komunikaty PAP na temat wybranej spółki. Zagregowane wiadomości wzbogacone o estetyczny wykres z historią notowań prezentują szeroki zakres informacji pomocny w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Dodatkowo dzięki powiązaniu zakresu prezentowanej informacji z instrumentami posiadanymi na rachunku możliwe jest komfortowe śledzenie notowań oraz najświeższych komentarzy i analiz na temat posiadanych, bądź obserwowanych przez inwestora spółek.

  Dla klientów, którzy chcą być zawsze na bieżąco z komentarzami i analizami, Santander Biuro Maklerskie przygotował specjalny mechanizm powiadomień wysyłający treść komentarzy oraz alerty o nowych opracowaniach bezpośrednio na skrzynkę pocztową oraz telefon komórkowy. Zakres dostępnych informacji można ograniczyć jedynie do spółek, które inwestora interesują.

 • Notowania

  Zakładka umożliwia podgląd notowań i wykresów instrumentów notowanych na GPW oraz na NewConnect oraz składanie zleceń poprzez kliknięcie w najlepszą ofertę kupna lub sprzedaży. Dostęp do notowań możliwy jest wyłącznie w przypadku aktywnego zamówienia notowań. Stan zamówienia oraz samo zamówienie usługi możliwe jest na stronie Moje usługi - Usługi - Notowania i analiza techniczna. Bez względu na ilość zamówionych najlepszych ofert kupna i sprzedaży w zakładce Notowania dostępna jest jedna najlepsza oferta. Pięć najlepszych ofert kupna i sprzedaży lub pełny arkusz ofert dostępne są za pośrednictwem aplikacji do odbioru notowań w czasie rzeczywistym NOL.

  Podgląd notowań i wykresów instrumentów notowanych na GPW i na NewConnect możliwy jest również za pośrednictwem aplikacji NOL, która dodatkowo udostępnia szereg narzędzi do analizy technicznej.

  Aplikacja NOL uruchamiana jest za pośrednictwem przycisku Uruchom Notowania NOL znajdującego się z prawej strony menu głównego.

   

  Szczegółowa pomoc dostępna jest z poziomu aplikacji NOL.

  Tabela notowań

  W celu ułatwienia przeglądu notowań indeksów i instrumentów notowanych na GPW i NewConnect podzielone zostały one na następujące zakładki:

  • Indeksy - indeksy GPW i NewConnect,
  • rez
  • WIG20 - spółki notowane na GPW i wchodzące w skład indeksu WIG20,
  • mWIG40 - spółki notowane na GPW i wchodzące w skład indeksu mWIG40,
  • sWIG80 - spółki notowane na GPW i wchodzące w skład indeksu sWIG80,
  • NewConnect - spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez GPW,
  • Pochodne - instrumenty pochodne notowane na GPW,
  • Ulubione - domyślna zakładka prezentująca instrumenty wybrane przez użytkownika.

   

  W każdej zakładce prezentowanych jest maksymalnie 20 instrumentów. Jeżeli zakładka zawiera więcej instrumentów zostaje podzielona na podstrony, które reprezentowane są kwadratami ponumerowanymi od '1', poniżej tabeli notowań. Bieżąca podstrona wyróżniona jest białym kolorem tła kwadratu, pozostałe strony oznaczone są kwadratami zielonymi.

  Zakładka Ulubione może zawierać maksymalnie 100 instrumentów podzielonych na 5 podstron, a jednorazowo można dodać do 50 instrumentów. W celu dodania instrumentów do zakładki Ulubione należy kliknąć w ikonę klucza, następnie wyszukać instrument w kolumnie Dostępne instrumenty i przenieść wyszukany instrument do kolumny Wybrane instrumenty klikając przycisk Dalej >>. Potwierdzenie zapisania wyszukanych instrumentów w zakładce Ulubione następuje poprzez kliknięcie przycisku Zapisz.

  Tabela notowań prezentuje dane w następujących kolumnach:

  • Nazwa - ikona wywołująca z warstwę z wykresem, nazwa indeksu lub instrumentu oraz wskaźnik zmiany kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia ostatniej sesji: zielona strzałka - wzrost, niebieski kwadrat - bez zmian, czerwona strzałka - spadek,
  • Skrót - w przypadku akcji trzyliterowy ticker, w przypadku innych instrumentów powtórzona nazwa instrumentu,
  • Waluta - trzyliterowy kod waluty, w której notowany jest instrument lub instrument bazowy w przypadku derywatów,
  • CzasTr - czas ostatniej transakcji,
  • Odn - kurs odniesienia,
  • TKO - Teoretyczny Kurs Otwarcia,
  • Otw - kurs otwarcia,
  • Min - kurs minimalny,
  • Maks - kurs maksymalny,
  • KursTr - kurs ostatniej transakcji,
  • Zm% - zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia. Zmiana dodatnia oznaczana jest zielonym kolorem czcionki, brak zmiany - kolorem czarnym, a zmiana ujemna - kolorem czerwonym,
  • IlośćK - ilość instrumentów w najlepszej ofercie kupna,
  • CenaK - limit w najlepszej ofercie kupna,
  • CenaS - limit w najlepszej ofercie sprzedaży,
  • IlośćS - ilość instrumentów w najlepszej ofercie sprzedaży,
  • Wol - wolumen obrotu,
  • Obrót - wartość obrotu.

   

  Zatrzymanie wskaźnika myszy nad wierszem powoduje "podświetlenie" danego wiersza kolorem niebieskim. Zmiana wartości w jednej z kolumn: KursTr, IlośćK, CenaK, CenaS, IlośćS powoduje podświetlenie tła komórki: jeżeli poprzednia wartość była mniejsza - kolorem zielonym, jeżeli poprzednia wartość była większa - kolorem czerwonym. W przypadku wartości równych i większych od miliona w kolumnach IlośćK, IlośćS, Wol i Obrót dane zaokrąglane są w dół do tysiąca, np. obrót o wartości '1 000 001' jest prezentowany jako '1000k', obrót o wartości '1 000 999' również jest prezentowany jako '1000k'.

  Kliknięcie w wartość w kolumnie CenaK lub CenaS wywołuje okno pop-up zlecenia odpowiednio sprzedaży lub kupna (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Tak) lub formatkę Zlecenia - Nowe zlecenie (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Nie). Okno pop-up Nowe zlecenie - wprowadzenie zawiera następujące elementy:

  • Nazwę instrumentu wybranego w tabeli Notowania,
  • Typ operacji - Kupno lub Sprzedaż w zależności od wyboru oferty sprzedaży lub kupna,
  • Ilość instrumentów w zleceniu - pole wprowadzania danych, umożliwiające wprowadzenie ilości instrumentów w zleceniu, pole wstępnie wypełnione jest wg poniższych zasad:
   • Dla zlecenia sprzedaży w przypadku kontraktów terminowych jest wypełniane wartością '1', a dla pozostałych instrumentów jest wypełniane mniejszą z dwóch wartości: ilość instrumentów w ofercie kupna lub ilość instrumentów w saldzie rejestru operacyjnego,
   • Dla zlecenia kupna w przypadku kontraktów terminowych jest wypełniane wartością '1', a dla pozostałych instrumentów jest wypełniane mniejszą z dwóch wartości: ilość instrumentów w ofercie sprzedaży lub ilość instrumentów, na których nabycie użytkownik posiada pokrycie w saldzie pod zlecenia na rynek kasowy,
  • Limit ceny - pole wprowadzania danych, umożliwiające wprowadzenie limitu ceny zlecenia,
  • Limit, PKC, PCR - przyciski opcji pozwalające na wskazanie zlecenia z limitem, warunkiem PKC lub PCR,
  • Więcej parametrów - link otwierający zakładkę Zlecenia w menu głównym, przy czym warunki z okna pop-up zostają przeniesione,
  • Rezygnuj - przycisk zamykający okno pop-up bez złożenia zlecenia,
  • Akceptuj - przycisk umożliwiający złożenie zlecenia.

