przeczytasz w 6 minut

W połowie września 2019 r. weszła w życie unijna dyrektywa PSD2 Uruchomi się w nowym oknie (ang. Payment Services Directive 2), która w świecie finansów zmieniła wiele. Była to odpowiedź na rosnącą rolę technologii w naszej codzienności i na to, jak klienci w ostatnim czasie korzystają z usług banków i innych instytucji finansowych.

Spis treści:

  1. Zaloguj się do aplikacji lub bankowości internetowej

  2. Wybierz bank z którego chcesz dodać konto

  3. Wybierz konta do których chcesz mieć dostęp

Czym jest otwarta bankowość

Do głównych celów dyrektywy możemy zaliczyć:

  • podniesienie bezpieczeństwa transkacji

  • zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

  • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną 

  • ułatwienie rozwoju usług elektronicznych

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła PSD2, jest koncepcja otwartej bankowości. Przepisy, które wprowadziła dyrektywa, zobowiązały banki do umożliwienia instytucjom TPP Uruchomi się w nowym oknie (ang. Third Party Providers - które uzyskały odpowiednią licencję KNF) świadczenia usług agregacji danych z banków oraz inicjacji płatności z rachunków w tych bankach.

W pierwszej kolejności TPP musi pozyskać zgodę klienta na świadczenie takich usług – nic więc nie dzieje się tutaj bez wiedzy posiadacza rachunku.

W praktyce oznacza to, że zarówno banki, jak i TPP mogą oferować swoim klientom nowe, innowacyjne rozwiązania. Należy do nich między innymi agregacja rachunków z wielu banków w jednym miejscu.

Agregacja kont - co to oznacza dla klientów

Użytkownicy mogą mieć dostęp do swoich kont w bankowości mobilnej i internetowej w różnych bankach. Choć usługa ta nie jest jeszcze oddana do użytku we wszystkich bankach działających w Polsce, to kolejne podmioty cały czas pracują nad jej udostępnieniem.

Finanse w jednym miejscu i zawsze pod ręką

Jak otwartą bankowość można wykorzystać na co dzień i czy takie rozwiązanie jest nam w ogóle potrzebne? To przede wszystkim kwestia wygody. Wiele osób ma kilka kont w różnych bankach:

Sprawdzenie stanu finansów w każdym z tych miejsc jest zwyczajnie męczące - każdorazowo trzeba zalogować się do innej bankowości internetowej, a w smartfonie konieczne jest zainstalowanie kilku aplikacji bankowych. To szczególnie problematyczne, kiedy na przykład nam się spieszy, albo stoimy w kolejce po zakupy i musimy szybko sprawdzić, na którym koncie mamy pieniądze.

Otwarta bankowość Uruchomi się w nowym oknie to zmienia. Teraz banki oraz inne instytucje płatnicze dają możliwość podłączenia pod swoją bankowość elektroniczną czy aplikację mobilną rachunków w innych instytucjach finansowych. Dzięki temu wystarczy, że zalogujesz się w jedno miejsce, aby mieć podgląd wszystkich swoich kont, prowadzonych przez różne banku. A dodatkowo udostępnione konkretnemu bankowi informacje na temat innych kont, pozwolą na lepsze dopasowanie oferty tego banku dla danego klienta.

Jak agregować rachunki płatnicze

W jaki sposób można dokonać agregacji rachunków płatniczych w aplikacji lub w serwisie internetowym danego banku? Proces ten oczywiście różni się w zależności od banku, ale co do zasady jest dość podobny i - co najważniejsze - prosty.

Na samym początku należy sprawdzić, czy bank, do którego chcemy podpiąć inne konta w ogóle oferuje taką usługę. Choć jest ona coraz popularniejsza, to na polskim rynku wciąż działają podmioty, które nie dają swoim klientom takiej możliwości.

1. Zaloguj się do aplikacji lub bankowości internetowej

Kiedy już wybierzemy aplikację lub bankowość internetową, z poziomu której chcemy mieć dostęp do wybranych przez siebie kont, należy się do niej zalogować, a następnie znaleźć opcję dodania kont z innych banków. Po kliknięciu w tę opcję, powinniśmy postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie.

2. Wybierz bank z którego chcesz dodać konto

Na tym etapie konieczne będzie wybranie banku, z którego chcemy dodać konto - pamiętajmy, że nie zawsze będziemy mieć do wyboru wszystkie banki, które świadczą swoje usługi na rynku polskim. Zostaniemy też poproszeni o zaakceptowanie jednego lub kilku regulaminów oraz koniecznych zgód i o zalogowanie się do banku, z którego chcemy dodać rachunek.

