Przerwa 15/16 czerwca Rozwijamy naszą bankowość, dlatego potrzebujemy przerwy. Do 6:30 bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą niedostępne. Nadal możesz płacić kartą i wypłacać gotówkę z naszych bankomatów. Przepraszamy za utrudnienia!

 przeczytasz w 3 minuty

W życiu zdarzają się różne nieprzewidziane sytuacje, na szczęście przed konsekwencjami niektórych z nich można się zabezpieczyć. Dobrym posunięciem jest ustanowienie pełnomocnika do rachunku bankowego. Dowiedz się, jak upoważnić kogoś do swojego konta. Sprawdź też, jak wydać dyspozycję na wypadek śmierci.

Spis treści:

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego (konta osobistego, oszczędnościowego, lokaty) – co to jest

Jeśli masz konto osobiste undefined i jesteś jego jedynym właścicielem, oznacza to, że tylko Ty możesz wpłacać i wypłacać z niego środki czy wykonywać inne operacje finansowe. Jeżeli chcesz, aby bliskie Ci osoby również mogły sprawdzać stan rachunku i robić przelewy, udziel pełnomocnictwa do Twojego konta bankowego.
Taka decyzja niesie za sobą określone skutki, dlatego zanim upoważnisz kogoś do konta bankowego, dowiedz się, jakie będzie to miało konsekwencje.

Rodzaje pełnomocnictw

Istnieją dwa rodzaje pełnomocnictw do rachunków bankowych (kont osobistych, kont oszczędnościowych i lokat):

  • Pełnomocnictwo ogólne – w tym przypadku pełnomocnik ma taki sam dostęp do konta jak jego właściciel, są jednak pewne wyjątki, np.  zawarcie nowej umowy. Dla różnicy w pełnomocnictwe nieograniczonym, które dotyczy nowych pełnomocnictw, takie umowy można podpisywać.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia do wykonywania określonych czynności (np. daje możliwość wypłaty środków do pewnego limitu, czy składania dyspozycji dotyczących zleceń stałych).

Kto może być pełnomocnikiem

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem konta, możesz ustanowić pełnomocnika. Pamiętaj, że to Twoja decyzja. Może nim zostać dowolna osoba, do której masz zaufanie – nie musi być z Tobą spokrewniona, nie musi też mieć obywatelstwa polskiego (ale powinna posiadać adres zamieszkania na terenie Polski). Ważne natomiast, aby była ona pełnoletnia i miała pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego?

Udzielenie pełnomocnictwa powinno mieć formę pisemną, wniosek można złożyć w naszym dowolnym oddziale. Tam udostępniamy wzory pełnomocnictw. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz to zrobić poza placówką, jednak wtedy dokument musi mieć formę:

  • aktu notarialnego,
  • pisemną, z podpisem poświadczonym przed uprawnione instytucje, które wymieniliśmy w regulaminie kont,
  • elektroniczną, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo obowiązuje od momentu określonego w jego treści, najwcześniej jednak od dnia, w którym je otrzymaliśmy w akceptowanej przez nas formie i treści.

 Jeśli chcesz zdecydować się na udzielnie pełnomocnictwa, sprawdź swoją wszystkie wymagania u naszego doradcy, aby mieć pewność, że zakres pełnomocnictwa odpowiada Twoim potrzebom.

Odwołanie pełnomocnictwa

Jak wygląda cofnięcie pełnomocnictwa? Gdy złożysz w banku odpowiedni dokument, pełnomocnik straci dostęp do rachunku oraz możliwość robienia przelewów czy wypłacania pieniędzy. Co ważne, osoba, która ma upoważnienie do Twojego konta, nie musi wyrazić zgody na jego anulowanie.
 
Gdy to pełnomocnik chce się zrzec ustanowionego na jego rzecz pełnomocnictwa, powinien zrobić to na piśmie i powiadomić właściciela konta. Dokument przestaje obowiązywać w momencie określonym w treści odwołania: w chwili, gdy je otrzymamy lub następnego dnia roboczego po dniu, w którym dostaliśmy je pocztą.

Pełnomocnik a współwłaściciel konta

Jak już wiesz, pełnomocnik działa w imieniu posiadacza konta, który jest właścicielem zgromadzonych na nim środków (to on określa, jakie operacje może wykonywać druga osoba oraz przez jaki czas). Współwłaściciele mają natomiast dostęp do konta w takim samym zakresie. Obydwoje mogą np. robić przelewy, wypłacać pieniądze z bankomatu, składać wniosek o wydanie karty kredytowej undefined czy zamknięcie rachunku.
 
W przypadku rachunku wspólnego, właściciel i współwłaściciel mają te same prawa, odpowiadają też w takim samym stopniu za zobowiązania wobec banku

zespół Bluerank

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Artykuł Bluerank został przygotowany na nasze zlecenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego artykułu. Stan na 26.07. 2023 r.


Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku oraz na: santander.pl. Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na: santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

  • Konto, konto osobiste, konto bankowe, konto oszczędnościowe to rachunek płatniczy.

  • Zlecenie stałe to cykliczne przekazywanie środków w określonej wysokości z rachunku płatniczego