   

  Uwaga! Niezależnie od zaznaczenia w Ustawienia - Wyświetlanie danych - Domyślne wartości - Szybkie składanie / anulowanie zleceń, po kliknięciu przycisku Akceptuj następuje zapisanie zlecenia w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie oraz jeżeli faza sesji to umożliwia, przesłanie zlecenia do systemu giełdowego, bez wcześniejszej prezentacji okna pop-up z parametrami zlecenia (Nowe zlecenie - weryfikacja).

  Po zaakceptowaniu zlecenia wyświetlane jest okno pop-up Nowe zlecenie - potwierdzenie z komunikatem Zlecenie zostało przyjęte oraz parametrami zlecenia zapisanego w systemie informatycznym Santander Biuro Maklerskie. Przycisk Zamknij zamyka okno pop-up.

  Wykres

  Wykres indeksu lub instrumentu wywoływany jest za pomocą ikony w kolumnie Nazwa tabeli notowań i prezentowany na warstwie pop-up. Warstwa zawiera następujące elementy:

  • Nazwa instrumentu,
  • Trzyliterowy ticker dla akcji w nawiasie kwadratowym, w przypadku innych instrumentów powtórzona nazwa instrumentu,
  • Kurs ostatniej transakcji,
  • Zmiana kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia ostatniej sesji: kolor zielony oznacza - wzrost, niebieski - bez zmian, czerwony spadek - spadek,
  • Data i czas ostatniego komunikatu,
  • O - Kurs otwarcia,
  • H - Kurs maksymalny,
  • L - Kurs minimalny,
  • C - kurs ostatniej transakcji w trakcie sesji, kurs zamknięcia po zakończeniu sesji,
  • Ilość K - - ilość instrumentów w najlepszej ofercie kupna,
  • Limit K - limit w najlepszej ofercie kupna, kliknięcie w wartość limitu kupna wywołuje okno pop-up do składania zlecenia sprzedaży,
  • Limit S - limit w najlepszej ofercie sprzedaży, kliknięcie w wartość limitu sprzedaży wywołuje okno pop-up do składania zlecenia kupna,
  • Ilość S - ilość instrumentów w najlepszej ofercie sprzedaży,
  • Wol - wolumen obrotu,
  • Wart - wartość obrotu,
  • Zakładki pozwalające wybrać wykres intraday lub dzienny,
  • Lista rozwijana wyboru typu wykresu (Świecowy, Barowy, Liniowy),
  • Lista rozwijana wyboru skali liniowej lub logarytmicznej,
  • Przyciski wyboru zakresu prezentowanych danych dla wykresu dziennego: 1 miesiąc, 3 miesiące, 12 miesięcy, 2 lata, 5 lat, maksymalny dostępny zakres,
  • Wykres wartości indeksu lub instrumentu,
  • Wykres wolumenu instrumentu. Za pomocą ikony trójkąta z prawej strony wykresu może być on zamknięty lub zamknięty. Jeżeli wykres wolumenu instrumentu zostanie zamknięty jego miejsce zajmie powiększony obszar wykresu wartości instrumentu,
  • Suwaki służące do ograniczenia okresu, za jaki prezentowany jest wykres:
   • Wykres intraday - dla maksymalnego zakresu dostępnych danych, czyli dla całej sesji skala wykresu to 6 minut na punkt. Oznacza to, że każda świeca, każdy bar oraz każdy punkt wykresu liniowego oznaczają okres sześciu minut, np. od 9:01:00 do 9:06:59,
   • Wykres dzienny - dla maksymalnego zakresu dostępnych danych skala wykresu to 6 dni na punkt. Oznacza to, że każda świeca, każdy bar oraz każdy punkt wykresu liniowego oznaczają okres sześciu dni sesyjnych, np. od 26 lipca 2012 r. (czwartek) do 2 sierpnia 2012 r. (czwartek).

   

  W lewym górnym narożniku okna wykresu wartości indeksu lub instrumentu prezentowana jest skala wykresu. Skala wykresu zmienia się dynamicznie w zależności od wybranego zakresu dostępnych danych. Na przykład dla wykresu intraday całej sesji skala to 6 min/pkt. Jeżeli ograniczymy zakres danych od początku sesji do godz. 17.00 skala zwiększy się do 4 min/pkt. Maksymalna skala 1 min/pkt jest osiągalna dla zakresu danych mniej więcej z dwóch godzin. W przypadku wykresu dziennego maksymalna skala 1 d/pkt jest osiągalna dla zakresu danych mniej więcej z sześciu miesięcy.

  Kliknięcie w wartość w Limit K lub Limit S wywołuje okno pop-up zlecenia odpowiednio sprzedaży lub kupna (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Tak) lub formatkę Zlecenia - Nowe Zlecenie (dla Ustawienia - Wyświetlanie danych - Mniej parametrów zlecenia - Nie). Opis okna pop-up zlecenia dostępny jest po wybraniu w lewej stronie okna Inwestor online - Pomoc, pozycji Notowania - Tabela notowań.

 • Moje usługi

  Zakładka Moje usługi umożliwia wykonanie operacji związanych z rozszerzaniem usług świadczonych użytkownikowi w ramach serwisu Inwestor online oraz wypełnienie lub sprawdzenie statusu ankiet.

  Operacje związane z rozszerzaniem usług oraz ankietami zostały podzielone na pięć grup, wybieranych w menu bocznym:

  • Usługi - usługi związane z rozszerzaniem umowy maklerskiej, otwieraniem nowych rachunków, zamawianiem usług wspomagających inwestowanie takich jak: notowania w czasie rzeczywistym, alerty progowe z kursami instrumentów, powiadomienia o nowych materiałach analitycznych przygotowanych przez pracowników Santander Biuro Maklerskie,
  • Dyspozycje - inne dyspozycje, np. uzyskanie prowizji negocjowanej, aktualizacja danych adresowych, transfer instrumentów finansowych itp.,
  • Test Wiedzy i Doświadczenia - sprawdzenie statusu ankiety odpowiedniości lub wypełnienie (aktualizacja) ankiety,
  • Ankieta do Aktywnego Doradztwa Giełdowego - sprawdzenie statusu ankiety odpowiedniości lub wypełnienie (aktualizacja) ankiety,
  • Ankieta do Drogowskazu Inwestycyjnego - sprawdzenie statusu ankiety odpowiedniości lub wypełnienie (aktualizacja) ankiety.

