Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia wcześniejszej dyrektywy („RODO”). W związku z powyższym w Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie stosuje się Politykę przetwarzania danych osobowych, zawierającą informacje związane ze stosowaniem RODO, dotyczące m.in. administratora danych osobowych, sposobów ochrony danych osobowych klientów Santander Biuro Maklerskie, celów i podstawy przetwarzania tych danych.

Zgodnie z RODO dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to więc przede wszystkim takie dane, jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, czy też wizerunek. Administratorem Państwa danych osobowych jest Santander Bank Polska S.A., którego Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną świadczącą usługi maklerskie.

Santander Bank Polska S.A. przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy, obowiązków prawnych oraz zadań służących interesowi publicznemu.

Najważniejszymi prawami wynikającymi z RODO są:

  • prawo do informacji o tym, czy i w jakim celu dana firma przetwarza Państwa dane osobowe oraz czy dane te są przekazywane innym podmiotom
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych
  • prawo do zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. To osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować w sprawie ochrony danych. Mogą to Państwo robić:

  • listownie – Santander Bank Polska S.A., ul. Kolorowa 10, 60-198 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”,
  • pocztą elektroniczną – iod@santander.pl.