Rozwijamy bankowość internetową i aplikację mobilną. W najbliższy weekend niektóre z naszych usług będą niedostępne. Więcej

Najczęściej wyszukiwane:

Migracja klientów

Santander Securities S.A. do Santander Biuro Maklerskie

Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r.

 

Szanowni Państwo,

serdecznie witamy w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. Zachęcamy do logowania do usług maklerskich pod adresem: https://makler.santandersecurities.pl

Z serwisem Makler można połączyć się również klikając w poniższy przycisk

Makler

 

W zakresie usług maklerskich obsługa jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem niezbędnych aktualizacji regulaminów i innych regulacji, które jednak nie wpłynęły na obsługę Klientów.

Na 8 listopada 2019 roku planowane jest przeniesienie wydzielonej części Santander Securities S.A. na Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz zaprzestanie pełnienia przez Santander Bank Polska S.A. funkcji agenta firmy inwestycyjnej Santander Securities S.A. W związku z powyższym do Santander Biuro Maklerskie przeniesione zostaną wszystkie  produkty (m.in. rachunki maklerskie oraz zgromadzone na nich instrumenty finansowe i środki pieniężne) dotychczasowych klientów Santander Securities.

Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie: inwestor.santander.pl/integracja