Portal analityczny

Zagregowane wiadomości, wzbogacone o estetyczny wykres z historią notowań, prezentują szeroki zakres informacji, który może okazać się pomocny w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Dodatkowo, dzięki powiązaniu zakresu prezentowanych informacji z instrumentami posiadanymi na rachunku, możliwe jest komfortowe śledzenie notowań oraz najświeższych komentarzy i analiz na temat posiadanych lub obserwowanych przez inwestora spółek.

Dodatkowe korzyści

 • Bezpłatny dostęp do bieżących i historycznych analiz oraz informacji rynkowych.

 • Możliwość personalizacji zakresu prezentowanych informacji.

 • Dzięki powiązaniu prezentowanych informacji z instrumentami posiadanymi na rachunku można komfortowo śledzić notowania oraz najświeższe komentarze i analizy na temat posiadanych lub obserwowanych spółek.

 • Możliwość korzystania z powiadomień, dzięki czemu treść komentarzy oraz alerty o nowych opracowaniach Santander Biuro Maklerskie trafią od razu do klienta. Inwestor sam może wybrać, czy chce je otrzymywać w postaci wiadomości SMS, e-mail, czy – w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej – komunikatów PUSH.  Sprawdź szczegóły oraz koszty powiadomień.

   

W serwisie Inwestor online dostępne są następujące opcje

Depesze PAP, ESPI

Depesze PAP i ESPI to dwie zakładki, osobne dla depesz PAP oraz komunikatów ESPI, które są prezentowane łącznie z załącznikami w postaci plików PDF. Dla obu rodzajów wiadomości dostępna jest specjalna wyszukiwarka.
 

Moje instrumenty

Opcja ta obejmuje trzy bloki: w pierwszym prezentowany jest wykres kołowy z obecnym składem portfela użytkownika, w drugim system wyświetla w formie tabelarycznej skład portfela. Trzeci blok informacji zawiera z kolei tabelę z obserwowanymi przez użytkownika instrumentami finansowymi.
 

Statystyka sesji

Statystyka sesji zawiera informacje o sesji giełdowej w postaci tabel. Znajdują się tu dane o głównych indeksach GPW, największych wzrostach i spadkach, notowaniach kontraktów terminowych. Można tu skorzystać z dwóch narzędzi: "Stopy zwrotu" oraz "Nadaktywność":

 • Główne indeksy GPW – tabela zawiera podstawowe informacje o indeksach, a kliknięcie w nazwę powoduje przeniesienie do dużego wykresu indeksu,
 • Statystyka sesji – tabela zawiera informacje o liczbie, wolumenie i wartości spółek rosnących, spadających oraz nie zmieniających się,
 • Największe wzrosty i spadki – tabela zawiera po dziesięć największych wzrostów i spadków na rynku akcji,
 • Kontrakty terminowe – tabela zawiera informacje na temat ostatnich serii kontraktów terminowych notowanych na GPW,
 • Nadaktywność – mechanizm prezentujący informacje na temat spółek, które charakteryzują się nadaktywnością, czyli osiągają statystycznie wysoki wolumen obrotu na danej sesji giełdowej. Wyliczana jest ona na podstawie algorytmu porównującego wolumen spółki ze wskazanej sesji z ich średnim wolumenem obrotu z poprzedzających sesji giełdowych. Nadaktywność prezentowana jest w dwóch kolumnach (spółki z indeksu WIG20 oraz inne spółki giełdowe). W tabelach system prezentuje dziesięć ostatnich sygnałów,
 • Stopy zwrotu – mechanizm prezentuje stopy zwrotu dla akcji notowanych na GPW według zdefiniowanego przedziału czasu oraz w wybranym systemie sortowania (rosnąco / malejąco / alfabetycznie).

Spółki

W tej opcji dostępna jest lista spółek notowanych na GPW oraz mechanizm pozwalający na wyszukanie spółki notowanej na GPW według nazwy bądź według sektora. Po wybraniu szukanej spółki system przenosi użytkownika do specjalnej strony zawierającej następujące dane i funkcjonalności:

 • Duży wykres spółki z możliwością zmiany horyzontu czasowego zarówno w formie danych dziennych jak i danych intraday, przy czym dodatkowo możliwe jest dokonanie porównania wybranej spółki z inną spółką lub indeksem giełdowym GPW,
 • Możliwość dodania spółki do listy obserwowanych za pomocą przycisku „Dodaj do obserwowanych”,
 • Notowania dla wybranej spółki z dodatkowymi danymi statystycznymi,
 • Rekomendacje i opracowania Santander Biuro Maklerskie dla wybranej spółki,
 • Depesze PAP dla wybranej spółki,
 • Bieżące raporty ESPI dla wybranej spółki,
 • Raporty okresowe ESPI dla wybranej spółki,
 • Powiadomienia - można otrzymywać e-mailem lub SMSem informacje o rekomendacjach, analizach, opracowaniach i informacjach Santander Biuro Maklerskie. Klient decyduje o formie i zakresie powiadomień, aby korzystanie z nich było jak najbardziej wygodne. Sprawdź koszt powiadomień tutaj.

Opłaty i prowizje

Brak – portal analityczno-informacyjny to część internetowego serwisu Inwestor online dostępna w opcji "Serwis informacyjny". Korzystanie z portalu nie jest związane z dodatkową opłatą.

 

Jak zamówić?

Przez InternetJeśli jesteś już naszym klientem

 1. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i korzystaj z bogactwa portalu analityczno-informacyjnego w opcji „Serwis informacyjny”.

Przez InternetJeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem

 1. Otwórz rachunek maklerski - sprawdź dostępne warianty tutaj.

W placówce

 1. Odwiedź z dowodem osobistym lub paszportem jedną z naszych placówek.
 2. Podpisz umowę – pracownik otworzy dla Ciebie rachunek i od razu będziesz mógł z niego korzystać.
 3. Odbierz SMSa z kodem PIN.
 4. Zaloguj się do serwisu Inwestor online i korzystaj z bogactwa portalu analityczno-informacyjnego w opcji „Serwis informacyjny”.