Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej

Placówka Santander Universidades

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły, w której kształci się ponad 20 tysięcy studentów. W ciągu 75 lat istnienia naszą Uczelnie ukończyło już ponad 240 tys. absolwentów.

Zgodnie z aktualnym raportem Perspektyw pt. „Studenci zagraniczni w Polsce” UMCS znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”. Plasuje się również na 1. miejscu wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy. Uniwersytet otrzymał także Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na blisko 80 kierunkach studiów oraz 250 specjalnościach. Co roku proponuje kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepsza dostępną już ofertę za pomocą praktycznych specjalizacji. Uczelnia wyróżnia się także unikatowy kampus studencki w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, domy studenckie, obiekty sportowe oraz kulturalne.

 

Nasza działalność

Strefa Santander Universidades

Budynek Biblioteki Głównej UMCS
Ul. Idziego Radziszewskiego 11
Lublin

Placówka Santander Universidades w Bibliotece Głównej UMCS istnieje od 2018 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy szereg projektów wspierających środowisko akademickie, takich jak:

  • Seria warsztatów dla studentów (DISC, warsztaty z kreatywności oraz zarządzania sobą w czasie),
  • #meetup_UMCSXSantander – bezpłatny cykl spotkań z osobami ze świata kultury, sportu, dziennikarstwa i szeroko pojętej rozrywki,
  • Programy stypendialne,
  • Nagrody pieniężne dla najlepszych pracowników, doktorantów oraz studentów UMCS,
  • Współorganizacja I Dnia Internacjonalizacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Aktywne wspieranie Konferencji Naukowych oraz mniejszych wydarzeń, organizowanych przez studentów Lubelskich Uczelni,
  • Przeprowadzanie warsztatów Agile,
  • Organizacja szkoleń dla Nauczycieli Akademickich,
  • Prowadzenie zajęć z edukacji finansowej dla najmłodszych „Finansiaki” we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym UMCS,
  • Przeprowadzenie serii wystąpień oraz prelekcji dla lubelskiej społeczności akademickiej.

Nasz zespół

Paulina Rynkiewicz

Menedżer placówki Santander Universidades

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku Politologia oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Administracja. Z bankowością związana od 2010 r. Jest osobą pełną energii, lubiącą wyzwania i kontakt z ludźmi. Prywatnie uwielbia podróże i książki kryminalne.

Paulina.Rynkiewicz@santander.pl

(+48) 695 950 865

Poznaj opinie

Koło Naukowe Ekonomistów UMCS:

Jako Koło Naukowe Ekonomistów UMCS otrzymaliśmy wsparcie Santander Universidades przy wielu naszych inicjatywach. Głównym wspólnie zrealizowanym projektem był "Konkurs wiedzy o ubezpieczeniach", gdzie pracownicy Placówki zapewnili Nam zarówno wsparcie techniczne, jak i merytoryczne w postaci prelegenta. Jako Koło Naukowe jesteśmy pozytywnie nastawieni do dalszej współpracy z placówką Santander Universidades.