Zasady otrzymywania powiadomień

Zasady otrzymywania powiadomień

 • Powiadomienia o realizacji zleceń

 • Objaśnienie skrótów w wiadomościach

 • Komunikacja od Santander Biuro Maklerskie

Powiadomienia o realizacji zleceń

Zgodnie z regulacjami MIFID II Santander Biuro Maklerskie jest zobowiązane przekazać Klientowi na tzw. trwałym nośniku powiadomienia o realizacji transakcji (zlecenia). Klient nie może zrezygnować z otrzymywania powiadomień.

Korzystanie z powiadomień elektronicznych potwierdzających wykonanie zlecenia w formie wiadomości e-mail lub komunikatów sms jest dla klientów bezpłatne.

Formę otrzymywania tych powiadomień możesz zmienić w dowolnej chwili w zakładce Ustawienia serwisu Inwestor online.

Objaśnienie skrótów w wiadomościach

Skróty używane w komunikatach SMS oraz e-mail zawierające potwierdzenie wykonania zlecenia:

 • ZLEC. NR – numer zrealizowanego zlecenia, którego dotyczy powiadomienie
 • RACH. – numer rachunku klienta, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • strona – określenie, czy zlecenie dotyczy kupna (K) czy sprzedaży (S) instrumentów finansowych
 • typ – jednoliterowe oznaczenie rodzaju zrealizowanego zlecenia: z limitem (L), po każdej cenie (P), po cenie rynkowej (R), stop limit (T), stop loss (S), PEG bez limitu (E), PEG z limitem (G)
 • instr. – nazwa instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia
 • war. – wartość zrealizowanego zlecenia, po uwzględnieniu prowizji maklerskiej
 • prow. – wartość prowizji maklerskiej
 • data – dzień realizacji zlecenia
 • godz. – czas realizacji zlecenia
 • Rynek – nazwa rynku, na którym zlecenie zostało zrealizowane
 • Izba – dwuliterowe oznaczenie kraju izby rozliczeniowej dla zrealizowanego zlecenia
 • waluta – trzyliterowy kod waluty dla zrealizowanego zlecenia

Komunikacja od Santander Biuro Maklerskie

Zgodnie z regulacjami MIFID oraz wytycznymi UOKiK Santander Biuro Maklerskie jest zobowiązane przekazywać Klientowi korespondencję na tzw. trwałym nośniku. Santander Biuro Maklerskie przekazuje korespondencję w następujący sposób:

1. elektronicznie, tj. na trwałym nośniku innym niż papier - w formie wiadomości w skrzynce odbiorczej serwisu Inwestor online „Poczta”. Wybór tej formy skutkuje przesyłaniem przez Santander Biuro Maklerskie na SMS oraz email powiadomienia o nowej wiadomości w Poczcie.

2. korespondencyjnie - w formie papierowej na podany przez Klienta adres do korespondencji.

Obie formy komunikacji są dla klientów bezpłatne.

Formę komunikacji możesz zmienić w dowolnej chwili w zakładce Ustawienia serwisu Inwestor online.