Lista aktualności - Santander Universidades

Santander X Environmental Challenge

18 marca 2021

Grupa Santander we współpracy z Fundacją Oxentia, ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z innowacyjnymi pomysłami, które pomogą zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość i przyspieszyć transformację gospodarki na niskoemisyjną.

Sześć najlepszych zgłoszonych pomysłów otrzyma nagrody po 20 000 EUR na dalszy rozwój, mentoring a także wsparcie komunikacyjne Banku Santander. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • Bądź ekologiczny ( #BeSustainable): rozwiązania promujące zielone inwestycje i finansowanie.
  • Bądź świadomy (#Mindful): projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu świadomości jak ważne jest ograniczanie naszego wpływu na środowisko.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które:

  • działają i aktywnie sprzedają co najmniej jeden produkt lub usługę,
  • ich roczny obrót wynosi od 200 000 do 5 000 000 EUR
  • prowadzą działalność w jednym z 11 państw (Polska, Niemcy, Argentyna, Brazylia, Chile, Hiszpania, Meksyk, Portugalia, Wielka Brytania, Urugwaj i Stany Zjednoczone)
  • mogą wykazać przejrzyste zestawienia danych wskazujących na pozytywny wpływ ich innowacji na środowisko.

Firmy zainteresowane udziałem w konkursie mogą rejestrować się na stronie www.santanderx.com Uruchomi się w nowym oknie do 8 kwietnia 2021 roku.

Grupa międzynarodowych ekspertów oceni uczestników i ich rozwiązania oraz wybierze dwudziestu finalistów. Zostaną oni zaproszeni do zaprezentowania swoich projektów online przed międzynarodowym panelem wiodących ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i globalnych inwestycji 26 kwietnia 2021 r. Sześciu zwycięzców, po trzech w każdej kategorii, otrzyma 20 000 EUR na dalszy rozwój swoich projektów, dostosowany do potrzeb mentoring ze strony ekspertów z sieci Fundacji Oxentia, a także wsparcie komunikacyjne Santandera.

Transformacja w kierunku zielonej gospodarki pozostanie jednym z głównych wyzwań stojących przed światową społecznością po zakończeniu pandemii COVID19. Nasze zobowiązanie do budowania odpornej na wstrząsy, inkluzywnej i niskoemisyjnej gospodarki jako katalizatora ożywienia gospodarczego będzie jeszcze bardziej istotne w czasach post-pandemicznych – tłumaczy Katarzyna Teter, menedżer zespołu CSR Santander Bank Polska.

Santander X Environmental Challenge jest drugim globalnym konkursem dla przedsiębiorczości zainicjowanym przez Santander X, globalną sieć przedsiębiorczości Grupy Santander. Jest to kolejny przykład zaangażowania banku w społeczność przedsiębiorców jako jednego z głównych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze i wzrost zatrudnienia. Tylko w 2020 roku, bank przyczynił się do realizacji inicjatyw zrównoważonego rozwoju, wspierając ponad 32 700 przedsiębiorców.