Informacje ogólne

Inwestor, który chce wziąć udział w wezwaniu, powinien złożyć odpowiedni zapis w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje będące przedmiotem wezwania. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi. przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych*, zapis powinien został złożony w podmiocie, z którym inwestor ma zawartą umowę o świadczenie wyżej wymienionej usługi maklerskiej.

W Santander Biuro Maklerskie obsługę inwestorów w zakresie wezwań świadczymy:

 • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki);
 • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. świadczących obsługę maklerską (lista dostępna tutaj) wskazanych w danym wezwaniu.

W przypadku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, tryb obsługi każdorazowo określany jest odrębnie dla danej oferty. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu obsługi danego wezwania / skupu akcji określane są w dokumentach dotyczących danej oferty. Dokumenty te zamieszczamy poniżej.

*Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, to usługa maklerska, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Aktualne wezwania

Wezwania spółek giełdowych - bieżące

 

 

Wezwania spółek giełdowych - zakończone

2022

 


2021
 • Zapisy w ramach wezwania na akcje spółki ROPCZYCE S.A.
  Okres przyjmowania zapisów:
  22 marca - 18 maja 2021 r.
 • Zapisy w ramach wezwania na akcje spółki TALANX AG
  Wezwanie skierowane jest do akcjonariuszy, posiadających akcje nabyte na rynku regulowanym na terytorium RP, zapisane na rachunkach wg. stanu na dzień 13 grudnia 2021 r.
  Okres przyjmowania zapisów:
  4 stycznia - 2 lutego 2021 r.

Oferty zakupu

 

Przymusowe wykupy

 • Netia S.A. 
  Dzień wykupu: 6 sierpnia 2021 r.
 • PragmaGO S.A. 
  Dzień wykupu: 22 czerwca 2021 r.
 • J.W. CONSTRUCTION S.A. 
  Dzień wykupu: 1 czerwca 2021 r.
 • Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. [PDF]
  Dzień wykupu: 12 maja 2021 r.
 • Dom Lekarski S.A. [PDF]
  Dzień wykupu: 24 marca 2021 r.
 • Kruszwica S.A. [PDF]
  Dzień wykupu: 4 marca 2021 r.
 • Orbis S.A. 
  Dzień wykupu: 15 kwietnia 2020 r.
 • BSC Drukarnia Opakowań S.A. 
  Dzień wykupu: 30 kwietnia 2020 r.