Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Enter content here

Statystyki globalne

 

System wyceny

Rekomendacja

Definicja
 
% spółek
pokrywanych

na rzecz których  świadczono usługi
Bankowości  inwestycyjnej w ciągu 12 miesięcy

Przeważaj Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 10% powyżej benchmarku. Zmiana o około ≥15% 54,88 6,67
Neutralnie Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji: 0% - 10% wobec benchmarku. Zmiana o około 5%-15% 21,95 22,22
Niedoważaj Całkowita oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji poniżej benchmarku. Zmiana o około <5% 23,17 10,53
Rewizja rekomendacji   0,00 n.a.

 

Data publikacji: 6.12.2023 r.

Global statistics

 

Rating system 

Rating

Definition
 
% of Companies
covered with this rating

provided with Investment Banking Services
in the past 12M

Outperform Total return 10% above benchmark. Upside of approximately ≥15% 54.88 6.67
Neutral Total return 0%-10% above benchmark. Upside of approximately 5%-15% 21.95 22.22
Underperform Total return below benchmark. Upside of approximately <5% 23.17 10.53
Under review   0,00 n.a.

 

Date of publication: December 6, 2023 r.