Informacje dla Klientów, którzy mieli zawarte umowy o świadczenie usług maklerskich w ramach działalności przejętej przez Santander Bank Polska S.A. w dniu 9.11.2018 r

 

Aplikacja Notowania 4 MAX nie działa na urządzeniach pracujących na systemie operacyjnym Mac OS.