Lista aktualności - Santander Universidades

Python, SQL czy Business Intelligence? Rozwiń kluczowe kompetencje na współczesnym rynku pracy

21 kwietnia 2023

Branża nowoczesnych technologii wciąż dynamicznie się rozwija. Zadbaj o podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i aplikuj na Stypendium Santander | Python, SQL i BI z UEW 2023. Jest to szkolenie online z podstaw programowania w języku Python, SQL dla analityków danych oraz Business Intelligence.

Aplikuj do 5 sierpnia Uruchomi się w nowym oknie

 

Dla kogo
Stypendia skierowane są do osób, które:

 • mają ukończone 18 lat
 • mieszkają w Polsce
 • są zainteresowane rozwojem kompetencji

O kursie

 • 300 miejsc
 • warsztaty w grupach do 16 osób
 • szkolenie jest bezpłatne
 • jedno z 3 szkoleń do wyboru

Dzięki Stypendium Santander | Python, SQL i BI z UEW 2023 poznasz narzędzia analizy danych lub języki programowania.

Zakres szkolenia:
1. Podstawy programowania w języku Python (16 godzin dydaktycznych): 

 • tworzenie prostych algorytmów
 • podstawy składni języka Python
 • korzystanie z bibliotek
 • pisanie własnych funkcji
 • opracowanie danych z wielu plików

2. Język SQL dla analityków danych (16 godzin dydaktycznych):

 • podstawy baz danych (co to jest: tabela, encja, standard ANSI 92 i inne)
 • propedeutyka języka SQL (tabele systemowe, interfejs, edytory zapytań SQL: graficzny, tekstowy i webowy)
 • podstawy języka SQL (omówienie wszystkich klauzul DQL, podstawy DML, podstawy DDL)

3. Business Intelligence i komunikacja w dziale analitycznym (16 godzin dydaktycznych):

 • przykłady zastosowania raportów BI w procesie podejmowania decyzji
 • przegląd narzędzi Business Intelligence (BI) dostępnych na rynku i ich zastosowania
 • kiedy używać Power BI web service, a kiedy Power BI desktop

Jak aplikować 
Aby wziąć udział w rekrutacji musisz wypełnić formularz aplikacyjny na platformie stypendialnej Santander Scholarships, do 5 sierpnia 2023 roku.

 

Aplikuj do 5 sierpnia Uruchomi się w nowym oknie