Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

O nas

Santander Biuro Maklerskie

Wspieramy Twoje inwestycje

W Santander Biuro Maklerskie wiemy doskonale, że inwestycje nie są dziełem przypadku. Mamy również świadomość, że podstawą wspierania inwestycji naszych klientów jest dokładne zrozumienie i realizacja ich potrzeb. Dlatego też ciągle pracujemy nad polepszeniem naszej oferty oraz wdrażamy nowoczesne funkcjonalności, które zwiększają wygodę oraz łatwość inwestowania.

Oferujemy inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej - m.in. w akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, ETF-y, a także akcje, obligacje i ETF-y na największych giełdach zagranicznych. Klienci Santander Biuro Maklerskie mogą również składać zapisy na akcje w ramach ofert publicznych.

Nasi klienci mogą inwestować komfortowo z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu Inwestor online, w którym można aktywować zakładkę Rynek 360 z szybkim dostępem do informacji i transakcji, która stanowi swoiste centrum zarządzania inwestycjami. Mobilny dostęp do giełdy zapewnia aplikacja Inwestor mobile.

Inwestorom oferujemy nie tylko program do odbioru notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej, ale także profesjonalny program do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker, zintegrowany z notowaniami oraz zlecenia zaawansowane dające oszczędność czasu i ograniczające wpływ emocji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Klienci Santander Biuro Maklerskie mogą liczyć również na wsparcie naszych ekspertów. W serwisie Inwestor online udostępniamy paletę profesjonalnych materiałów analitycznych, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także usługę Drogowskaz inwestycyjny umożliwiającą otrzymanie odpowiedniego modelu inwestycyjnego wraz z rekomendowanym składem portfela. Rekomendacje te uwzględniają wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie inwestycji, sytuację finansową, cele inwestycyjne oraz akceptowany poziom ryzyka. Oferujemy również inne usługi doradcze.

Dyrekcja

Wojciech Sieńczyk
Dyrektor Santander Biuro Maklerskie

Nasz adres

Santander Biuro Maklerskie

Adres korespondencyjny:
ul. Kolorowa 8 
60-198 Poznań

tel.: 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
e-mail: bm.sekretariat@santander.pl

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A.