Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Nowy design, sprawdzone funkcjonalności

Poznaj Inwestor mobile 2.0

 • Rachunki maklerskie dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb

 • Uzyskaj dostęp do rachunku przez całą dobę za pośrednictwem serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile

 • Bezpłatne wsparcie – korzystaj z analiz i rekomendacji naszych ekspertów

 • Weź udział w prywatyzacji, zapisz się na akcje nowej emisji. Kupuj instrumenty finansowe na rynku pierwotnym

Poznaj ofertę Santander Biuro Maklerskie

 • Rachunek maklerski Standard

  Inwestuj w dowolnym miejscu i czasie na giełdzie polskiej oraz wybranych rynkach zagranicznych

 • Rachunki dla giełd zagranicznych

  Uzyskaj dostęp do giełd zagranicznych i inwestuj na globalnych rynkach akcji

 • Kontrakty terminowe i opcje

  Inwestuj na rynku terminowym, aby mieć możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach kursów

 • Doradztwo inwestycyjne

  Korzystaj ze wsparcia specjalistów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

 • Rachunek VIP

  Korzystaj z przywilejów dostępnych dla wybranych klientów

 • Rachunek krótkiej sprzedaży

  Sprzedawaj akcje, których nie masz w portfelu, aby zyskać możliwość zarabiania na spadkach ich kursów

 • Rachunek dla pracowników instytucji finansowych

  Korzystaj z obniżonych opłat i prowizji dzięki zatrudnieniu w instytucji finansowej

 • Rachunek IKE

  Zainwestuj w przyszłość bez podatku od zysków kapitałowych

 • Rachunek Trader i TopTrader

  Inwestuj aktywnie - globalnie i ze wsparciem

Korzystaj z usług dodatkowych

 • Notowania zagraniczne online

  Korzystaj z notowań zagranicznych online, by być na bieżąco z kursami

 • Automatyczne przewalutowanie

  Inwestuj na giełdach zagranicznych szybko i wygodnie

 • Inwestowanie online

  Dołącz do grona nowoczesnych inwestorów

Programy partnerskie

Sprawdź także

Otwórz rachunek maklerski

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet, wybierz Ofertę Banku, a następnie Rachunek inwestycyjny.

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online

 • Potwierdź dane

  Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Zacznij inwestować

  Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.

 • Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.

 • Złóż dyspozycję

  Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o otwarcie rachunku w PLN.

 • Zacznij inwestować

  Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na GPW.

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po dokonaniu niezbędnych formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej / wiązanej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są nie tylko ryzkiem inwestycyjnym, ale również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora.

Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie udzielonej rekomendacji. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego, podejmując decyzję inwestycyjną, powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Do głównych rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji (w szczególności w przypadku istotnej zmiany w zakresie wiedzy i doświadczenia, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych Klienta), ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego, ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, a także korzystanie z usługi doradztwa inwestycyjnego wymaga zawarcia umowy maklerskiej i posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikających z zawarcia umowy krzyżowej, a także informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych i usług znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl, Taryfie Opłat i Prowizji oraz w Informacjach wstępnych.

Stan na dzień: 31.05.2019 r.