Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

UTP na GPW

5 kwietnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ruszył UTP, czyli nowy system transakcyjny. Wdrożenie nowej platformy transakcyjnej było najważniejszym projektem od wielu lat nie tylko dla GPW, ale również dla całego polskiego rynku kapitałowego.

Przypomnijmy - UTP wykorzystuje najnowocześniejsze dostępne technologie i jest systemem transakcyjnym, który spełnia najwyższe światowe standardy. Obecnie system ten wykorzystywany na giełdach grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli. Twórcą UTP jest NYSE Technologies.

UTP jest zapowiedzią poważnych zmian zarówno w zakresie nowych typów zleceń, jak również nowych możliwości technologicznych. Nowy system giełdowy stwarza warunki do wzrostu płynności poprzez zwiększenie przepustowości zleceń z dotychczasowego poziomu w systemie Warset na poziomie około 850 zleceń na sekundę (maksymalna zaobserwowana wydajność – 328 zleceń na sekundę) do ponad 20 000 zleceń na sekundę w systemie UTP. Dodatkowo UTP pozwala na uruchomienie nowych usług m.in. związanych z zawieraniem transakcji (algorythmic trading). Nowy system giełdowy wprowadza m.in. również zmianę zasad dla zleceń PKC, PCR i PCRO, dodatkowe oznaczenia ważności zleceń oraz nowy typ zlecenia - PEG.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem szkolenia „UTP – nowy system giełdowy – implikacje dla Klientów”

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem „UTP - NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH” oraz informacjami przygotowanymi przez GPW w Warszawie. Szczegółowe informacje o zasadach obrotu w systemie UTP można znaleźć również w dokumentach: „Regulamin Giełdy” i „Szczegółowe zasady obrotu giełdowego w systemie UTP”, znajdujących się na stronie GPW.

FAQ: Universal Trading Platform (UTP)

  • Limit w zleceniu PEG podąża automatycznie za najlepszym limitem kupna bądź sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich wartość. W momencie wprowadzania zlecenia PEG inwestor ma możliwość określenia dodatkowego maksymalnego (stałego) limitu dla zleceń kupna oraz minimalnego (stałego) limitu dla zleceń sprzedaży, dzięki czemu ogranicza możliwość zawarcia transakcji tylko do tych poziomów. Zlecenia PEG nie można zmodyfikować na inny rodzaj zlecenia.