   

  Usługi

  Pozycja Usługi - Moje usługi zawiera następujące ramki:

  • Rachunki / Rozszerzenie umowy - obejmuje dyspozycje związane z rozszerzaniem umowy maklerskiej lub otwarciem nowego rachunku,
  • Notowania i analiza techniczna - obejmuje zamawianie notowań GPW i NewConnect w czasie rzeczywistym oraz dostępu do programu analizy technicznej AmiBroker,
  • Alerty SMS / Push / E-mail - obejmuje zamawianie powiadomień za pośrednictwem komunikatów SMS lub komunikatów Push o kursach instrumentów, powiadomień o zdarzeniach na rachunkach, nowych materiałach analitycznych za pośrednictwem komunikaów SMS lub wiadomości mailowych, a także zamawianie komunikatów SMS, za pośrednictwem których powiadamiania będą wysyłane.

   

  Rachunki / Rozszerzenie umowy

  Ramka Rachunki / Rozszerzenie umowy zawiera dyspozycje związane z rozszerzeniem lub zawężeniem umowy maklerskiej albo otwarciem lub zamknięciem określonego rodzaju rachunku. Oprócz tego dla każdego rodzaju dyspozycji dostępny jest link Informacje wywołujący stronę serwisu ogólnodostępnego Santander Biuro Maklerskie z opisem usługi, której dyspozycja dotyczy.

  Otwórz rachunek 'Kasowy'

  Dyspozycja umożliwia otwarcie standardowego rachunku instrumentów finansowych. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Kasowy'

  Dyspozycja umożliwia zamknięcie standardowego rachunku instrumentów finansowych. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Otwórz rachunek 'Kasowy / Derywaty'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie derywatów i otwarcie rachunku instrumentów finansowych, na którym możliwe jest inwestowanie w instrumenty pochodne. Klient nie posiadający NKK za pośrednictwem tej dyspozycji wnioskuje o jego uzyskanie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Kasowy / Derywaty'

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie derywatów i zamknięcie rachunku instrumentów finansowych, na którym możliwe jest inwestowanie w instrumenty pochodne. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Rozszerz umowę o limit należności

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie limitu należności na rachunku, z którego składana jest dyspozycja. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Rozwiąż umowę o limit należności

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie limitu należności na rachunku, z którego składana jest dyspozycja. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Otwórz rachunek 'IKE'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o otwarcie rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). W przypadku zamiaru zamknięcia tego rodzaju rachunku możliwe jest to wyłącznie osobiście w Punkcie Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'IKE'

  Dyspozycja umożliwiająca rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) przyjmowana jest wyłącznie osobiście w Punktach Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie.

  Otwórz rachunek 'Krótka sprzedaż'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie operacji krótkiej sprzedaży i otwarcie subrachunku do obsługi operacji krótkiej sprzedaży. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Krótka sprzedaż'

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie operacji krótkiej sprzedaży i zamknięcie subrachunku do obsługi operacji krótkiej sprzedaży. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Otwórz rachunek 'Kasowy walutowy EUR / USD'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku, z którego składana jest dyspozycja i otwarcie subkont walutowych w EUR i USD do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Kasowy walutowy EUR / USD'

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku, z którego składana jest dyspozycja i zamknięcie wszystkich subkont walutowych do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Otwórz rachunek 'Kasowy walutowy GBP / CHF'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunku walutowego w GBP lub CHF do rachunku, z którego składana jest dyspozycja i otwarcie subrachunku walutowego do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Kasowy walutowy GBP / CHF'

  Dyspozycja umożliwiająca rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie prowadzenia rachunku walutowego w GBP lub CHF przyjmowana jest wyłącznie osobiście w Punktach Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie.

  Otwórz rachunek 'Kasowy / Derywaty Walutowy'

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zamknij rachunek 'Kasowy / Derywaty Walutowy'

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Rozwiązanie umowy

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Notowania i analiza techniczna

  W kolumnie Stan zamówieni dostępna jest informacja o statusie dostępu do danej usługi:

  • GPW - odbior notowań GPW w czasie rzeczywistym. Możliwe wartości :
   • Nieaktywne - brak zamówionej usługi,
   • Jedna oferta - dostęp do jednej najlepszej oferty,
   • Pięć ofert - dostęp do pięciu najlepszych ofert,
   • Pełny arkusz ofert - dostęp do pełnego arkusza ofert,
   • Złożono dyspozycję rezygnacji / Aktywne do końca miesiąca - po złożeniu dyspozycji rezygnacji dostęp do ilości ofert przed rezygnacją jest możliwy do końca miesiąca ale nie ma możliwości zmiany ilości ofert,
  • AmiBroker:
   • Nieaktywne - brak zamówionej usługi,
   • Aktywne - aktywny dostęp do usługi.

   

  W kolumnie Operacje dostępne są linki umożliwiające zamówienie, zmianę lub rezygnację z usługi oraz wywołujące stronę serwisu ogólnodostępnego z informacjami dotyczącymi danej usługi.

  Notowania GPW

  Strona Notowania w czasie rzeczywistym umożliwia zamawianie notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym.

  Procedura aktywacji dla klienta, który nie korzystał wcześniej z usługi

  Klient po raz pierwszy aktywujący dostęp do notowań giełdowych GPW uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usługi:

  • Do końca miesiąca, w którym następuje aktywacja jeśli miała ona miejsce do 25. dnia danego miesiąca,
  • Do końca następnego miesiąca, w którym następuje aktywacja, jeśli miała ona miejsce po 25. dniu miesiąca.

   

  W celu dokonania aktywacji należy wybrać zamawianą ilość ofert w części 'Zamawiana usługa' oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu, będzie on automatycznie przedłużany na kolejne miesiące na tych samych warunkach, aż do momentu zmiany przez klienta ilości zamówionych ofert lub rezygnacji z odbioru notowań.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu do usługi, będzie ona pobierana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji w miesiącu, z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja lub późniejsza zmiana ilości odbieranych ofert. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań przez Santander Biuro Maklerskie.

  Wysokość opłaty pobieranej za dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym oraz wielkość obrotu zwalniająca z opłaty określone są w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Procedura aktywacji dla klienta, który wykorzystał bezpłatny okres dostępu do usługi i wypracował obroty zwalniające go z opłaty

  Klient po raz kolejny aktywujący dostęp do notowań giełowych GPW, który wypracował w poprzednim miesiącu obroty zwalniające go z opłaty, otrzymuje na ekranie monitora informację o ilości ofert, do darmowego odbioru których jest uprawniony. Jeśli klient wybierze większą ilość ofert niż w wersji darmowej, z rachunku zostanie pobrana opłata tylko za oferty spoza pakietu darmowego. Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc bez względu na dzień złożenia zamówienia.

  W celu dokonania aktywacji notowań należy wybrać zamawianą ilość ofert w części Zamawiana usługa oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Dostęp do usługi będzie automatycznie przedłużany na kolejne miesiące na tych samych warunkach, aż do momentu zmiany przez klienta ilości zamówionych ofert lub rezygnacji z odbioru notowań.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu do usługi, będzie ona pobierana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji giełdowej w miesiącu z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja lub poźniejsza zmiana ilości odbieranych ofert. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań przez Santander Biuro Maklerskie.

