Depozyty zabezpieczające dla wszystkich kontraktów i opcji notowanych na GPW

24 lipca 2020

Informujemy, że depozyty zabezpieczające dla wszystkich kontraktów i opcji notowanych na GPW zostaną przywrócone do poziomów minimalnych wymaganych przez KDPW-CCP. Zmiana nastąpi w dniu 24 lipca 2020 roku po zakończeniu sesji giełdowej.

Depozyt standardowy dla kontraktów na WIG20 będzie wynosił 10%, a depozyt intraday 7%.
Szczegółowe informacje są dostępne w miejscu: https://www.inwestoronline.pl/r/res/wykaz_tabel/tabela_depozytow_na_Polske.pdf

Jednocześnie przypominamy, że w związku ze zmienną sytuacją na świecie wynikającą z pandemii Covid19 podwyższenie depozytu może być wprowadzone ponownie. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w procesie podejmowania decyzji o zaangażowaniu w instrumenty finansowe wymagające wniesienia depozytu zabezpieczającego. Zwracamy także uwagę na zwiększone ryzyko inwestycyjne w związku z dużą zmiennością utrzymującą się na niektórych instrumentach.