Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

UNIMOT Klub+

Dołącz do programu dla akcjonariuszy Unimot S.A.

UNIMOT Klub+

Sprawdź, na którym poziomie członkostwa możesz być - w zależności od liczby akcji UNIMOT S.A. i czasu ich posiadania

 • Poziom RED+

  gdy posiadasz co najmniej 100 akcji przez minimum 6 miesięcy

 • Poziom Silver+

  gdy posiadasz co najmniej 500 akcji przez minimum 12 miesięcy

 • Poziom VIP+

  gdy posiadasz co najmniej 2000 akcji przez minimum 24 miesiące

Jak to działa

 1. Wypełniasz formularz przystąpienia do programu.
 2. Utrzymujesz niezbędną liczbę akcji UNIMOT S.A. przez określony czas.
 3. Po pozytywnej weryfikacji i przyjęciu do Klubu uzyskujesz dostęp do strony internetowej programu.
 4. Na stronie możesz wybrać i aktywować benefity, a także sprawdzić przypisany poziom członkostwa.
 5. Weryfikacja utrzymywanej liczby akcji przez dany okres i poziomu członkostwa następuje co 6 miesięcy.

Dołącz do programu UNIMOT Klub+

 • Zaloguj się do Inwestor online

  Jeżeli jesteś klientem Santander Biuro Maklerskie, możesz dołączyć do programu przez internet.

 • Złóż dyspozycję

  Wypełnij formularz rejestracyjny do programu UNIMOT Klub+ (Inwestor online - Moje Usługi - Dyspozycje - Pozostałe dyspozycje).

 • Korzystaj z benefitów

  Utrzymaj określoną w Regulaminie liczbę akcji UNIMOT S.A. przez oznaczony czas i korzystaj z benefitów.

 • Zwróć uwagę na daty transakcji

  Pamiętaj, że rozliczenie transakcji kupna/sprzedaży akcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie trwa dwa dni robocze (za wyjątkiem dni bez sesji rozliczeniowej).

 • Zaloguj się do swojej bankowości internetowej

  Wejdź do Santander internet, wybierz Ofertę Banku, a następnie Rachunek inwestycyjny. Nie masz konta w banku Santander? Otwórz Konto Jakie Chcę

 • Uzupełnij wniosek

  Wypełnij prosty wniosek o Rachunek inwestycyjny online. Zaakceptuj wysyłkę formularza kodem z sms lub w aplikacji mobilnej.

 • Zacznij inwestować

  Po potwierdzeniu otwarcia rachunku zaloguj się do serwisu Inwestor online - podaj login jak do Santander internet, PIN otrzymałeś sms.

 • Złóż dyspozycję

  Wypełnij formularz rejestracyjny do programu UNIMOT Klub+ (Inwestor online - Moje Usługi - Dyspozycje - Pozostałe dyspozycje).

 • Znajdź Santander Biuro Maklerskie

  Znajdź najbliższy oddział
  z dostępem do usług maklerskich.

 • Przyjdź do oddziału

  Zabierz ze sobą dowód osobisty.

 • Podpisz umowę

  Po wykonaniu wszystkich formalności doradca otworzy dla Ciebie rachunek.

 • Złóż dyspozycję

  Zaloguj się do Inwestora online i wypełnij formularz rejestracyjny do programu UNIMOT Klub+ (Inwestor online - Moje Usługi - Dyspozycje - Pozostałe dyspozycje).

Proste zasady, przejrzyste opłaty


Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty dla rachunku Standard
Prowadzenie rachunku 0 zł
Prowizja od obrotu papierami wartościowymi i warrantami na rynku polskim, z wyłączeniem obligacji - internet i mobile 0,39%, min. 5 zł
Korzystanie z przeglądu notowań GPW
w przypadku jednej, najlepszej oferty.
0 zł

 

Sprawdź pełną Taryfę opłat i prowizji Santander Biura Maklerskiego Uruchomi się w nowym oknie

Z programu UNIMOT Klub+ mogą korzystać klienci Santander Biuro Maklerskie, którzy są pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych i posiadają rachunek maklerski. Warunkiem przystąpienia do programu UNIMOT Klub+ jest złożenie odpowiedniej dyspozycji, spełnienie zasad określonych w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” oraz pozytywna weryfikacja przez UNIMOT S.A. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji, jest wiadomość otrzymana bezpośrednio od UNIMOT S.A.

Wyjaśnienia pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych objętych tym materiałem znajdziesz na santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto, Konto Santander to rachunek płatniczy, Santander internet (bankowość internetowa) jest usługą bankowości elektronicznej.

Rachunek inwestycyjny online (przez Santander internet) jest dostępny dla obecnych klientów Santander Bank Polska posiadających konto osobiste w banku, którzy mają ukończone 18 lat, są rezydentami Polski i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek online może złożyć klient, który posiada dostęp do bankowości elektronicznej Santander internet i w zakładce Oferta banku ma przygotowaną ofertę rachunku inwestycyjnego.

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Kliknij więcej i sprawdź szczegóły oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie.

 

Więcej


Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej w Santander Biuro Maklerskie

W Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży wiązanej na podstawie Umowy o świadczenie usług maklerskich świadczone są usługi: przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania zleceń oraz sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych. Santander Biuro Maklerskie umożliwia Klientowi korzystanie z analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych bez dodatkowych kosztów.

Aby świadczona była usługa przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń, niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie, na który składa się rachunek papierów wartościowych i służący do jego obsługi rachunek pieniężny.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).
Klient nie ponosi dodatkowych kosztów i opłat wynikających z zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy w ramach sprzedaży krzyżowej, niż te zawarte w Taryfie opłat i prowizji.

Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej ww. usług, w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".