Wysyłamy do Ciebie różne typy wiadomości. Możesz wybrać, w jakiej formie będziesz je dostawać: elektronicznie, czy pisemnie. Sprawdź, jak to zrobić.
Dowiedz się też, jak zaktualizować swoje dane kontaktowe.

Wszystko możesz zmienić zdalnie. Po zalogowaniu do serwisu Inwestor online (www.inwestoronline.pl) wybierz Ustawienia w górnym menu narzędziowym, a następnie w menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji.

Zmiana formy otrzymywania korespondencji i kanałów powiadamiania

Wybierz, w jakiej formie będziesz dostawać od nas różnego typu wiadomości - elektronicznie czy pisemnie.

W menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji, w sekcji Forma otrzymywania korespondencji i kanały powiadamiania możesz sprawdzić lub zmienić formę, w jakiej otrzymujesz:

 • Dokumenty KID;
 • Potwierdzenia przekazania/wykonania zlecenia - jeśli wybierzesz formę elektroniczną to musisz zaznaczyć co najmniej jeden z kanałów: E-mail lub bezpłatny SMS;
 • Pozostałe dokumenty (np. PIT, zmiany w regulacjach) - jeśli wybierzesz formę elektroniczną, to musimy Cię powiadomić dodatkowo przez E-mail lub bezpłatny SMS, że wysłaliśmy do Ciebie wiadomość. Zaznaczysz to w wierszu Pozostałe dokumenty m.in. PIT, regulamin (powiadomienie o wiadomości w opcji Poczta);
 • Złożenie oraz anulata zlecenia – te powiadomienia nie są obowiązkowe, jeśli wybierzesz SMS to będziemy pobierać za nie opłaty.


Poniżej znajdziesz szczegóły dla każdego rodzaju powiadomień

Forma otrzymywania dokumentów KID

Wybrana forma otrzymywania dokumentów KID (zawierających kluczowe informacje dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) będzie obowiązywać na wszystkich rachunkach, których jesteś właścicielem albo pełnomocnikiem i nie dotyczy innych pełnomocników do tych samych rachunków.

Aby wybrać konkretną formę, zaznacz pole Elektroniczna albo Pisemna w wierszu Forma dla dokumentów KID w sekcji Ustawienia klienta: dla wszystkich rachunków, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem albo pełnomocnikiem i kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli wybierzesz formę elektroniczną, dokumenty KID zawierające kluczowe informacje dla nabywców produktów PRIIP dostępne będą dla Ciebie pod adresem https://www.santander.pl/przydatne-informacje/wyszukiwarka-kid.

W przypadku wyboru formy pisemnej, dokumenty KID możesz otrzymać w placówkach Santander Bank Polska S.A. świadczących obsługę maklerską. Musimy Ci udostępnić dokumenty KID przed rozpoczęciem inwestycji w produkty PRIIP. Dlatego jeśli wybierzesz formę pisemną, to nie możemy przyjąć zlecenia telefonicznego dla tych produktów.

Forma otrzymywania powiadomień o przekazaniu / wykonaniu zlecenia

Mamy obowiązek (na podstawie przepisów prawa) przekazywać Ci sprawozdania dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia oraz powiadomienia potwierdzające wykonanie zlecenia. Dla ułatwienia, w skrócie określamy to jako potwierdzenie przekazania / wykonania zlecenia, tak też zobaczysz to w Inwestorze online dokonując wyboru. Dlatego nie możesz z nich zrezygnować, ale możesz wybrać jakim kanałem je otrzymasz.

Formę otrzymywania powiadomień z potwierdzeniem przekazania / wykonania zlecenia wybierasz wspólnie dla wszystkich rachunków, których jesteś właścicielem (tzn., że jest przypisana do Twojej umowy maklerskiej, a nie do konkretnego rachunku). Nie dotyczy innych rachunków, dla których jesteś pełnomocnikiem. Dlatego po zalogowaniu do Inwestora online jako pełnomocnik, edycja formy otrzymywania potwierdzeń o przekazaniu / wykonaniu zlecenia jest niedostępna.

