Regulacja S oraz Zasada 144A

 

ISIN Nazwa Skrót
US44853H1086 HUUUGE INC. HUGE
   

Zlecenia na powyższe akcje można składać wyłącznie za pośrednictwem serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile.

Obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933). Więcej informacji znajdziesz się na stronach Giełdy Papierów Wartościowych