Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

PGNiG S.A. - zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie z obrotu kontraktów terminowych na akcje spółki

27 października 2022

W związku z połączeniem spółki POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (dalej PGNiG) ze spółką POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o:

 1. zawieszeniu na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki PGNiG, co oznacza, że:
  • zlecenia na akcje spółki PGNiG oraz kontrakty terminowe wskazane w pkt 2, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do 28 października 2022 r. (włącznie), tracą ważność,
  • zlecenia składane od dnia zawieszenia obrotu (31 października br.) nie będą przyjmowane.
 2. zawieszeniu oraz wykluczeniu z obrotu na Głównym Rynku GPW kontraktów terminowych na akcje spółki PGNiG następujących serii:
  • FPGNZ22, oznaczonymi kodem „PL0GF0025072”,
  • FPGNH23, oznaczonymi kodem „PL0GF0025668”,
  • FPGNM23, oznaczonymi kodem „PL0GF0026278”.
 3. Jako ostateczny kurs rozliczeniowy tych kontraktów terminowych Zarząd Giełdy postanowił wyznaczyć kurs ostatniej transakcji akcjami spółki PGNiG zawartej na giełdzie na sesji giełdowej 28 października 2022 r., a w przypadku braku takiej transakcji w tym dniu - kurs ostatniej transakcji akcjami spółki PGNiG zawartej na giełdzie na sesji giełdowej przed tym dniem.

 

Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są dostępne na stronach:

 1. Uchwała w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Uruchomi się w nowym oknie
 2. Uchwała w sprawie zawieszenia obrotu kontraktami terminowymi Uruchomi się w nowym oknie
 3. Uchwała w sprawie wykluczenia z obrotu kontraktów terminowych i określenia kursu rozliczeniowego Uruchomi się w nowym oknie