Aby wybrać elektroniczną formę przekazywania potwierdzeń o przekazaniu / wykonaniu zlecenia, musisz spełnić łącznie trzy warunki:

 1. W sekcji Dane kontaktowe podaj swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub obie te dane.
 2. W sekcji Ustawienia umowy: dla rachunków, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem zaznacz pole Elektroniczna w wierszu Forma potwierdzeń przekazania / wykonania zlecenia.
 3. W sekcji Ustawienia klienta: dla wszystkich kanałów, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem albo pełnomocnikiem, w wierszu Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) zaznacz:
  1. SMS, jeżeli posiadamy tylko Twój numer telefonu komórkowego. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em,
  2. E-mail - jeżeli posiadamy tylko Twój adres e-mail. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie w postaci wiadomości e-mail,
  3. SMS, E-mail lub oba, jeżeli mamy Twój numer telefonu i adres e-mail. To znaczy, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em, wyłącznie w postaci wiadomości E-mail lub oboma kanałami.

Jeśli nie spełnisz chociaż jednego z tych trzech warunków, będziemy musieli wysyłać Ci powiadomienia w formie pisemnej. 

Jeśli chcesz dostawać te powiadomienia w formie pisemnej, to w sekcji Ustawienia umowy: dla rachunków, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem, w wierszu Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) wybierz pole Pisemna.

Forma otrzymywania innych dokumentów, m.in. PIT, zmiany regulaminu

Formę otrzymywania innych dokumentów wybierasz wspólnie dla wszystkich rachunków, których jesteś właścicielem (tzn., że jest przypisana do Twojej umowy maklerskiej, a nie do konkretnego rachunku). Nie dotyczy innych rachunków, dla których jesteś pełnomocnikiem. Dlatego po zalogowaniu do Inwestora online jako pełnomocnik, edycja formy otrzymywania innych dokumentów jest niedostępna.

Elektroniczna wysyłka innych dokumentów polega na tym, że udostępniamy je w opcji Poczta w górnym menu narzędziowym serwisu Inwestor online. Dodatkowo musimy Cię o tym poinformować, dlatego żeby wybrać formę elektroniczną, musisz spełnić łącznie trzy warunki:

 1. W sekcji Dane kontaktowe podaj swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub obie te dane.
 2. W sekcji Ustawienia umowy: dla rachunków, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem zaznacz pole Elektroniczna w wierszu Forma dla pozostałych dokumentów (m.in. PIT, regulamin).
 3. W sekcji Ustawienia klienta: dla wszystkich kanałów, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem albo pełnomocnikiem w wierszu Pozostałe dokumenty m.in. PIT, regulamin (powiadomienie o wiadomości w opcji Poczta) zaznacz:
  1. SMS, jeżeli posiadamy tylko Twój numer telefonu komórkowego. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em,
  2. E-mail - jeżeli posiadamy tylko Twój adres e-mail. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie w postaci wiadomości e-mail,
  3. SMS, E-mail lub oba, jeżeli mamy Twój numer telefonu i adres e-mail. To znaczy, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em, wyłącznie w postaci wiadomości E-mail lub oboma kanałami.

Jeśli nie spełnisz chociaż jednego z tych trzech warunków, będziemy wysyłać Ci te dokumenty w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dostawać te dokumenty w formie pisemnej, to w sekcji Ustawienia umowy: dla rachunków, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem, w wierszu Forma dla pozostałych dokumentów (m.in. PIT, regulamin) zaznacz pole Pisemna.

Powiadomienia o złożeniu oraz anulowaniu zlecenia

Aby otrzymywać elektroniczne powiadomienia o złożeniu oraz anulowaniu zlecenia, musisz spełnić łącznie poniższe warunki:

 1. W sekcji Dane kontaktowe podaj swój numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub obie te dane.
 2. W sekcji Ustawienia dla klienta: dla wszystkich kanałów, dla których zalogowany użytkownik jest właścicielem albo pełnomocnikiem, w wierszu Złożenie zlecenia (GPW, zagranica) lub w wierszu Anulowanie zlecenia (GPW, zagranica) zaznacz:
  1. SMS, jeżeli posiadamy tylko Twój numer telefonu komórkowego. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em,
  2. E-mail - jeżeli posiadamy tylko Twój adres e-mail. To oznacza, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie w postaci wiadomości e-mail,
  3. SMS, E-mail lub oba, jeżeli mamy Twój numer telefonu i adres e-mail. To znaczy, że powiadomienia będziemy wysyłać wyłącznie SMS-em, wyłącznie w postaci wiadomości e-mail lub oboma kanałami.

Po wybraniu powiadomień za pomocą SMS, w opcji Moje usługi (menu główne) – Alerty SMS / Push / E-mail – Zamów SMS-y / Historia wysłanych SMS – Push sprawdź czy Stan konta SMS jest większy od zera.

