Lista aktualności - Santander Universidades

Interesujesz się zrównoważonym rozwojem? Poznaj nowy program rozwojowy z Cambridge Judge Business School

19 kwietnia 2022

Utrata bioróżnorodności, wylesienie, odnawialne źródeła energii, gospodarka o obiegu zamkniętym – to tylko wybrane tematy które będą poruszone w trakcie Stypendium Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School.

Uruchomi się w nowym oknie

Aplikuj do 9 czerwca Uruchomi się w nowym oknie

Dla kogo: 

Stypendia są skierowane do osób, które:

  • chciałyby aktywnie uczestniczyć w zielonych inicjatywach w swoim obecnym lub przyszłym miejscu pracy, niezależnie od sektora;
  • mają ukończone 18 lat,
  • posługują się językiem angielskim, hiszpańskim lub portugalskim na poziomie zaawansowanym,
  • są rezydentami jednego z 13 krajów (Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Niemiec, Meksyku, Peru, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Urugwaju).

O kursie: 

  • 1 000 miejsc,
  • 100% online,
  • bezpłatny udział,
  • angielski/hiszpański/portugalski.

Ten sześciotygodniowy międzynarodowy pogram oferuje uczestnikom globalne spojrzenie na problemy środowiskowe oraz globalne wyzwania dotyczące utraty bioróżnorodności, wylesienia, odnawialnych źródeł energii, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także wyposaży ich w umiejętności przywódcze niezbędne do przeprowadzenia transformacji energetycznej w oparciu o przykłady spółek posiadających doświadczenie w zakresie stosowania kryteriów ESG (dot. środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego). 
Kurs odbywa się w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Jak aplikować?

Wnioski o przyznanie stypendium można składać  do 9 czerwca. Udział w programie jest bezpłatny, a aplikujący nie muszą posiadać dyplomu ukończenia studiów uniwersyteckich ani być klientami banku. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu od Cambridge Judge Business School Executive Education.

Więcej szczegółów, Regulamin orz formularz aplikacyjny znajduje się tu:

Aplikuj do 9 czerwca Uruchomi się w nowym oknie