Najczęściej wyszukiwane:
Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

GlobalConnect rozpoczął działalność 4 listopada 2022 roku. Rynek ten organizowany jest w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Kluczową rolę na GlobalConnect pełnią Wprowadzający Animatorzy Rynku (WAR). To oni wybierają spółki, a następnie wnioskują do GPW o ich wprowadzenie na rynek bez zgody emitenta. WAR odpowiadają także za płynność na walorach i dostarczenie podstawowych informacji o emitentach, zgodnie z regulacjami tego rynku.

Dzięki utworzeniu GlobalConnect możliwe jest notowanie na warszawskiej giełdzie akcji spółek zagranicznych, które są obecne na światowych giełdach papierów wartościowych.

    1. Możliwość dywersyfikacji portfela o akcje popularnych spółek zagranicznych.
    2. Kupowanie i sprzedawanie akcji zagranicznych podczas trwania sesji giełdowej na GPW w godzinach 9:05 – 17:05.
    3. Notowania w złotówkach – nie trzeba mieć waluty obcej, żeby handlować.
    4. Zlecenia można składać w krajowym biurze lub domu maklerskim, który oferuje dostęp do GlobalConnect. Transakcje rozliczane będą na rachunku maklerskim.
    5. Dostęp do danych rynkowych na takich samych zasadach, jak na pozostałych rynkach akcji GPW.

Ważne informacje

Zwracamy uwagę, że do transakcji zawieranych na rynku GlobalConnect postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie, stosuje się odpowiednio.

Zapoznaj się ryzykiem inwestowania na rynku GlobalConnect. Szczegóły na ten temat oraz informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej/wiązanej znajdują się w dokumencie „Informacje wstępne".
 

Co jeszcze warto wiedzieć?