przeczytasz w 6 minut

Śmierć to trudny temat, ale w kwestiach finansowych i w trosce o dobro swoich bliskich, warto dobrze go przemyśleć. Wbrew pozorom, każdy moment jest dobry, by zawczasu zabezpieczyć rodzinę na taką okoliczność. Choroby czy wypadki mogą dotknąć każdego w najmniej spodziewanym momencie i to bez względu na wiek czy aktualny stan zdrowia. Co dzieje się z pieniędzmi na koncie po śmierci jego właściciela? Jak uzyskać dostęp do pieniędzy  niezbędnych choćby do pokrycia kosztów pogrzebu lub zaspokojenia innych, kluczowych potrzeb? W naszym artykule znajdziesz m.in. najważniejsze informacje na temat dostępu do historii konta bankowego zmarłego czy tego, jak zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci.

Spis treści:

Konto w banku po śmierci właściciela - jak zabezpieczyć najbliższych

Jeśli chcesz odpowiednio zatroszczyć się o swoich bliskich na wypadek najgorszego możliwego scenariusza, czyli Twojej śmierci, zacznij od uporządkowania wszystkich dokumentów bankowych. Dla ułatwienia, całą dokumentację z różnych banków możesz trzymać w jednym, bezpiecznym miejscu. Poinformuj o tym osoby, które są dla Ciebie ważne i będą musiały zająć się sprawami finansowymi, gdyby Ciebie zabrakło. Dobrą praktyką jest założenie teczki w wyrazistym kolorze (takim, który szybko rzuca się w oczy, a teczka będzie łatwa do odnalezienia), w której zgromadzisz wszystkie niezbędne dokumenty oraz wskazówki ułatwiające Twojej rodzinie sprawne działanie. W takiej teczce możesz umieścić m.in.:

 • umowę dotyczącą konta bankowego (w niej będzie m.in. numer konta bankowego undefined czy istotne ustalenia z bankiem). Umowa pomoże najbliższym szybko odnaleźć się w kluczowych informacjach dotyczących Twoich finansów;
 • dokumenty dotyczące ewentualnych innych produktów bankowych, np. lokat (do szybkiego ustalenia powinny być takie kwestie, jak zdeponowana kwota, czas trwania lokaty czy to, gdzie trafią pieniądze po dniu jej zapadalności), kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych itd.
 • dokumenty dotyczące obowiązujących ubezpieczeń;
 • dane kontaktowe do osób, które po Twojej śmierci będą mogły pomóc w zarządzeniu Twoimi sprawami (np. kontakty do doradców finansowych, prawnika),
 • oświadczenia woli.

Pamiętaj, by zadbać o aktualność informacji i nie umieszczać w teczce poufnych danych , jak loginy, hasła czy PIN-y do swoich kont czy kart.

Wspólne finanse na wypadek śmierci - jak ułatwić wypłatę środków z konta zmarłego

Co zrobić, aby możliwie jak najbardziej ułatwić bliskim wypłatę środków po śmierci właściciela konta? Dobrym rozwiązaniem są wspólne finanse, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć się na wypadek śmierci drugiej osoby. Jeśli więc chcesz odpowiednio zatroszczyć się o ludzi, których kochasz, rozważ:

 • bankowanie w tym samym banku - posiadanie kont osobistych undefined w tym samym banku to rozwiązanie, które dużo ułatwia. Oboje będziecie znać zarówno bank, jak i usługi, które oferuje. Pamiętaj jednak, że bliska Ci osoba będzie musiała wykazać konkretne dyspozycje - bez nich nie uzyska dostępu do Twoich pieniędzy;
 • wspólne konto bankowe - wygodne, rozwiązanie, które łączy finanse bliskich osób na jednym rachunku. Wspólne zarządzanie pieniędzmi sprawi, że nie będzie problemów z wypłatą pieniędzy z konta po śmierci jednego ze współposiadaczy. Co ważne, rozwiązanie to nie może być wykorzystane we wszystkich produktach bankowych (nie jest możliwe np. w przypadku lokat).

To ważne!

Z chwilą śmierci właściciela lub współposiadaczy konta, wszystkie jego pełnomocnictwa wygasają. Istotne jest jednak to, że żyjący współwłaściciel może dalej korzystać z pieniędzy na koncie.

Dyspozycja na wypadek śmierci

Jako nasz Klient możesz złożyć dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Pamiętaj, że nie jest ona tym samym co pełnomocnictwo. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to wskazanie, komu chcesz, żebyśmy przekazali Twoje pieniądze po śmierci zgodnie z zasadami regulowanymi przez prawo bankowe. Natomiast pełnomocnictwo wygasa w przypadku Twojej śmierci.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci to w praktyce powiadomienie nas o tym, komu po Twojej śmierci mamy wypłacić pieniądze - bez przeprowadzania postępowania spadkowego. Co ważne, osoba ta w chwili zgłoszenia się do naszego oddziału - musi posiadać dokument potwierdzający Twoją śmierć (akt zgonu) oraz stopień pokrewieństwa z Tobą. W takiej dyspozycji możesz uwzględnić: małżonka, rodzeństwo, wstępnych (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnych (dzieci oraz wnuki).

