Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej

Placówka Santander Universidades

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły, w której kształci się ponad 20 tysięcy studentów. W ciągu 75 lat istnienia naszą Uczelnie ukończyło już ponad 240 tys. absolwentów.

Zgodnie z aktualnym raportem Perspektyw pt. „Studenci zagraniczni w Polsce” UMCS znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”. Plasuje się również na 1. miejscu wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy. Uniwersytet otrzymał także Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na blisko 80 kierunkach studiów oraz 250 specjalnościach. Co roku proponuje kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepsza dostępną już ofertę za pomocą praktycznych specjalizacji. Uczelnia wyróżnia się także unikatowy kampus studencki w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, domy studenckie, obiekty sportowe oraz kulturalne.

 

Nasza działalność

Strefa Santander Universidades

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
Lublin

Placówka Santander Universidades w Bibliotece Głównej UMCS istnieje od 2018 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy szereg projektów wspierających środowisko akademickie, takich jak:

  • Seria warsztatów dla studentów (DISC, warsztaty z kreatywności oraz zarządzania sobą w czasie),
  • #meetup_UMCSXSantander – bezpłatny cykl spotkań z osobami ze świata kultury, sportu, dziennikarstwa i szeroko pojętej rozrywki,
  • Programy stypendialne,
  • Nagrody pieniężne dla najlepszych pracowników, doktorantów oraz studentów UMCS,
  • Współorganizacja I Dnia Internacjonalizacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Aktywne wspieranie Konferencji Naukowych oraz mniejszych wydarzeń, organizowanych przez studentów Lubelskich Uczelni,
  • Przeprowadzanie warsztatów Agile,
  • Organizacja szkoleń dla Nauczycieli Akademickich,
  • Prowadzenie zajęć z edukacji finansowej dla najmłodszych „Finansiaki” we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym UMCS,
  • Przeprowadzenie serii wystąpień oraz prelekcji dla lubelskiej społeczności akademickiej.

Nasz zespół

Izabela Litera

Menedżer Placówki Santander Universidades

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawno-Biznesowym, aktualnie studentka ostatniego roku Finansów i Rachunkowości. Zawodowo od początku związana z branżą finansową i pracą z klientem. Aktywnie działa w lubelskim środowisku akademickim. Uwielbia podróżować, a ulubionym kierunkiem wyjazdów jest Maroko.

Izabela.Litera@santander.pl

(+48) 785 683 036

Ewelina Kowal

Doradca Placówki Santander Universidades

Od 3 lat związana z sektorem bankowości detalicznej. Jak sama podkreśla, bardzo lubi kontakt z klientami, ponieważ ceni sobie pomoc innym osobom. W życiu kieruje się zasadą, aby nigdy się nie poddawać i nie tracić wiary w siebie. Jej pasją są górskie wycieczki oraz gotowanie.

Ewelina.Kowal@santander.pl