Lista aktualności - Santander Universidades

WSAiB rozpoczyna współpracę z Santander Bank Polska

28 kwietnia 2023

W marcu podpisaliśmy umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni.

 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu dołączyła do grona uczelni należących do globalnego programu wsparcia szkolnictwa wyższego, zarządzanego przez Santander Bank Polska. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział dr Tomasz Białas, Rektor WSAIB w Gdyni oraz Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce. 

Zakres współpracy obejmuje: realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, realizację projektów oraz publikację ich wyników, usprawnianie zarządzania instytucjonalnego ośrodkami akademickimi, zwiększenie dostępności programów szkoleniowych, promowanie wymiany międzynarodowej oraz popularyzację programów współpracy.

Celem współpracy jest wspieranie edukacji, przedsiębiorczości i innowacyjności wśród społeczności akademickiej. Chcemy dać szansę środowisku akademickiemu na współpracę z najlepszymi ośrodkami akademickimi świata. Obecnie prowadzimy nabór na wiele programów realizowanych z polskimi i zagranicznymi uczelniami, zachęcam Państwa do aplikowania o Stypendia Santander na www.santander-grants.com/pl i ciągłego rozwoju – powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni poszerzyła ofertę dodatkowych zajęć i kursów oferowanych swoim studentom. Stało się to możliwe dzięki podpisanej umowie z Santander Universidades – programowi banku Santander obejmującego wsparcie szkoleniowe studentów w wielu krajach. Aktywnościami oferowanymi w ramach programu są: język angielski, nowoczesne technologie i kompetencje przyszłości oraz inwestycje giełdowe. Dzięki podpisanej umowie studenci Uczelni Kwiatkowskiego uzyskają dostęp do aplikowania na bezpłatne, międzynarodowe kursy i stypendia realizowane w międzynarodowym środowisku biznesowym i za pomocą nowoczesnych, elektronicznych lub bezpośrednich metod nauczania. Podpisana umowa znakomicie wpisuje się w strategię tworzenia i realizacji nowoczesnych programów studiów o profilu praktycznym, którą od wielu lat realizuje Uczelnia - powiedział dr Tomasz Białas, Rektor WSAiB w Gdyni.

 

Więcej możliwości
Bank prowadzi szereg projektów rozwojowych, w którym już dziś mogą brać udział studenci, doktoranci, kadra akademicka, a także każdy kto chce rozwijać swoje umiejętności. 
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi programami Uruchomi się w nowym oknie