Najczęściej wyszukiwane:

Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r

Wpłaty na rachunek maklerski

Istnieją dwa sposoby zasilenia rachunku maklerskiego Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Pobierz z Banku" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Makler.

W ten sposób natychmiast przelejesz środki z powiązanego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A.

 • przelewem bankowym - na jeden z wymienionych rachunków bankowych:
  • dla PLN: 47 1910 1123 2200 4310 2141 0006
  • dla EUR: 04 1910 1123 2200 4310 2141 0004
  • dla USD: 58 1910 1123 2200 4310 2141 0002
  • dla CHF: 81 1910 1048 2802 2200 4310 0009
 • dla CAD: 11 1910 1048 2802 2200 4310 0008
 • dla NOK: 54 1910 1048 2802 2200 4310 0010

Odbiorca:
Santander Securities S.A.
ul. Pereca 1
00-849 Warszawa

W tytule przelewu prosimy podać: numer rachunku maklerskiego/imię i nazwisko, np. 43100001/Jan Kowalski

Przelewy z rachunku maklerskiego

Istnieją trzy sposoby wypłaty (przelewu) środków z rachunku maklerskiego Makler:

 • przez Internet - poprzez użycie przycisku "Wykonaj przelew" dostępnego po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego Makler.

W ten sposób środki z rachunku maklerskiego natychmiast trafią na powiązany rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A., wskazany przez Klienta w Karcie Klienta.

 • telefonicznie - pod numerami telefonów:
  • 801 18 18 18 - dla Klientów posiadających dostęp do Santander internet
  • (012) 625 80 88 - dla Klientów posiadających hasło telefoniczne