Najczęściej wyszukiwane:
Wróć
Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

  • Rachunki maklerskie dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wybierz wariant dopasowany do Twoich potrzeb

  • Uzyskaj dostęp do rachunku przez całą dobę za pośrednictwem serwisu Inwestor online i aplikacji Inwestor mobile

  • Bezpłatne wsparcie – korzystaj z analiz i rekomendacji naszych ekspertów

  • Weź udział w prywatyzacji, zapisz się na akcje nowej emisji. Kupuj instrumenty finansowe na rynku pierwotnym

Poznaj ofertę Santander Biuro Maklerskie

Korzystaj z usług dodatkowych

Programy partnerskie

Sprawdź także

Otwórz rachunek maklerski

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wejdź do Santander internet, wybierz Ofertę Banku, a następnie Rachunek inwestycyjny.
Uzupełnij wniosek
Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online
Potwierdź dane
Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.
Zacznij inwestować
Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.
Zadzwoń lub zaloguj się do Inwestor online
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o otwarcie rachunku w PLN.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie nowy rachunek, dzięki czemu będziesz mógł inwestować na GPW.
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po dokonaniu niezbędnych formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

Wsparcie przy wyborze rachunku

Porozmawiajmy - wybierz dogodną dla Ciebie formę kontaktu

Infolinia

W oddziale

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej / wiązanej w Santander Biuro Maklerskie.

Więcej

Santander Biuro Maklerskie informuje, iż inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Ponadto inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są nie tylko ryzkiem inwestycyjnym, ale również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora.

Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie udzielonej rekomendacji. Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego, podejmując decyzję inwestycyjną, powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Do głównych rodzajów ryzyka związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji (w szczególności w przypadku istotnej zmiany w zakresie wiedzy i doświadczenia, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych Klienta), ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego, ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, a także korzystanie z usługi doradztwa inwestycyjnego wymaga zawarcia umowy maklerskiej i posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikających z zawarcia umowy krzyżowej, a także informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych i usług znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl, Taryfie Opłat i Prowizji oraz w Informacjach wstępnych.

Stan na dzień: 31.05.2019 r.