Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Forma komunikacji i aktualizacja danych

Sprawdź co wybrać w serwisie Inwestor online

Wysyłamy do Ciebie różne typy wiadomości. Możesz wybrać, w jakiej formie będziesz je dostawać: elektronicznie, czy pisemnie. Sprawdź, jak to zrobić.
Dowiedz się też, jak zaktualizować swoje dane kontaktowe.

Wszystko możesz zmienić zdalnie. Po zalogowaniu do serwisu Inwestor online (www.inwestoronline.pl) wybierz Ustawienia w górnym menu narzędziowym, a następnie w menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji.

Zmiana formy otrzymywania korespondencji i kanałów powiadamiania

Wybierz, w jakiej formie będziesz dostawać od nas różnego typu wiadomości - elektronicznie czy pisemnie.

W menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji, w sekcji Forma otrzymywania korespondencji i kanały powiadamiania możesz sprawdzić lub zmienić formę, w jakiej otrzymujesz:

  • Dokumenty KID;
  • Potwierdzenia przekazania/wykonania zlecenia - jeśli wybierzesz formę elektroniczną to musisz zaznaczyć co najmniej jeden z kanałów: E-mail lub bezpłatny SMS;
  • Pozostałe dokumenty (np. PIT, zmiany w regulacjach) - jeśli wybierzesz formę elektroniczną, to musimy Cię powiadomić dodatkowo przez E-mail lub bezpłatny SMS, że wysłaliśmy do Ciebie wiadomość. Zaznaczysz to w wierszu Pozostałe dokumenty m.in. PIT, regulamin (powiadomienie o wiadomości w opcji Poczta);
  • Złożenie oraz anulata zlecenia – te powiadomienia nie są obowiązkowe, jeśli wybierzesz SMS to będziemy pobierać za nie opłaty.


Poniżej znajdziesz szczegóły dla każdego rodzaju powiadomień

Zmiana danych kontaktowych

W menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji, w sekcji Dane kontaktowe możesz sprawdzić swoje aktualne dane oraz edytować:
  • Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie,
  • Status zaufania numeru telefonu komórkowego,
  • Adres e-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie.

Domyślna forma elektroniczna od 1 marca 2022 roku

1 marca 2022 roku ustawiliśmy domyślny kanał wysyłki korespondencji na elektroniczny. Ma to wpływ na różne typy wiadomości, jakie od nas otrzymujesz.

[1] Mamy obowiązek (na podstawie przepisów prawa) przekazywać Ci sprawozdania dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia oraz powiadomienia potwierdzające wykonanie zlecenia. Dla ułatwienia, w skrócie, określamy to jako potwierdzenie przekazania / wykonania zlecenia, tak też zobaczysz to w Inwestorze online dokonując wyboru.

Podstawą prawną zmiany formy otrzymywania korespondencji na elektroniczną jest art. 1 ust. 4 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2021/338 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywy 2013/36/UE i (UE) 2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.

Powyższe zmiany dotyczą klientów, których obowiązuje Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.