GPW - określenie minimalnych wielkości zmiany cen

28 marca 2019

Anulowanie zleceń na wybranych instrumentach i zmiana dokładności kroków notowań po sesji 29.03.2019 r.

Informujemy, że po zakończeniu sesji giełdowej w dniu 29.03.2019 r. GPW opublikuje dla wybranych instrumentów nowe dokładności kroków notowań:

  • po sesji 29.03.2019 r. stracą ważność przekazane na GPW zlecenia dotyczące instrumentów, dla których nastąpi zmiana kroku notowań,
  • od sesji 1.04.2019 r. będą obowiązywały nowe dokładności kroków notowań dla wybranych instrumentów.

Zmiany wynikają z corocznej klasyfikacji akcji i ETF pod względem płynności, dokonywanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w stosunku do wszystkich giełd UE.

Więcej informacji na stronie GPW.