Informacje ogólne

Inwestorzy zamierzający uczestniczyć w wezwaniu na sprzedaż/ zamianę akcji powinni podjąć następujące działania:

 1. W podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych na którym zdeponowane są akcje będące przedmiotem wezwania:
 • złożyć dyspozycję blokady akcji a także złożyć zlecenie sprzedaży tych akcji na rzecz podmiotu nabywającego akcje w wezwaniu;
 • uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na akcje, które zamierza sprzedać/zamienić.

 

Rozwiń

 1. W Podmiocie Pośredniczącym w wezwaniu (lub w inny sposób wskazanym w treści wezwania):
 • przedłożyć świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt I.2 powyżej;
 • złożyć zapis na sprzedaż/zamianę akcji.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa inwestorów odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:
 
W odniesieniu do klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punktach I i  II powyżej:

 • W serwisie www.inwestoronline.pl (w zakładce Dyspozycje / Pozostałe dyspozycje / Wezwanie - udział w wezwaniu na akcje spółki);
 • Telefonicznie pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44 (opłata zgodna z taryfą operatora);
 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w dannym wezwaniu.

W odniesieniu do pozostałych inwestorów - w zakresie wskazanym w punkcie II powyżej:

 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. wskazanych w danym wezwaniu.

W przypadku, gdy Santander Biuro Maklerskie nie jest Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu, obsługa klientów Santander Biuro Maklerskie w zakresie wskazanym w punkcie I powyżej odbywa się za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Osobiście w placówkach Santander Bank Polska S.A. w których dostępna jest obsługa maklerska. Lista placówek dostępna pod adresem bm.santander.pl/placowki.
 • Aby przyspieszyć proces umożliwiamy także złożenie dyspozycji blokady oraz zlecenia sprzedaży za pośrednictwem telefonu (pod nr. 801 36 46 36 lub +48 61 856 44 44, opłata zgodna z taryfą operatora), a następnie odbiór świadectwa depozytowego w jednej z placówek Santander Bank Polska S.A.. Uzyskane świadectwo depozytowe oraz zapis na akcje należy złożyć w podmiocie pośredniczącym w wezwaniu lub w inny sposób jeżeli warunki wezwania dopuszczają taką możliwość.

Aktualne wezwania

Wezwania spółek giełdowych - aktualne

 

Wezwania spółek giełdowych - zakończone

Oferty zakupu

 

Przymusowe wykupy

 

 • Orbis S.A. 
  Dzień wykupu: 15 kwietnia 2020 r.
 • BSC Drukarnia Opakowań S.A. 
  Dzień wykupu: 30 kwietnia 2020 r.