Najczęściej wyszukiwane:

Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Aplikacja NOL3 do odbioru notowań w czasie rzeczywistym

Aplikacja NOL3 do odbioru notowań w czasie rzeczywistym

 • Czy po zawarciu umowy maklerskiej dostęp do notowań otrzymam automatycznie?

  Nie, Klient powinien samodzielnie zamówić usługę w serwisie Inwestor online.

 • W jaki sposób mogę zamówić notowania w czasie rzeczywistym?

  Notowania można zamówić w serwisie Inwestor online w zakładce Moje usługi / Notowania i analiza techniczna, wybierając przycisk Zamów dla wiersza oznaczonego opisem GPW.

  Na ekranie składania zamówienia dostępny jest link do pobrania pliku instalacyjnego programu do odbioru notowań w czasie rzeczywistym - NOL3.

  Zamówienie notowań jest także możliwe podczas logowania do aplikacji Inwestor mobile - jeśli użytkownik nie korzysta z odbioru notowań.

 • Notowania jakich walorów mogę odbierać?

  Wszystkich notowanych na GPW oraz NewConnect.

 • Ile najlepszych ofert mogę obserwować?

  W zależności od zamówienia złożonego przez Klienta:

  • w serwisie Inwestor online w zakładkach Rynek 360, Zlecenia, Notowania – jedną najlepszą ofertę
  • w serwisie Inwestor online za pośrednictwem aplikacji NOL3 – pełny arkusz ofert, pięć najlepszych ofert lub jedną najlepszą ofertę
  • w aplikacji Inwestor mobile – pięć najlepszych ofert lub jedną najlepszą ofertę
 • Co to jest najlepsza oferta?

  To oferta kupna z najwyższym limitem lub oferta sprzedaży z najmniejszym limitem. W wersji z jedną najlepszą ofertą Klient nie ma dostępu do informacji jakie są kolejne oferty kupna z niższymi limitami oraz jakie są oferty sprzedaży z wyższymi limitami. Przykładowe widoki ofert znajdują się tutaj.

 • Skąd mogę pobrać program do odbioru notowań NOL3?

  Plik instalacyjny aplikacji NOL3 można pobrać po zalogowaniu do Inwestora online, w Moje usługi / Notowania i analiza techniczna, przechodząc do ekranu zamawiania / zmiany / rezygnacji w opcji GPW.

 • Dla jakich systemów operacyjnych dostępny jest program do odbioru notowań NOL3?

  Aplikacja NOL3 dostępna jest dla systemów Windows od wersji Windows 10. W przypadku innych systemów operacyjnych odbiór notowań możliwy jest za pośrednictwem notowań dostępnych przez przeglądarkę internetową w Inwestor online w zakładce Notowania.

  Windows 10 (32-bit)

  • Internet Explorer 11 (przeglądarkę można uruchomić według ścieżki: przycisk Start, Wszystkie aplikacje, Akcesoria systemu)
  • Google Chrome (najnowsza wersja)
  • Opera (najnowsza wersja)

  Windows 10 (64-bit)

  • Internet Explorer 11 (32-bit), 11 (64-bit) (przeglądarkę można uruchomić według ścieżki: przycisk Start, Wszystkie aplikacje, Akcesoria systemu)
  • Google Chrome 32-bit lub 64-bit (najnowsza wersja)
  • Opera 32-bit lub 64-bit (najnowsza wersja)

  Mac OS X

  • Safari - NOL3 nie działa, odbiór notowań możliwy jest w zakładce Notowania

  GNU\Linux

  • Mozilla Firefox - NOL3 nie działa, odbiór notowań możliwy jest w zakładce Notowania
 • Chcę zaktualizować aplikację NOL3, czy mogę zachować bieżące ustawienia?

  Aby zachować bieżące ustawienia NOL3, można:

  • zapisać ich kopię na serwerze korzystając z menu głównego NOL3: Sesja -> Eksport sesji do serwera
  • zapisać ustawienia do pliku nl3 przy pomocy opcji Sesja -> Zapisz sesję jako… i jako folder zapisu wskazać folder swoich dokumentów (nie rekomendujemy zapisywania plików nl3 w folderze instalacji programu NOL3 np. C:\Pliki programów (x86)\NOL3\Notowania OnLine 3.1 Santander Biuro Maklerskie, gdyż pliki te mogą być skasowane podczas reinstalowania NOL3 lub podczas aktualizacji Windows)
 • Czy korzystanie z programu NOL3 ułatwia składanie zlecenia?

