Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

GlobalConnect

Inwestuj globalnie na GPW

GlobalConnect rozpoczął działalność 4 listopada 2022 roku. Rynek ten organizowany jest w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Kluczową rolę na GlobalConnect pełnią Wprowadzający Animatorzy Rynku (WAR). To oni wybierają spółki, a następnie wnioskują do GPW o ich wprowadzenie na rynek bez zgody emitenta. WAR odpowiadają także za płynność na walorach i dostarczenie podstawowych informacji o emitentach, zgodnie z regulacjami tego rynku.

Dzięki utworzeniu GlobalConnect możliwe jest notowanie na warszawskiej giełdzie akcji spółek zagranicznych, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

  1. Możliwość dywersyfikacji portfela o akcje popularnych spółek zagranicznych.
  2. Kupowanie i sprzedawanie akcji zagranicznych podczas trwania sesji giełdowej na GPW w godzinach 9:05 – 17:05.
  3. Notowania w złotówkach – nie trzeba mieć waluty obcej, żeby handlować.
  4. Zlecenia można składać w krajowym biurze lub domu maklerskim, który oferuje dostęp do GlobalConnect. Transakcje rozliczane będą na rachunku maklerskim.
  5. Dostęp do danych rynkowych na takich samych zasadach, jak na pozostałych rynkach akcji GPW.

Ważne informacje

Zwracamy uwagę, że do transakcji zawieranych na rynku GlobalConnect postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie Uruchomi się w nowym oknie, stosuje się odpowiednio.

Zapoznaj się ryzykiem inwestowania na rynku GlobalConnect. Szczegóły na ten temat oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej znajdują się w dokumencie „Informacje wstępne" Uruchomi się w nowym oknie.
 

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • Każdy rachunek maklerski w naszej ofercie ma dostęp do GlobalConnect.

 • Nie, instrumenty na GlobalConnect są notowane w złotówkach.

 • Nie, instrumenty dostępne na GlobalConnect są notowanie w złotówkach, dlatego nie potrzebujesz waluty obcej ani rachunków walutowych.

 • Tak samo jak dla pozostałych segmentów na polskiej giełdzie: D+2. To oznacza, że np. zlecenie zrealizowane w poniedziałek zostanie rozliczone w środę. Dotyczy to dwóch dni roboczych, co oznacza, że święta oraz weekendy odpowiednio wydłużą czas rozliczenia transakcji.
 • Notowanie na GlobalConnect odbywa się w godzinach sesji giełdowej na GPW w złotówkach. Składanie zleceń odbywa się przez rachunek w krajowym biurze maklerskim, dopuszczonym do działania na rynku GlobalConnect niezależnie od tego, czy obsługujące biuro maklerskie ma dostęp do rynków zagranicznych. W Santander Biuro Maklerskie koszty transakcji są identyczne jak koszty na rynku kasowym GPW.

 • Dywidenda księgowana będzie zazwyczaj w następnym dniu roboczym po otrzymaniu środków od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), który będzie pośredniczył w wypłacie dywidendy.
 • Dywidendy opodatkowane są tzw. podatkiem źródła wg odpowiedniej dla danego rynku lub kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej przypisanej dla określonego statusu beneficjenta rzeczywistego. Ponadto zależą od formuły w jakiej biuro maklerskie pośredniczy w zawieraniu transakcji.

  Przykładowo, klienci Santander Biuro Maklerskie otrzymają dywidendy z akcji pomniejszone o określone stawki podatku:

  • dywidenda od spółek amerykańskich: 30% podatku;
  • dywidenda od spółek niemieckich: 26,375% podatku;
  • dywidenda od spółek brytyjskich: 0% podatku.

  UWAGA! Santander Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem podatku u źródła. Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Klienta i miejsca dokonywania inwestycji i mogą ulec zmianie w przyszłości. Dlatego, w celu ustalenia szczegółowych obowiązków podatkowych, wskazane jest uzyskanie porady doradcy podatkowego. Wyżej wymienione informacje są aktualne na moment publikacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.