agregacja kont z różnych banków

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty banku.
 

Agregacja kont w ramach otwartej bankowości

Połowa września 2019 roku to czas, na który banki przygotowywały się od miesięcy. Właśnie wtedy weszła w życie unijna dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive 2), która w świecie finansów zmieniła naprawdę wiele. Wprowadzenie PSD2 było odpowiedzią na rosnącą rolę technologii w naszej codzienności i na to, jak klienci w ostatnim czasie korzystają z usług banków i innych instytucji finansowych.

Do głównych celów dyrektywy możemy zaliczyć:

  • podniesienie bezpieczeństwa transkacji

  • zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

  • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną 

  • ułatwienie rozwoju usług elektronicznych

Otwarta bankowość

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadziła PSD2, jest koncepcja otwartej bankowości. Przepisy, które wprowadziła dyrektywa, zobowiązały banki do umożliwienia instytucjom TPP (ang. Third Party Providers - które uzyskały odpowiednią licencję KNF) świadczenia  usług agregacji danych z banków oraz inicjacji płatności z rachunków w tych bankach.

silne uwierzytelnienie    Ważne

W pierwszej kolejności TPP musi pozyskać zgodę klienta na świadczenie takich usług – nic więc nie dzieje się tutaj bez wiedzy posiadacza rachunku.

W praktyce oznacza to, że zarówno banki, jak i TPP mogą oferować swoim klientom nowe, innowacyjne rozwiązania. Należy do nich między innymi agregacja rachunków z wielu banków w jednym miejscu.

silne uwierzytelnienie     Agregacja kont - co to oznacza dla klientów?

Użytkownicy mogą mieć dostęp do swoich kont w bankowości mobilnej i internetowej w różnych bankach.
Choć usługa ta nie jest jeszcze oddana do użytku we wszystkich bankach działających w Polsce, to kolejne podmioty cały czas pracują nad jej udostępnieniem. 

Finanse w jednym miejscu i zawsze pod ręką


Jak otwartą bankowość można wykorzystać na co dzień i czy takie rozwiązanie jest nam w ogóle potrzebne?


To przede wszystkim kwestia wygody. Wiele osób ma kilka kont w różnych bankach:

Sprawdzenie stanu finansów w każdym z tych miejsc jest zwyczajnie męczące - każdorazowo trzeba zalogować się do innej bankowości internetowej, a w smartfonie konieczne jest zainstalowanie kilku aplikacji bankowych. 
To szczególnie problematyczne, kiedy na przykład nam się spieszy, albo stoimy w kolejce po zakupy i musimy szybko sprawdzić, na którym koncie mamy pieniądze.

Otwarta bankowość to zmienia. Teraz banki oraz inne instytucje płatnicze dają możliwość podłączenia pod swoją bankowość elektroniczną czy aplikację mobilną rachunków w innych instytucjach finansowych. Dzięki temu:

  • wystarczy zalogować się w jedno miejsce, aby mieć podgląd wszystkich swoich kont, prowadzonych przez różne banki

  • udostępnione konkretnemu bankowi informacje na temat innych kont pozwolą na lepsze dopasowanie oferty tego banku dla danego klienta

Agregacja rachunków płatniczych

W jaki sposób można dokonać agregacji rachunków płatniczych w aplikacji lub w serwisie internetowym danego banku? Proces ten oczywiście różni się w zależności od banku, ale co do zasady jest dość podobny i - co najważniejsze - prosty. 

Na samym początku należy sprawdzić, czy bank, do którego chcemy podpiąć inne konta w ogóle oferuje taką usługę. Choć jest ona coraz popularniejsza, to na polskim rynku wciąż działają podmioty, które nie dają swoim klientom takiej możliwości.

silne uwierzytelnienie   Zaloguj się do aplikacji lub bankowości internetowej

Kiedy już wybierzemy aplikację lub bankowość internetową, z poziomu której chcemy mieć dostęp do wybranych przez siebie kont, należy się do niej zalogować, a następnie znaleźć opcję dodania kont z innych banków. Po kliknięciu w tę opcję, powinniśmy postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawią się na ekranie. 