  Wysokość opłaty pobieranej za dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym oraz wielkość obrotu zwalniająca z opłaty określone są w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Procedura aktywacji dla klienta, który wykorzystał bezpłatny okres dostępu do usługi i nie wypracował obrotów zwalniających z opłaty

  Jeśli klient po raz kolejny aktywujący dostęp do notowań GPW nie wypracował w poprzednim miesiącu obrotów zwalniających go z opłaty, może dokonać aktywacji usługi jeśli posiada na rachunku wolne środki finansowe umożliwiające uregulowanie pełnej opłaty miesięcznej za wybraną ilość najlepszych ofert.

  Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc bez względu na dzień złożenia zamówienia.

  W celu dokonania aktywacji notowań należy wybrać zamawianą ilość ofert oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Dostęp do notowań będzie automatycznie przedłużany na kolejne miesiące na tych samych warunkach, aż do momentu zmiany przez klienta ilości zamówionych ofert lub rezygnacji z odbioru notowań.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu do notowań, zostanie ona pobrana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji w miesiącu, z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja notowań. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań przez Santander Biuro Maklerskie.

  Zmiana ilości odbieranych ofert

  Klient posiadający dostęp do notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym otrzymuje na ekranie monitora informację o aktualnie odbieranej ilości najlepszych ofert.

  W celu dokonania zmiany ilości odbieranych ofert należy wybrać nową ilość ofert oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Dostęp do notowań będzie automatycznie przedłużany na kolejne miesiące na tych samych warunkach, aż do momentu zmiany przez klienta ilości zamówionych ofert lub rezygnacji z odbioru notowań.

  UWAGA! W przypadku zmiany przez klienta ilości odbieranych ofert w trakcie miesiąca oraz braku w poprzednim miesiącu obrotów uprawniających do zwolnienia z opłaty, z rachunku zostanie pobrana kwota za oferty spoza pakietu darmowego.

  Opłata pobierana jest z góry za cały miesiąc, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie, bez względu na dzień złożenia zamówienia.

  Rezygnacja z odbioru notowań

  W celu dokonania rezygnacji z dostępu do notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym należy wybrać przycisk Rezygnuj.

  Wstrzymanie dostępu do usługi nastąpi od następnego miesiąca. Ponowna aktywacja usługi jest możliwa od pierwszego dnia następnego miesiąca po rezygnacji.

  Przycisk Powrót umożliwia powrót do strony Moje usługi - Usługi bez zapisania dokonanych zmian.

  Narzędzia do odbioru notowań

  Podgląd notowań i wykresów instrumentów notowanych na GPW i na NewConnect możliwy jest za pośrednictwem:

   

  AmiBroker

  Strona umożliwia zamawianie dostępu do programu do analizy technicznej AmiBroker.

  UWAGA! Zamówienie dostępu do programu AmiBroker wymaga aktywnego dostępu do notowań giełdowych GPW.

  Procedura aktywacji dla klienta, który nie korzystał wcześniej z usługi

  Klient po raz pierwszy aktywujący dostęp do do programu AmiBroker uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z usługi:

  • Do końca miesiąca, w którym następuje aktywacja jeśli miała ona miejsce do 25. dnia danego miesiąca,
  • Do końca następnego miesiąca, w którym następuje aktywacja, jeśli miała ona miejsce po 25. dniu miesiąca.

   

  W celu dokonania aktywacji należy zaznaczyć pole 'Zamawiana usługa' oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Po zakończeniu okresu bezpłatnego dostępu, będzie on automatycznie przedłużany na kolejne miesiące aż do momentu rezygnacji z usługi.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu, będzie ona pobierana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji w miesiącu, z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja lub późniejsza zmiana ilości odbieranych ofert dla notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W pierwszej kolejności pobierane jest opłata za dostęp do notowań. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań, i tym samym dostępu do programu AmiBroker, lub wyłącznie dostępu do programu AmiBroker.

  Wysokość opłaty pobieranej za dostęp do programu AmiBroker oraz wielkość obrotu zwalniająca z opłaty określone są w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Procedura aktywacji dla klienta, który wykorzystał bezpłatny okres dostępu do usługi i wypracował obroty zwalniające go z opłaty

  Klient po raz kolejny aktywujący dostęp do programu AmiBroker, który wypracował w poprzednim miesiącu obroty zwalniające go z opłaty otrzymuje na ekranie monitora informację o uprawnieniu do darmowego dostępu.

  W celu dokonania aktywacji należy wybrać zaznaczyć pole 'Zamawiana usługa' oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Dostęp do usługi będzie automatycznie przedłużany na kolejne miesiące aż do momentu rezygnacji z dostępu do notowań lub programu AmiBroker.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu, będzie ona pobierana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji w miesiącu, z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja lub późniejsza zmiana ilości odbieranych ofert dla notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W pierwszej kolejności pobierane jest opłata za dostęp do notowań. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań, i tym samym dostępu do programu AmiBroker, lub wyłącznie dostępu do programu AmiBroker.

  Wysokość opłaty pobieranej za dostęp do programu AmiBroker oraz wielkość obrotu zwalniająca z opłaty określone są w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Procedura aktywacji dla klienta, który wykorzystał bezpłatny okres dostępu do usługi i nie wypracował obrotów zwalniających go z opłaty

  Jeśli klient po raz kolejny aktywujący dostęp do programu AmiBroker nie wypracował w poprzednim miesiącu obrotów zwalniających go z opłaty, może dokonać aktywacji usługi jeśli posiada na rachunku wolne środki finansowe umożliwiające uregulowanie pełnej opłaty miesięcznej.

  W celu dokonania aktywacji należy wybrać zaznaczyć pole 'Zamawiana usługa' oraz zaakceptować wybór przyciskiem Zamów.

  Dostęp do usługi będzie automatycznie przedłużany na kolejne miesiące aż do momentu rezygnacji z dostępu do notowań lub programu AmiBroker.

  W przypadku braku obrotów klienta w wysokości zwalniającej z opłaty za kolejne okresy dostępu, będzie ona pobierana. Pobór opłaty następuje z góry za dany miesiąc i odbywa się po zakończeniu ostatniej sesji w miesiącu, z rachunku inwestycyjnego, z którego nastąpiła aktywacja lub późniejsza zmiana ilości odbieranych ofert dla notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W pierwszej kolejności pobierane jest opłata za dostęp do notowań. Brak wolnych środków pieniężnych na rachunku powoduje dezaktywację usługi odbioru notowań, i tym samym dostępu do programu AmiBroker, lub wyłącznie dostępu do programu AmiBroker.

  Wysokość opłaty pobieranej za dostęp do programu AmiBroker oraz wielkość obrotu zwalniająca z opłaty określone są w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Rezygnacja z dostępu do programu AmiBroker

  W celu dokonania rezygnacji z dostępu do programu AmiBroker należy wybrać przycisk Rezygnuj.

  Wstrzymanie dostępu do usługi nastąpi od następnego miesiąca. Ponowna aktywacja usługi jest możliwa od pierwszego dnia następnego miesiąca po rezygnacji.

  Przycisk Powrót umożliwia powrót do strony Moje usługi - Usługi bez zapisania dokonanych zmian.

