Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Enter content here

Statystyki globalne

 

System wyceny

Rekomendacja

Definicja
 
% spółek
pokrywanych

na rzecz których  świadczono usługi
Bankowości  inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy

Przeważaj Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 10% powyżej benchmarku. Zmiana o około ≥15% 39,08 8,82
Neutralnie Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 0% - 10% wobec benchmarku. Zmiana o około 5%-15% 40,23 11,43
Niedoważaj Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji poniżej benchmarku. Zmiana o około <5% 19,54 0,00
Rewizja rekomendacji   1,15 0,00

 

Data publikacji: 6.06.2024 r.

Global statistics

 

Rating system 

Rating

Definition
 
% of Companies
covered with this rating

provided with Investment Banking Services
in the past 12M

Outperform Total return 10% above benchmark. Upside of approximately ≥15% 39.08 8.82
Neutral Total return 0%-10% above benchmark. Upside of approximately 5%-15% 40.23 11.43
Underperform Total return below benchmark. Upside of approximately <5% 19.54 0.00
Under review   1.15 0.00

 

Date of publication: June 6, 2024