przeczytasz w 4 minuty

Jeśli masz dziecko w wieku szkolnym, zapewne znasz rządowy program Dobry Start, nazywany potocznie 300 plus. W ramach tego świadczenia raz w roku możesz otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dla swojej pociechy. Dowiedz się, jak złożyć wniosek o 300 plus, kiedy wypłacane jest świadczenie i czy wniosek w formie elektronicznej możesz złożyć przez bank.

Spis treści:

Czym jest rządowy program Dobry Start (300+)

Dobry Start to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie do wyprawki dla dzieci rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje ono raz w roku, bez względu na dochody w rodzinie. Aby świadczenie 300+ na dziecko (lub dzieci), zostało przyznane, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to zrobić:

 • matka lub ojciec

 • osoba prowadząca
  rodzinny dom dziecka

 • dyrektor placówki
  opiekuńczo-wychowawczej

Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2023/2024 rozpoczęło się 1 lipca 2023 roku i potrwa do 30 listopada 2023 r. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ZUS wypłaci pieniądze na wskazane konto bankowe (wypłata świadczenia odbywa się w formie bezgotówkowej).

Kto może dostać 300 plus

Świadczenie 300 plus przysługuje dzieciom, które uczą w szkole i są w wieku:

 • do 20. roku życia lub
 • do 24. roku życia, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

300 plus jest przewidziane dla dzieci uczących się w:

 • szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej,
 • szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,
 • szkole policealnej,
 • szkole dla dorosłych.

Program Dobry Start nie dotyczy przedszkolaków oraz dzieci chodzących do tzw. zerówki.

Jak złożyć wniosek 300+ w internecie

W 2023 roku wniosek 300+ do ZUS możesz złożyć wyłącznie online, za pomocą:

Jak złożyć wniosek 300 plus przez bank

Złożenie wniosku 300 plus przez bankowość internetową zajmie Ci tylko kilka chwil. Przygotuj sobie PESEL dziecka oraz nazwę i adres szkoły, do której chodzi uczeń. Następnie:

 • zaloguj  się do Santander internet i w górnym menu wybierz zakładkę eUrząd,
 • wybierz wniosek o świadczenie Dobry Start, wypełnij dane swoje oraz dziecka (lub dzieci), a jeśli będzie to konieczne – złóż wymagane oświadczenia.

Twój wniosek zostanie przekazany do ZUS. Po poprawnym złożeniu wniosku 300+ otrzymasz urzędowe potwierdzenie jego odbioru, a następnie kopię decyzji w sprawie przyznania świadczenia. W Santander internet możesz sprawdzić też status złożonego przez siebie wniosku, a także złożyć go ponownie, jeśli w pierwszej wersji zauważysz błędy.

Podczas składania wniosku 300 plus przez Santander internet pojawi się prośba o wskazanie konta bankowego, na które ZUS wypłaci świadczenie. Musi ono być prowadzone w złotówkach. Jeśli masz u nas konto to wskaż je, aby otrzymać świadczenie.

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie 300 plus

Jeśli złożysz wniosek w lipcu lub sierpniu, świadczenie otrzymasz najpóźniej do 30 września 2023 roku. Jeżeli jednak zrobisz to po wakacjach (czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie), pieniądze trafią na Twoje konto osobiste w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Co jeszcze warto wiedzieć o 300 plus

Świadczenie 300+ jest zwolnione z podatku. Otrzymasz więc wspomnianą kwotę w pełnej wysokości. Warto wiedzieć, że 300 plus nie wlicza się też do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Oznacza to, że złożenie wniosku i wypłata świadczenia nie powoduje utraty innych zasiłków z pomocy społecznej ani nie wpływa na ich wysokość. Pieniądze z programu Dobry Start nie podlegają ponadto egzekucjom komorniczym – komornik nie ma prawa ich zająć.

Z założenia wniosek 300 plus składa jeden z rodziców. W przypadku par wychowujących dziecko oddzielnie, wniosek 300+ powinien złożyć ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Z kolei rodzice opiekujący się dzieckiem naprzemiennie (zgodnie z orzeczeniem sądu) mają możliwość złożenia oddzielnych wniosków. Świadczenie może zostać wypłacone po połowie na konto każdego z nich.

zespół Bluerank

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny. Ma on charakter informacyjno-marketingowy, nie stanowi naszych sugestii ani rekomendacji. Artykuł Bluerank został przygotowany na nasze zlecenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tego artykułu. Stan na 24.07.2023 r.


Dodatkowe źródła:

 • https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start,

 • https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-dobry-start,

 • https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.


Szczegóły oferty oraz informacje o opłatach i prowizjach dostępne są w oddziałach i na Santander.pl oraz pod numerem
1 9999 (opłata zgodna z taryfą operatora).


Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

 • Konto, konto bankowe, konto osobiste to rachunek płatniczy.

 • Aplikacja Santander mobile i bankowość internetowa to usługi bankowości elektronicznej.