Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

GRUPA LOTOS S.A. - zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowych na akcje spółki

27 lipca 2022

W związku z połączeniem spółki GRUPA LOTOS S.A. (dalej LOTOS) ze spółką POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o:

 1. zawieszeniu na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki LOTOS, co oznacza, że:
  • zlecenia na akcje spółki LOTOS oraz kontrakty terminowe wskazane w pkt 2, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do 28 lipca 2022 r. (włącznie), tracą ważność,
  • zlecenia złożone od dnia zawieszenia obrotu (29 lipca br.) nie będą przyjmowane.
 2. zawieszeniu oraz wykluczeniu z obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje spółki LOTOS następujących serii:
  • FLTSU22, oznaczone kodem „PL0GF0024372”,
  • FLTSZ22, oznaczone kodem „PL0GF0024968”,
  • FLTSH23, oznaczone kodem „PL0GF0025551”.
   Jako ostateczny kurs rozliczeniowy tych kontraktów terminowych Zarząd Giełdy postanowił wyznaczyć kurs ostatniej transakcji akcjami spółki LOTOS zawartej na giełdzie na sesji giełdowej 28 lipca 2022 r., a w przypadku braku takiej transakcji w tym dniu – kurs ostatniej transakcji akcjami spółki LOTOS zawartej na giełdzie na sesji giełdowej przed tym dniem.

Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są dostępne na stronach:

 1. Uchwała w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
 2. Uchwała w sprawie zawieszenia obrotu kontraktami terminowymi
 3. Uchwała w sprawie wykluczenia z obrotu kontraktów terminowych i określenia kursu rozliczeniowego