Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Regulacja S oraz Zasada 144A

 

ISIN Nazwa Skrót
- - -
   

Zlecenia na powyższe akcje można składać wyłącznie za pośrednictwem serwisu Inwestor online oraz aplikacji Inwestor mobile.

Obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanymi na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933). Więcej informacji znajdziesz się na stronach Giełdy Papierów Wartościowych Uruchomi się w nowym oknie