  Alerty SMS / Push / E-mail

  Kursy instrumentów / indeksów

  Strona umożliwa:

  • Definiowanie, modyfikację oraz usuwanie alertów wysyłanych za pośrednictwem komunikatów SMS lub komunikatów Push,
  • Aktywację wysyłki informacji o wartości indeksu WIG20, największym wzroście, największym spadku na otwarcie notowań ciągłych o godz. 9.00.

   

  Ramka Dodanie / Zmiana alertu progowego umożliwia zdefiniowanie oraz modyfikację alertu . Dla każdego typu informacji można zdefiniować Limit progu dolnego oraz Limit progu górnego. Dla progu dolnego alert zostanie wysłany w momencie przekroczenia progu "z góry", tzn. np. przy spadającym kursie, dla progu górnego odwrotnie - przy przekroczeniu progu "z dołu", tzn. przy rosnącym kursie. Przykładowo jeżeli próg dolny dla danego instrumentu finansowego określony został na 10 PLN, próg górny na 15 PLN, a obecny kurs wynosi 5 PLN, alert zostanie wysłany dopiero przy osiągnięciu 15 PLN. System umożliwia zdefiniowanie progów dla maksymalnie pięciu pozycji, ale jeden instrument finansowy może się powtarzać. Możliwe jest więc ustawienie dwóch progów dla każdego z pięciu instrumentów, albo dziesięciu progów dla jednego instrumentu, albo kombinacji ww. przy ograniczeniu do pięciu pozycji po dwa progi. Zdefiniowany próg powoduje tylko jednokrotne wysłanie alertu SMS. Po wysłaniu komunikatu wartość progu, która spowodowała wysłanie komunikatu prezentowana jest czerwoną czcionką. Aby ponownie ustawić alert o takim samym progu cenowym, w ramce Zdefiniowane alerty progowe należy wybrać link Zmień, a następnie przycisk Zapisz znajdujący się w ramce Dodanie / zmiana alertu progowego.

  Kolumny w ramce Dodanie / zmiana alertu progowego określają:

  • Instrument - wybór nazwy instrumentu finansowego, dla którego definiowany jest alert,
  • Limit progu dolnego, Limit progu górnego - wartość kursu instrumentu, osiągnięcie którego powoduje wysłanie alertu,
  • Aktywacja - aktywacja alertu, UWAGA: bez zaznaczenia tego pola alert nie zostanie wysłany,
  • Kurs na otwarcie - aktywacja wysyłania kursu danego instrumentu finansowego i zmiany procentowej w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji na otwarcie notowań danego instrumentu.

   

  Przyciski w ramce Dodanie / Zmiana alertu progowego określają:

  • Powrót - powrót do strony Moje usługi - Usługi bez zapisania dokonanych zmian,
  • Zapisz - akceptację warunków, po spełnieniu których wysyłany jest komunikat SMS lub komunikat Push oraz prezentację warunków w ramce Zdefiniowane alerty progowe.

   

  Ramka Zdefiniowane alerty progowe prezentuje warunki, które muszą zostać spełnione, aby został wysłany alert. Kolumny w ramce zawierają następujące informacje:

  • Instrument - nazwa instrumentu finansowego,
  • Limit progu dolnego, Limit progu górnego - wartość kursu transakcji, który powoduje wysłanie alertu,
  • Aktywacja - informuje, czy wysyłanie alertów jest aktywne; symbol 'haczyka' oznacza wysyłanie aktywne, symbol 'krzyżyka' oznacza, że komunikaty nie będą wysyłane nawet po spełnieniu wyznaczonych warunków,
  • Kurs na otwarcie - informuje o wysyłaniu kursu i zmianie procentowej instrumentu na otwarciu sesji, symbol 'haczyka' oznacza, że kurs na otwarcie będzie wysyłany, symbol 'krzyżyka' - nie będzie wysyłany,
  • Operacje:
   • Zmień - umożliwia zmianę warunków alertu, wybranie linku wypełnia ramkę Dodanie / zmiana alertu progowego bieżącymi wartościami alertu w celu dokonania ich zmiany,
   • Usuń - usuwa zdefiniowany alert.

   

  W ramce Zdefiniowane alerty progowe prezentowane są także poniższe informacje:

  • Status wysyłania kursu indeksu WIG20, kursu i zmiany procentowej instrumentu o największym wzroście i największym spadku na otwarciu notowań ciągłych o godz. 9.00 - symbol "haczyka" oznacza, że informacja na otwarcie będzie wysyłana, symbol "krzyżyka" - nie będzie wysyłana,
  • Stan konta SMS - ilość wykupionych SMS-ów pozostałych do wykorzystania, pakiet SMS-ów można zamówić na stronie Moje usługi - Usługi - Alerty SMS / E-mail - Zamów SMS-y.

    

  Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku

  Strona umożliwia zdefiniowanie zdarzeń związanych z obsługą transakcji na rachunku instrumentów finansowych, o zajściu których można uzyskać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatów SMS.

  Zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie E-mail bądź SMS spowoduje wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczą lub komunikatem SMS o jednym z następujących zdarzeń:

  • Złożenie zlecenia,
  • Złożenie dyspozycji anulowania zlecenia,
  • Realizacja transakcji.

   

  Santander Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu przesyłania informacji o powyższych zdarzeniach wysyłanych za pośrednictwem bramki operatora GSM w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji Uruchomi się w nowym oknie.

  Wysyłanie powiadomień dla poniższych zdarzeń nie wymaga ich zdefiniowania:

  • Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego otwarte pozycje w kontraktach terminowych,
  • Blokada dostępu do serwisu Inwestor online / aplikacji Inwestor mobile po trzykrotnym, kolejnym wprowadzeniu błędnego hasła,
  • Blokada dostępu do aplikacji Inwestor mobile za pomocą PIN mobile po trzykrotnym, kolejnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN mobile.

   

  Santander Biuro Maklerskie nie pobiera opłaty z tytułu przesyłania informacji o powyższych zdarzeniach wysyłanych za pośrednictwem bramki operatora GSM.

  Przyciski w ramce Powiadomienia określają:

  • Powrót - powrót do strony Moje usługi - Usługi bez zapisania dokonanych zmian,
  • Zapisz - zapisanie wprowadzonych zmian.

   

  Materiały analityczne

  Strona umożliwia zdefiniowanie zdarzeń związanych z otrzymywaniem powiadomień o publikacji materiałów analitycznych, dostępnych w zakładce Serwis Informacyjny.

  Zaznaczenie odpowiedniego pola w kolumnie E-mail bądź SMS spowoduje wysłanie powiadomienia pocztą elektroniczą lub komunikatem SMS o publikacji materiałów analitycznych, które zostały podzielone na kategorie w kolumnie Kategorie informacji. Zaznaczenie pola wyboru w wierszu z białym tłem oznacza aktywację wysyłania powiadomienia dla konkretnego rodzaju materiału analitycznego. Zaznaczenie pola wyboru w wierszu z szarym tłem zaznacza pola wyboru dla rodzajów materiałów analitycznych wymienionych poniżej w wierszach z białym tłem. Dodatkowo zaznaczenie pola wyboru w kolumnie Tylko jeśli dotyczy akcji z portfela lub obserwowanej ograniczy wysyłane powiadomienia do tych przypadków, które dotyczą akcji:

  • Posiadanych przez użytkownika na rachunku instrumentów finansowych, lub
  • Dodanych do obserwowanych w zakładce Serwis informacyjny.