Do złożenia takiej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci upoważniony jest wyłącznie posiadacz konta osobistego (ROR), konta oszczędnościowego lub lokaty - pamiętaj jednak, że muszą to być rachunki osobiste. Żeby złożyć taką dyspozycję musisz mieć min. 13 lat. Klienci, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat muszą mieć pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.

Zapamiętaj

Kwota, która podlega wypłacie z powodu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do masy spadkowej.

Jak złożyć dyspozycję na wypadek śmierci

Możesz złożyć dyspozycję podczas rozmowy z naszym wideodoradcą. W tym celu:

 1. zaloguj się do Santander internet i wybierz: Twoje sprawy > Dane osobowe i pełnomocnictwa, następnie Zobacz więcej > Pozostałe sprawy > Zabezpiecz interesy rodziny na wypadek Twojej śmierci – połącz się z Doradcą online
  lub
 2. skorzystaj z Santander mobile: Kontakt > Twoje sprawy > Dane osobowe i pełnomocnictwa > Zabezpiecz interesy rodziny na wypadek Twojej śmierci – połącz się z Doradcą online
 3. przyjdź do jednego z naszych oddziałów undefined , gdzie zawsze możesz złożyć dyspozycję, zmodyfikować ją lub odwołać.

Więcej informacji na temat dyspozycji na wypadek śmierci (np. jaka jest maksymalna kwota realizacji dyspozycji) znajdziesz w sekcji Spadkobranie. undefined

Śmierć właściciela konta - co dalej

Odeszła bliska osoba a Ty nie wiesz, co zrobić? Przede wszystkim jak najszybciej nas o tym poinformuj. Przyjdź do najbliższej placówki i przynieś nam akt zgonu właściciela rachunku. Co ważne, taki dokument może złożyć dowolna osoba - nie musi być spokrewniona z osobą zmarłą. Akt zgonu jest dla nas kluczowym dokumentem, dzięki któremu możemy rozpocząć formalności.

Wspomniana już teczka pomoże Ci ustalić, do kogo musisz zgłosić się, by m.in. przekazać informację o śmierci. Poinformowanie o tym wszystkich instytucji, w których zmarły miał różnego rodzaju produkty jest ważne choćby dlatego, by nie otrzymywać już korespondencji do bliskiej osoby, co mogłoby dodatkowo wywoływać smutek i żal.

Śmierć klienta a koszty pogrzebu i wypłata pieniędzy z konta

 • W przypadku śmierci naszego klienta, niezbędne mogą być pewne dodatkowe dokumenty, które umożliwią nam wypłatę pieniędzy z rachunku zmarłego. Na przykład – w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu - niezbędne będą rachunki i faktury, które potwierdzą koszty pogrzebu naszego klienta. Paragony to za mało. Przedłożone dokumenty muszą także jednoznacznie wskazywać na związek z pogrzebem danej osoby. Powinny być wystawione na imię i nazwisko osoby wnioskującej o zwrot kosztów związanych z pogrzebem. Gdy nam je dostarczysz, zweryfikujemy je i zwrócimy Ci np. środki za przewóz zwłok, nabycie trumny, zakup miejsca na cmentarzu czy ubrań dla zmarłego itd. Faktura lub rachunek muszą zawierać adnotację dotyczącą osoby zmarłej (imię i nazwisko) oraz być:
  • w oryginale lub kopii potwierdzonej przez ZUS
  • wystawione na osobę, która składa wniosek o zwrot kosztów pogrzebu,
  • opłacone.

Jeśli chcesz wypłacić pieniądze z konta, żeby wypłacić spadek, dostarcz nam:

 • akt zgonu,
 • dokument informujący, kto dziedziczy pieniądze po zmarłej osobie oraz
 • dokument, który wskazuje, jak poszczególni spadkobiercy dzielą się pieniędzmi z rachunku bankowego zmarłego.

Zmarł Ci ktoś bliski? Zobacz, jakie zapewniamy wsparcie:  Śmierć bliskiej osoby - Santander undefined

zzespół Bluerank

Nota prawna:

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Artykuł Bluerank został przygotowany na nasze zlecenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego artykułu. Stan na 6.07. 2023 r. 

Szczegóły oferty oraz informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w oddziałach i na Santander.pl oraz pod numerem 1 9999 (opłata zgodna z taryfą operatora). 

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

•    Konto, rachunek oszczędnościowy-  to rachunek płatniczy.
•    Aplikacja Santander mobile i bankowość internetowa to usługi bankowości elektronicznej.