  Tak, po kliknięciu w limit oferty kupna lub sprzedaży aplikacja NOL3 automatycznie wywołuje stronę z formatką nowego zlecenia w serwisie Inwestor online, bądź okno w aplikacji NOL3, z wypełnionymi jego parametrami. W każdej chwili można zmienić miejsce wywołania nowego zlecenia zaznaczając odpowiednią opcję w ustawieniach aplikacji NOL3.

 • Co to są notowania w serwisie Inwestor online?

  Opcja Notowania umożliwia dostęp do notowań giełdowych GPW w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego składania zleceń. Funkcjonalność jest dostępna dla najbardziej popularnych systemów operacyjnych: Windows, Linux i macOS.

 • Ile kosztuje odbiór notowań?
 • Co zrobić, żeby być zwolnionym opłaty za notowania w czasie rzeczywistym?

  Tak, notowania udostępniane są bezpłatnie w następujących przypadkach:

  • do końca pierwszego miesiąca korzystania nawet z pełnym arkuszem ofert
  • po wypracowaniu obrotów określonych w Tabeli opłat i prowizji
 • Mam kłopoty z konfiguracją sprzętu oraz instalacją oprogramowania. Czy mogę liczyć na pomoc?

  Tak:

  • na stronie dotyczącej NOL3 dostępna jest instrukcja konfiguracji aplikacji NOL3
  • w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerami telefonów: 801 36 46 36 lub 61 856 4444 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), wybierając opcję 4, nasz pracownik pomoże przy instalacji oprogramowania oraz udzieli wszelkich informacji na temat funkcjonowania serwisu
  • udzielamy również pomocy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bm.inwestor@santander.pl
 • Mam kłopoty z wczytaniem sesji, tzn. nie widzę wcześniej zdefiniowanych instrumentów.

  Taka sytuacja może mieć miejsce jeżeli plik ze zdefiniowanymi zakładkami i instrumentami o rozszerzeniu '.nl3', zapisany na twardym dysku komputera, uległ uszkodzeniu. Zazwyczaj nie będzie możliwości odzyskania zawartości pliku. Aby uchronić się od takich okoliczności w przyszłości zalecamy, po skonfigurowaniu zakładek oraz każdorazowo po dodaniu nowej zakładki lub zmodyfikowaniu istniejącej, zapisać konfigurację na serwerze. Wykonujemy tę czynność poprzez wybranie z menu aplikacji NOL3 'Sesja' a następnie 'Eksport sesji do serwera'.

  W przypadku pojawienia się kłopotów z plikiem na twardym dysku należy wybrać 'Sesja', a następnie 'Import z serwera'. Alternatywnie, jeżeli na twardym dysku mamy zapisany inny plik, oprócz uszkodzonego, możemy wybrać ‘Sesja’, a następnie ‘Otwórz sesję’ aby wczytać ten plik.
  Zaimportowany plik warto zapisać na twardym dysku poprzez wybranie 'Sesja', a następnie 'Zapisz sesję jako...'.

  Jeżeli menu aplikacji NOL3 jest niewidoczne, to należy zatrzymać kursor myszy nad aplikacją NOL3, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy wywołamy menu programu.

 • Nie widzę menu aplikacji. W jaki sposób mogę je przywrócić?

  Kursor myszy należy zatrzymać nad aplikacją NOL3, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać, z wywołanego menu kontekstowego, ‘Widok’, a następnie ‘Menu główne’.

 • Nie mogę zainstalować aplikacji NOL3. Pojawiają się komunikaty programu „avast!”. Do tej pory program działał, a teraz pojawia się komunikat, że nie zainstalowano jeszcze aplikacji NOL3.

  Program „avast!” podczas próby instalacji lub uruchomienia aplikacji NOL3 powiadamia o wirusie, który rzekomo znajduje się w NOL3 (Uwaga: podobny kłopot może dotyczyć NOL WebStreaming Communicator). Dodatkowo jeden z plików niezbędnych do działania aplikacji NOL3 jest usuwany i przenoszony do kwarantanny programu „avast!”.
  W związku z podejrzeniem wystąpienia wirusa może pojawić się komunikat, że plik npn30plugin.dll zawiera zagrożenie: Win32:Evo-gen [Susp]. Komunikat wygląda podobnie do poniższego:

  Rozwiązanie:
  1. Należy ponownie zainstalować aplikację NOL3 zgodnie z instrukcją instalacji. Ostrzeżenie ze strony programu „avast!” występowało czasowo (podobnie jak czasowo obowiązują dane definicje wirusów)- powinno zostać usunięte wraz z aktualizacją bazy wirusów.
  2. Jeśli nadal instalacja/uruchomienie NOL3 oraz serwisu Inwestor online jest blokowane przez oprogramowanie „avast!”, można dodać wykluczenia do programu „avast!”. W tym celu należy:
  - w miejscu: Interfejs użytkownika programu avast/Ustawienia/Antywirus/Wykluczenia/Ścieżki do plików dodać wpisy:
  *\NOL3\*, *\NOL\*
  - w miejscu: Interfejs użytkownika programu avast/Ustawienia/Antywirus/Wykluczenia/Adresy URL dodać wpis:
  *inwestoronline.pl/*.