Pamiętaj, że powiadomienia o złożeniu oraz anulowaniu zlecenia są płatne i zmniejszają stan konta SMS.

Zmiana danych kontaktowych

W menu bocznym Dane kontaktowe i forma korespondencji, w sekcji Dane kontaktowe możesz sprawdzić swoje aktualne dane oraz edytować:
 • Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie,
 • Status zaufania numeru telefonu komórkowego,
 • Adres e-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie.

Edycja numeru telefonu komórkowego

Numer telefonu komórkowego musi być zdefiniowany w postaci dziewięciu cyfr bez dodatkowych znaków lub spacji. Wprowadzenie nowego numeru lub edycja dotychczasowego wymaga ponownego zaufania numeru.

Zaufanie numeru telefonu komórkowego

Numer zaufany to numer Twojego telefonu komórkowego, na który dostaniesz PIN startowy, jeśli zapomnisz swoje obecne hasło do logowania (PIN wyślemy SMSem). Jeśli nie aktywujesz numeru telefonu komórkowego jako zaufanego, PIN startowy wyślemy do Ciebie na adres korespondencyjny.

Edycja adresu poczty elektronicznej

Adres E-mail musi mieć format nazwa@domena.xx (identyfikator użytkownika, znak oddzielający @ oraz nazwa domeny).

Domyślna forma elektroniczna od 1 marca 2022 roku

1 marca 2022 roku ustawiliśmy domyślny kanał wysyłki korespondencji na elektroniczny. Ma to wpływ na różne typy wiadomości, jakie od nas otrzymujesz.

Dostaję wiadomości elektronicznie

Jeśli teraz otrzymujesz od nas elektronicznie:

 • potwierdzenia wykonania zlecenia [1] ,
 • pozostałe dokumenty (m.in. PIT, zmiany regulacji, raport roczny kosztów)

 – nic się dla Ciebie nie zmieni.

Jeśli chociaż jeden z rodzajów wiadomości dostajesz pisemnie – sprawdź szczegóły poniżej.

Dostaję wiadomości pisemnie

1 marca zmieniliśmy formę komunikacji z nami na elektroniczną. Dotyczy to:

 

 • potwierdzeń wykonania zlecenia [1] ,
 • pozostałych dokumentów (m.in. PIT, zmiany regulacji, raport roczny kosztów).

Jednocześnie aktywowaliśmy Ci kanał E-mail oraz SMS dla komunikatów:

 • Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica),
 • Pozostałe dokumenty m.in. PIT, regulamin (powiadomienie o wiadomości w opcji Poczta).

Aktywowaliśmy Ci kanały e-mail oraz SMS także jeśli Twoja forma komunikacji z nami już wcześniej była elektroniczna, ale żaden kanał nie był aktywny (czyli wiadomości i tak wysyłaliśmy Ci pisemnie).

Nie chcemy decydować za Ciebie, czy wolisz te informacje dostawać e-mailem czy sms-em, dlatego zaznaczyliśmy oba te kanały. Możesz w dowolnej chwili wyłączyć jeden z nich. Wyłączenie obu spowoduje, że będziesz dostawać wiadomości pisemnie (forma elektroniczna przestanie być aktywna).

Po zmianie formy na elektroniczną potwierdzenia wykonania zlecenia będziesz dostawać bezpośrednio na adres e-mail lub SMS, natomiast pozostałe dokumenty będziemy zamieszczać w serwisie Inwestor online w opcji Poczta. Za każdym razem po umieszczeniu poinformujemy Cię o tym wysyłając e-mail lub SMS.


Zmiana na formę elektroniczną będzie skuteczna, jeśli:

 • mamy Twój numer telefonu lub adres e-mail. Szczegóły opisaliśmy w zakładce Zmiana formy otrzymywania korespondencji i kanałów powiadamiania.
 • masz dostęp do serwisu Inwestor online – dotyczy to pozostałych dokumentów m.in. PIT, zmian w regulaminach. Dokumenty te umieszczamy w opcji Poczta w serwisie, dlatego musimy mieć pewność, że wiadomość do Ciebie dotarła.

Jeśli nie spełnisz tych warunków, będziesz otrzymywać od nas wiadomości w formie pisemnej, która od 1.03.2022 r. jest bezpłatna.

