Kupno samochodu na firmę

Co musisz wiedzieć
Czas czytania – 7 minut

W niektórych firmach samochód jest niezbędny do prowadzenia działalności. W innych stanowi po prostu znaczne ułatwienie wykonywanej pracy. Jednak zakup pojazdu często jest sporym wydatkiem, na który trzeba wygospodarować środki. A z tymi bywa różnie. Szczególnie w początkowej fazie prowadzenia przedsiębiorstwa. Na szczęście jest na to sposób. W trudnych chwilach z pomocą przychodzą alternatywne dla gotówki sposoby finansowania zakupu samochodu, takie jak kredyt lub leasing.

Kredyt samochodowy na firmę to kredyt celowy. Już sama nazwa podpowiada nam, że jest to taki rodzaj kredytu, z którego sfinansować można jedynie zakup pojazdu. I tu pojawia się pierwsza niespodzianka. Okazuje się bowiem, że choć mowa o kredycie samochodowym, to za otrzymane w jego ramach środki można kupić również inne rodzaje pojazdów, takie jak na przykład motocykl, quad, skuter, a nawet… łódź. Pole do popisu jest tu więc dość szerokie. 

Ale na tym sprawa się nie kończy. Banki oferują też dużą swobodę jeśli chodzi o cechy samego auta – kredyt samochodowy można dostać zarówno na pojazd nowy, jak i używany. Nie ma tu też znaczenia miejsce zakupu upragnionych czterech kółek – można nabyć je w salonie, komisie, a także u osoby prywatnej. Pamiętajmy przy tym, że każdy bank samodzielnie ustala zasady udzielania kredytów. Czasem nie otrzymamy więc finansowania na samochód starszy niż kilka lat lub na pojazd sprowadzany z zagranicy. Od cech danego auta zależą też warunki spłaty zobowiązania.

Warto pamiętać o tym, że kredyt samochodowy na firmę najczęściej zabezpieczany jest za pomocą zastawu rejestrowego, dokonania przewłaszczenia na zabezpieczenie, depozytu karty pojazdu lub cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. W przypadku tej ostatniej bank będzie miał prawo do odszkodowania, jeśli kredytowany pojazd zostanie uszkodzony lub skradziony. Przewłaszczenie (w zależności od rodzaju) polega zaś na tym, że bank zostaje wpisany jako współwłaściciel pojazdu od razu przy zakupie lub w przypadku, gdy klient przestaje terminowo spłacać raty.

Kredyt czy leasing – jakie są różnice i które rozwiązanie lepsze

Na pytanie o to, czy lepszy jest leasing, czy kredyt samochodowy dla firm, nie można odpowiedzieć inaczej jak „to zależy”. Wszystko bowiem wiąże się z sytuacją danego przedsiębiorstwa i tego, co (oprócz możliwości użytkowania samochodu) firma chce osiągnąć.

Pierwsza dotyczy własności. Przy finansowaniu kredytem od początku przedsiębiorca jest właścicielem pojazdu. Leasing Uruchomi się w nowym oknie zaś swoją formą bardziej zbliżony jest do wynajmu długoterminowego – leasingobiorca nie jest właścicielem użytkowanego pojazdu. Ten ostatni przez cały czas obowiązywania umowy wchodzi w skład majątku leasingodawcy. Po spłacie ostatniej raty to się nie zmienia. Aby wejść w posiadanie samochodu, trzeba go jeszcze wykupić – co prawda najczęściej za niewielką kwotę.

Drugą znaczącą różnicą są formalności. Bank dokładnie sprawdza sytuację finansową przedsiębiorstwa, które ubiega się o finansowanie na zakup pojazdu. Firmy leasingowe są w tym zakresie zdecydowanie mniej restrykcyjne. Podobnie, świeżo upieczeni przedsiębiorcy łatwiej zwiążą się umową leasingową, niż umową kredytową z bankiem.

Leasing Uruchomi się w nowym oknie wypada bardziej korzystnie w kontekście spraw podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego zarówno całą ratę leasingową, jak i pozostałe wydatki, które wiążą się z użytkowaniem samochodu, firma może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. 

Na rzecz kredytu samochodowego przemawiają formalności związane z wyegzekwowaniem środków z ubezpieczenia po wypadku – w przypadku leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingowa i to ona ma prawo do otrzymania pieniędzy od ubezpieczyciela. Oczywiście możliwość wystąpienia takiej sytuacji została przewidziana i przedsiębiorca użytkujący samochód może rozliczyć naprawę, najczęściej wiąże się to jednak z konieczności wystosowania dodatkowego pisma.