   

  Przyciski w ramce Powiadomienia określają:

  • Cofnij zmiany - cofnięcie zmian w zaznaczaniu pól wyboru,
  • Akceptuj - zapisanie wprowadzonych zmian.

   

  UWAGA. Zaznaczenie pól wyboru dla wierszy Rekomendacje i analizy - Analiza futures oraz Rekomendacje i analizy - ATrakcje DNIA skutkuje wysłaniem powiadomienia wybranych sposobem wyłącznie w przypadku klientów korzystających z rachunku "Trader" lub "TopTrader".

  Zamów SMS-y

  Strona umożliwia zakup płatnego pakietu SMS-ów oraz przegląd historii wysłanych komunikatów.

  W ramce Zamawianie pakietu SMS prezentowane są następujące informacje:

  • Stan konta SMS - ilość pozostałych SMS-ów do wykorzystania,
  • Zamawiana ilość - w tym polu należy wprowadzić ilość zamawianych; minimalna ilość zamawianych SMS-ów wynosi 10, maksymalna ilość w pojedynczym zamówieniu to 99999,
  • Cena pojedynczego komunikatu SMS,
  • Powrót - powrót do strony Moje usługi - Usługi bez zapisania dokonanych zmian,
  • Zapisz - po wybraniu przycisku wyświetlana jest ilość zamawianych SMS-ów oraz kwota jaka zostanie pobrana. Przycisk Akceptuj służy do ostatecznego potwierdzenia zamówienia, przycisk Przerwij pozwala na wycofanie się z zamówienia.

   

  Rodzaje informacji wysyłane w komunikatach SMS obejmują:

  • Powiadomienia o złożeniu zlecenia, anulowaniu zlecenia, potwierdzenia zawarcia transakcji, zablokowaniu konta,
  • Informacje na otwarcie sesji giełdowej: wartość i zmiana procentowa WIG20, nazwa instrumentu, kurs i zmiana procentowa dla papieru o największym wzroście oraz dla papieru o największym spadku (pod uwagę brane są jedynie akcje) na otwarciu notowań ciągłych o godz. 9.00,
  • Wartości i zmiany procentowe zdefiniowanych instrumentów finansowych na otwarciu notowań ciągłych, które mogą być wysyłane po rozpoczęciu notowań kontraktów o godz. 8.45 lub po rozpoczęciu notowań ciągłych o godz. 9.00: nazwa instrumentu, kurs otwarcia, zmiana procentowa,
  • Informacje o przekroczeniu zdefiniowanych progów cenowych przez wybrane instrumenty: nazwa instrumentu, kurs transakcji, zmiana procentowa, czas transakcji.

   

  Zmiany procentowe podawane są w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej.

  W ramce Historia wysłanych komunikatów SMS i Push możliwe jest wygenerowanie historii wysłanych komunikatów. W tym celu należy wybrać zakres historii w jednym z poniższych wariantów:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Historia w wybranym okresie,
  • Historia w wybranym miesiącu,
  oraz zaakcetować wybór przyciskiem Filtruj.

   

  Historia wysłanych SMS-ów (przez płatną bramkę operatora GSM) i Push (komunikaty bezpłatne) prezentowana jest w tabeli, której poszczególne kolumny zawierają następujące informacje:

  • Data - data wysłania SMS-a,
  • Czas - godzina i minuta wysłania SMS-a,
  • Kategoria zdarzenia - rodzaj powiadomienia wysłanego za pośrednictwem komunikatu SMS,
  • Numer telefonu - numer telefonu komórkowego, na który został wysłany komunikat SMS, w przypadku komunikatu Push prezentowany jest myślnik "-".

   

  Dyspozycje

  Nowa dyspozycja

  Strona zawiera następujące ramki:

  • Wyszukiwanie dyspozycji - możliwe jest dwoma sposobami:
   • Dyspozycja - po kliknięciu w obszar pola następuje rozwinięcie listy, w której dostępne są wszystkie dyspozycje. Wprowadzając w polu kolejne znaki ograniczamy zakres wyszukanych dyspozycji do tych, których początek nazwy odpowiada wprowadzonym znakom, np. po wprowadzeniu w polu "der" w liście rozwijanej dostępne będą dyspozycje zaczynające się od słowa "derywaty". Po wybraniu nazwy myszką lub wciśnięciu klawisza Enter wyświetlany jest ekran z treścią wybranej dyspozycji,
   • Grupy dyspozycji - po kliknięciu linku Wybierz poniżej w ramce Lista dyspozycji wyświetlane są wszystkie dyspozycje przyporządkowane do danej grupy. Kliknięcie linku Złoż powoduje wyświetlenie ekranu z treścią wybranej dyspozycji,
  • Lista dyspozycji - jeżeli w ramce Wyszukiwanie dyspozycji wybrana została jedna z grup dyspozycji, w ramce Lista dyspozycji prezentowane są dyspozycje należące do wybranej grupy. Kliknięcie linku Złoż powoduje wyświetlenie ekranu z treścią wybranej dyspozycji.

   

  Grupa dyspozycji Prowizja

  Wniosek o przyznanie / zmianę prowizji

  Dyspozycja umożliwia złożenie wniosku o przyznanie lub rezygnację z prowizji negocjowanej. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Przystąpienie / rezygnacja do rachunku "Trader" lub "TopTrader"

  Dyspozycja umożliwia przystąpienie lub rezygnację z przystąpienia do rachunku "Trader lub "TopTrader". Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozcyję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Umowy

  Umowa o usługi w zakresie rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne)

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o otwarcie rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne). W przypadku zamiaru zamknięcia tego rodzaju rachunku możliwe jest to wyłącznie osobiście w Punkcie Obsługi Klientów Santander Biuro Maklerskie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie limitu należności - Rozszerz

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie limitu należności na rachunku, z którego składana jest dyspozycja. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie limitu należności - Rozwiąż

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie limitu należności na rachunku, z którego składana jest dyspozycja. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy Walutowy' - Rozszerz

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku, z którego składana jest dyspozycja i otwarcie subkont walutowych w EUR i USD do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy Walutowy' - Rozwiąż

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych na rachunku, z którego składana jest dyspozycja i zamknięcie wszystkich subkont walutowych do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Krótka sprzedaż' - Rozszerz

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie operacji krótkiej sprzedaży i otwarcie subrachunku do obsługi operacji krótkiej sprzedaży. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Krótka sprzedaż' - Rozwiąż

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie operacji krótkiej sprzedaży i zamknięcie subrachunku do obsługi operacji krótkiej sprzedaży. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy / Derywaty' - Rozszerz

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej w zakresie derywatów i otwarcie rachunku instrumentów finansowych, na którym możliwe jest inwestowanie w instrumenty pochodne. Klient nie posiadający NKK za pośrednictwem tej dyspozycji wnioskuje o jego uzyskanie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy / Derywaty' - Rozwiąż

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej w zakresie derywatów i zamknięcie rachunku instrumentów finansowych, na którym możliwe jest inwestowanie w instrumenty pochodne. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy / Derywaty Walutowy' - Rozszerz

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Umowa o usługi w zakresie rachunku 'Kasowy / Derywaty Walutowy' - Rozwiąż

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zdefiniowanie rachunku bankowego

  Dyspozycja umożliwia wskazanie numerów rachunków bankowych w Santander Biuro Maklerskie w celu umożliwienia przelewu środków pieniężnych z rachunku w Santander Biuro Maklerskie na podstawie dyspozycji złożonej w serwisie Inwestor online, aplikacji Inwestor mobile lub telefonicznie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Rachunek

  Otwarcie rachunku 'Kasowy'

  Dyspozycja umożliwia otwarcie standardowego rachunku instrumentów finansowych. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Rozwiązanie w części umowy maklerskiej - zamknięcie rachunku

  Dyspozycja umożliwia rozwiązanie w umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunku standardowego. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Przeniesienie instrumentów finansowych w ramach Santander Biuro Maklerskie.

