Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Nowa kategoria powiadomień dla klientów

16 września 2021

Od poniedziałku 20 września 2021 r. wysyłamy nowy rodzaj powiadomień dotyczących przekazania zlecenia na rynki zagraniczne do brokera Pershing Securities Limited. Powiadomienia będą dotyczyły zleceń składanych od 18 września br.
Mogą je Państwo otrzymywać na adres e-mail, SMSem (bezpłatnie) lub papierowo (10 zł za każde powiadomienie).

Aby otrzymywać bezpłatne powiadomienie elektronicznie na adres e-mail lub SMS należy:

  1. Złożyć dyspozycję zmiany sposobu komunikacji Santander Biuro Maklerskie z Klientem na elektroniczną (w opcji Moje usługi – Dyspozycje – Pozostałe dyspozycje).
    Aktualny wybór można sprawdzić w opcji Ustawienia - Dane osobowe - Forma komunikacji z Santander Biuro Maklerskie (powinna być Elektroniczna).
     
  2. Wprowadzić numer telefonu komórkowego lub adres E-mail w opcji Ustawienia - Telefon / E-mail.
     
  3. Zaznaczyć pole E-mail lub SMS w opcji Moje usługi - Powiadomienia o zdarzeniach na rachunku - Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica).

Jeżeli przynajmniej jeden z trzech powyższych warunków nie będzie spełniony, powiadomienia o przekazaniu zlecenia, analogiczne jak powiadomienia o wykonaniu zlecenia, będą wysyłane odpłatnie w formie papierowej.

Jeśli otrzymują Państwo elektroniczne powiadomienia o wykonaniu zlecenia, to nie muszą Państwo nic zmieniać.

Powiadomienia o przekazaniu zlecenia do brokera zagranicznego będą wysyłane automatycznie. Obowiązek wysłania tego rodzaju komunikatów wynika z przepisów prawa, dlatego dla Państwa wygody powiadomienia SMS oraz e-mail będą bezpłatne.
Płatne powiadomienia SMS o złożeniu zlecenia, zarówno na GPW jak i na rynki zagraniczne, przekazywane będą na dotychczasowych zasadach.

W opcji Moje usługi - Zamów SMS-y / Historia wysłanych SMS i Push obecna kategoria zdarzenia Realizacja zlecenia została zastąpiona przez kategorię Przekazanie (zagranica) / wykonanie zlecenia (GPW, zagranica). Nowa kategoria obejmować będzie powiadomienia SMS o przekazaniu zlecenia na rynki zagraniczne oraz o wykonaniu zlecenia na GPW albo na rynku zagranicznym.