Zdarzenia korporacyjne

Sprawdź aktualną listę zdarzeń korporacyjnych, które wiążą się z wykonywaniem praw wynikających z akcji  - to m.in. informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, prawie do dywidendy i terminie jej wypłaty, prawie poboru czy splicie/resplicie akcji.

Wybierz interesujący Cię rynek i dowiedz się o ważnych wydarzeniach z życia spółki, której akcje posiadasz.