Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Wypłata świadczenia dla akcjonariuszy spółki Getin Holding S.A. z tytułu obniżenia kapitału zakładowego

30 grudnia 2022

Spółka Getin Holding S.A. w 2021 r. podjęła decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji. W związku z tym 1.06.2022 r. wartość nominalna każdej akcji została zmniejszona z 4,00 zł do 0,10 zł. Jednocześnie spółka zdecydowała o wypłacie świadczenia z tego tytułu w wysokości 1,00 zł za każdą akcję dla akcjonariuszy, którzy 9.12.2022 r. posiadali akcje Getin Holding S.A.

Świadczenie zostało wypłacone na rzecz uprawnionych akcjonariuszy 30.12.2022 r. i podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dla potrzeb jego obliczenia podstawa opodatkowania została pomniejszona proporcjonalnie (odpowiednio do zmniejszenia wartości nominalnej) o 97,50% kosztów nabycia akcji Getin Holding S.A. dla każdego kupna oddzielnie.

Powyższe oznacza, że:

  • koszty nabycia tych akcji mogą być wyższe niż wypłacone świadczenie;
  • w przypadku późniejszej sprzedaży tych akcji koszty uzyskania przychodu, wykazane w Informacji PIT-8C (obejmujące rok, w którym klient sprzeda akcje), będą niższe o 97,5% względem ceny nabycia.