Informacje ogólne

Inwestorzy zamierzający uczestniczyć w wezwaniu na sprzedaż/ zamianę akcji powinni podjąć następujące działania: 1. W podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zdeponowane są akcje będące przedmiotem wezwania:
 • złożyć dyspozycję blokady akcji a także złożyć zlecenie sprzedaży tych akcji na rzecz podmiotu nabywającego akcje w wezwaniu;
 • uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na akcje, które zamierza sprzedać/zamienić.

 

Rozwiń

 1. W Podmiocie Pośredniczącym w wezwaniu (lub w inny sposób wskazanym w treści wezwania):
 • przedłożyć świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt I.2 powyżej;
 • złożyć zapis na sprzedaż/zamianę akcji.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa inwestorów odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:
 
W odniesieniu do klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punktach I i  II powyżej:

 • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki);
 • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w dannym wezwaniu.

W odniesieniu do pozostałych inwestorów - w zakresie wskazanym w punkcie II powyżej:

 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w danym wezwaniu.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie nie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punkcie I powyżej odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. w których dostępna jest obsługa maklerska. Lista placówek dostępna pod adresem bm.santander.pl/placowki.
 • Aby przyspieszyć proces umożliwiamy także złożenie dyspozycji blokady oraz zlecenia sprzedaży za pośrednictwem telefonu (pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44, opłata zgodna z taryfą operatora), a następnie odbiór świadectwa depozytowego w jednej z placówek Santander Bank Polska S.A.. Uzyskane świadectwo depozytowe oraz zapis na akcje należy złożyć w podmiocie pośredniczącym w wezwaniu lub w inny sposób jeżeli warunki wezwania dopuszczają taką możliwość.

Aktualne wezwania

Wezwania spółek giełdowych - aktualne

 

Wezwania spółek giełdowych - zakończone

 • Zapisy w ramach wezwania na akcje spółki ROPCZYCE S.A.
  Okres przyjmowania zapisów:
  22 marca - 18 maja 2021 r.
 • Zapisy w ramach wezwania na akcje spółki TALANX AG
  Wezwanie skierowane jest do akcjonariuszy, posiadających akcje nabyte na rynku regulowanym na terytorium RP, zapisane na rachunkach wg. stanu na dzień 13 grudnia 2021 r.
  Okres przyjmowania zapisów:
  4 stycznia - 2 lutego 2021 r.

Oferty zakupu

 

Przymusowe wykupy