Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dotycząca ujawniania informacji o rachunkach zagranicznych dla celów wypełnienia obowiązków podatkowych w USA. Jej celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy wobec USA wywiązywały się z niego również z tytułu aktywów posiadanych poza USA.

W związku z wymogami FATCA Santander Biuro Maklerskie miał obowiązek uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki od Klientów z tzw. okresu przejściowego. To klienci, którzy zawarli umowę z Santander Biuro Maklerskie na produkt podlegający ustawie FATCA (m.in. rachunek maklerski, zakup Jednostek Uczestnictwa) w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. Do tych klientów Santander Biuro Maklerskie wysłał w lipcu 2016 r. korespondencję zawierającą oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów FATCA.

W przypadku rachunków otwartych po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku w Santander Biuro Maklerskie. Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA w każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy, ponieważ instytucje te muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązujących przepisach. Pragniemy przypomnieć, że Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A., w związku z czym klient nie musi składać odrębnych oświadczeń dla rachunków prowadzonych przez Santander Bank Polska i Santander Biuro Maklerskie.

Szczegółowe informacje o FATCA dostępne są na stronie https://www.santander.pl/fatca Uruchomi się w nowym oknie

Powyższy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Pragniemy przypomnieć, iż Santander Biuro Maklerskie nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa podatkowego oraz doradztwa prawnego. W razie wątpliwości prosimy o kierowanie zapytań do właściwego organu podatkowego lub podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących obsługi FATCA w Santander Bank Polska S.A. prosimy o kontakt na skrzynkę funkcyjną FATCA.POLAND@santander.pl.

CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi. Działając w świetle przepisów CRS, Santander Biuro Maklerskie zobowiązany jest określić, gdzie klienci Santander Biuro Maklerskie powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej. Aktem prawnym uprawniającym do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami jest Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej jako „Ustawa CRS”, „Regulacja CRS”). Postanowienia Ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu oraz przekazywania informacji o nich do organów podatkowych weszły w życie 1 maja 2017 roku. Santander Biuro Maklerskie pozyskuje dane oraz oświadczenie Klienta pozwalające ustalić czy klient będzie podlegać obowiązkom raportowym wynikającym z Regulacji CRS.

Obowiązki dla klientów:

Posiadacz rachunku oraz w przypadku niektórych podmiotów także osoba kontrolująca (beneficjent rzeczywisty dla podmiotów) są obowiązani składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wskazane w Ustawie CRS na każde żądanie Santander Biuro Maklerskie . Ma to miejsce w szczególności podczas:

  • sprzedaży określonych produktów (rachunek maklerski),
  • modyfikacji danych klienta.

Dodatkowo posiadacz rachunku maklerskiego jest zobowiązany:

  • poinformować Santander Biuro Maklerskie o zmianie okoliczności, które mają wpływ na jego rezydencję podatkową w terminie 30 dni od zmiany tej okoliczności,
  • złożyć do Santander Biuro Maklerskie odpowiednio zaktualizowane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.


Szczegółowe informacje o CRS dostępne są na stronie https://www.santander.pl/crs