Natomiast wspólną cechą łączącą obie formy finansowania zakupu auta na firmę jest rozliczeniu odpisów amortyzacyjnych – amortyzację samochodów osobowych można wliczać w koszty tylko do kwoty 150 000 zł (a w przypadku samochodów elektrycznych – 225 000 zł).

Leasing na samochód

Najpopularniejszą wśród przedsiębiorców alternatywą dla kredytu samochodowego jest leasing. Czyli co dokładnie? Leasing Uruchomi się w nowym oknie to umowa cywilnoprawna, która reguluje, na jakich zasadach jedna ze stron może korzystać z przedmiotu, którego właścicielem jest druga strona. W ramach takiej umowy leasingodawca (strona finansująca) przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania ze swojego pojazdu w zamian za ustalone okresowe opłaty. Umowa leasingowa sporządzana jest na określony czas. Najczęściej po jej zakończeniu przedsiębiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przez siebie samochodu. Leasing Uruchomi się w nowym oknie można więc porównać do wynajmu długoterminowego – pojazd nie jest własnością leasingobiorcy, a ten ostatni zyskuje jedynie prawo, aby z niego korzystać. Nie wszyscy wiedzą, że wyróżniamy klika typów leasingu. Poniżej opisaliśmy dwie najpopularniejsze formy tego rodzaju finansowania.

Leasing operacyjny

Przy wyborze leasingu operacyjnego samochód pozostaje własnością leasingodawcy przez cały okres obowiązywania umowy. W leasingu operacyjnym, kosztami uzyskania przychodu dla leasingobiorcy są raty leasingowe, a zatem przedsiębiorca może pomniejszyć wysokość płaconego podatku dochodowego. Kolejna istotna sprawa jest taka, że podatek VAT jest każdorazowo doliczany do każdej z rat. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi opłacić podatku VAT w całości z góry od ceny zakupu samochodu, czyli zaraz po podpisaniu umowy. Dla wielu firm rozwiązanie to może okazać się zbawienne, bo nie muszą z góry wyłożyć dużej kwoty na zapłatę VAT. Co więcej, w tym przypadku do KUP można zaliczyć opłatę wstępną.

Decydując się na leasing operacyjny, należy być świadomym, że wysokość określonych w umowie opłat netto musi odpowiadać przynajmniej wartości początkowej pojazdu. Po zakończeniu umowy, samochód pozostaje własnością leasingodawcy, przy czym leasingobiorca ma prawo go wykupić za określoną w umowie kwotę. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ta kwota może być ustalona na tym niższym poziomie, im dłuższa jest umowa leasingu.

Aby zrealizować wskazane korzyści trzeba pamiętać, że umowa leasingu operacyjnego musi spełniać ściśle wskazane w przepisach obostrzenia podatkowymi i prawnymi. Należy więc pamiętać o tym, że umowa nie może być za krótka (w przypadku pojazdu osobowego musi trwać minimum 2 lata), suma płatności wraz z kwotą, za którą klient może kupić pojazd, musi być równo co najmniej cenie początkowej pojazdu.

Leasing finansowy

Wybór leasingu finansowego wiąże się z tym, że pojazd będący przedmiotem umowy jest zaliczany do składników majątkowych leasingobiorcy, a co za tym idzie – to po stronie tego ostatniego leży dokonywania odpisów amortyzacyjnych. To znacząca różnica w porównaniu do leasingu operacyjnego. Kolejna jest taka, że po spłacie ostatniej raty leasingobiorca może nabyć finansowany przedmiot, np. samochód, za symboliczną złotówkę.

Podobnie jak w przypadku kredytu, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć tu jedynie odsetki od rat opłacanych na rzecz leasingodawcy oraz odpisy amortyzacyjne, zaś podatek VAT za pojazd należy zapłacić w całości wraz z pierwszą ratą.

Wady i zalety zakupu auta w ramach leasingu

A co z leasingiem? Za największą zaletę leasingu uważana jest najczęściej uproszczona procedura uzyskania finansowania – firmy leasingowe Uruchomi się w nowym oknie nie wymagają tak wielu dokumentów jak bank, co ułatwia otrzymanie środków na zakup samochodu. Może być to szczególnie ważne dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Wynika to z tego, że firma leasingowa jest właścicielem auta, które stanowi podstawowe zabezpieczenie spłaty zobowiązań.

