Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Alerty i powiadomienia

Bądź zawsze na bieżąco, nawet gdy nie śledzisz aktualnych notowań. Akcje, obligacje, kontrakty terminowe, ETFy na GPW - dzięki alertom i powiadomieniom żadne ważne wydarzenia nie umkną Twojej uwadze.

Szczegóły

W Santander Biuro Maklerskie możesz otrzymywać alerty cenowe SMSem bądź za pomocą komunikatów PUSH oraz powiadomienia (SMSem lub e-mailem) np. o realizacji transakcji, które wysyłamy w czasie rzeczywistym na Twoją komórkę lub skrzynkę e-mail. Skorzystaj z pakietu startowego przyznawanego każdemu klientowi w związku z zawarciem umowy maklerskiej – wypróbuj alerty gratis i zobacz, jakie to wygodne!

Zakres możliwych alertów

 • wartość i zmiana procentowa WIG20, kurs i zmiana procentowa dla instrumentów o największym wzroście oraz największym spadku na otwarciu notowań ciągłych
 • wartości i zmiany procentowe wskazanych instrumentów na otwarciu notowań ciągłych, wysyłane po rozpoczęciu notowań kontraktów i/lub po rozpoczęciu notowań pozostałych instrumentów
 • przekroczenie wskazanych progów cenowych przez wybrane instrumenty w formacie: nazwa instrumentu, kurs transakcji, zmiana procentowa

Przykład działania alertu

Załóżmy, że akcje posiadane przez klienta kosztują 32 zł, a klient chce je sprzedać po 35 zł. Definiuje więc górny próg cenowy dla tego instrumentu na 35 zł. Gdy akcje spółki osiągną na giełdzie wyznaczoną cenę, klient natychmiast otrzyma alert – SMS-a bądź komunikat PUSH z odpowiednimi danymi.  

Zakres możliwych powiadomień o zdarzeniach

 • przyjęcie lub anulowanie zlecenia
 • potwierdzenie zawarcia transakcji
 • wiadomość w opcji Poczta (SMS wysyłany na koszt Santander Biuro Maklerskie)
 • uzupełnienie depozytu (dla inwestujących na rynku terminowym, SMS wysyłany na koszy Santander Biuro Maklerskie)
 • blokada dostępu PIN mobile (SMS wysyłany na koszt Santander Biuro Maklerskie)
 • blokada dostępu do rachunku za pośrednictwem Internetu (SMS wysyłany na koszt Santander Biuro Maklerskie)

Objaśnienie skrótów

W komunikatach SMS oraz e-mail zawierających potwierdzenie wykonania zlecenia używanym:
 

 • ZLEC. NR – numer zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy powiadomienie
 • RACH. – numer rachunku klienta, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • strona – określenie, czy zlecenie dotyczy kupna (K) czy sprzedaży (S) instrumentów finansowych
 • typ – jednoliterowe oznaczenie rodzaju zrealizowanego zlecenia: z limitem (L), po każdej cenie (P), po cenie rynkowej (R), stop limit (T), stop loss (S), PEG bez limitu (E), PEG z limitem (G)
 • instr. – nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia
 • war. – wartość zrealizowanego zlecenia, po uwzględnieniu prowizji maklerskiej
 • prow. – wartość prowizji maklerskiej
 • data – dzień realizacji zlecenia
 • godz. – czas realizacji zlecenia
 • Rynek – nazwa rynku, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • Izba – dwuliterowe oznaczenie kraju izby rozliczeniowej dla zrealizowanego zlecenia
 • waluta – trzyliterowy kod waluty dla zrealizowanego zlecenia

Dodatkowe korzyści

 • Wygoda korzystania – klient sam wybiera instrument, o kursie którego chce być poinformowany oraz definiuje interesujący go poziom cenowy. Jeśli cena instrumentu osiągnie ten kurs, klient otrzyma SMS-a.

 • Możliwość wyboru sposobu dostarczenia powiadomienia – jeśli klient korzysta z aplikacji mobilnej i cena instrumentu osiągnie wskazany kurs, klient może wybrać czy chce otrzymać SMS czy komunikat PUSH. Możliwość otrzymywania wiadomości o otwarciu notowań dla wybranych instrumentów, poziomie WIG20 oraz o największym wzroście i spadku cen.

 • Możliwość otrzymywania powiadomień o zdarzeniach na rachunku.

Opłaty i prowizje

Każdy użytkownik serwisu Inwestor online otrzymuje początkowy pakiet bezpłatnych 15 SMS-ów, które może wykorzystać na alerty lub powiadomienia.

Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu można zamówić dowolną liczbę SMS-ów, lecz nie mniej niż 10. Santander Biuro Maklerskie pobiera opłatę z tytułu zamówienia SMSów: 25 groszy za 1 SMS. Sprawdź Taryfę opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.

Otrzymywanie komunikatów PUSH nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Jak zamówić?

Aby korzystać z alertów cenowych, konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego, natomiast do powiadomień wymagany jest telefon komórkowy lub skrzynka e-mail.

Przez InternetJeśli jesteś już naszym klientem

 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 2. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push/ E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y/Historia wysłanych SMS i Push”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10).
 3. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y / Historia wysłanych SMS i Push”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.

Przez InternetJeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 1. Otwórz rachunek maklerski - sprawdź dostępne warianty tutajUruchomi się w nowym oknie.
 2. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 3. Definiowanie powiadomień dla opracowań analitycznych następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Materiały analityczne” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 4. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10),
 5. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.

W placówce

 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i zdefiniuj w jaki sposób chcesz wykorzystać SMSy (np. wybierz instrument i ustaw próg cenowy, a otrzymasz alert jeśli cena osiągnie ten próg).
  • Definiowanie alertów SMS następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Kursy instrumentów / indeksów” poprzez wybranie przycisku „Zamów”. W nowym oknie definiuje się lub modyfikuje alerty dla instrumentów.
  • Definiowanie powiadomień o zleceniach następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Powiadomienia” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
  • Definiowanie powiadomień dla opracowań analitycznych następuje w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” w wierszu oznaczonym nazwą „Materiały analityczne” poprzez wybranie przycisku „Zmień/Rezygnuj”.
 5. Po wyczerpaniu bezpłatnego pakietu SMSów możesz zalogować się do serwisu, a następnie w menu w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” wybrać przycisk „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Zamawiana ilość” należy wpisać żądaną liczbę SMS-ów (nie mniej niż 10),
 6. Historię wysłanych SMS-ów można sprawdzić w opcji „Moje usługi” - „Alerty SMS / Push / E-mail” poprzez wybranie przycisku „Zamów” w wierszu oznaczonym nazwą „Zamów SMS-y”. Następnie w polu „Historia wysłanych komunikatów SMS” należy zdefiniować okres, dla którego szukamy historii.