Sprawdź, jak będziesz otrzymywać potwierdzenia wykonania zlecenia od 1.03.2022 r., w zależności od danych, jakie od Ciebie otrzymaliśmy:

Forma potwierdzeń wykonania zlecenia Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Adres E-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie e-mail Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie SMS Wiadomości będziesz dostawać
Elektroniczna Elektronicznie na sms i e-mail
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Elektronicznie tylko na e-mail
Elektroniczna Elektronicznie tylko na SMS

 

Formę otrzymywania potwierdzeń wykonania zlecenia możesz zmienić samodzielnie, ale zwróć uwagę, jaki to będzie miało wpływ na sposób otrzymywania wiadomości. Pamiętaj, że jeśli mamy Twój numer telefonu to powiadomienia dostaniesz przez SMS, a jeśli wolisz powiadomienia e-mail, to musisz podać nam swój adres e-mail.

Forma potwierdzeń wykonania zlecenia Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Adres E-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie e-mail Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie SMS Wiadomości będziesz dostawać
Elektroniczna Pisemnie
Pisemna Pisemnie

 

Sprawdź, jak będziesz otrzymywać pozostałe dokumenty od 1.03.2022 r., w zależności od danych, jakie od Ciebie otrzymaliśmy:

Forma dla pozostałych dokumentów (m.in. PIT, regulamin) Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Adres E-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie e-mail Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie SMS Dostęp do serwisu Inwestor online Wiadomości będziesz dostawać
Elektroniczna Elektronicznie na sms i e-mail
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Elektronicznie tylko na SMS
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Elektronicznie tylko na e-mail
Elektroniczna Pisemnie

 

Formę otrzymywania pozostałych dokumentów możesz zmienić samodzielnie, ale zwróć uwagę, jaki to będzie miało wpływ na sposób otrzymywania wiadomości. Pamiętaj, że jeśli mamy Twój numer telefonu to powiadomienia dostaniesz przez SMS, a jeśli wolisz powiadomienia e-mail, to musisz podać nam swój adres e-mail.

Forma dla pozostałych dokumentów (m.in. PIT, regulamin) Numer telefonu komórkowego dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Adres E-mail dla kontaktów z Santander Biuro Maklerskie Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie e-mail Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica) – powiadomienie SMS Dostęp do serwisu Inwestor online Wiadomości będziesz dostawać
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Pisemnie
Elektroniczna Pisemnie
Pisemna Pisemnie

Nie mam dostępu do serwisu Inwestor online

 • Musisz mieć dostęp do Inwestora online, żebyśmy mogli Ci wysyłać dokumenty (m.in. PIT, zmiany regulacji, raport roczny kosztów) w formie elektronicznej. Dlatego jeśli nie masz dostępu, będziesz je dostawać w formie pisemnej.

Dostęp do serwisu Inwestor online możesz aktywować podczas rozmowy z naszymi ekspertami (infolinia: +48 61 856 44 44).

 • Powiadomienia zawierające potwierdzenia wykonania zlecenia wysyłamy bezpośrednio na adres e-mail lub SMS, nie musisz mieć dostępu do serwisu Inwestor online.

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą | Jestem pełnomocnikiem do rachunku (np. osoby prawnej, spółki osobowej, stowarzyszenia)

 • Zlecenia zawsze składa konkretna osoba fizyczna, dlatego potwierdzenia wykonania zlecenia wysyłamy bezpośrednio na adres e-mail lub SMS do tego pełnomocnika, który złożył dane zlecenie w imieniu podmiotu, który reprezentuje (np. osoby prawnej, stowarzyszenia, spółki osobowej). Tak samo postąpimy w przypadku pełnomocnika na rachunku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli nie mamy tych danych – wyślemy potwierdzenie pisemnie.
 • Zmiany regulaminu czy inne dokumenty nie dotyczą konkretnego pełnomocnika, tylko podmiotu, w imieniu, którego działa. Dlatego będziemy wysyłać tego typu wiadomości w formie pisemnej.

[1] Mamy obowiązek (na podstawie przepisów prawa) przekazywać Ci sprawozdania dotyczące przyjęcia i przekazania zlecenia oraz powiadomienia potwierdzające wykonanie zlecenia. Dla ułatwienia, w skrócie, określamy to jako potwierdzenie przekazania / wykonania zlecenia, tak też zobaczysz to w Inwestorze online dokonując wyboru.

Podstawą prawną zmiany formy otrzymywania korespondencji na elektroniczną jest art. 1 ust. 4 lit. b) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2021/338 z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w zakresie wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji oraz dyrektywy 2013/36/UE i (UE) 2019/878 w zakresie ich zastosowania do firm inwestycyjnych w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.

Powyższe zmiany dotyczą klientów, których obowiązuje Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.