  Dyspozycja umożliwia przeniesienie instrumentów finansowych pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Santander Biuro Maklerskie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Transfer instrumentów finansowych do innej instytucji finansowej

  Dyspozycja umożliwia wytransferowanie instrumentów finansowych na rachunek prowadzony przez inną instytucję finansową. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA

  Dyspozycja umożliwia otrzymanie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Wystawienie świadectwa depozytowego

  Dyspozycja umożliwia otrzymanie świadectwa depozytowego. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie klienta

  Dyspozycja umożliwia złożenie żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych w dowolnym terminie ustalonym w prospekcie emisyjnym danego Funduszu. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Dyspozycja zmiany hasła identyfikacyjnego klienta

  Dyspozycja umożliwia zmianę hasła identyfikacyjnego, za pomocą którego następuje identyfikacja klienta za pośrednictwem sieci telefonicznej w ramach rachunku, na którym składana jest dyspozycja. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Derywaty

  Blokada / odblokowanie instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający

  Dyspozycja umożliwia zablokowanie lub odblokowanie instrumentów finansowych stanowiących depozyt zabezpieczający. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Otwarcie / zamknięcie dodatkowych portfeli

  Dyspozycja umożliwia otwarcie lub zamknięcie dodatkowego portfela. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Wykonanie warrantów

  Dyspozycja umożliwia wykonanie warrantów. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Rezygnacja z wykonania warrantów / opcji

  Dyspozycja umożliwia rezygnację z wykonania warrantów lub opcji. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Powierzenie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych

  Dyspozycja umożliwia powierzenie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych Santander Biuro Maklerskie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Rynki zagraniczne

  Otwarcie rachunku w GBP, CHF

  Dyspozycja umożliwia rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunku walutowego w GBP, CHF do rachunku, z którego składana jest dyspozycja i otwarcie subrachunku walutowego do tego rachunku. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Przeniesienie instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi

  Dyspozycja umożliwia przeniesienie instrumentów finansowych pomiędzy izbami rozliczeniowymi w ramach rachunku prowadzonego przez Santander Biuro Maklerskie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego

  Dyspozycja umożliwia złożenie wniosku o umożliwienie nabywania i zbywania nowego instrumentu finansowego na zagranicznym miejscu wykonywania. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Notowania zagranica

  Dyspozycja umożliwia uzyskanie dostępu do usługi odbioru notowań giełd zagranicznych w czasie rzeczywistym. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Rynek pierwotny

  Odwołanie zapisu na rynku pierwotnym

  Dyspozycja umożliwia odwołanie zapisu na rynku pierwotnym. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Grupa dyspozycji Dostęp do serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile

  Blokada dostępu do usług za pośrednictwem serwisu internetowego

  Dyspozycja umożliwia zablokowanie dostępu do usług Santander Biuro Maklerskie świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego (serwis Inwestor online oraz aplikacja Inwestor mobile). Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Zmiana sposobu logowania z hasła maskowanego na hasło niemaskowane

  Dyspozycja umożliwia zmianę sposobu logowania do serwisu Inwestor online oraz Inwestor mobile z trybu hasła maskowanego na tryb hasła niemaskowanego.

  Zmiana zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych

  Dyspozycja umożliwia zmianę zakresu usług świadczonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych poprzez objęcie dostępem w ramach kanałów elektronicznych wszystkich rachunków prowadzonych dla Klienta przez Santander Biuro Maklerskie.

  Grupa dyspozycji Pozostałe

  Oświadczenie FATCA/CRS dla osób fizycznych

  Dyspozycja umożliwia udział klienta w wezwaniu na akcje / skup akcji w przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie jest podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania lub jest członkiem konsorcjum podmiotów przyjmujących zapisy w odpowiedzi na wezwanie. Opis kto może złożyć dyspozycję, ile to kosztuje, jak złożyć dyspozycję oraz linki umożliwiające zapoznanie się z formularzem papierowym dyspozycji dostępne są po otwarciu strony z dyspozycją.

  Udział w wezwaniu na akcje spółki

  Dyspozycja umożliwia zmianę sposobu logowania do serwisu Inwestor online oraz Inwestor mobile z trybu hasła maskowanego na tryb hasła niemaskowanego.

  Zmiana sposobu komunikacji Santander Biuro Maklerskie z Klientem

  Dyspozycja umożliwia wskazanie elektronicznej albo pisemnej formy korespondencji Santander Biuro Maklerskie z Klientem.

  Poinformowanie o kodzie LEI

  Dyspozycja umożliwia wprowadzenie kodu LEI Klienta.

  Zmiana formy doręczania przez Biuro Maklerskie dokumentów KID

  Dyspozycja umożliwia wskazanie internetowej albo papierowej formy doręcznia przez Santander Biuro Maklerskie dokumentów KID.

  Zmiana loginu

  Dyspozycja umożliwia zmianę loginu Klienta na login nadany Klientowi przez Santander Bank Polska.

  Przegląd dyspozycji

  Ramka Przegląd dyspozycji umożliwia przeglądanie informacji o złożonych dyspozycjach oraz statusie ich realizacji.

  Dane prezentowane są w postaci tabeli zawierającej następujące kolumny:

  • Data złożenia - data złożenia dyspozycji,
  • Rodzaj dyspozycji - grupa oraz nazwa dyspozycji,
  • Komentarz - komentarz pracownika Santander Biuro Maklerskie, np. wyjaśnienie powodów jeśli dyspozycja nie mogła być zrealizowana,
  • Składający - nazwisko i imię użytkownika, który złożył dyspozycję,
  • Właściciel rachunku - nazwisko i imię lub nazwa właściciela rachunku,
  • Status realizacji dyspozycji: w trakcie rozpatrywania, rozpatrzony pozytywnie, odrzucony.
  • Operacje:
   • Szczegóły - szczegółowe dane złożonej dyspozycji, w tym ewentualny komentarz wprowadzony przez użytkownika składającego dyspozycję.

   

  Domyślnie prezentowana jest historia z ostatnich 7 dni. Zakres wyszukiwania historii dyspozycji można zmienić pod względem dat ich złożenia:

  • Historia z ostatnich 7 dni,
  • Za wybrany okres, ograniczony datami,
  • Za wybrany miesiąc
  oraz zaakceptować przyciskiem Filtruj.

