Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW

Raporty analityczne spółki KINO POLSKA TV S.A. tworzone są na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW.  

Raport analityczny 2.09.2020 r. [PDF]
Raport analityczny 2.09.2020 r.  - wersja angielska [PDF]