Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Migracja klientów

Santander Securities S.A. do Santander Biuro Maklerskie

Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

8 listopada 2019 roku wydzielona części Santander Securities S.A. została przeniesiona do Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, a Santander Bank Polska S.A. zaprzestał pełnienia funkcji agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. W związku z powyższym do Santander Biuro Maklerskie przeniesione zostały wszystkie produkty (m.in. rachunki maklerskie oraz zgromadzone na nich instrumenty finansowe i środki pieniężne) dotychczasowych klientów Santander Securities.

Uzyskanie dostępu do systemów Santander Biuro Maklerskie jest możliwe za pośrednictwem infolinii: +48 61 856 44 44, +48 801 36 46 36 (opłata zgodna z taryfą operatora). Po otrzymaniu loginu i hasła, zdalne inwestowanie będzie możliwe w serwisie Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile. Szczegóły dostępne są na stronie o inwestowaniu online Uruchomi się w nowym oknie.

Informacje o ofercie Santander Biuro Maklerskie znajdują się na stronie www.santander.pl/inwestor/oferta Uruchomi się w nowym oknie. Natomiast Regulamin świadczenia usług maklerskich, Taryfa opłat i prowizji oraz pozostałe regulacje, obowiązujące od 9 listopada 2019 r. , wraz z późniejszymi zmianami, znajdują się na stronie www.santander.pl/inwestor/regulacje-i-regulaminy