Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Nowe rozwiązania dla klientów inwestujących na kontraktach terminowych

21 maja 2022

Jeśli składasz zlecenia na kontrakty terminowe, to mamy dla Ciebie nowe funkcje w Inwestorze online. Prezentujemy dwie przydatne informacje związane z codziennymi rozliczeniami rynkowymi (CRR).

Po zalogowaniu do serwisu wybierz opcję Portfel, kliknij Szczegóły przy rachunku, na którym inwestujesz w kontrakty i przejdź do sekcji Rachunek pieniężny – Depozyt zabezpieczający.

Pierwsza nowość, którą znajdziesz w polu „CRR pozycji zamkniętych”, to Twój wynik na kontraktach zamkniętych. Dzienny wynik , zysk lub stratę, dla pozycji otwartych wcześniej niż na bieżącej sesji, liczymy od kursu rozliczeniowego z poprzedniej sesji do kursu, po którym zamknąłeś/zamknęłaś kontrakt. Dla kontraktów otwartych podczas bieżącej sesji, wynik liczymy od kursu z transakcji otwarcia do kursu z transakcji zamknięcia. Jeśli w Twoim portfelu jest więcej kontraktów, posiadasz różne klasy i serie kontraktów albo kilka portfeli, to musisz wiedzieć, że prezentujemy tutaj sumę wszystkich pojedynczych wyników z Twojego rachunku maklerskiego. CRR prezentowany w tym miejscu zaksięgujemy na Twoim rachunku podczas wieczornego rozliczenia sesji.

Planujemy też, aby w niedalekiej przyszłości Twój wynik (zysk lub strata) na kontraktach zamkniętych miał wpływ na wymagania depozytowe dla nowo otwieranych pozycji. Przed włączeniem tej funkcji przekażemy Ci szczegółowe zasady i opis jej działania. Dostaniesz od nas e-mail oraz wiadomość w opcji Poczta w Inwestorze online.

Drugą nowość znajdziesz w polu „CRR pozycji otwartych” - to szacunkowy wynik na aktywnych (niezamkniętych) kontraktach, które masz na swoim rachunku. Nie uwzględniamy tu kontraktów zamkniętych. Wynik ten, dzienny zysk lub stratę, dla pozycji otwartych wcześniej niż na bieżącej sesji liczymy od kursu rozliczeniowego z poprzedniej sesji do kursu ostatniej transakcji na rynku. Dla kontraktów otwartych podczas bieżącej sesji, wynik liczymy od kursu z transakcji otwarcia do kursu z ostatniej transakcji. Zatem Twoja wartość „CRR pozycji otwartych” będzie się zmieniała w ślad za zmianą kursu ostatniej transakcji na rynku. Prezentujemy tu sumę pojedynczych wyników na wszystkich portfelach i kontraktach z Twojego rachunku maklerskiego – analogicznie jak w przypadku CRR pozycji zamkniętych. Jeśli nie zamkniesz Twoich pozycji do końca sesji, to wynik obliczony w tym polu zostanie dodany (zysk) lub odjęty (strata) do rachunku maklerskiego po wieczornym rozliczeniu bieżącej sesji. Zwróć uwagę, że jest to wynik szacunkowy, ponieważ zdarza się, że GPW ustala kurs rozliczeniowy na innym poziomie niż ostatnia transakcja na rynku.

Wyniki w obu polach nie odświeżają się automatycznie. Jeśli chcesz zobaczyć najbardziej aktualne wartości – wybierz ponownie opcję Portfel – Szczegóły.

Obie te informacje wprowadzimy także niebawem w naszej aplikacji mobilnej, na ekranie Portfel.