  Uwaga: wykluczenie obniża poziom zabezpieczeń, co może skutkować niewykryciem ewentualnego złośliwego oprogramowania. Zaproponowane wykluczenia są dość szerokie, ale dzięki temu nie powinny pojawić się dalsze ostrzeżenia dla NOL3 oraz Inwestor online.
  3. Alternatywnie do pkt. 2 – można utworzyć stopniowo dokładne wykluczenia, które umożliwią już działanie NOL3 (analogicznie NOL WebStreaming Communicator). Jeśli podczas używania serwisu Inwestor online pojawi się ostrzeżenie o wirusie, wówczas należy skorzystać z opcji Dodaj plik do listy wykluczonych ze skanowania oraz powtarzać próbę instalacji/reinstalacji oraz uruchomienia NOL3, aż nastąpi dodanie wszystkich podejrzanych plików NOL3 do listy wykluczeń, a fałszywe dla NOL3 alerty programu „avast!” przestaną się pojawiać.Można również przywrócić pliki NOL3 z kwarantanny oraz dodać do listy wykluczonych. W tym celu w części programu „avast!”: Skanowanie, należy wybrać opcję Kwarantanna, następnie na liście odszukać i wskazać niesłusznie umieszczone tam pliki z folderów oprogramowania Santander Biuro Maklerskie (np. npn30plugin.dll) oraz klikając prawym przyciskiem myszy wskazać opcję:
  Przywróć i dodaj do listy wykluczonych.
   

 • Nie mogę korzystać z serwisu Inwestor online. Czy może mieć to związek z tym, że używam przeglądarki Windows Internet Explorer 11 oraz programu „avast!”?

  Zainstalowanie dodatku „avast!” Online Security ( będącego częścią oprogramowania „avast!”) w przeglądarce Windows Internet Explorer 11 powoduje następujące utrudnienia dla użytkowników serwisu Inwestor online:

  • po wpisaniu loginu nie działa klawisz Enter, więc nie można przejść do ekranu z polem na wpisanie hasła
  • brakuje górnego menu umożliwiającego zmianę rachunku
  • po zalogowaniu się do serwisu Inwestor online pojawia się menu, ale strona jest pusta– brak informacji o portfelu
  • po wybraniu zakładki Zlecenia pojawia się, trwająca aż do wylogowania, animacja tzw. preloadera

  Rozwiązania:

  • korzystanie z Inwestora online za pomocą innej przeglądarki niż Windows Internet Explorer (np. Mozilla Firefox, Chrome) aż do wyjaśnienia sprawy z dostawcą oprogramowania Santander Biuro Maklerskie.
  • wyłączenie narzędzia “avast! Online Security dla Windows Internet Explorer”. W tym celu należy w Opcjach internetowych, w zakładce Programy, następnie Zarządzaj dodatkami, odnaleźć na liście „avast! Online Security”, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać dla wszystkich składników „avast! Online Security” opcję Wyłącz.
 • Aplikacja NOL3 ma status offline. Po kliknięciu w ikonę statusu OFF-LINE jest zapis: Nie uzyskano połączenia z serwerem E(12157). Korzystam z Mozilla Firefox 32-bit lub Opera. Internet Explorer nie wczytuje wcale strony logowania systemu transakcyjnego.

  Ze względów bezpieczeństwa popularne stało się całkowicie rezygnowanie z SSL v.3.0 w oprogramowaniu serwerowym (SSL 3.0 zostało zastąpione przez TLS). Konieczna jest aktualizacja Windows Internet Explorer do wersji minimum 11. Wskazane jest posiadanie domyślnych ustawień zaawansowanych dla Opcji internetowych, aby opcja "Użyj szyfrowania TLS 1.2" była włączona. Dzięki temu aplikacja NOL3 będzie mogła połączyć się z serwerem notowań.
   

 • NOL3 przestał działać. Czy może mieć to związek z tym, iż używam programu „McAfee”?