silne uwierzytelnienie   Wybierz bank z którego chcesz dodać konto

Na tym etapie konieczne będzie wybranie banku, z którego chcemy dodać konto - pamiętajmy, że nie zawsze będziemy mieć do wyboru wszystkie banki, które świadczą swoje usługi na rynku polskim. Zostaniemy też poproszeni o zaakceptowanie jednego lub kilku regulaminów oraz koniecznych zgód i o zalogowanie się do banku, z którego chcemy dodać rachunek

silne uwierzytelnienie   Wybierz konta do których chcesz mieć dostęp

Na tym etapie należy wybrać te konta, do których chcemy mieć dostęp z poziomu swojej ulubionej bankowości internetowej czy mobilnej. W zależności od banku, będziemy mieć możliwość dodania konta osobistego, firmowego, oszczędnościowego, a także rachunku karty kredytowej. 

Kiedy to zrobimy, automatycznie zostaniemy połączeni z bankiem, w którym rozpoczęliśmy proces. Kiedy zakończymy dodawanie rachunków, na ekranie pojawią się wszystkie dodane konta, do których oczywiście będziemy mieć dostęp również po ponownym zalogowaniu.

silne uwierzytelnienie   Ważne

Pamiętajmy, że w ten sposób do bankowości dodajemy jedynie widok konta w innym banku - nie jest to równoznaczne z połączeniem rachunków. W każdym ze swoich banków będziemy mogli korzystać z poszczególnych rachunków dokładnie tak samo, jak przed zagregowaniem kont.

Analiza wpływów i wpłat wszystkich kont

Skoro nasze konta zostały już zebrane w jednym miejscu, czas dowiedzieć się, w jakim zakresie możemy nimi zarządzać.
Obecnie w bankach działających na rynku polskim dość szeroko udostępniona została usługa dostępu do informacji o kontach, czyli AIS (ang. Account Information Service). Oznacza to, że na zagregowanych rachunkach można podejrzeć:

  • bieżące saldo,
  • oraz historię transakcji.

Umożliwia to wygodne analizowanie wszelkich przepływów pieniężnych i z pewnością znacząco ułatwia planowanie wydatków czy opracowywanie domowego budżetu.

I to wszystko? Póki co tak, ale pamiętajmy, że sytuacja jest rozwojowa. Wdrożenie unijnej dyrektywy PSD2 to proces, nad którym banki cały czas pracują. Musimy wziąć pod uwagę, że mamy do czynienia z naszymi finansami, więc wszelkie systemy informatyczne muszą działać bez zarzutu i być maksymalnie bezpieczne. To dlatego nie wszystkie usługi zostały wprowadzone w tym samym czasie, a na niektóre rozwiązania musimy jeszcze chwilę poczekać.

Dyrektywa PSD2 umożliwia świadczenie nowych usług:
  • Inicjowanie płatności PIS (ang. Payment Initation Service). Usługa jest obecnie dostępna tylko w jednym banku działającym na polskim rynku, ale pozostałe również pracują nad jej wprowadzeniem. Oznacza to, że już niedługo w bankowości elektronicznej nie tylko sprawdzisz stan swoich finansów, ale też przelejesz środki.
  • Potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji CAF (ang. Confirmation on the Availability of Funds). Usługa zostanie oddana do użytku z czasem. Polega ona na tym, że gdy będziesz chciał wykonać transakcję, na przykład przelew z konta podmiotu trzeciego, bank, w którym prowadzisz konto, potwierdzi, czy masz na nim wystarczającą ilość środków do pokrycia kwoty danej transakcji.

Czy to bezpieczne?

Jeśli ktoś nie chce, oczywiście nie musi agregować swoich kont. Jednak jeśli się na to zdecyduje, będzie mieć pełną kontrolę nad tym, jakie informacje na temat jego kont zostaną przekazane z innych banków. Co więcej, również tylko od właściciela rachunku będzie zależało, do jakich celów dany bank będzie mógł tych informacji użyć. 

silne uwierzytelnienie   Szyfrowanie danych

Udostępnione w ramach otwartej bankowości dane będą szyfrowane zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania. Zresztą pamiętajmy, że jednym z głównych powodów, dla których wprowadzono PSD2, było podniesienie bezpieczeństwa transakcji.

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy z poradnika finansowego.