GPW – zmiana w dokładności notowań instrumentów

11 lutego 2019

Zmiana w dokładności notowań instrumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Od 4 marca 2019 r. na GPW będą obowiązywać nowe zasady dotyczące kroków notowania, czyli minimalnej zmiany ceny, dla akcji, ETF-ów, kontraktów terminowych na akcje i waluty.
Kursy tych instrumentów będą określane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (0,0001 zł). Zmieni się również jednostka notowania dla kontraktów terminowych na waluty. Celem wprowadzenia nowych zasad w zakresie ograniczeń wahań kursów jest dostosowanie naszego rynku do standardów europejskich.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku ze zmianami w zakresie notowań, udostępniliśmy nową wersję aplikacji Inwestor mobile. Jeśli korzystasz z naszej aplikacji sprawdź szczegóły.
Aktualizacji wymaga również aplikacja NOL3.