 Co więcej, w przypadku leasingu operacyjnego (o którym więcej poniżej) raty netto mogą w całości (z pewnymi wyjątkami) stanowić koszt podatkowy. Dotyczy to również opłaty wstępnej. Każda opłata leasingowa powiększana jest o wartość podatku VAT, więc przedsiębiorca nie musi na początku umowy leasingowej opłacić tego podatku w całości.

I na koniec kwestia wygody – w przypadku leasingu to firma leasingowa dba o rejestrację czy ubezpieczenie samochodu, przedsiębiorca ma więc jedną rzecz do załatwienia mniej.

Ale są też wady. Leasing Uruchomi się w nowym oknie najczęściej udzielany jest na nowe lub prawie nowe auta – niektóre firmy umożliwiają finansowanie samochodów nawet 6-letnich. W przypadku zakupu samochodu używanego firma leasingowa skrupulatnie bada samochód, jego pochodzenie, wartość i stan techniczny – co z kolei wiąże się z wyższym kosztem zakupu samochodu. Jako że pojazd nie należy do leasingobiorcy, nie może on o nim swobodnie decydować – jeśli będzie chciał sprzedać pojazd przed zakończeniem umowy, będzie to niemożliwe.

Jakie są korzyści dla leasingobiorcy?

Powodem, dla którego coraz więcej firm decyduje się na leasing Uruchomi się w nowym oknie jest to, że umożliwia on zakup nowego lub używanego samochodu bez konieczności ponoszenia dużego jednorazowego wydatku. Dla szerokiego grona przedsiębiorców jest to szansa na zachowanie płynności finansowej. Co więcej, rozwiązanie to daje leasingobiorcy szereg możliwości w zakresie zmniejszenia obciążeń podatkowych i zarządzania wysokością płatnego podatku.

Dla wielu osób bardzo ważny jest też sposób weryfikacji klienta przez firmy leasingowe – formalności sprowadzone są tu do minimum, a sama procedura jest uproszczona i najczęściej przebiega bardzo sprawnie, a czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu leasingu jest znacznie krótszy, niż w przypadku kredytu na samochód.

Warto tu też zaznaczyć, że firmy udzielające leasingu często wykazują się sporą elastycznością – gotowe są negocjować wysokość opłaty wstępnej i rat leasingowych. W praktyce przekłada się to na większe możliwości leasingobiorcy – dzięki korzystnym warunkom umowy przedsiębiorca może użytkować lepiej wyposażone auto oraz sfinansować produkty dodatkowe. Jeśli chodzi o te ostatnie, leasingodawcy oferują najczęściej ubezpieczenie samochodu wraz z pakietem assistance czy przechowywanie i wymianę opon. A to oznacza dużą wygodę podczas użytkowania pojazdu.

Wady i zalety zakupu auta na kredyt

Na rzecz kredytu samochodowego w dużym stopniu przemawia swoboda wyboru pojazdu – jak już zaznaczyliśmy, nie trzeba ograniczać się tu jedynie do samochodu. Co więcej, bank jest gotowy sfinansować również zakup auta używanego. Zakup samochodu na raty pozwala też na całościowe lub częściowe odliczenie podatku VAT od tej transakcji zaraz po otrzymaniu faktury potwierdzającej nabycie samochodu. Co więcej, firma finansująca auto w ten sposób może zadecydować o sprzedaży pojazdu, nawet jeszcze przed zakończeniem spłacania rat (choć tu sprawa jest w pewnym stopniu uzależniona od sposobu zabezpieczenia dla banku).

Jeśli zaś chodzi o samą spłatę zobowiązania, to kredyt najczęściej można nadpłacić lub zawiesić – ta ostatnia opcja przyda się w przypadku, gdy firma będzie mieć chwilowe kłopoty finansowe. Dwiema ostatnimi, najczęściej wymienianymi zaletami, przemawiającymi za tym, aby zakupić samochód firmowy na kredyt jest to, że w koszty prowadzenia działalności można zaliczyć odpisy amortyzacyjne oraz to, że przedsiębiorca automatycznie staje się pełnoprawnym właścicielem danego pojazdu.

