Biuletyn poranny

Limit należności

Dla inwestorów, którzy chcą wykorzystywać mechanizm dźwigni finansowej i kupować wybrane papiery wartościowe mimo braku pełnej kwoty środków finansowych na ich zakup, a brakującą kwotę uzupełnić w ciągu 2 dni sesyjnych.

 

 

 • Najważniejsze korzyści

 • Przydatne informacje

Najważniejsze korzyści

 • Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych i szansa na zwiększenie stopy zwrotu dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej.

 • Elastyczność dzięki możliwości pokrycia wymagalnych zobowiązań należnościami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. Dzięki temu klient nie musi uzupełniać rachunku maklerskiego wpłatą w dniu wymagalności swoich zobowiązań. Wystarczy, że zrealizuje zlecenia sprzedaży o wartości pokrywającej kwotę wymagalnych zobowiązań.

 • Wygoda – możliwość uzupełnienia brakującej kwoty w ciągu 2 dni sesyjnych (do dnia rozliczenia transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej).

 • Indywidualne warunki – Santander Biuro Maklerskie może zaoferować klientowi złożenie zlecenia kupna papierów wartościowych nawet w przypadku zupełnego braku wolnych środków pieniężnych na jego rachunku, w zamian za ustanowienie zabezpieczenia w postaci blokady papierów wartościowych na tym rachunku.

Przydatne informacje

 • Zobowiązań z tytułu limitu należności nie trzeba spłacać gotówką, ponieważ Santander Biuro Maklerskie może pobrać każdorazowo należną kwotę z należności klienta. W takiej sytuacji Santander Biuro Maklerskie pobiera opłatę w wysokości 0,2% od nabytych wierzytelności z tytułu zawartych przez klienta, a jeszcze nie rozliczonych, transakcji sprzedaży instrumentów finansowych, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie. Santander Biuro Maklerskie zastrzega sobie prawo do nabycia wybranych przez siebie wierzytelności.
 • Listę papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności wraz z poziomem zaangażowania środków własnych klienta ustala i publikuje Santander Biuro Maklerskie w postaci listy Spółek.
 • Maksymalny limit należności może wynieść aż do 500% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku. Bieżący limit należności, wyliczany codziennie według kursów zamknięcia, może wynosić do 230% wartości aktywów zgromadzonych na rachunku, jednak nie więcej niż limit maksymalny. Szczegóły w zarządzeniu
 • Standardowo minimalny udział środków własnych w finansowanym zleceniu wynosi 30% jego wartości. W zależności od oceny ryzyka inwestycyjnego w odniesieniu do wybranych instrumentów finansowych Santander Biuro Maklerskie Maklerski może żądać od Klienta wyższego pokrycia w środkach pieniężnych (50 lub 100%).
 • Limit należności udzielany jest na 12 miesięcy i podlega przedłużeniu o każdy kolejny rok, chyba że klient postanowi inaczej. Limit należności może być wykorzystywany jedynie w ramach rachunku do którego został przyznany.

Informacja o ryzyku: Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Korzystanie z mechanizmu dźwigni finansowej umożliwia osiągnięcie większej stopy zwrotu, ale może także spowodować większe straty, w tym przewyższające kwotę wpłaconych środków własnych.

Wykaz instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem transakcji z wykorzystaniem limitu należności nie stanowi rekomendacji ani świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Otwórz rachunek

Sprawdź dostępne warianty i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 

 • Online
 • Inwestor online
 • Oddział
Przygotuj dowód osobisty
Jeśli jesteś już klientem Santander Bank Polska - wypełnij formularz na stronie, by skrócić czas rozmowy z doradcą.
Zadzwoń do nas
Zadzwoń lub zostaw swoje dane kontaktowe,
a oddzwonimy. Potwierdź dane zawarte w formularzu i poinformuj, że jesteś zainteresowany korzystaniem z limitu należności.
Przyjdź do oddziału
Złóż podpis na umowie,
a doradca otworzy dla Ciebie rachunek.
Zadzwoń do nas
Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz otworzyć rachunek przez internet lub telefon.
Złóż dyspozycję
Złóż dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o limit należności.
Zacznij inwestować
Doradca otworzy dla Ciebie rachunek, dzięki czemu będziesz mógł korzystać z limitu należności.
Zadzwoń
Znajdź Santander Biuro Maklerskie
Znajdź najbliższy oddział
z dostępem do usług maklerskich.
Przyjdź do oddziału
Zabierz ze sobą dowód osobisty.
Podpisz umowę
Po wykonaniu wszystkich formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.