   

  W stopce ramki znajdują się następujące elementy:

  • Przycisk do odświeżenia rekordów w ramce,
  • Przyciski nawigacji, jeżeli ilość rekordów w ramce wymusza podział na strony,
  • Lista rozwijana, pozwalającą określić maksymalną ilość rekordów w ramce na jednej stronie.

   

  Test Wiedzy i Doświadczenia

  Strona umożliwia wypełnienie przez właściciela rachunku Testu Wiedzy i Doświadczenia (TWiD).

  Jeżeli TWiD został wcześniej wypełniony, to w pierwszej kolejności prezentowane są: data wypełnienia ankiety oraz ocena, na podstawie udzielonych przez klienta odpowiedzi, czy usługi maklerskie dostępne w Santander Biuro Maklerskie (z wyłączeniem doradztwa inwestycyjnego) są w zakresie poszczególnych rodzajów instrumentów finansowych odpowiednie dla klienta. Pod oceną dostępny jest przycisk umożliwiający aktualizację TWiD.

  Po kliknięciu w przycisk Aktualizuj ankietę należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania albo wybrać opcję Klient odmówił odpowiedzi na pytania ankiety. Po kliknięciu przycisku Akceptuj możliwe jest poprawienie udzielonych odpowiedzi albo końcowa akceptacja. Po ponownym kliknięciu przycisku Akceptuj wyświetlany jest komunikat Ankieta została zapisana. Przycisk Dalej umożliwia przejście do oceny, o której mowa w poprzednim paragrafie.

  Ankieta do Aktywnego Doradztwa Giełdowego

  Strona umożliwia wypełnienie przez właściciela rachunku Ankiety do Aktywnego Doradztwa Giełdowego.

  Jeżeli Ankieta do Aktywnego Doradztwa Giełdowego została wcześniej wypełniona, to w pierwszej kolejności prezentowane są: data wypełnienia ankiety oraz ocena, na podstawie udzielonych przez klienta odpowiedzi, że usługa jest odpowiednia albo nieodpowiednia. Pod oceną dostępny jest przycisk umożliwiający aktualizację ankiety.

  Po kliknięciu w przycisk Aktualizuj ankietę należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Po kliknięciu przycisku Akceptuj możliwe jest poprawienie udzielonych odpowiedzi albo końcowa akceptacja. Po ponownym kliknięciu przycisku Akceptuj wyświetlany jest komunikat Ankieta została zapisana. Przycisk Dalej umożliwia przejście do oceny, o której mowa w poprzednim paragrafie.

  Ankieta do Drogowskazu inwestycyjnego

  Strona umożliwia wypełnienie przez właściciela rachunku Ankiety do Drogowskazu inwestycyjnego.

  Jeżeli Ankieta do Drogowskazu inwestycyjnego została wcześniej wypełniona, to w pierwszej kolejności prezentowane są: data wypełnienia ankiety oraz ocena, na podstawie udzielonych przez klienta odpowiedzi, że usługa jest odpowiednia albo nieodpowiednia. Pod oceną dostępny jest przycisk umożliwiający aktualizację ankiety.

  Po kliknięciu w przycisk Aktualizuj ankietę należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Po kliknięciu przycisku Akceptuj możliwe jest poprawienie udzielonych odpowiedzi albo końcowa akceptacja. Po ponownym kliknięciu przycisku Akceptuj wyświetlany jest komunikat Ankieta została zapisana. Przycisk Dalej umożliwia przejście do oceny, o której mowa w poprzednim paragrafie.

  Profil ryzyka Klienta (produkty strukturyzowane)

  Strona umożliwia wypełnienie przez właściciela rachunku profilu ryzyka Klienta dla produktów strukturyzowanych.

  Jeżeli profil ryzyka Klienta został wcześniej wypełniony, to w pierwszej kolejności prezentowane są: data wypełnienia profilu oraz ocena, na podstawie udzielonych przez klienta odpowiedzi, że usługa jest odpowiednia albo nieodpowiednia. Pod oceną dostępny jest przycisk umożliwiający aktualizację profilu.

  Po kliknięciu w przycisk Aktualizuj ankietę należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Po kliknięciu przycisku Akceptuj możliwe jest poprawienie udzielonych odpowiedzi albo końcowa akceptacja. Po ponownym kliknięciu przycisku Akceptuj wyświetlany jest komunikat Ankieta została zapisana. Przycisk Dalej umożliwia przejście do oceny, o której mowa w poprzednim paragrafie.

 • Ticker

  Ticker to baner z "gorącymi" newsami znajdujący się poniżej paska z imieniem i nazwiskiem.

  Po prawej stronie dostępna jest ikona umożliwiająca ukrycie lub pokazanie tickera.

  Z lewej strony tickera znajduje się panel nawigacyjny prezentujący:

  • Datę i czas wprowadzenia prezentowanej informacji,
  • Elementy nawigacyjne, pozwalające na przejście do pierwszej, poprzedniej, następnej oraz ostatniej informacji.
  • Numer prezentowanej informacji oraz liczbę wszystkich informacji w tickerze.

   

  Zasady prezentacji informacji w tickerze:

  • Jeżeli Santander Biuro Maklerskie nie przekazuje żadnych informacji w tickerze jest on oraz ikona umożliwiająca ukrycie / pokazanie tickera niewidoczne,
  • Wraz z wprowadzeniem pierwszej informacji jest ona pokazywana automatycznie, tzn. ticker oraz ikona Ukryj ticker są pokazane. Po kliknięciu w ikonę ticker zostaje ukryty, widoczna pozostaje ikona Pokaż ticker pozwalająca przywrócić widoczność tickera. Przy powtórnym zalogowaniu ticker będzie ponownie widoczny,
  • Wraz z wprowadzeniem kolejnej informacji:
   • Jeżeli ticker jest widoczny, nowa informacja zastąpi informację prezentowaną dotychczas,
   • Jeżeli ticker nie jest widoczny, zostanie pokazany a nowa informacja zastąpi informację prezentowaną przed ukryciem tickera.
  • Po upływie terminu ważności jednej z wielu informacji przestaje ona być widoczną,
  • Po upływie terminu ważności ostatniej informacji:
   • Jeżeli ticker oraz ikona Ukryj ticker są widoczne, to zostają ukryte,
   • Jeżeli ticker nie jest widoczny, to ikona Pokaż ticker zostaje ukryta.
 • Moje skróty

  Element umożliwiający szybkie przejście do wybranej strony serwisu bez konieczności wybierania kilku poziomów w menu serwisu (menu głównym i menu bocznym lub menu narzędziowym i menu bocznym) oraz linków w ramkach na poszczególnych stronach.

  Na przykład wywołanie strony z historią instrumentów finansowych może wymagać czterech kliknięć:

  • Zakładka Portfel,
  • Menu boczne Inne aktywa,
  • Link Więcej,
  • Link Historia instr. finans.

   

  Dołączenie strony do paska skrótów ogranicza jej wywołanie do jednego kliknięcia.

  Pasek skrótów widoczny jest na dole ekranu. Ikona po prawej stronie paska służy do jego ukrycia.

  Opis dodania strony do paska skrótów dostępny jest w pomocy strony Ustawienia - Moje skróty.