  Dodawanie wyjątku w McAfee

  1. Przejście do Ochrona komputera PC -> Zapora:
  McAfee - Ochrona komputera PC

  2. Wybór Połączenia internetowe dla programów:
  McAfee - Ustawienia zapory sieciowej

  3. Wybór przycisku Dodaj:
  McAfee - Dodawanie wyjątku do zapory sieciowej

  4. Wybór przycisku Przeglądaj, aby odszukać plik exe aplikacji, dla której chcemy dodać wyjątek:
  McAfee - Dodawanie aplikacji NOL3 do wyjątków zapory sieciowej

  5. Odszukanie na dysku pliku NOL3.exe:
  McAfee - Wskazanie aplikacji NOL3

  6. Ustawienie ruch wychodzący i przychodzący dla NOL3:
  McAfee - Ruch wychodzący i przychodzący dla aplikacji NOL3

  7. Ustawienie Otwórz dla wszystkich urządzeń i wyłączenie Net Guard:
  McAfee - Wyłączenie NetGuard dla aplikacji NOL3

  8. Po zapisaniu wydać dodany wyjątek:
  McAfee - Zapisanie ustawień i dodanego wyjątku

  9. Podobnie można dodać wyjątek dla NOL3Starter.exe:
  McAfee - Dodanie wyjątków dla aplikacji NOL3 Starter
  McAfee - NOL3 Starter w wyjątkach zapory sieciowej
   

 • NOL3 przestał działać. Czy może mieć to związek z tym, iż używam programu „F-Secure”?

  Program antywirusowy F-Secure może blokować uruchamianie NOL3/NOL3Starter.exe podobnie jak każdy program antywirusowy. Dla komfortu pracy można dodać wykluczenie, aby te dwa pliki aplikacji dla notowań w Inwestor online nie były skanowane

  1. Wyświetlamy ekran główny programu F-Secure i klikamy w Narzędzia:
  F-Secure - ekran główny

  2. Klikamy w Ustawienia zapory systemu Windows:
  F-Secure - ustawienia zapory systemu Windows

  3. Przechodzimy do zakładki Wykluczone, aby dodać NOL3 oraz NOL3Starter:
  F-Secure - wykluczone aplikacje

  4. Po kliknięciu Dodaj nowe wskazujemy NOL3.exe, potem ponawiamy czynność dla NOL3Starter:
  F-Secure - dodanie aplikacji NOL3 do wykluczeń

  5. Na liście po zaakceptowaniu OK jest ścieżka do programu NOL3.exe:
  F-Secure - aplikacja NOL3 na liście wykluczeń

  6. Ponownie klikamy Dodaj nowe i odszukujemy NOL3Starter:
  F-Secure - dodanie aplikacji NOL3 Starter do wykluczeń

  7. Po dodaniu odpowiednich dwóch plików exe do wykluczenia klikamy Zamknij:
  F-Secure - aplikacja NOL3 Starter na liście wykluczeń
   

 • NOL3 przestał działać. Czy może mieć to związek z tym, iż używam programu „ESET Internet Security”?

  Dodawanie regułę wyjątku dla programu NOL3, NOL3Starter w ESET Internet Security.

  1. Włączamy Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane:
  ESET Internet Security - Ustawienia zaawansowane

  2. Przechodzimy do ustawień Zapora -> Zaawansowane -> Reguły -> Edytuj:
  ESET Internet Security - Edycja reguł zapory sieciowej

  3. Klikamy Dodaj:
  ESET Internet Security - Dodawanie wyjątku do zapory sieciowej

  4. Podajemy nazwę, określamy własności jak na zrzucie, m.in. Kierunek, Czynność, Protokół:
  ESET Internet Security - Konfiguracja reguły zapory sieciowej

  5. W karcie Lokalne wskazujemy ścieżkę dla pola Aplikacja:
  ESET Internet Security - Ustawienia lokalne reguły zapory sieciowej

  6. Wskazujemy NOL3.exe, potem powtarzamy dodanie wyjątku dla NOL3Starter.exe:
  ESET Internet Security - Wskazanie aplikacji NOL3 w regule zapory sieciowej

  7. Potwierdzamy OK:
  ESET Internet Security - Potwierdzenie konfiguracji reguły

  8. Wyjątek pojawia się na liście:
  ESET Internet Security - Aplikacja NOL3 na liście wyjątków zapory sieciowej

  9. Dodajemy podobnie wyjątek dla NOL3Starter:
  ESET Internet Security - Dodanie do wyjątków zapory sieciowej aplikacji Nol3 Starter

  10. Mamy dwa wyjątki dla aplikacji z następującymi ścieżkami instalacji:
  ESET Internet Security - Aplikacja NOL3 Starter na liście wyjątków zapory sieciowej
   

 • NOL3 przestał działać po zainstalowaniu aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome?

  Najnowsza wersja Google Chrome 32-bit lub 64-bit jest kompatybilna tylko z najnowszymi wersjami NOL3. Polecamy instalację najnowszej wersji NOL3 wraz z komponentem NOL3Starter.