Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Inwestor mobile

Witamy w przyszłości kompleksowych usług maklerskich

 • Łatwe logowanie

  Można aktywować logowanie biometryczne za pomocą odcisku palca (Android, iOS) albo skanu twarzy (iOS).

 • Prostota obsługi

  aplikacja Inwestor mobile to narzędzie dopasowane do potrzeb aktywnego, nowoczesnego inwestora giełdowego. Przejrzyste menu ułatwia nawigację i dostęp do najważniejszych funkcji – w szczególności związanych z notowaniami oraz składaniem i obsługą zleceń.

 • Wygoda

  aby korzystać z serwisu, wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, uruchomić ją i zalogować się.

 • Szybkość

  ergonomia aplikacji i intuicyjna obsługa umożliwiają szybkie inwestycje.

 • Notowania i inwestycje na bieżąco

  korzystając z aplikacji Inwestor mobile można śledzić notowania i wykresy giełdowe online i od razu inwestować.

 • Niższe prowizje

  prowizje od zleceń internetowych są niższe niż w przypadku zleceń telefonicznych lub składanych osobiście w placówce.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe w dokumencie Informacje wstępne

Szczegóły

Inwestor mobile umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego prowadzonego w Santander Biuro Maklerskie . Dzięki naszej aplikacji można w dowolnym czasie i niemal z każdego miejsca obserwować w czasie rzeczywistym notowania na giełdzie warszawskiej oraz składać zlecenia na GPW i wybranych giełdach zagranicznych. Zapoznaj się z jej najważniejszymi funkcjami:

Logowanie

Po uruchomieniu aplikacji należy podać Login oraz hasło standardowe, analogicznie jak dla Inwestora online. Warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie rachunku maklerskiego oraz aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym.

Rozwiń

W przypadku braku takiego dostępu aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (sprawdź opłatę za korzystanie z przeglądu notowań w Taryfie opłat i prowizji). Po pierwszym poprawnym zalogowaniu istnieje możliwość ustawienia uproszczonego kodu PIN mobile (składającego się z 4 do 8 cyfr). Można także aktywować logowanie biometryczne za pomocą odcisku palca (Android, iOS) albo skanu twarzy (iOS).
Korzystanie z PIN mobile oraz biometrii uwarunkowane jest wcześniejszym zarejestrowaniem urządzenia. Aby to zrobić należy wybrać w głównym menu aplikacji opcję Ustawienia, a następnie przesunąć suwak przy opcji Rejestracja urządzenia. Zwracamy uwagę, że rejestracja urządzenia oprócz możliwości korzystania z PIN mobile i biometrii oznacza również zapamiętanie Login użytkownika (Login domyślny), przez co przy kolejnym logowaniu jego wprowadzenie nie będzie konieczne oraz zmianę sposobu wysyłania alertów cenowych z SMS na powiadomienia push. Po zarejestrowaniu urządzenia, na tym samym ekranie, należy przesunąć suwak przy opcji PIN mobile lub biometrii.

Notowania

"Notowania" to pierwsza pozycja w poziomym dolnym, głównym menu aplikacji. Dostępne są notowania z GPW oraz New Connect. Prezentowane są w postaci listy lub kafelków. Pozycje na liście lub kafelki z notowaniami instrumentów są aktywne, a ich stuknięcie powoduje przejście do opcji składania nowego zlecenia. Zarządzanie listami notowań odbywa się po wybraniu ikony "suwaków" na górnej belce.

Pobierz aplikację Inwestor mobile

W zależności od systemu operacyjnego Twojego smartfona, wybierz odpowiedni sklep i pobierz aplikację.

Opłaty i prowizje

Dostęp do aplikacji Inwestor mobile jest bezpłatny, jednak warunkiem niezbędnym do zalogowania się w aplikacji jest posiadanie aktywnego dostępu do notowań w czasie rzeczywistym. W przypadku braku takiego dostępu, aplikacja zaproponuje zamówienie notowań (na zasadach opisanych w aktualnej Taryfie opłat i prowizji).
Aby móc korzystać z aplikacji konieczny jest dostęp do Internetu.
Korzystanie z alertów SMS podlega opłatom zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.
 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  Sprawdź szczegółowe informacje dot. ryzyka związanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe w dokumencie Informacje wstępne.