3. Wybierz konta do których chcesz mieć dostęp

Na tym etapie należy wybrać te konta, do których chcemy mieć dostęp z poziomu swojej ulubionej bankowości internetowej Uruchomi się w nowym oknie czy mobilnej Uruchomi się w nowym oknie. W zależności od banku, będziemy mieć możliwość dodania konta osobistego Uruchomi się w nowym oknie, firmowego, oszczędnościowego, a także rachunku karty kredytowej.

Kiedy to zrobimy, automatycznie zostaniemy połączeni z bankiem, w którym rozpoczęliśmy proces. Kiedy zakończymy dodawanie rachunków, na ekranie pojawią się wszystkie dodane konta, do których oczywiście będziemy mieć dostęp również po ponownym zalogowaniu.

Pamiętajmy, że w ten sposób do bankowości dodajemy jedynie widok konta w innym banku - nie jest to równoznaczne z połączeniem rachunków. W każdym ze swoich banków będziemy mogli korzystać z poszczególnych rachunków dokładnie tak samo, jak przed zagregowaniem kont.

Analiza wpływów i wpłat wszystkich kont

Skoro nasze konta zostały już zebrane w jednym miejscu, czas dowiedzieć się, w jakim zakresie możemy nimi zarządzać. Obecnie w bankach działających na rynku polskim dość szeroko udostępniona została usługa dostępu do informacji o kontach, czyli AIS (ang. Account Information Service). Oznacza to, że na zagregowanych rachunkach można podejrzeć bieżące saldo oraz historię transakcji.

Umożliwia to wygodne analizowanie wszelkich przepływów pieniężnych i z pewnością znacząco ułatwia planowanie wydatków czy opracowywanie domowego budżetu.

I to wszystko? Na razie tak, ale pamiętajmy, że sytuacja jest rozwojowa. Wdrożenie unijnej dyrektywy PSD2 to proces, nad którym banki cały czas pracują. Musimy wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z naszymi finansami, więc wszelkie systemy informatyczne muszą działać bez zarzutu i być maksymalnie bezpieczne. To dlatego nie wszystkie usługi zostały wprowadzone w tym samym czasie, a na niektóre rozwiązania musimy jeszcze chwilę poczekać.

Dzięki dyrektywie PSD2 możliwe jest świadczenie nowych usług np. Inicjowanie płatności PIS (ang. Payment Initation Service). Oznacza to, że w bankowości elektronicznej nie tylko sprawdzisz stan swoich finansów, ale też przelejesz środki.

Potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji to CAF (ang. Confirmation on the Availability of Funds). Usługa polega ona na tym, że gdy będziesz wykonywać transakcję, na przykład przelew z konta podmiotu trzeciego, bank, w którym prowadzisz konto, potwierdzi, czy masz na nim wystarczającą ilość środków do pokrycia kwoty danej transakcji.

Czy agregowanie rachunków płatniczych jest bezpieczne?

Jeśli ktoś nie chce, oczywiście nie musi agregować swoich kont. Jednak jeśli się na to zdecyduje, będzie mieć pełną kontrolę nad tym, jakie informacje na temat jego kont zostaną przekazane z innych banków. Co więcej, również tylko od właściciela rachunku będzie zależało, do jakich celów dany bank będzie mógł tych informacji użyć.

Udostępnione w ramach otwartej bankowości dane będą szyfrowane zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania. Zresztą pamiętajmy, że jednym z głównych powodów, dla których wprowadzono PSD2, było podniesienie bezpieczeństwa transakcji.

Aplikacja pomaga w codziennych sprawach

Dopasuj do siebie
powitanie, logowanie, tapeta, skróty
Używaj trybu dyskretnego
ukryj stan konta w miejscach publicznych
Korzystaj z BLIKA
płać, wypłacaj i przelewaj na telefon
Kupuj i płać
za: bilety, parkingi, autostrady,
kwiaty, taksówki
Wymieniaj walutę
w Kantorze Santander 24/7
Oszczędzaj z Moimi celami
określ cel i wygodnie odkładaj

Poznaj aplikację

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje, które podejmiesz na jego podstawie.
Stan na 17.11.2022 r.


Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl. Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto to rachunek płatniczy.
  • Przelew to polecenie przelewu.
  • Bankowość internetowa, aplikacja Santander mobile i otwarta bankowość to usługi bankowości elektronicznej.

W ramach usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) możesz zainicjować przelew zwykły w PLN (Elixir). Twój przelew trafi do odbiorcy według zasad, które obowiązują w banku źródłowym dla dodanego konta. Nie zrealizujesz przelewu z datą przyszłą. Za wykonanie transakcji w ramach usługi PIS, bank źródłowy dla dodanego konta może pobrać opłatę zgodnie ze swoja taryfą opłat i prowizji.