Lista aktualności - Santander Universidades

Umowa pomiędzy UMCS i Santander Bank Polska

27 maja 2022

Przedstawiciele UMCS i Santander Bank Polska podpisali umowę o dalszej współpracy w ramach projektu Santander Universidades. Podczas spotkania 24 maja br. uczelnię reprezentowali rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i kanclerz Grażyna Elżbieta Fiok, a bank - Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce. Nowa umowa zawarta została na kolejne 4 lata.

Główne obszary wspólnych działań w ramach podpisanej umowy będą dotyczyły współpracy w zakresie: wspierania kultury przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji studentów oraz kadry naukowej poprzez programy stypendialne, nawiązywania kontaktów międzynarodowych, badań naukowych, rozwoju nowych technologii, wsparcia merytorycznego dla społeczności akademickiej.

Dotychczasowa współpraca Uniwersytetu z Santander Bank Polska S.A. realizowana była profesjonalnie i na najwyższym poziomie. Wypracowane działania w ramach projektu Santander Universidades zyskały popularność wśród społeczności akademickiej. Tylko na szkolenia w ramach Akademii Przedsiębiorczości zarejestrowało się blisko 500 osób – powiedział rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Jestem przekonany, że kolejne działania podejmowane z Santander Bank Polska, dzięki przedłużeniu dotychczasowej umowy o współpracy, będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem członków naszej akademickiej wspólnoty, zwiększając tym samym ich kompetencje i możliwości rozwoju – dodał rektor.

Szczególnie ważne dla nas jest wspieranie kompetencji miękkich pracowników, takich jak: kreatywność, odporność na stres, dobra organizacja pracy, które zapewniają efektywną pracę zespołu i są bardzo dobrą inwestycją w budowaniu atmosfery pracy – powiedziała Elżbieta Grażyna Fiok, kanclerz UMCS.

To kolejny etap naszej współpracy. Dzięki tej umowie studenci, doktoranci i pracownicy UMCS będą mieli większy dostęp do stypendiów i programów rozwojowych jakie oferujemy społeczności akademickiej. Obecnie prowadzimy nabór na wiele programów realizowanych z polskimi i zagranicznymi uczelniami, zachęcam Państwa do aplikowania o Stypendia Santander na Santander-grants.com/pl i ciągłego rozwoju – podsumował Wojciech Leśniewski dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Dzięki współpracy pomiędzy uniwersytetem i bankiem zrealizowano już szereg inicjatyw dedykowanych społeczności akademickiej UMCS. Wśród nich warto wymienić:

 • serię warsztatów dla studentów (DISC, warsztaty z kreatywności oraz zarządzania sobą w czasie);
 • #meetup_UMCSXSantander – bezpłatny cykl spotkań z osobami ze świata kultury, sportu, dziennikarstwa i szeroko pojętej rozrywki;
 • programy stypendialne;
 • nagrody pieniężne dla najlepszych pracowników, doktorantów oraz studentów UMCS;
 • współorganizację I Dnia Internacjonalizacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej;
 • aktywne wspieranie Konferencji Naukowych oraz mniejszych wydarzeń, organizowanych przez studentów Lubelskich Uczelni;
 • przeprowadzanie warsztatów Agile;
 • organizację szkoleń dla Nauczycieli Akademickich;
 • prowadzenie zajęć z edukacji finansowej dla najmłodszych „Finansiaki” we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym UMCS;
 • przeprowadzenie serii wystąpień oraz prelekcji dla lubelskiej społeczności akademickiej;
 • Akademię Przedsiębiorczości UMCS – Santander Universidades, cykl 8 spotkań z ekspertami, który miał na celu pokazanie, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą.

Santander wspiera edukację

Od 25 lat program Santander Universidades stanowi element zaangażowania banku w zrównoważony rozwój oraz odzwierciedla jego wiodącą pozycję jako banku odpowiedzialnego społecznie.

Od 2002 roku Santander przeznaczył na edukację już blisko 2,1 mld EUR, a liczba stypendiów przyznanych od 2005 roku wynosi 790 000. Program Santander Universidades to jedna z największych inicjatyw tego typu wspierana przez podmiot prywatny.