Jednak kredyt samochodowy na firmę ma też pewne wady. Tu najczęściej wymieniane są formalności – bank wnikliwie ocenia zdolność kredytową danego przedsiębiorstwa, a w tym celu najczęściej prosi o przedłożenie wielu dokumentów, potwierdzających stan finansów firmy. Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu, osoba, która ma problemy z historią kredytową, będzie mieć trudności z uzyskaniem tego rodzaju finansowania. Konieczne jest też odpowiednie zabezpieczenie dla banku.

Jaki rodzaj kredytu na samochód wybrać

Podobnie jak w przypadku innych usług oferowanych przez banki, kredyt samochodowy dla firm również występuje w kilku wariantach. Najczęściej możemy się spotkać z trzema rodzajami takiej oferty. Najszersze zastosowanie ma klasyczna wersja kredytu samochodowego – przedsiębiorca sfinalizuje w ten sposób zakup zarówno nowego, jak i używanego samochodu lub innego rodzaju pojazdu. Kredyt samochodowy z ostatnią ratą balonową świetnie sprawdzi się w firmach, które stawiają na częstą wymianę samochodów. Osoby, które są w posiadaniu pieniędzy stanowiących znaczną część wartości samochodu, ale jednak nie mają wystarczająco środków na samodzielny zakup auta, chętnie korzystają zaś z kredytów jedno- i kilkuratowych. Warto tu jednak zaznaczyć, że taki rodzaj finansowania wykorzystywany jest jedynie do zakupu nowych aut w salonach samochodowych.

Jakie warunki trzeba spełnić do otrzymania kredytu na pojazd

Oczywiście aby otrzymać kredyt samochodowy dla firm, przedsiębiorstwo musi spełnić określone warunki. W pierwszej kolejności należy złożyć do banku wniosek o udzielenie kredytu oraz dokumentację potwierdzającą kondycję finansową firmy. Na podstawie przedstawionych danych oraz informacji, jakie o danym przedsiębiorstwie widnieją w BIK oraz biurze informacji gospodarczej, bank wydaje decyzję o przyznaniu (lub nieprzyznaniu) finansowania. Należy również pamiętać, że niektóre banki wymagają wniesienia wkładu własnego.

Jakie formalności związane z kredytem na samochód trzeba załatwić

Aby bank mógł ocenić zdolność kredytową danej firmy, musi zapoznać się ze wspomnianą powyżej dokumentacją. Jakich dokumenty trzeba będzie przedłożyć instytucji finansowej przy ubieganiu się o kredyt samochodowy dla firm? Najczęściej są to:

  • dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy

  • dokument potwierdzający źródło i wysokość osiąganych dochodów – zaświadczenie z CEIDG lub KRS oraz na przykład rozliczenie PIT czy sprawozdania finansowe.

  • dokumenty dotyczące kupowanego pojazdu – kopia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego

W związku z tym, że oferty kredytowe różnią się od siebie, o tym, jakie konkretnie dokumenty należy dostarczyć do banku i kiedy można to zrobić (wraz z wnioskiem, po wydaniu decyzji kredytowej itp.), najlepiej zapytać doradcę podczas rozmowy wstępnej lub już przy dopełnianiu poszczególnych formalności.

Kredyt na nowe auto a kredyt na auto używane

Zakup auta z salonu najczęściej obniża koszt kredytu. A to dlatego, że nowy pojazd stanowi dla banku dobre zabezpieczenie w przypadku gdyby w przyszłości wystąpiły problemy ze spłatą zobowiązania. Oczywiście wiek samochodu nie jest tu jedynym wyznacznikiem ceny – na koszt finansowania wpływ mają również inne czynniki, takie jak okres kredytowania czy sama kwota kredytu.

Ale banki finansują również starsze pojazdy, przy czym najczęściej określają wtedy, ile lat może mieć maksymalnie pojazd w chwili zakupu oraz w chwili spłaty ostatniej raty. Oznacza to, że jeśli chcemy kupić stosunkowo stary samochód, okres kredytowania będzie znacznie krótszy, niż w przypadku, gdybyśmy zdecydowali się na zakup młodszego auta. Należy również pamiętać, że na finansowane w ten sposób auto, musi zostać wykupiona polisa autocasco, co w przypadku starszych pojazdów może być znaczącym obciążeniem finansowym.

Gdzie wziąć kredyt samochodowy

Oczywiście w banku. Warto jednak wiedzieć, że oprócz banków komercyjnych istnieją również banki samochodowe. Choć to nazwa potoczna – tak naprawdę są to firmy podlegające koncernom samochodowym, które za ich pośrednictwem pożyczają klientom pieniądze na zakup samochodu swojej marki.

Rozwiązanie to wspiera jedynie zakup samochodów nowych, z salonu. Dużym, choć raczej oczywistym, ograniczeniem jest to, że w danym banku samochodowym można uzyskać pieniądze jedynie na zakup auta, które zostało wyprodukowane przez koncern, do którego należy bank.

Banki samochodowe najchętniej udzielają kredytów jedno- i kilkuratowych. Jeśli chodzi o formalności związane z ich uzyskaniem, to wszelkie warunki można poznać w salonie, w którym oferowane są samochody danego producenta.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują firmie biorącej kredyt na auto

Zakup samochodu na firmę pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Kupując na kredyt samochód służbowy można w całości lub w połowie odliczyć podatek VAT od tego zakupu.

Jeżeli przedsiębiorca będzie używać samochodu dłużej, niż przez rok, pojazd będzie można poddać amortyzacji. Należy jednak pamiętać, że aby było to możliwe, po podpisaniu umowy zakupu auto musi stać się własnością firmy. Jeśli więc bank zastrzeże sobie prawo własności jako zabezpieczenie kredytu, z amortyzacją trzeba będzie się wstrzymać do chwili spłaty zobowiązania.

Ale to nie koniec – w koszty uzyskania przychodu można wliczyć też wszystkie opłaty związane z pozyskaniem kredytu. Mowa tu o prowizjach dla banku, opłatach manipulacyjnych, odsetkach od kredytu, a także opłatach uiszczonych z tytułu wykupu polisy.

Jak korzystać z kalkulatora na kredyt samochodowy

Jednym z najważniejszych czynników, na jakie należy zwrócić uwagę przy wyborze oferty kredytowej, jest całkowity koszt kredytu. Na jego wysokość wpływ ma kilka czynników, takich jak wiek i wartość samochodu, wysokość wkładu własnego czy okres kredytowania. Wybór spośród wielu dostępnych na rynku opcji może być sporym wyzwaniem. W tej sytuacji na pomoc przychodzą nam porównywarki ofert i kalkulatory kredytów. W Internecie działa wiele stron udostępniających te narzędzia. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy takie hasła jak na przykład „kredyt na samochód kalkulator” czy „kredyt samochodowy kalkulator”, a naszym oczom ukaże się lista stron, na których możemy przeliczyć koszt lub ratę kredytu.

Na jakiej zasadzie działa takie narzędzie? Otóż serwisy udostępniające kalkulatory kredytowe zbierają w jednym miejscu informacje o kredytach samochodowych dostępnych w różnych bankach. Po wejściu na stronę użytkownik wpisuje w odpowiednich polach interesujące go parametry, takie jak okres kredytowania, wysokość raty, oprocentowanie czy wartość kredytu (w zależności od potrzeb). Następnie kalkulator analizuje swoją bazę danych i generuje wyniki, które spełniają określone wcześniej wymagania. Na tej podstawie użytkownik może określić, który bank może pochwalić się najlepszą ofertą na rynku. Kalkulatory uwzględniają takie dane jak RRSO, prowizja, oprocentowanie, wysokość raty, a także rzeczywista kwota do spłaty.

Zakup samochodu z zagranicy na kredyt – co się z tym wiążę

I na koniec jeszcze jeden przypadek. Firmy coraz częściej sprowadzają swoje pojazdy z zagranicy. Rozwiązanie stało się na tyle popularne, że banki bez problemu udzielają kredytów również na takie samochody. Należy jednak pamiętać, że każda instytucja ma w tym zakresie swoje własne wymagania, więc warto zapytać doradcę, jak sytuacja wygląda w przypadku konkretnej, analizowanej oferty. Najczęściej trzeba też dopełnić kilku dodatkowych formalności, jak wyrejestrowanie auta w kraju zakupu oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających pochodzenie pojazdu (brief) i odbycie odprawy celnej.

 

Materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi opisu oferty bankuBank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na  podstawie informacji zawartych w tym materiale. 

Co słychać w banku porad?

O bankowości piszemy prosto. Zaczerpnij kolejną dawkę inspirującej wiedzy o Twoich finansach.